Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Christen Jensen Malene Thomasdatter Anders Nielsen (Rød) Maren Berthelsdatter
1782 - 1872 1791 - 1876 1799 - 1862 1791 - 1866
Jens Christian Christensen Maren Andersdatter
Født: 2. marts 1831 i Kyllesbæk, Råbjerg Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Født: 25. januar 1828 i Hvidemose, Råbjerg Sogn
Død: 19. marts 1901 på Heden, Råbjerg Sogn Død: 14. august 1890 på Heden, Råbjerg Sogn
Gift: 29. december 1855 i Råbjerg Kirke
Børn: Malene Christensen, Christian Christensen og Anders Martin Christensen

 

Jens Christian Christensen blev født den 2. marts 1831, og han blev døbt den 16. marts 1831. Forældrene var husmand Christen Jensen og hustru Malene Thomasdatter af Kyllesbæk. Han blev båret af konen Kirsten Jensdatter af Heden. Fadderne var Ane Sophie Christensdatter hjemme hos moderen, Thomas Jensen Sanddige af Heden og Niels Nielsen af Kyllesbæk [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1814 - 1836 side 29 opslag 28] Maren blev født den 25. januar 1828 og hun blev hjemmedøbt den 26. januar 1828. Dåben blev konfirmeret den 16. marts 1828. Forældrene var jordbruger Anders Nielsen og hustru Maren Bertelsdatter af Hvidemosen. Hun blev båret af konen Maren Larsdatter af Hvidemose. Fadderne var Inger Nielsdatter, der tjente i præstegården, Christen Christensen og Christian Vodbinder begge af Hvidemose, husmand Niels Christian Pedersen af Heden.[Råbjerg Sogn, kirkebog for 1814 - 1836 side 71 opslag 58]
Ved folketællingen i 1834 boede familien på Heden, Råbjerg Sogn:
Christen Jensen, 53 år, gift, plovdrivende avlsbruger
Malene Thomasdatter, 43 år, gift, hans kone
Jens Christian Christensen, 3 år, deres søn
Ved folketællingen i 1834 boede familien på en gård i Hvidemose, Råbjerg Sogn:
Anders Nielsen, 35 år, gift, gårdmand
Maren Bertelsdatter, 43 år, gift, hans kone
Christen Thomsen, 22 år, ugift, husfaders stedbarn
Christen Olesen, 17 år, husfaders stedbarn
Peder Christian Thomasen, 12 år, husfaders stedbarn
Karen Maria Thomasdatter, 10 år, husfaders stedbarn
Maren Andersdatter, 7 år, husfaders eget barn
Ane Katrine Andersdatter, 3 år, husfaders eget barn
Lars Christensen, 1 år, plejebarn
Ved folketællingen i 1840 boede familien på et boelssted på Heden, Råbjerg Sogn:
Christen Jensen, 58 år, gift, boelsmand, nærer sig af sin lod
Malene Thomsdatter, 49 år, gift, hans kone
Jens Chr. Christensen, 9 år, barn
Karen Marie Christensdatter, 5 år, barn
Ved folketællingen i 1840 boede familien på et boelssted i Hvidemose, Råbjerg Sogn:
Anders Nielsen, 41 år, gift, boelsmand, nærer sig af sin lod
Maren Bertelsdatter, 49 år, gift, hans kone
Peder Thomsen, 18 år, ugift, hans stedbarn
Karen Thomsdatter, 16 år, hans stedbarn
Maren Andersdatter, 13 år, deres barn
Ane Kathrine Andersdatter, 8 år, barn
Christen Thomsen, 29 år, ugift, tjenestekarl
Ved folketællingen i 1845 boede familien på et boelssted på Løth heden, Råbjerg Sogn:
Christen Jensen, 64 år, gift, boelsmand
Malene Thomasdatter, 54 år, gift, hans kone
Jens Christensen, 14 år, barn
Karen Christensdatter, 9 år, barn
De var alle født i Råbjerg Sogn
Ved folketællingen i 1845 boede familien på en gård i Hvidemose, Råbjerg Sogn:
Anders Nielsen, 46 år, gift, gårdmand, født i Tårs Sogn
Maren Bertelsdatter, 55 år, gift, hans kone, født i Mosberg Sogn
Christen Thomsen, 33 år, ugift, deres barn
Karen Marie Thomasdatter, 21 år, ugift, deres barn
Maren Andersdatter, 18 år, barn
Ane Kathrine Andersdatter, 13 år, barn
De øvrige var født her i sognet
Jens Chr. Christensen blev konfirmeret den 1. søndag efter påsken i 1845. Forældrene var Christen Jensen og hustru Malene Thomasdatter. Han havde gode religionskundskaber og god opførsel [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1837 - 1854 side 106 opslag 64] Maren Andersdatter i Hvidemose blev konfirmeret den 1. søndag efter påsken i 1842. Forældrene var Anders Nielsen og hustru Maren Berthelsdatter i Hvidemose [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1837 - 1854 side 117 opslag 78]
Ved folketællingen i 1850 boede familien i et hus på Heden, Råbjerg Sogn:
Jens Chr. Christensen, 19 år, ugift, hedeborig, husfader
Christen Jensen, 69 år, gift, aftægtsmand
Malene Thomsdatter, 59 år, gift, hans kone
Karen Marie Christensdatter, 15 år, datter
De var alle født i Råbjerg Sogn
Ved folketællingen i 1850 var Maren Andersdatter tjenestepige på en gård i Hørmested:
Ole Pallesen, 56 år, gift, gårdmand og husfader, født i Mosbjerg Sogn
Kirsten Christendatter, 40 år, gift, hans kone, født i Mosbjerg Sogn
Syv børn i alderen 2 - 17 år, født her i sognet
Christen Mikkelsen, 25 år, ugift, tjenestefolk, født her i sognet
Sewerin Pedersen, 20 år, ugift, tjenestefolk, født her i sognet
Jens Christensen, 27 år, ugift, fraværende er i krigstjeneste, født i Mosbjerg Sogn
Karen Pedersdatter, 23 år, ugift, tjenestepige, født i Åsted Sogn
Maren Andersdatter, 22 år, ugift, tjenestepige, født i Råbjerg Sogn
Maren Andersdatter, 18 år, ugift, tjenestepige, født i Mosbjerg Sogn
Ved folketællingen i 1855 boede Jens Christian Christensen i et hus på Heden, Hvidemose Skoledistrikt:
Jens Christian Christensen, 24 år, ugift, husfader, lever af sin jordlod
Christen Jensen, 74 år, gift, hans fader, som forsørges af ham
Malie Thomsen, 64 år, gift, hans moder, som forsørges af ham
De var alle født her i sognet og lutheranere
 

