Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Niels Andreas Nielsen Engbæk Anna Kristensen Damgaard Bendt Ludvig Hansen Anna Henriette Jørgensen
1887 - 1970 1890 - 1975 1891 - 1961 1890 - 1974
Erik Engbæk Ellen Bjørn Hansen
Født: 2. oktober 1922 på Langesminde, Oure Sogn Født: 7. august 1925 i Hesselager Sogn
Død: 7. april 2000 på Langesminde, Oure Sogn Død: 29. juni 1997 på Svendborg Sygehus
Gift: 19. juli 1947 i Hesselager Kirke, ægteskabet blev opløst i 1996
Børn: Niels Bjørn Engbæk og Annelise Engbæk

 

Erik Engbæk blev født den 2. oktober 1922 på Langesminde, Oure Sogn, og døbt den 12. november 1922 i Vejstrup Valgmenighedskirke. Forældrene var forpagter Niels Andreas Nielsen Engbæk, 35 år, og hustru Anna Christensen Engbæk, født Damgaard, 32 år, af Langesminde. Fadderne var fru Mathilde Damgaard, Øster Åby, driftsbestyrer Frode Engbæk, Hjørring, og lærer Aage Damgaard, Venge [Vejstup Sogn, kirkebog for 1911 - 1926 side 34 opslag 37] Ellen Bjørn Hansen blev født den 7. august 1925 og døbt den 18. oktober 1925. Forældrene var gårdejer Bendt Ludvig Hansen og hustru Anna Henriette, født Jørgensen, Sunderupgård. Fadderne var partikulier Søren Jørgensen og hustru Marie Nielsen, Skalkendrup, gårdejer Hans Jørgen Hansen, Lumby og faderen [Hesselager Sogn, kirkebog for 1920 - 1935 side 198 opslag 191]

Ungkarl, forpagter Erik Engæk af Oure Sogn, og hjemmeværende pige Ellen Bjørn Hansen af Thingsager, Hesselager Sogn, datter af gårdejer Bendt Ludvig Hansen og hustru Anna Henriette, født Jørgensen, af Thingsager, blev viet den 19. juni 1947. Forloverne var brudeparrets fædre [Hesselager Sogn, kirkebog for 1892 - 1952 side 234 opslag 235]

Erik Engbæk og Ellen Bjørn Hansens børn var:

Erik Engbæk's civile uddannelse:

Erik Engbæk's millitære uddannelse og karriere:

Et uddrag af Erik Engbæk's andre tillidshverv:

Erik Engbæk købte Grønnemosegård den 1. marts 1968.
Erik Engbæk solgte matrikel 11i på 1.416 m2 i Oure By og Sogn i april 1970.
Ifølge frugttræstællingen i 1977 var den 6.920 æbletræer og 830 pæretræer på 9,3 hektar.
Erik Engbæk har været medlem af amtsrådet og kommunalrådet for Gudme Kommune.
Erik Engbæk overdrog Langesminde den 31. december 1986 til sin datter og svigersøn, Annelise og Preben Engbæk Østergaard, hvorefter Erik og Ellen flyttede til Åbyskovvej 58 i Skårup.
Erik giftede sig i 1997 med Karen Edelgaard Larsen, født 1922, som var oldebarn af Morten Rasmussen og Karen Hansdatter. Erik flyttede ind hos Karen på Rosendal, Brandgaden 13 i Tårup, ved Frørup


I anledning af sin udnævnelse til Ridder af Dannebrog den 25. januar 1991 skrev Erik Engbæk følgende om de vigtigste begivenheder i sit liv til Ordenskapitlet:

Min første skoletid forløb i Oure Friskole, som var og stadig er en skole stærkt præget af Grundtvig og Kold. Som elleveårig kom jeg i mellemskole på Ida Holsts Realskole i Svendborg og fortsatte derefter på Svendborg Statsgymnasium, hvor jeg blev student i 1941. Derefter gik jeg i gang med min landbrugsuddannelse, som foregik på kendte fynske gårde.
I 1944 blev jeg optaget som elev på Næsgård Agerbrugsskole på Falster. Efter et år som forvalter på en større gård overtog min kone og jeg min fødegård Langesminde i forpagtning i 1947. I 1957 overtog vi gården som ejendom. I 1986 overtog min datter og svigersøn Langesminde og er således femte generation på gården.
En årrække havde vi nabogården Grønnemosegård, Hovvej 11 i Oure, i forpagtning, og i 1967 købte vi gården. I 1969 flyttede vi til Grønnemosegård, hvor vi stadig har bopæl. I 1966 blev Isebækgård, som også er beliggende i Oure, købt af en direktør fra Tuborg og det blev min opgave at drive og passe denne gård indtil 1985, hvor ejeren afgik ved døden og gården blev solgt.
Det landøkonomiske arbejde interesserede mig stærkt. Jeg var medstifter og første formand for Svendborg og Omegns Landboforenings regnskabsudvalg. Blev senere medlem og formand for landboforeningens planteavlsudvalg. En årrække var jeg desuden medlem af Landboforeningens bestyrelse. I midten af halvtredserne var jeg medstifter og senere formand for Fyens Stifts Sukkerroe Eksport med leverancer af sukkerroer til Sverige, Finland og Vesttyskland. Jeg var en årrække medlem af bestyrelsen for Danske Landboforeningers Frøforsyning i Roskilde.
I 1952 blev jeg medlem af Hjemmeværnet, og efter en tid som delingsfører og næstkommanderende blev jeg i 1962 udnævnt til kompagnichef med rang af kaptajn. I 1969 måtte jeg på grund af stærkt arbejdspres opgive denne stilling, men jeg fortsatte som menigt medlem, hvilket jeg stadig er.
I 1958 blev jeg indvalgt i det daværende Oure-Vejstrup Sogneråd. Ved kommunesammenlægningen i 1970 fortsatte jeg i den nye kommunalbestyrelse for Gudme Kommune som kulturudvalgsformand i otte år. I 1982 blev jeg genvalgt og blev formand for ejendomsudvalget som også var planlægningsudvalg. I 1990 stoppede jeg definitivt med det egentlige kommunale arbejde. Jeg er dog stadig formand for hovedbestyrelsen for Gudme borgerligt sociale Boligselskab.
I begyndelsen af halvfjerdserne blev jeg folketingskandidat for Venstre i Fyns mindste kreds, Kertemindekredsen, og oplevede dermed en række spændende valg uden dog selv at opnå valg. Foruden ovennævnte hverv har der også trods alt været tid til mindre arbejdskrævende poster. Jeg var en årrække medlem af bestyrelsen for Vejstrup Ungdomsskole. Som avler til Svendborg Konservesfabrik var jeg en del år formand for Ærtedyrkerforeningen. En bestyrelsespost i A/S Lundeborg Havn er der også blevet tid til.
Omkring 1950 var jeg med til som formand at starte Oure Andelsfryseri, som faktisk skabte en mindre revolution i de mange husholdninger.
De mange gøremål uden for egen bedrift har naturligvis kun været muligt ved hjælp af min dygtige hustru og mange gode medarbejdere. Jeg har både i ind- og udland mødt en mængde interessante mennesker, som på forskellig vis har præget vor tilværelse, men mange er desværre gået bort. Nu er dagligdagen for os blevet mere rolig, og landbruget, som jeg stadig passer med egne maskiner, optager hele min hverdag.

Erik Engbæk
Hovvej 11
5883 Oure


Om Niels Bjørn Engbæk

Lundeborg: Vores datter er forsvundet med en smugler. To unge mennesker fra Sydøstfyn er flygtet i en luksuslystsejler til en halv million kroner. Nu eftersøges den 28-årige Niels Engbæk, Vejstrup, af Interpol over hele Europa. Sammen med ham er den 19-årige Susanne fra Lundeborg.
De to-mastede motorsejler tilhører en restauratør i Fåborg.
Niels Engbæks flugt er sket umiddelbart efter, at han blev afslører som smugler og fik en bøde på 17.000 kroner af Toldvæsenet. Samtidig står hans TV-forretning i Vejstrup foran tvangsauktion i Svendborg Herredsret.
Vi er bange for, at vores datter blev lokket ud på noget, som hun ikke kan overskue, siger Susannes forældre.
Set i England. Niels og Susanne har været forsvundet siden september. Båden er set i England og i den franske havneby Cherbourg. Her havde båden navnet "Pan" - men den hed "Our Star" ved afrejsen. Derefter forsvinder alle spor af det unge par.
Da Niels blev afsløret af Toldvæsenet som smugler, vagte det stor opsigt. I farens båd havde han bragt 40 flasker spiritus og 5.000 cigaretter fra Tyskland til Ærø, da han blev opdaget. Han gemte sig med tang over hovedet i vandet, da tolderne kom, og alle smuglervarer var smidt over bord.
Vores datter var begyndt at kende Niels allerede da, fortæller Susannes forældre, men da hun begyndte at tale om, at de ville tage til Spanien sammen i en båd, troede vi ikke på hende. Susanne begyndte at hæve nogle af sine penge, og pludselig stak de af. Vi fik nys om det, men selv om vi ringede til politi og toldvæsen, reagerede de dårligt nok.
Lånte bøger om navigation. Efter det unge pars flugt har det vist sig, at de har taget flere bøger om navigation med. Susannes forældre har fået rykkere fra biblioteket, og det er udelukkende navigationsbøger, der er lånt.
I Cherbourg er restauratørens kørekort drevet i land. Kriminalkommisæren oplyser, at Niels havde betalt bådens ejer 23.000 kroner som en depositum for at få lov til at sejle båden til bedding i Lundeborg.
Men bådens ejer siger, at der ikke var skrevet nogen slutseddel. Det var aftalt, at en Jaguar, som Niels ejede, skulle indgå i handlen på samme måde som smuglerbåden fra Ærø. Kilde: B.T. den 20. januar 1977.

