Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Christen Jensen Sidsel Jensdatter Mikkel Andersen Mette Jensdatter
1805 - ? 1804 - ? 1803 - 1888 1803 - 1891
Jens Peter Christensen Anne Lucie Mikkelsdatter
Født: 13. september 1833 i Haasevadshus, Åsted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Født: 30. september 1839 på Heden, Elling Sogn
Død: 20. februar 1924 i Øster Holmen, Elling Sogn Død: 18. januar 1920 i Øster Holmen, Elling Sogn
Gift: 2. februar 1866 i Elling Kirke
Børn: Mettine Cecilie Christensen, Maren Kirstine Christensen, Christian Emil Christensen, Peter Senius Christensen, Niels Martin Christensen og Adolf Christensen

     

Jens Peter Christensen blev født den 13. september 1833 og døbt den 22. september 1833. Forældrene var husmand Christen Jensen og hustru Sidsel Jensdatter af Haasevadshus. Fadderne var Johanne Marie Andersdatter af Ribberholt, Ane Cathrine Sørensdatter af Studsbjerg, Jens Jensen i Grønlund, Jens Madsen i Jerup, Jens Chr. Jensen af Halden i Skærum sogn [Åsted Sogn, kirkebog for 1814 - 1843 side 28 opslag 28] Anne Lucie Michelsdatter blev født den 30. september 1839 og døbt den 6. oktober 1839. Forældrene var husmand Michel Andersen og kone Mette Jensdatter af Heden. Fadderne var Maren Jensdatter af Strandby og Mariane Jensdatter af Frederikshavn. Lars Chr. Jensen af Råsig, Jørgen Andersen af Slottet og Ole Christian Pedersen af Heden [Elling Sogn, kirkebog for 1835 - 1856 side 131 opslag 66]
Ved folketællingen i 1834 boede Jens Peter Christensen hos sin familie i Kvissel By, Åsted Sogn:
Chresten Jensen, 29 år, gift, forpagter af huset, tjener
Sidsel Jensdatter, 30 år, gift, hans kone
Kirsten Marie Chrestensdatter 3 år, barn
Jens Peter Chrestensen, 1 år, barn
Ved folketællingen i 1834 boede Anne Lucie Mikkelsdatters familie på Heden, Elling Sogn:
Mikkel Andersen, 31 år, gift, husmand, lever af sin jordlod
Mette Jensdatter, 32 år, gift, hans kone
Anders Christian Mikkelsen, 5 år, barn
Jens Mikkelsen, 3 år, barn
Maren Sicilie Mikkelsdatter, 1 år, barn
Else Marie Jensdatter, 19 år, ugift, tjenestepige
Maren Olesdatter, 57 år, enke, inderste, lever af aftægt
Ved folketællingen i 1840 boede Jens Peter Christensen hos sin familie i et hus i Mosen, Elling Sogn:
Christen Jensen Grønlund, 34 år, gift, husmand
Zidsel Jensdatter, 35 år, gift, hans kone
Kirsten Marie Christensdatter, 8 år, barn
Jens Peter Christensen, 6 år, barn
Anton Christen Severin Christensen, 3 år, barn
Christen Larsen, 40 år, ugift, almisselem
Christen Christensen Flade, 20 år, ugift, urmager
Kirsten Jensdatter, 30 år, ugift, indsidderske og lever af vævning og spind
Ved folketællingen i 1840 boede Anne Lucie Mikkelsdatter hos sin familie i et hus på Heden:
Michel Andersen, 37 år, gift, husmand, lever af sin Jordlod
Mette Jensdatter, 37 år, gift, hans kone
Anders Christian Michelsen, 11 år, barn
Jens Michelsen, 8 år, barn
Maren Cecilia Michelsdatter, 5 år, barn
Hanne Michelsdatter, 7 år, barn
Niels Christian Michelsen, 3 år, barn
Ane Sophie Michelsdatter, 1 år, barn
Ved folketællingen i 1845 boede Jens Peter Christensen hos sin familie i et hus i Stabæk, Elling Sogn:
Chr. Jensen, 39 år, gift, husmand, født i Mosberg Sogn
Zidsel Jensdatter, 40 år, gift, hans kone, født i Elling Sogn
Kirsten Marie Christensdatter, 13 år, barn, født i Åsted Sogn
Jens Peter Christensen, 11 år, barn, født i Åsted Sogn
Anton Chr. Severin Christensen, 8 år, barn, født i Elling Sogn
Ansine Christensdatter, 5 år, barn, født i Elling Sogn
Ved folketællingen i 1845 boede Anne Lucie Mikkelsdatter hos sin familie i et hus på Heden:
Michel Andersen, 43 år, gift, husmand, ernærer sig af sin jordlod, født i Mosbjerg Sogn
Mette Jensdatter, 43 år, gift, hans kone,
Anders Chr. Nielsen, 16 år, barn
Maren Cecilia Michelsdatter, 12 år, barn
Hanna Michelsdatter, 11 år, barn
Niels Chr. Michelsen, 9 år, barn
Ane Lucie Michelsdatter, 5 år, barn
Andreas Michelsen, 3 år, barn
De øvrige var født her i sognet
Ved folketællingen i 1850 var Jens Peter Christensen tjenestekarl på Bannerslund i Elling Sogn:
Frederik Jørgen Fog, 47 år, gift, landmand, født i Broager
Caroline Sophie Fog, 38 år, gift, hans kone, født i Broager
Elise Götsche, 39 år, ugift, husjomfru, født i Slesvig
Jacobine Juliane Marie Børgesen, 27 år, ugift, lærerinde, født i Svendborg
Henriette Cathrine Sørensen, 15 år, barn, født i Hørmested
Herskabets fire børn i alderen 3 - 8 år, født i Elling Sogn
Seks tjenestetyende
Jens Peter Christensen, 17 år, ugift, tjenestetyende, født i Åsted Sogn
Ved folketællingen i 1850 boede Anne Lucie Mikkelsdatter hos sin familie i Rimmen, Elling Sogn:
Michel Andersen, 47 år, gift, husmand, født i Mosbjerg Sogn
Mette Jensdatter, 48 år, gift, hans kone, født i Elling Sogn
Niels Chr. Michelsen, 13 år, barn, født i Elling Sogn
Ane Inger (Lucie?) Jørgensdatter (Michelsdatter?), 11 år, barn, født i Elling Sogn
Andreas Michelsen, 8 år, barn, født i Elling Sogn
Jens Peter Christensen af Heden blev konfirmeret den 30. april 1848. Forældrene var husmand Christen Jensen og kone af Heden. Han havde temmelig gode kundskaber og sædelig opførsel [Elling Sogn, kirkebog for 1835 - 1856 side 238 opslag 113] Anne Lucie Michelsdatter blev konfirmeret den 23. april 1853. Forældrene var husmand Michel Andersen og hustru Mette Jensdatter af Heden. Hun havde temmelig gode kundskaber og sædelig opførsel [Elling Sogn, kirkebog for 1835 - 1856 arkivnr C52 A-3 film 5/9 side 285 opslag 135]
  Ane Lucie Michelsdatter, 14 ½ år, tjenestepige, afrejste den 1. maj 1854 til Mosbjerg Sogn. Godt skudsmål. Konfirmeret den 1. søndag efter påsken, 14 ½ år gammel [Elling Sogn, kirkebog for 1835 - 1856 side 429 opslag 194]