Ungkarl og husmand Jens Christian Christensen, 25 år gammel, boende på Heden, og pigen Maren Andersen, 27 år gammel, hjemme hos forældrene i Hvidemose, blev viet den 29. december 1855 i Kirken. Forloverne var aftægtsmand Christen Jensen på Heden og gårdmand Anders Nielsen i Hvidemosen [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1853 - 1879 side 189 opslag 161]

Jens Christian Christensen og Maren Andersdatters børn var:

Ved folketællingen i 1860 boede familien i et hus på Heden i Hvidemose Skoledistrikt:
Jens Christian Christensen, 29 år, gift, husfader og jordbruger
Maren Andersen, 33 år, gift, hans hustru
Malene Christensen, 3 år, datter
Christen Jensen, 79 år, gift, aftægtsmand
Malene Thomsen, 69 år, gift, hans hustru

Ved folketællingen i 1870 boede familien i et hus på Heden
Jens Christian Christensen, 42 år, gift, husfader og avlsbruger
Maren Andersen, 42 år, gift, husmoder
Malene Christensen, 12 år, barn
Christian Christensen, 5 år, barn
Anders Martin Christensen, under 1 år, barn
Christen Jensen, 88 år, gift, fader, aftægtsmand
Malene Thomsen, 78 år, moder, aftægtskone

