Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Jens Christian Andreasen Margrete Jensen Peter Høyen Marie Dorothea Thomsen
1850 - 1924 1850 - 1940 1865 - ? 1868 - 1900
Jens Christian Andreasen Magnild Kirstine Høyen
Født: 2. september 1884 i Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt Født: 17. september 1890 i Råbjerg Sogn, Horns Herred
Død: 28. maj 1963 på Hjørring Centralsygehus Død: 13. juli 1988
Gift: 14. november 1917 i Torslev Kirke
Børn: Knud Hardi Andreasen, Carla Margrethe Andreasen, Ester Kirstine Andreasen og Poul Erik Andreasen

 

Jens Christian Andreasen blev født den 2. september 1884 og døbt den 30. november 1884. Forældrene var husmand Jens Christian Andreasen og hustru Margrete Jensen, 34 år, Koldbro Møllehus. Fadderne var moderen, pige Johanne Marie Hansen, Koldbro Mølle, gårdmand Hans Nielsen, Koldbro Mølle og gårdmand Christen Larsen, Koldbrobakken [Torslev Sogn, kirkebog for 1878 - 1888 side 38 opslag 39] Magnild Christine Jensen blev født den 17. september 1890 og døbt den 26. oktober 1890. Forældrene var møller Peter Høyen Jensen og hustru Marie Dorthea Jensen, 22 år, af Ålbæk. Moderen bar barnet. Faddere var ungkarl Søren Møller Jensen, Kyllesbæk, ungkarl Henning Julius Jensen, Skagen Landsogn, ungkarl Lars Sørensen Thomsen i Sørig og enken Johanne Caroline Thomsen i Ålbæk. Hun fik den 18. december 1905 navnebevis af by og herredsfogeden i Hjørring på navnet: Magnild Kristine Høyen [Råbjerg Sogn kirkebog for 1880 - 1891 side 106 opslag 73]
Ved folketællingen i 1890 boede Jens Chr. Andreasen hos sin familie i Koldbro Møllehus, Torslev Sogn:
Jens Christian Andreassen, 39 år, gift, husfader, husmand
Magrethe Jensen, 39 år, gift, husmoder, født i Vrejlev Sogn
Niels Christian Andreassen, 7 år, barn
Hans Andreassen, 6 år, barn
Jens Christian Andreassen, 5 år, barn
Karl Martinus Andreassen, 3 år, barn
Hagberd Andreassen, 2 år, barn
Alfred Andreassen, 1 år, barn
Hans Madsen, 79 år, enkemand, aftægtsmand, født i Skæve Sogn
De øvrige var født i Torslev Sogn
-
- Magnild Kristine Jensen blev konfirmeret den 2. oktober 1904 i Sindal Kirke. Forældrene var husmand Peter Høyen Jensen og afdøde hustru Marie Dorthea Thomsen af Sparrevogn [Astrup Sogn kirkebog for 1899 - 1916 side 167 opslag 156]

Ungkarl, gårdmand Jens Christian Andreasen af Vester Søndergård i Østervrå og pige Magnild Kristine Høyen af Vester Søndergård, datter af møllebygger Peter Høyen og hustru Marie Dorthea Thomsen af Sønderskov, blev viet den 14. november 1917. Forloverne var gårdmand Jens Christian Andreasen af Koldbro Mølle og møllebygger Peter Høyen af Sønderskov [Torslev Sogn, kirkebog for 1914 - 1929 side 135 opslag 137]

Jens Christian Andreasen og Magnild Kristine Høyens børn var:

Ved folketællingen i 1921 boede familien i Vester Søndergård, Østervrå, Torslev Sogn:
Chr. Andreasen, født den 2/9 1884, gift, husfader, landbrug
Magnild Andreasen, født den 17/9 1890 i Råbjerg Sogn, gift, husmoder
Knud Andreasen, født den 8/11 1918, søn
Karla Andreasen, født den 24/11 1920, datter
Sofus Sørensen, født den 20/7 1883, ugift, tyende, landarbejder
Lavra Sørensen, født den 7/3 1897, ugift, tyende, husassistent
De øvrige var født i Torslev Sogn

Jens Christian Andreasen blev uddannet ved landvæsen, elev på Nyborg Højskole 1911 - 1912, gårdejer 1915.
Medlem af bestyrelserne for Østervrå Brugsforening, Vandværk og Elektricitetsværk og af Menighedsrådet; revisor i Mejeriet og i Foderstofforeningen.
Medlem af Sognerådet i 1925 for Venstre, Medlem at Vejudvalget og Skoleudvalget.
Kilde: Danske landmænd og deres indsats