Om Annelise Engbæk

Peter F. Heering A/S: Annelise Engbæk, LD/merconom, er ansat som produktchef med afsætningsstategi som det primære arbejdsområde. Hun kommer fra en stilling på Gasa Århus, hvor hun var ansvarlig for marketingfunktionen. Kilde: Berlingske Tidende den 8. august 1985

Annelise Engbæk er udnævnt som direktør for det nye kursuscenter Vejstruplund på Fyn. Hun er uddannet driftsleder indenfor landbruget og kommer fra en stilling som marketingschef hos Peter F. Heering. Hun har senere undervist på Dalum Landbrugsskole.

Annelise Engbæk, tidligere forstander, Oure på Sydfyn, er død, 51 år.
Efter studentereksamen fulgte et års studier i Hellerup og økonomistudier i USA. Hjemme igen blev hun landbrugsuddannet på Sydfyn og Nordisk Landbrugsskole i Odense, og i 1982 fik hun landbrugs diplomeksamen. Annelise Engbæk arbejdede en tid for GASA (De Samvirkende Andels-Salgsforeninger for Gartneri og Frugtavl) i Århus og Odense, og hun blev marketingchef hos Peter F. Heering, Svendborg Vinkompani. Efter ansættelse ved Nordisk Landboskole var hun en tid forstander for kursuscentret "Vejstruplund". På sin ejendom indrettede hun rideskole, stutteri og dressur for fjordheste. Kilde: Berlingske Tidende den 10. marts 2005

Annelise Engbæk, Oure, 51 år. Annelise Engbæks opvækst på en af egnens større gårde kom til at præge hende for livet. Natur og dyr, specielt heste, var en markant interesse, og gennem mange år var ejendommen i Oure center for både Fjordhesteavl, rideundervisning og dressur. I flere år var hun også redaktør af Fjordhesteavlens Internet-brevkasse.
Glæden ved landbruget holdt sig også efter nysproglig studentereksamen og et års studier i Hellerup. Siden fulgte et par år i USA, hvor hun bl.a. læste økonomi. Men Sydfyn trak, og Annelise Engbæks vej til landbrugets "grønne bevis" gik over en plads på en gård i Ørbæk, godset Tiselholt og Nordisk Landbrugsskole i Odense, hvor hun tog landbrugstekniker-uddannelse af økonomilinjen. Under Odense-studiet gik hun på merkonomkurser om aftenen og var således godt rustet til et job på GASA i Aarhus, da hun i 1982 stod med Landbrugsdiplomeksamen.
I to år var hun chef i en nyoprettet marketingsafdeling med talrige udenlandsopgaver. Siden blev det til endnu et USA-ophold, job ved GASA i Odense, derefter marketingchef ved Peter F. Heering, Vinkompagniet i Svendborg, og job på Nordisk Landboskole med tilrettelæggelse af kursusaktiviteter.
I slutningen af 1980'erne var hun forstander på det daværende kursuscenter "Vejstruplund", senere salgschef af Nordisk Landboskoles uddannelsestilbud og med slægtsgården "Langesminde" som base, i øvrigt i femte generation.
Midt i al travlheden bevarede Annelise Engbæk glæden ved også at male, tegne og spille guitar og klaver.
Kilde: www.fyens.dk, læst den 4. september 2010.

Langesminde i 2011

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 08-Sep-2017