Ved folketællingen i 1880 boede familien i et hus på Heden, Råbjerg Sogn:
Jens Christian Christensen, 48 år, gift, husfader, ejer, jordbruger
Maren Andersen, 52 år, gift, hans hustru
Malene Christensen, 22 år, ugift, barn
Anders Martin Christensen, 10 år, barn
Anders Peter Nielsen, 22 år, ugift, kostgænger og lever af sine midler
De var alle født i Råbjerg Sogn

Ved folketællingen i 1890 boede familien på Heden eller i Hvidemose:
Jens Chr. Christensen, 59 år, gift, husfader, jordbruger, født i Råbjerg Sogn
Maren Andersen, 62 år, gift, husmoder, født i Råbjerg Sogn
Anders Martin Christensen, 21 år, ugift, søn, arbejder hos forældrene, født i Råbjerg Sogn
Elsine Kristine Christensen, 14 år, ugift, tjenestetyende, født i Tversted Sogn

Maren Andersdatter døde den 14. august 1890, og hun blev begravet den 18. august 1890. Hun blev 63 år gammel, og hun var husmandskone af Heden [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1878 - 1891, næst sidste side opslag 23]

Ved folketællingen i 1901 boede Jens Christian Christensen hos sin søn på matrikelnummer 8a på Heden, Råbjerg Sogn:
Christian Christensen, født den 23/9 1864, gift, husfader, agerbrug, gift i 1896, 3 levende børn
Ane Madsine Christensen, født den 19/9 1874 i Tolne Sogn, gift, husmoder
Thorvald Peter Neist, født den 25/4 1893 i Flade Sogn, barn
Nicoline Marie Christensen, født den 5/4 1897, barn
Jens Peter Christensen, født den 12/4 1898, barn
Jens Christian Christensen, født den 18/12 1899, barn
Jens Christian Christensen, født den 2/3 1831, enkemand, aftægtsmand
Niels Christian Nielsen, født den 12/5 1880 i Åsted Sogn, ugift, tjenestetyende
De øvrige var født på Heden i Råbjerg Sogn

Jens Christian Christensen døde den 19. marts 1901 i Heden, og han blev begravet den 24. marts 1901 i Råbjerg Kirkegård. Han var aftægtsmand i Heden, og han blev 70 år gammel [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1892 - 1902 side 237 opslag 186]


Ejendomshandler med videre

Skøde

Tinglæst den 19. december 1849. Nr. 1, Frederik VII, Første Klasse, 2 Rigsbankdaler.

Underskrevne Christen Jensen af Heden i Råbjerg Sogn skøder og overdrager herved til min søn Jens Christian Christensen følgende ejendomme:

 1. Det af mig iboende sted Heden kaldet i Råbjerg Sogn bestående af 2 parceller af Niels Jensen Møllers udstykkede gård Kyllesbæk kaldet, begge parceller betegnede nr. 2 og stående for gammel hartkorn den ene 2 album og den anden 1 fjerdingkar og 0,25 album, ved den nye matrikel under nr. 38 for Råbjerg Ejerlav og nr. 8 for Gårdbo Ejerlav ansatte for tilsammen for nu havende hartkorn 2 skæpper og 2 fjerdingkar ialt med gammelskat 36 skilling. Disse 2 parceller tilhører mig ifølge skøder af respektive den 10. januar 1823, tinglæst den 12. marts 1823, og den 5. marts 1826, tinglæst den 5. april 1826. Ifølge det sidstnævnte skøde svares andel efter hartkornet af parcellen til hovedparcellens ejer af alle tiender, der i det hele udgør 9 skæpper rug, 9 skæpper byg og 9 skæpper havre.
 2. Parcellen nr. 6 af Christen Christensen Poulsen udstykkede gård Terpet i Tversted Sogn udgørende en parcel i Sørig Enge stående for gammel hartkorn 2 skæpper, 2 fjerdingkar og 1/4 album, men ved den nye matrikel under nr. 12 for Øster og Vester Tversted Ejerlav ansat til nu havende hartkorn 1 skæppe, 2 fjerdingkar og 2,75 album med gammelskat 2 rigsbankdaler og 15 skilling. Af denne parcel svares andel til hovedparcellens ejer af alle tiender, samt andel i degne, dommer og brokorn med mere.
  Omtrent 1/3 del af denne parcel er ifølge dokument tinglæst den 19. november 1834 overdraget til brug og afbenyttelse af Jens Nielsen og hustru af Sovkrog Mølle på deres livstid i stedet for renter af 65 rigsbankdaler og 2 skilling, hvilken kapital til denne mand på parcellen skyldes. Parcellen tilhører i øvrigt mig ifølge skøde af den 28. juni 1832, tinglæst den 20. februar 1833.
 3. Den mig tilhørende besætning af kreaturer, samt avlsredskaber af alle slags.