Jens Christian Andreasen døde den 28. maj 1963 på Hjørring Sygehus, og han blev begravet den 1. juni 1963 på Østervrå Kirkegård. Han var forhenværende gårdejer af Markedsgade, Østervrå. Han var gift med efterlevende Magnhild Kristine Høyen. Han havde haft hjertekramper, og han døde af en blodprop i hjertet. Desuden havde han bagud- og sidekrumning af rygraden i højde med brystkassen [Hjørring, kirkebog for 1959 - 1966 side 131 opslag 135]

Dødsfald

Forhenværende gårdejer Chr. Andreasen, Vester Søndergård, Østervrå, er i nat pludselig død, 78 år gammel. Chr. Andreasen var i aftes til fest, men blev pludselig syg og blev indlagt på Centralsygehuset i Hjørring, hvor han døde kort efter som følge af en blodprop.
Chr. Andreasen var født på gården Koldbro Mølle i Koldbro. I 1916 overtog han Vester Søndergård, hvor han og hans hustru dannede et godt og gæstfrit hjem. For fire år siden solgte han gården og byggede en villa ved siden af.
Chr. Andreasen var en retskaffen og dygtig mand, der var meget afholdt på egnen. Han var altid rede til at række andre en hjælpende hånd. Han havde mange tillidsposter, blandt andet var han medlem af Torslev Sogneråd i flere perioder og formand for Indre Mission i Østervrå i mange år.
Chr. Andreasen overleves af hustru og fire børn, to døtre og to sønner. En datter er gift med gårdejer Valdemar Larsen, Rolighed, Tranget, og en anden med gårdejer Karl Emil Iversen, Dalsminde, Skibsby. Sønnerne er installatør Hardy Andreasen, Tårs, og installatør Poul E. Andreasen, Østervrå.

Begravelse

Under stor deltagelse begravedes forhenværende gårdejer Chr. Andreasen, Vester Søndergård, i går fra kapellet på Østervrå Kirkegaard.
Efter en kort højtidelighed i kapellet i Hjørring førtes båren til Østervrå Kirke, der var smukt pyntet. Der var sendt mange blomster og kranse, deraf flere med bånd, blandt andet Indre Missions samfund i Østervrå.
Pastor Lents talte ud fra bibelordet: "Herren trøster sit folk. Herren genløser Jerusalem".
Ved graven takkede skoleinspektør M. C. Bramsen på familiens vegne for deltagelsen.

Magnild K. Andreasen døde den 13. juli 1988 og hun blev begravet på Østervrå Kirkegård. Hun blev 98 år gammel

-

Esther Kirstine Andreasen og familie

Niels Valdemar Larsen blev født den 22. december 1918 og døbt den 9. februar 1919. Forældrene var husmand Søren Larsen og hustru Antomine Christensen, 30 år, Nørrehaven. Fadderne var moderen, gårdmand Niels Christian Christensen og hustru af Håbendal samt husmand Christian Peter Christensen af Vestermarken [Tårs Sogn, kirkebog for 1917 - 1930 side 12 opslag 15]

Niels Valdemar Larsen blev konfirmeret den 9. april 1933. Forældrene var gårdmand Søren Larsen og hustru Antomine Christensen, Rolighed [Tårs Sogn, kirkebog for 1928 - 1938 side 21 opslag 24]

Ugift avlsbestyrer Niels Valdemar Larsen af Ny Rolighed i Tårs Sogn, og ugift husassistent Esther Kirstine Andreasen af Vester Søndergård, blev viet den 16. april 1943 i Østervrå Kirke. Forloverne var brudens fader og Poul Ingvard Larsen af Viby [Østervrå Kirkedistrikt, Torslev Sogn, kirkebog for 1929 - 1945 side 296 opslag 276]

Niels Valdemar Larsen og Esther Kirstine Andreasens børn er:

-

Knud Hardi Andreasen og familie

Ebba Christine Beermann Madsen blev født den 29. november 1922 og døbt den 7. januar 1923. Forældrene var slagteriarbejder Kristian Madsen og hustru Marie Beermann, 26 år, Bispensgade 102. Fadderne var forældrene, pige Sine Christine Madsen, Hostrup, og skrædder Peder Ejnar Bermann, Brønderslev [Hjørring, kirkebog for 1919 - 1926 side 296 opslag 295]

Ungkarl Knud Hardi Andreasen, installatør, og pige Ebba Christine Beermann Madsen, husassistent, blev viet den 23. juni 1946. Forloverne var hotelejer Kristian Madsen af Tårs og gårdmand Jens Christian Andreasen af Vester Søndergård [Tårs Sogn, kirkebog for 1939 - 1951 side 156 opslag 138]

Knud Hardi Andreasen og Ebba Christine Beermann Madsens barn er:

-

Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 22-May-2013