Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Christen Thomsen Ane Kirstine Sørensdatter Niels Christian Pedersen Mariane Jensdatter
1805 - 1875 1812 - 1884 1818 - ? 1821 - ?
Mads Peter Christensen Marie Nielsen
Født: 7. februar 1844 i Vogn, Mosbjerg Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Født: 26. juni 1846 på Baholt i Hørby Sogn, Dronninglund Herred
Død: 8. februar 1920 på Lund Mark, Sindal Sogn Død: -
Gift: 7. november 1873 i Sindal Kirke
Børn: Niels Christian Christensen og Jens Peter Christensen

     

Mads Peter Christensen blev født den 7. februar 1844 og hjemmedøbt den 13. februar 1844 af præsten. Han blev fremstillet den 21. april 1844 i Kirken. Forældrene var husmand Christen Thomsen og hustru Ane Kirstine Sørensdatter af Vogn. Fadderne var gårdmandskone Johanne Hansdatter, gårdmand Lars Larsen og bolsmand Christen Christensen Putten, alle af Vogn [Mosbjerg Sogn, kirkebog for 1837 - 1855 side 12 opslag 12] Maria Nielsen blev født den 26. juni 1846 og døbt den 8. søndag efter trinitatis den 2. august 1846. Moderen var pige Mariane Jensdatter i Baholt. Som barnefader blev udlagt ungkarl Niels Christian Pedersen, tjenende på Dybvad. Gårdmand Niels Christian Jensens kone af Baholt bar barnet. Fadderne var bemeldte gårdmand Niels Chr. Jensen af Baholt, ungkarl Hans Kristian Jensen på Knudseje, Frederik Jensen i Idskov og pige Anne Sophie Jensdatter i Risgården. Moderen tjente 10-måneder før på Knudseje i Skæve Sogn [Hørby Sogn, kirkebog for 1834 - 1862 side 167 opslag 86]
Ved folketællingen i 1845 boede Mads Peter Christensen hos sin familie i et hus i Vogn By:
Christen Thomsen, 40 år, gift, husmand, lever af sin jordlod, født i Elling Sogn
Ane Kirstine Sørensdatter, 34 år, gift, hans kone, født i Elling Sogn
Thomas Christian Christensen, 7 år, barn, født her i sognet
Karoline Christensdatter, 4 år, barn, født her i sognet
Mads Peter Christensen, 1 år, barn, født her i sognet
Ved folketællingen i 1845 var Maria Nielsens moder tjenestepige på Knudseje i Skæve Sogn:
Jørgen Glerrup, 40 år, gift, godsejer, født heri sognet
Christiane Kathrine Maria Schunch, 29 år, gift, hans kone, født i Sæby
Henriette Sørine Glerrup, 37 år, ugift, hans søster, født heri sognet
Lovise Møller, 26 år, ugift, husjomfru, født i Horsens
Peder Sørensen, 33 år, ugift, avlsforvalter, født i Hvorslev Sogn
Mariane Jensdatter, 27 år, ugift, tjenestefolk, født i Torslev Sogn
samt yderligere 16 tjenestefok

Ved folketællingen i 1850 boede Mads Peter Christensen hos sin familie i et hus i Vogn By:
Christen Thomsen, 45 år, gift, husmand, født i Elling Sogn
Ane Kirstine Sørensdatter, 38 år, gift, hans kone, født i Elling Sogn
Thomas Chr. Christensen, 12 år, barn, født i Elling Sogn
Mads Peter Christensen, 6 år, barn, født i Mosbjerg Sogn
Lene Marie Christendatter, 1 år, barn, født i Mosbjerg Sogn

Ved folketællingen i 1850 boede Maria Nielsen hos sin onkel og moster i Baholt, Volstrup Skoledistrikt, Hørby Sogn:
Niels Chr. Jensen, 34 år, gift, husmand, husfader, lever af sin jordlod, født i Torslev Sogn
Johanne Cathrine Marie Jensdatter, 37 år, gift, hans kone, født i Torslev Sogn
Marie Nielsdatter, 4 år, plejebarn, født her i sognet
Mette Kirstine Christensdatter, 14 år, ugift, tjenestepige, født her i sognet

Ved samme folketællingen i 1850 var Maria Nielsens moder tjenestepige i Tornshede, Højstrup Skoledistrikt, Hørby Sogn:
Søren Christensen, 50 år, gift, husfæster, husfader født i Karup Sogn
Ane Larsdatter, 51 år, gift, hans kone, født i Volstrup Sogn
Johanne Marie Sørensdatter, 10 år, datter, født i Karup Sogn
Mariane Jensdatter, 29 år, ugift, indsidder, født i Torslev Sogn