Den bestemte købesum 300 rigsbankdaler er af køberen berigtiget, thi skal de indbemeldte ejendomme tilhøre ham med de samme rettigheder og herligheder, byrder og forpligtelser, som de af mig har været besiddet, dog med den udtrykkelige betingelse at såfremt køberen eller arvinger måtte blive til sinds at afhænde de ham her tilskødede ejendomme, medens jeg og hustru Malene Thomasdatter lever, enten begge eller en af os bestemmer for den summa, hvorfor han nu har købt det nemlig 300 rigsbankdaler.

Til bekræftelse under min hånd i vidners overværelse.

Heden i Råbjerg Sogn den 10. december 1849   Christen Jensen  
Til Vitterlighed Jens Christensen   Søren Christensen Jensen

Kilde: Skøde- og panteprotokollen for Horns Herred og Frederikshavn Købstad fra den 3. februar 1847 til den 11. juni 1851, side 968 (B26 -SP8)


Afkald

Tinglæst den 20. December 1854. Nr. 3, Frederik 7., Anden Klasse 1854, 42 Rigsbankskilling.

Jeg underskrevne husmand Morten Pedersen af Heden, gift med Karen Marie Christensdatter, tilståer herved af min svoger Jens Christian Christensen af Heden i Råbjerg Sogn under dags dato at have modtaget de 200 rigsbankdaler, rigsmønter, som han ifølge aftægtsbrev af den 22. december 1849 var pligtig til at udrede til hans søster ovennævnte min kone som udgør andel af hendes fædrene og mødrene arv, og for hvilke 250 rigsbankdaler rigsmønt Jeg herved meddeler kvittering, med erklæring, at hverken jeg, eller ovennævnte min kone har noget videre krav på min svoger Jens Christian Christensen for samme.

Heden i Råbjerg Sogn den 11. december 1854   Morten Pedersen  
Til Vitterlighed N. Peter Gårdbo   Søren Christensen Jensen

Kilde: Skøde- og panteprotokollen for Horns Herred og Frederikshavn Købstad fra den 1. marts 1854 til den 25. juni 1856, side 419 (B26 -SP10)


Skøde

Tinglæst den 11. oktober 1871. 2 Stempelmærker á 48 Skilling og 2 Stempelmærker á 16 Skilling.

Underskrevne Jens Peter Thomsen sælger, skøder og overdrager herved fra mig og arvinger til Jens Christian Christensen en parcel af den mig ifølge skøde, tinglæst den 28. juni 1854, tilhørende ejendom matrikelnummer 26c i Råbjerg Ejerlav, Råbjerg Sogn, hvilken parcel ifølge Indenrigsministeriets udstykningstilladelse af den 1. april 1871 under matrikelnummer 26f har hartkorn 1 fjerdingkar og 1,75 album, gammelskat 37 skilling, præstekorntiende 3/4 fjerdingkar rug, 1½ fjerdingkar byg, og bliver at forene med matrikelnummer 8 af Gårdbo og 38 af Råbjerg Ejerlav.

