Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Johannes Larsen Martha Jensen Kromann Axel Henriksen Ellen Kirstine Karen Søe
1885 - 1938 1887 - 1955 1888 - ? 1895 - ?
Johannes Henning Kromann-Larsen Gertrud Henriksen
Født: 30. april 1924 i Gentofte, Slotsvej 9 Født: 25. maj 1932 på Rigshospitalet
Død: 14. januar 2010 på Gentofte Amtssygehus Død: 24. december 2013
Gift: 16. januar 1954
Børn: Jesper Kromann-Larsen, Morten Kromann-Larsen, Jørgen Kromann-Larsen, Kirsten Kromann-Larsen

 

Johannes Henning Kromann-Larsen blev født den 30. april 1924 og døbt den 22. juni 1924 i St. Johannes Kirken. Forældrene var ingeniør, cand. polyt. Johannes Larsen og hustru Marta Jensen Kromann, 37 år, på Slotsvej 9. Fadderne var proprietær Otto Kromann, Bjørnemose, frøken Maren Kromann, sammested og faderen. Han har i følge Sjællands Stiftsamts resolution af 18. maj 1925 ikke fødehjemstedsret i Gentofte Kommune. Bindesteg tilføjet i henhold til kongeligt brev af 13. februar 1954 [Gentofte, kirkebog for 1924 - 1928 side 7 opslag 10] Gertrud Henriksen blev født den 25. maj 1932 på Rigshospitalet, og døbt den 17. april 1933 i Hvidovre Kirke. Forældrene var kommunelærer Axel Henriksen og hustru Ellen Kristine Karen Søe, Udbyvej 10, 2. sal, København. Fadderne var lærerinde Erna Schmidt, Baldersplads 2, 4. sal, enkefru Kirstine Henriksen, Sdr. Fasanvej 96, 3. sal, mekaniker Emanuel Larsen, Degnemose Alle 51, Brønshøj samt faderen. Forældrene var viet den 17. oktober 1920 i præstens hjem, Pilealle 19 [Rigshospitalet, kirkebog for 1931 - 1932 side 468 opslag 471 og Hvidovre Sogn, kirkebog for 1926 - 1932 side 187 opslag 190]

Johannes Henning (Busser) blev student fra Svendborg Gymnasium i 1942, og han bestod matematisk tillægseksamen fra Ahm's studenterkursus i 1944. Derefter arbejdede han i skoven på Hvidkilde Gods hos skovridder Jørgen Abel, førend han startede på Landbohøjskolen i 1945. I det sidste år inden den afsluttende eksamen var han i praktik i Rold Skov, Lindenborg Skovdistrikt hos skovridder Stougaard, og han blev forstkandidat i 1950. Værnepligten blev aftjenst hos Den kongelige Livgarde i et år

Johannes blev ansat i Østasiatisk Kompani (ØK) i 1951, og han arbejdede to år i Ghana (Guldkysten)

Derefter blev han ansat i P. Bork koncernen i Orehoved Træ og Finer Industri. Han var "logging supervisor" i 1951 - 1957 og udstationeret i skoven med ansvar for administration og produktion i et af skovkoncessionsområderne. Familien boede i Asondi-land, cirka 70 kilimeter fra Accra, som er hovedstaden i Ghana. Sønnerne, Jesper og Morten, blev født der

Derefter var han "assistant concessions manager" i den centrale ledelse i Kumasi, Ashanti, Ghana for R. T. Briscoe Ltd. i 1958 - 1960

I 1960 blev han indkøbschef for råtræ, specielt hårdt træ med stor rejseaktivitet i Afrika samt andre oversøiske lande i Sydamerika og det fjerne Østen for P. Bork koncernen i nær tilknytnng til koncernens træindustri, Orehoved Træ- og Finer Industri på Falster. Han fortsatte med at arbejde for Finerværket med indkøb af træ fra Elfenbenkysten, Ghana, Liberia og Singapore. Ansættelsen ophørte i 1975, da firmaet gik fallit

Han blev indkøbschef i ØK-datterselskabet Indufor i Belgien i 1976, hvor han var beskæftiget med indkøb af wenge træ fra Belgisk Congo (Zaire), Cameroun og Gabon. Filialen blev lukket i 1980

I 1980 var der et stor jordskælv i Algier, og Johannes blev ansat af Hosby Huse A/S i Juelsminde. Han stod for losning og tolddeklarering af præfabrikerede huse til Algier Havn. Han var ansat som transportchef i alt 6 år i Algeriet indenfor byggeindustrien med hensyn til eksport af elementhuse og transport af materiale til El Asnam i Algier

Johannes blev pensioneret i 1986 som 62-årig, og familien bor nu i Virum

Gertrud kunne fejre 25 års jubilæum hos Gallup i 1998.

Johannes døde den 14. januar 2010, og han blev begravet den 14. januar 2010 fra Virum Kirke med efterfølgende jordfæstelse på Søllerød Kirkegård

Gertrud døde den 24. december 2013, og hun blev begravet den 7. januar 2014 fra Virum Kirke med efterfølgende jordfæstelse på Søllerød Kirkegård


Jesper Kromann-Larsen har siden begyndelsen af 1970-erne arbejdet i analysebranchen og har gennem sin karriere arbejdet inden for en lang række analyseretninger med specielt fokus på udvikling af analyseværktøjer og metoder. Han har i sin kariere været tilknyttet Gallup, AC Nielsen, Stockmann-Gruppen og GfK Danmark. Han var medstifter af Aspecto i 2007. Aspecto er en dansk analyse- og konsulentvirksomhed, der primært vil beskæftige sig med analyserådgivning, markedsanalyse og opinion inden for landbrugs-segmentet samt innovativ og kreativ udvikling af analyseværktøjer designet til brug for WEB-analyser. Sideløbende med disse primære målsætninger og visioner vil Aspecto kunne tilbyde konsulent- og analyserådgivning i forbindelse med markedsanalyse generelt samt gennemføre avancerede undersøgelser på Internettet på de fleste markeder med fokus på landbrug. Aspecto har hovedkontor i Herlev og en udviklingsafdeling i Århus, hvor cand. scient. i datalogi Rasmus Kromann-Larsen er ansat.

Morten Kromann-Larsen er uddannet cand. scient. og har arbejdet i TNS Gallup siden 1986 med en meget kort afstikker til mediebureauet IUM. Morten har haft en række lederstillinger inden for TNS Gallup - blandt andet underdirektør i Gallup AdFacts og i 2000 blev Morten direktør for Index Danmark/Gallup og Gallup Radio Index. I 2003 blev Morten medlem af TNS Gallups direktion og direktør for hele TNS Gallups mediaafdeling

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 21-Oct-2015