Ungkarl Jens Peter Christensen, 32 år, tjener i Holmen, og pige Anne Lucie Mikkelsen, 26 år, tjener i Sortkær, blev viet den 2. februar 1866. Forlovere var husmændene Mikkel Andersen og Christen Jensen på Heden [Elling Sogn, kirkebog for 1856 - 1873 side 353 opslag 154]

Jens Peter Christensen og Ane Lucie Mikkelsdatters børn var:

Ved folketællingen i 1870 boede familien i et hus på Øster Sortkær Hede [film 2910 ark 223]:
Jens Peter Christensen, 36 år, gift, husfader, arbejdsmand, født i Åsted Sogn
Ane Lucie Christensen, født Mikkelsen, 31 år, gift, husmoder, født i Elling Sogn
Martine Cecilie Christensen, 3 år, datter, født i Elling Sogn
Maren Christine Christensen, 1 år, datter, født i Elling Sogn
Ane Christine Olesdatter, 30 år, ugift, bryggeripige, født i Elling Sogn, tjener på Ø. Sortkær
Thomine Cathrine Christensen, 19 år, ugift, stuepige, født i Albæk Sogn, tjener på Ø. Sortkær

Ved folketællingen i 1880 boede familien i et hus i Holmen By, Elling Sogn:
Jens Peter Christensen, 46 år, gift, husfader, arbejdsmand, født i Åsted Sogn
Ane Christensen, 40 år, gift, husmoder
Methine Cecilia Christensen, 13 år, barn
Maren Chrestine Chrestensen, 11 år, barn
Christian Emil Chrestensen, 7 år, barn
Peter Sinius Chrestensen, 3 år, barn
Niels Marthin Chrestensen, 1 år, barn
De øvrige var født i Elling Sogn

Ved folketællingen i 1890 boede familien i Elling:
Jens Peter Christensen, 56 år, gift, husfader, født i Åsted Sogn, midlertidigt i Frederikshavn
Ane Lucie Mikkelsen, 50 år, gift, husmoder
Niels Martin Christensen, 11 år, barn
Adolph Christensen, 7 år, barn
Ane Kristine Christensen, 1 år, barn (Mettine Cecilie Christensen's barn)
De øvrige var født i Elling Sogn

Ved folketællingen i 1916 boede familien i Elling:
Jens P. Christensen, født den 13/9 1833, gift, husfader, alderdomsunderstøttelse
Ane Lucie Christensen, født den 13/9 1833, gift, husmoder
Maren Kirstine Christensen, født den 20/7 1868, ugift, barn

Anne Lucie Michelsdatter døde den 18. januar 1920 i Øster Holmen, og hun blev begravet den 24. januar 1920. Hun var husmand Jens Peter Kristensens hustru i Øster Holmen, og hun blev 80 år gammel [Elling Sogn, kirkebog for 1910 - 1920 side 403 opslag 377]

Ved folketællingen i 1921 boede Jens Peter Christensen i Øster Holmen:
Jens P. Christensen, født den 18/9 1833 i Åsted Sogn, enkemand, husfader, alderdomsunderstøttet
Maren K. Christensen, født den 20/7 1868 i Elling Sogn, ugift, husbestyrerinde (hans næstældste datter)

Jens Peter Christensen døde den 20. februar 1924, og han blev begravet den 27. februar 1924. Han var aldersrentenyder i Øster Holmen, og enkemand efter afdøde hustru Anne Lucie Mikkelsdatter. Han blev 90 år gammel [Elling Sogn, kirkebog for 1921 - 1930 side 320 opslag 262]

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 04-Mar-2011