Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Sally Meyer Betzy Susanne Dorothea Friedlænder Axel Ulrik Sara Birgitte Tscherning
1841 - 1900 1853 - 1911 1846 - 1930 1855 - 1916
Ejnar Alfred Meyer Marie Eleonora Kirstine Ulrik
Født: 25 oktober 1881 i København Født: 25 juli 1882 i København
Død: 6. maj 1961 Død: ?
Gift: 1. april 1900 på Københavns Rådhus
Barn: Tom Meyer

Ejnar Alfred Meyer blev født den 25. oktober 1881 i København. Hans forældre var grosserer Sally Meyer og hustru Betzy Susanne Dorothea Friedlænder.
Han blev matematisk student i 1899 fra Gammelholms Skole med karakteren 5,50. Han tog filosofikum i år 1900, og han blev cand. polyt. (fabriksingeniør) i 1905 med karakteren 6,96.

Ejnar Alfred Meyer var blandt andet beskæftiget hos følgende firmaer:

Detlefsen og Meyers Laboratorium, Admiralgade 24, København, hvor han nød godt af professor Karl Meyer's undervisning. Laboratoriet udførte alle slags kemiske, mikroskopiske, bakteriologiske og hygiejniske undersøgelser. Kontroller af gødnings- og foderstoffer, levnedsmidler etc. Vandanalyser. Urinanalyser etc., Undersøgelser af brændselsstoffer. Autoriseret af landbrugsministeriet i henhold til lov af 26. marts 1898. Maj 1905 - Sep 1905
Assistent på DSB's kemiske Laboratorium 1905 - 1908
Studierejse til Tyskland og Østrig ved hjælp af Eibeschütz'ske Legat
Simon Aron Eibeschütz (1786-1856) var en dansk handelsmand, som erhvervede sig en betydelig formue, der hovedsagelig anvendtes til at stifte legater til velgørende, kunstneriske og videnskabelige formål.
 
Teknisk Leder af Spritfabrikken Fortuna i Hobro Feb 1909 - mar 1910
Kemiker ved United Distilleries, Belfast Apr 1910 - aug 1911
Teknisk leder af A/S Københavns Spritfabrikker Okt 1911 - sep 1913
Gæringsteknisk leder og chef kemiker ved Bristol Distilling Co. Ldt, Bristol. Efter dette firmas overgang til The Distillers Co. Ltd. blev han leder af forsøgslaboratoriet i Bristol. Sep 1914 - 1927
Leder af forsøgs gærfabrikken i The Distillers Co. Ltd., som oprindeligt var forskningsinstituttet "Great Burgh" i Epson, England 1927 - 1946

Tillidserhverv:

Bogudgivelser:

Patenter:

Opfindelser:

Ejnar Alfred Meyer
Ejnar Alfred Meyer.

  

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 07. oktober 2006