Købesummen 200 rigsbankdaler, skriver to hundrede rigsbankdaler er berigtiget.

Det solgte, hvoraf køberen fremtidig svarer skatter og afgifter, er jeg pligtig at hjemle efter loven.

P.t. Frederikshavn, den 1. juli 1871   Jens Peter Thomsen  
Til vitterlighed Friis   H. Holm
Påtegnes til tinglæsning, Hjørring Amt den 13. juli 1871   På Amtets vegne
Brendstrup
Fuldmægtig
 

Kort forevist.

Kilde: Skøde- og panteprotokollen for Horns Herred og Frederikshavn Købstad fra den 10. november 1869 til den 13. december 1871, side 8848 (826- SP16)


Panteobligation

Tinglæst den 11. januar 1882. Stempel: 80 ører.

Underskrevne Søren Olesen af Skjødelund i Råbjerg Sogn tilstår herved at være skyldig til Spare- og Lånekassen for Råbjerg Sogn den kapital 500 kroner, som jeg forpligter mig skadesløst at tilbagebetale til en 1. april eller 1. oktober efter et halvt års opsigelse fra en af siderne og imidlertid at forrente med 5 % p.a., som erlægges med halvdelen til hver af de nævnte tider.

Kapital og renter betales på Sparekassens kontor. Renten betales forud.

Til sikkerhed for skadesløs betaling af hovedstol, renter og mulig påløbende omkostninger, pantsætter jeg herved med 1ste prioritet den mig tilhørende ejendom Matrikelnummer 13a af Gårdbo Ejerlag, hartkorn 3 skæpper, 2 fjerdingkar og 2 album, gammelskat 1 krone 8 ører.

Præste- og Kirketienden er konstateret.

En beboelsesret efter aftægtsbrev, tinglæst den 13. juli 1853 til Maren Jensdatter respekteres.

Under pantsætningen er indbefattet bygninger med mur og sømfast tilbehør, avl, afgrøde, gødning, besætning og inventarium, samt assurance.

Som kautionist og selvskyldner for gælden indestår og medunderskriver Jens Christian Christensen af Heden og pantsætter han i denne sin egenskab følgende ham tilhørende ejendomme med første prioritet:

 1. i Råbjerg Sogn
  Matr. Nr. 8 af Gårdbo, hartkorn 2 skæpper, 2 fjerdingkar og 1 album, gammelskat 75 øre.
  Matr. Nr. 38 af Råbjerg, hartkorn 1 album, uden gammelskat, med anpart i matrikel nr. 41, 42 og 43.
  Matr. Nr. 26f af Råbjerg, hartkorn 1 fjerdingkar og 3/4 album, gammelskat 77 øre.
 2. i Tversted sogn
  Matr. Nr. 112 af Tversted, hartkorn 1 skæppe, 2 fjerdingkar og 3,75 album, gammelskat 4 kroner og 31 øre.

Et dokument, tinglæst den 19. november 1834, der stifter panteret for 130 kroner og 66 øre og brugsret i matrikelnummer 112 respekteres.

På matrikelnummer 112 hviler Landvæsens-kommissionsforretning og til matrikelnummer 8, 38 og 112 har ældre ejer forkøbsret.

Eksekution uden lovmål og dom vedtages. I tilfælde af søgsmål følges forordningen af den 25. januar 1828.

Skulle pantet forringes, pådrages udover et halvt års restance af skatter og afgifter, ikke holdes forsvarlig brandforsikret, eller renten ikke prompte blive erlagt, da er kapitalen, uden Hensyn til hvad foran er bestemt om dens tilbagebetaling, straks til udbetaling forfalden.

Til bekræftelse med vor underskrift vidnefast.

