Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Frode Nielsen Engbæk Maren Skræp Hans Marinus Hansen Helga Ingeborg Vahl
1881 - 1928 1886 - 1976 1886 - 1956 1880 - 1961
Hans Christen Engbæk Annette Elisabeth (Lise) Fael Hansen
Født: 8. juni 1913 i Hjørring Født: 27. juni 1914 i København
Død: 11. august 1995 i Gentofte Død: 7. juli 1980 i Gentofte
Gift: 11. juni 1938 i København
Børn: Christen Engbæk og Jens Engbæk

Hans Christen Engbæk blev født den 8. juni 1913 og døbt den 31. august 1913. Forældrene var driftsbestyrer Frode Nielsen Engbæk og hustru Maren, født Skræp, 26 år, i Vestbanegården. Fadderne var moderen, sygeplejerske frøken Ellen Pontoppdan af Ærø, frøken Astrid Siim, Stilling, landmand Rasmus Skræp, Albjerg, Fyn [Hjørring, kirkebog for 1910 - 1918 side 58 opslag 59]

Hans Christen Engbæk og Annette Elisabeth Fael Hansen boede på følgende adresser i studietiden på Københavns Universitet.

Studieår Hans Christen Engbæk Annette Elisabeth Fael Hansen
1933 - 1934 Bryggervangen 4, 3. sal Juliane Maries Vej 30 (forældrenes adresse)
1935 - 1936 Nørrevoldgade 29, 4. sal (moderens adresse) Hattesens Alle 14, 3. sal
1936 - 1937 Regensen Teglværksvej 3, 4. sal
1937 - 1938 Regensen Teglværksvej 3, 4. sal
1938 - 1939
De blev gift den 11. juni 1938
Teglværksvej 3, 4. sal Teglværksvej 3, 4. sal

[Liste over immatrikulerede studenter ved Københavns Universitet]

Lise blev student fra Sortedams Gymnasiet i 1932, hvorefter hun studerede medicin, som blev afsluttet i sommeren 1939. Hun havde turnusstilling på Frederiksberg Hospital fra november 1939 til oktober 1940. I december 1940 blev hun ansat som vikar på Københavns Universitets Farmakologiske Institut, hvor hun blev assistent i september 1941. Fra september 1945 til sin død var hun ansat på Københavns Universitets Neurofysiologiske Institut, som adjunkt fra april 1945, videnskabelig assistent fra april 1955, amanuensis fra april 1959 og til sidst som docent fra august 1960.

Lise blev tildelt Tagea Brandts Rejselegat i 1960, og hun foretog studierejser til London i 1952 og til USA i 1961.

Disputats: Investigations on the course and localisation of magnesium anesthesia. A comparison with ether anesthesia. (1948).

Publikationer ifølge PubMed

Hans Christen blev student fra Svendborg Gymnasium i 1931, hvorefter han studerede medicin, som blev afsluttet i vinteren 1939. Derefter var han hospitalslæge i ca. 2,5 år på den medicinske og den kirurgiske afdeling på Københavns Amts Sygehus i Gentofte samt på den neurologisk og den epidemiologisk afdeling på Frederiksberg Hospital. I september 1941 blev han assistent ved Statens Serum Instituts Diagnose Afdeling. Fra januar 1944 til sin pensionering var han ansat på Tuberkulose Afdelingen på Statens Serum Institut, først som vikar for laborator, som laborator fra april 1946 og som overlæge fra april 1955. Han blev speciallæge i klinisk mikrobiologi i 1966.

Han var medlem af

Publikationer:

Disputats: Undersøgelser over Pfeiffers bacil. Serologi, Infektionens forløb hos mus, Behandling af pfeiffermeningitis (1949).

samt videnskabelige arbejder over mikrobiologiske emner.

Publikationer ifølge PubMed

Annette Elisabeth (Lise) Fael Hansen
Hans Christen Engbæk

-

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 07-Apr-2017