Engbæk's Hjemmeside Engbæk'sFamilie
Julius Washington Wilcke Ellen Rostrup Albert Fischer Anna Skræp
1875 - 1951 1892 - 1968 1891 - 1956 1892 - 1985
Birger Rostrup Wilcke Inge Fischer
Født: 31. juli 1923 på Frederiksberg Født: 18. september 1921
Død: 24. juli 1993 Død: 29. juli 2014 på Gentofte Sygehus
Gift: 27. september 1947
Børn: Bo Wilcke, Anne Wilcke og Torgny Jon Wilcke

 

Birger Rostrup Wilcke blev født den 31. juli 1923 på Bakkegårds Alle 18 og døbt den 30. december 1923. Forældrene var dr. polit. kontorchef i landbrugsministeriet Julius Washington Wilcke og hustru Ellen, født Rostrup, Falkoner Alle 8. Fadderne var fru magister Sofie Rostrup, Paludan Møllersvej 5, fru Sophie Wilcke, Rosenørnsalle 1, frøken Asta Rostrup, Gammel Kongevej 74, magister Ove Rostrup, Paludan Møllers Vej 5, pensioneret lærer Aage Jacobsen, Læderstræde 18, København, og arkitekt Fredlev Jacobsen, Falkonergårdsvej 7 [Frederiksberg, kirkebog for 1915 - 1924 side 316 opslag 317]  

Inge Skræp Fischer blev student i 1940 i Svendborg og cand. jur. i 1947. Den 1. februar 1948 blev hun ansat i Ministeriet for Byggeri og Boligvæsen, og den 1. maj 1948 blev hun ansat ved Københavns Byret, hvor hun var juridisk sekretær i 20 år. Derefter var hun i 20 år protokol sekretær i højesteretten i København.

Birger Wilcke's uddannelser:

Student fra Sct. Jørgens Gymnasium 1941
Cand. jur. 1947
Prisopgave fra Københavns Universitet, Det juridiske Fakultet 1947
Studierejse til Frankrig 1947 - 1948
Studierejse til England og Indien 1951 - 1953

Birger Wilcke's ansættelser:

Sekretær i Justitsministeriet 1948 - 1956
Fuldmægtig i Justitsministeriet 1956 - 1959
Konstitueret dommer i Vestre Landsret 1959 - 1960
Politiadvokat 1960 - 1974
Konstitueret dommer i Østre Landsret 1974 - 1976
Politimester i Tårnby 1976 - ?

Birger Wilcke's tillidserhverv:

Medlem af bestyrelsen for Foreningen af Politiadvokater 1964 - 1976
Formand for Foreningen af Politiadvokater 1971 - 1976
Medlem af Københavns politis Kredsudvalg 1972 - 1976
Næstformand for Dansk Jernbane-Klub fra stiftelsen 15. januar 1961 til første ordinære generalforsamling i april 1961. Derefter formand indtil foråret 1991. Menigt hovedbestyrelsesmedlem frem til den 8. marts 1992. [Thomas Nørgaard Olesen, formand for Dansk Jernbane-Klub 2004]
Formand for Museumsbanen Maribo - Bandholm
1961 - 1992

Birger Wilcke's publikationer:

Inge Fischer og Birger Wilcke ved brylluppeti 1947

 

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 20-Sep-2015