Udstedt i Hvidemose den 21. december 1881   Søren Olesen  
Som selvskyldnerkautionist   Jens Christian Christensen  
Til vitterlighed tillige om rigtig Dato Christen Christian Christensen   Christen Jakobsen

Kilde: Skøde- og panteprotokollen for Horns Herred og Frederikshavn Købstad fra den 8. december 1880 til den 27. juni 1883, side 332A (826- SP20)


Panteobligation aflyst

Tinglæst den 2. april 1890.

Udslettet obligation Nr. 56/1882, tinglæst den 11. januar 1882 fra Søren Olesen Skjødelund til Råbjerg Sparekasse for 500 kroner ifølge sålydende Kvittering: "Foranstående obligation er indfriet i dag, hvorfor kvitteres."

Spare- og Lånekassen for Råbjerg Sogn, den 23. marts 1890   På bestyrelsens vegne  
  Anders Christian Jensen   L. K. Sørensen

Kilde: Skøde- og panteprotokollen for Horns Herred og Frederikshavn Købstad fra den 5. marts 1890 til den 24. januar 1894, side 15A (B26 -SP23)


Panteobligation aflyst

Tinglæst den 2. april 1890.

Udslettet obligation, tinglæst den 19. november 1834, fra Christen Jensen Heden til Jens Nielsen Sovkrog Mølle for 65 rigsbankdaler og 2 mark ifølge sålydende påtegning: Med bemærkning, at foranstående dokument for så vidt det indeholder panteforskrivning, er mortificeret ved mortifikations dom, tinglæst den 15. september 1886, bedes det i øvrigt udslettet af pantebogen i henhold til vedlagte 2 dødsattester for brugeren af jordlodden og enken.

P.t. Frederikshavn, den 29. marts 1890 Jens Christian Christensen

Kilde: Skøde- og panteprotokollen for Horns Herred og Frederikshavn Købstad fra den 5. marts 1890 til den 24. januar 1894, side 15A (B26 -SP23).


Parcelskøde

Tinglæst den 8. januar 1896. Stempelafgift 0,25 Kr.

Underskrevne Jens Christian Christensen af Heden i Råbjerg sælger, skøder og overdrager herved til Henning Julius Jensen sammesteds en parcel af den mig tilhørende ejendom matrikelnummer 8 af Gårdbo Ejerlav i Råbjerg Sogn, hvilken parcel ved Indenrigsministeriets skrivelse af den 8. september 1894 er betegnet matrikelnummer 8b af hartkorn 1/4 album, gammelskat 1 øre.

Købesummen 40 kroner er berigtiget.

Køberen svarer fremtidige skatter og afgifter.

For hjemmel indestås.

Udstedt i Frederikshavn, den 19. december 1895   Jens Christian Christensen  
Til vitterlighed N. Petersen   A. C. Thomsen
Påtegnes til tinglæsning      
Hjørring Amt, den 4. januar 1896   Rump  

Kilde: Skøde- og panteprotokollen for Horns Herred og Frederikshavn Købstad fra den 31. januar 1894 til den 3. november 1897, side 385A (B26 -SP24)


Skøde

Tinglæst den 12. januar 1898. Stempel 8,10 Kroner

Underskrevne husejer Jens Christian Christensen af Heden i Råbjerg sælger, skøder og overdrager herved til min søn Christian Christensen nedennævnte mig tilhørende ejendomme i Råbjerg og Tversted Sogne.

Matr. Nr. 8a Gårdbo Hartkorn 2 skæppe 2 fjerdingkar 0,75 album. Gammelskat: 0,74 Kr.
Matr. Nr. 38 Råbjerg Hartkorn 0 skæppe 0 fjerdingkar 1,00 album. Gammelskat: 0,00 Kr.
Matr. Nr. 71 Råbjerg Hartkorn 0 skæppe 0 fjerdingkar 0,00 album. Gammelskat: 0,00 Kr.
Matr. Nr. 26f Råbjerg Hartkorn 0 skæppe 1 fjerdingkar 1,75 album. Gammelskat: 0,77 Kr.
Matr. Nr. 112 V. & Ø. Tversted Hartkorn 1 skæppe 2 fjerdingkar 2,75 album. Gammelskat: 4,31 Kr.