Mads Peter Christensen blev konfirmeret den 11. april 1858 i Hørmested Kirke. Forældrene var husmand Christen Thomsen og hustru Ane Kirstine Sørensen i Vogn. Han var født den 7. januar 1844 i Vogn, og døbt den 21. april 1844. Kundskaber og opførsel var begge til mg [Mosbjerg Sogn, kirkebog for 1856 - 1884 side 169 opslag 166] Notatet om Maria Nielsens konfirmation kan ikke findes i Hørby eller Sindal Sogne
Ved folketællingen i 1860 boede Mads Peter Christensen hos sin familie i et hus i Vogn By, Vogn Skoledistrikt [ark 159]:
Christen Thomsen, 56 år, gift, husmand og husfader, født i Elling Sogn
Ane Kirstine, født Sørensen, 49 år, gift, hans kone, født i Elling Sogn
Mads Peter Christensen, 16 år, barn, født i Mosbjerg Sogn
Line Maria Christensen, 12 år, barn, født i Mosbjerg Sogn
Andreas Nielsen, 1 år, ugift, plejebarn, født i Sindal Sogn
Marie Nielsen, 18 år, tjenestepige i N. Hestvang, ankom den 17. december 1864. Hun afrejste den 2. december 1864 fra Sindal [Understed Sogn, kirkebog for 1855 - 1869 side 167 opslag 111]
Ved folketællingen i 1870 boede Mads Peter Christensen hos sin familie i et hus i Vogn, Vogn Skoledistrikt [ark 503a]:
Christen Thomsen, 64 år, gift, husfader, bødker og arbejdsmand, født i Elling Sogn
Ane Kirstine Sørensdatter, 57 år, gift, husmoder, født i Elling Sogn
Mads Peter Christensen, 25 år, ugift, søn, snedker, født i Mosbjerg Sogn
Line Marie Christensdatter, 21 år, ugift, datter, væverske, født i Mosbjerg Sogn
Ved folketællingen i 1870 var Marie Nielsen tjenestepige på Sønder Hestvang, Understed Sogn [film 2893 ark 813]:
Knud Christian Jørgensen, 50 år, gift, husfader, gårdejer, født i Jerslev Sogn
Oline Christine Nielsdatter, 37 år, gift, husmoder, hans hustru, født i Flade Sogn
6 børn i alderen 1 - 11 år
Marie Nielsen, 23 år, ugift, tjenestepige, født i Hørby Sogn
3 tjenestekarl og 4 tjenestepiger
Jens Christian Nielsen, 50 år, ugift, i pleje, forsørges af fattigvæsenet
Johannes Møller, 36 år, ugift, får kosten for betaling, landhandler, født i Hørby Sogn
Niels Christian Christensen, 48 år, gift, røgter, født i Karup Sogn

Marie Nielsen, 24 år, tjenestepige, afrejste den 2. november 1870 til Sindal Sogn [Understed Sogn, kirkebog for 1869 - 1890 side 170 opslag 144]
Marie Nielsen, 24 år, tyende, ankom den 23. november 1870 fra Understed Sogn [Sindal Sogn, kirkebog for 1852 - 1872 side 46 opslag 48]

Ungkarl Mads Peter Christensen, husmand på Heden, 29 år, og pige Marie Nielsen, 27 år, af Myrholt blev viet den 7. november 1873. Forloverne var gårdejer Niels Simonsen af Myrholt og gårdejer Anton Johst af Tågholt [Sindal Sogn, kirkebog for 1869 - 1878 side opslag 123]

Mads Peter Christensen og Maria Nielsen's børn var:

Ved folketællingen i 1880 boede familien i et hus i Sindal:
Mads Peder Christensen, 35 år, gift, husfader, snedker, født i Mosbjerg Sogn
Marie Nielsen, 33 år, gift, hans hustru, født i Hørby Sogn
Niels Christian Christensen, 4 år, barn, født i Sindal Sogn
Jens Peder Jensen, 28 år, gift, snedkersvend, født i Bindslev Sogn
Ved samme folketælling i 1880 boede Maria Nielsens moder og stedfader på en gård på Sindal Hede, Sindal:
Niels Hendrik Simonsen, 62 år, gift, husfader, gårdejer, født i Hørmested Sogn
Mariane Jensdatter, 59 år, gift, hans kone, født i Torslev Sogn
samt 8 tjenestefolk

Ved folketællingen i 1890 boede familien i Sindal Sogn:
Mads Peter Christensen, 45 år, gift, husfader, jordbruger, husmand, født i Mosbjerg Sogn
Marie Nielsen, 43 år, gift, husmoder, født i Hørby Sogn
Jens Peter Christensen, 9 år, ugift, barn, født i Sindal Sogn

Mads Peter Christensen døde den 8. februar 1920, og han blev begravet den 13. februar 1920. Han var gift og alderdomsundersttøtet på Lund mark. Han blev født den 7. januar 1844 i Mosbjerg. Hans efterlevende hustru var Marie Jensen af Lund Mark. Han blev 76 år gammel [Sindal Sogn, kirkebog for 1914 - 1921 side 193 opslag 171]

Ved folketællingen i 1921 boede Maria Nielsen i Sindal:
Marie Kristensen, født den 26/6 1846 i Hørby, enke, husmoder, alderdomsunderstøttet
Kristine Andersen, født den 10/11 1870 i Åsted, enke

Notatet om Marie Nielsens død kan ikke findes i kirkebogen for Sindal Sogn før 1927

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 13. juni 2009.