På Matr. Nr. 112 hviler en Landvæsenskommissionsforretning angående udtørring af Gårdbo Sø.

Under overdragelsen er indbefattet ejendommens rette til- og underliggende, påstående bygninger med mur- og sømfast tilbehør, avl, afgrøde, gødning, besætning og inventarium.

Købesummen er bestemt til 3.630 Kr., som afgøres således:

1. Køberen udsteder på stempelpapir til 1. Klasses Takst aftægtsbrev til sælgeren for kapitalværdi 1.330 kroner
2. Overtager og indfrier utinglæst Gæld 300 kroner
3. På anden Måde er afgjort 2.000 kroner
I alt 3.630 kroner

Da Købesummen således er afgjort, skal det solgte herefter tilhøre køberen, der svarer fremtidige skatter og afgifter, med de samme herligheder, rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed det hidtil har tilhørt mig. For Hjemmel indestås.

Det overdragnes rette værdi er 4.000 kroner, heraf 1.500 kroner for medfulgte løsøre.

Heden i Råbjerg den 29. december 1897. Jens Christian Christensen
Til vitterlighed tillige om oplæsning og under iagttagelse af Danske Lov 5-1-7: Thomas Christian Sørensen og Niels Erik Jensen

Aftægtsbrev af kapitalværdi 1.330 kroner er udstedt på Stempelpapir til 4. Klasse, Takst 8,85 Kr. forevist.

Kilde: Skøde- og panteprotokollen for Horns Herred og Frederikshavn købstad fra 3. november 1894 til 3. november 1897 (B26 - SP25), side 52B.


Aftægtskontrakt

Tinglæst den 12. Januar 1898. Stempelafgift 30 Øre + 8,55 Kr.

Underskrevne husejer Christian Christensen af Heden i Råbjerg forpligter mig herved til at yde min fader Jens Christian Christensen så længe han lever sådan aftægt:

Aftægtsmanden skal have fri bolig i det på den pantsatte ejendom værende stuehus: sovekammer, og skal han have ret til at udtage en seng og en sengs klæder. I kammeret skal være anbragt en forsvarlig og god kakkelovn og aftægtsyderen skal til enhver tid holde denne aftægtsbolig forsvarligt vedlige såvel ud- som indvendig.

Aftægtsmanden forbeholder sig endvidere, så længe han har ophold i aftægtsboligen fri ret og afbenyttelse af det stykke klit, som er beplantet med fyrretræ. Såfremt dette stykke klit bliver eksproprieret af staten, skal aftægtsyderen betale aftægtsmanden en gang for alle 30 kroner. Det er en selvfølge, at aftægtsmanden for sig og besøgende skal have fri og uhindret adgang såvel til aftægtsboligen som til det forbeholdte stykke klit, ligesom han skal have fri og uhindret afbenyttelse af stedets brønd, retirade og andre udenoms bekvemmeligheder.

Aftægtsmanden skal sammen med aftægtsyderen og dennes familie nyde enhver livets fornødenhed, føde, klæde, lys og varme og i sygdomstilfælde skal aftægtsyderen yde aftægtsmanden fornøden pleje og pasning samt læge og medicin og lade præsten hente til ham, om han forlanger sådant. Endelig skal aftægtsyderen betale aftægtsmanden årlig 30 Kr. med halvdelen hvert års 1. maj og 1. november, samt befordre aftægtsmanden 2 gange årlig til og fra en af Råbjerg Sogns kirker alt efter aftægtsmandens forlangende. Aftægtsmandens skjorter skulle være uldne.

Skulle aftægtsmanden blive utilfreds med denne forsørgelsesmåde skal han til enhver tid have ret til med sin seng og øvrige ejendele at fraflytte aftægtsboligen og tage ophold andetsteds, og aftægtsyderen er da pligtig til skadesløst at betale ham på hans nye bopæl årlig 250 kroner med halvdelen forud hvert års 1. maj og 1. november.

Vil aftægtsmanden atter flytte tilbage til aftægtsboligen og nyde aftægten som forhen, har han ret hertil, når han et halvt år forud giver aftægtsyderen underretning herom.

Aftægtsyderen skal besørge og bekoste aftægtsmandens hæderlige og anstændige begravelse efter egnens skik og brug.

Nærværende kontrakt kan udslettes af pantebogen efter dødsattest for aftægtsmanden, og mulige restancer ved aftægtsmandens død bortfalder. For de kontante præstationers vedkommende vedtages udlæg uden grundlag af forlig eller dom i henhold til Lov af 29. marts 1873 §15 og i søgsmålstilfælde gælder Forordningen af 25. januar 1828 om hurtig retsforfølgning.

Aftægten ansættes til en årlig værdi af 250 kroner, der 5 gange taget giver 1.250 kroner
Begravelsen 50 kroner
Erstatning for plantningen 30 kroner
Ialt 1.330 kroner

efter hvilket beløb kontrakten er stemplet til 1. klasses takst.

Til skadesløs sikkerhed for opfyldelsen af samtlige forpligtelser efter nærværende kontrakt pantsætter jeg, Christian Christensen, med oprykkende prioritet næst 2.300 kroner, der må skyldes til Kreditforeningen eller hvilkensomhelst andet Sted og må forrentes med over 4 %, de mig ifølge skøde, der tinglæses samtidig hermed, tilhørende ejendomme i Råbjerg og Tversted Sogne, nemlig:

Matr. Nr. 8a Gårdbo Hartkorn 2 skæppe 2 fjerdingkar 0,75 album. Gammelskat: 0,74 Kr.
Matr. Nr. 38 Råbjerg Hartkorn 0 skæppe 0 fjerdingkar 1,00 album. Gammelskat: 0,00 Kr.
Matr. Nr. 71 Råbjerg Hartkorn 0 skæppe 0 fjerdingkar 0,00 album. Gammelskat: 0,00 Kr.
Matr. Nr. 26f Råbjerg Hartkorn 0 skæppe 1 fjerdingkar 1,75 album. Gammelskat: 0,77 Kr.
Matr. Nr. 112 V. & Ø. Tversted Hartkorn 1 skæppe 2 fjerdingkar 2,75 album. Gammelskat: 4,31 Kr.

Under pantsætningen er indbefattet de på ejendommen værende bygninger med mur- og sømfast tilbehør, avl, afgrøde, gødning, besætning og inventarium samt assurancesummer.

På matrikelnummer 112 hviler en Landvæsenskommissionsforretning om udtørring af Gårdbo Sø.

Heden i Råbjerg den 29. december 1897.
Som aftægtsyder: Christian Christensen
Som aftægtstager: Jens Christian Christensen
Til vitterlighed tillige om oplæsning under iagttagelse af Danske Lov 5-1-7: Thomas Christian Sørensen og Niels Erik Jensen

Udslettet den 12. juli 1904, Nr. 448

Kilde: Skøde- og panteprotokollen for Horns Herred og Frederikshavn købstad fra 3. november 1894 til 3. november 1897 (B26 - SP25), side 55A


Aflyst den 2. juli 1902.

Udslettet Aftægtsbrev Nr. 1.210/98, tinglæst den 12. januar 1898 fra Christian Christensen, Heden, til Jens Christian Christensen ifølge sålydende begæring: Bedes aflyst og udslettet af pantebogen i henhold til vedlagte dødsattest for aftægtsnyderen

Frederikshavn den 30. juni 1902: Pastor N. Petersen

Dødsattest forevist

Kilde: Skøde- og panteprotokollen for Horns Herred og Frederikshavn Købstad fra 10. juli 1901 til 23. november 1904 (B26 - SP26), side 204B

© Frode Engbæk og
Christian Frederik Christensen

Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 06-May-2018