Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Christen Henriksen Marie Olesdatter Jørgen Olsen Maren Jensdatter
1797 - ? 1797 - 1886 1788 - 1879 1795 - 1867
Ole Christian Christensen Hanne Jørgensdatter
Født: 29. oktober 1827 i Kærskov, Albæk Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt Født: 9. marts 1829 i Strandby, Elling Sogn, Horns Herred
Død: 29. maj 1910 i Volstrup By og Sogn Død: 1. februar 1897 i Nørre Stenhede, Lendum Sogn
Gift: 5. november 1858 i Elling Kirke
Børn: Bende Marie Olesen, Jørgen Christian Olesen †, Vitus Olesen † og Jørgen Olesen †

     

Ole Christian Christensen blev født den 29. oktober 1827 og hjemmedøbt samme dag. Forældrene var indsidder Christen Henrichsen og hustru Marie Olesdatter i Kærskov. Fadderne var husfæsterkone Maren Pedersdatter i Vadet, tjenestepige Karen Nielsdatter i Kærskov og gårdfæster Niels Pedersen, samme sted [Albæk Sogn, kirkebog for 1826 - 1839 side 6 opslag 7] Hanne Jørgensdatter blev født den 9. marts 1829 og døbt den 15. marts 1829. Forældrene var gårdmand Jørgen Olesen og hustru Maren Jensdatter af Strandby. Fadderne var Anne Margrethe Jensdatter af Slottet, Anne Helvig Christensdatter af Strandby, Jens Larsen af Råsig, Christen Jensen af Råsig og Ole Christian Jensen af Lille Råsig [Elling Sogn, kirkebog for 1814 - 1835 side 141 opslag 73]
Ved folketællingen i 1834 boede Ole Christian Christensen hos sine forældre i et hus i Boien, Hørby Sogn:
Henrik Thomsen, 75 år, enkemand, fæster af huset, lever af sin jordlod
Christen Henriksen, 37 år, gift, hans søn, er daglejer
Maria Olesdatter, 37 år, gift, hans, navnlig sønnens, kone
Henrik Christensen, 9 år, deres barn
Ole Christen Christensen, 7 år, deres barn
Lars Christian Christensen, 5 år, deres barn
Christine Christensdatter, 2 år, deres barn
Ved folketællingen i 1834 boede Hanne Jørgensdatter hos sin familie i et hus i Strandby:
Jørgen Olesen, 46 år, gift, husmand, lever af sin jordlod
Maren Jensdatter, 40 år, gift, hans kone
Mads Jørgensen, 9 år, barn
Else Jørgensdatter, 7 år, barn
Hanne Jørgensdatter, 5 år, barn
Ole Christian Jørgensen, 3 år, barn
Jens Jørgensen, 1 år, barn
Jørgen Andersen, 20 år, ugift, tjenestekarl
Mette Andersdatter, 35 år, ugift, tjenestepige
Ved folketællingen i 1840 boede Ole Christian Christensen hos sine forældre i Bøjen, Hørby Sogn:
Henrik Thomsen, 80 år, enkemand, husmand
Christen Henriksen, 43 år, gift, hans søn, grøftegraver
Marie Olesdatter, 43 år, gift, hans kone
Henrik Christensen, 15 år, barn
Ole Christian Christensen, 13 år, barn
Christine Christensdatter, 8 år, barn
Anne Marie Christensdatter, 5 år, barn
Ved folketællingen i 1840 boede Hanne Jørgensdatter hos sin familie på en gård i Strandby:
Jørgen Olesen, 51 år, gift, gårdmand
Maren Jensdatter, 45 år, gift, hans kone
Mads Jørgensen, 15 år, barn
Else Jørgensdatter, 13 år, barn
Hanne Jørgensdatter, 11 år, barn
Ole Christian Jørgensen, 9 år, barn
Jens Jørgensen, 7 år, barn
Kirsten Marie Jørgensdatter, 5 år, barn
Ane Sophie Jørgensdatter, 3 år, barn
Ole Christian Christensen blev konfirmeret den 3. april 1842. Forældrene var Christen Henriksen og hustru Marie Olesdatter af huset Boiers. Han var 14 ½ år, født den 29. oktober 1827 efter attest fra pastoren i Albæk. Hans karakterer var godt for kundskaber og meget godt for opførsel [Hørby Sogn, kirkebog for 1834 - 1862 side 273 opslag 129] Hanne Jørgensdatter blev konfirmeret den 23. april 1843 i Tolne Kirke. Forældrene var Jørgen Olesen og kone af Strandby. Hun havde gode kundskaber og sædelig opførsel [Elling Sogn, kirkebog for 1835 - 1856 side 269 opslag 127]
Ved folketællingen i 1845 boede Ole Christian Christensens forældre på en gård i Hørbylund, Hørby Sogn:
Christen Henriksen, 48 år, gift, husmand og grøftegraver, født her i sognet
Marie Olesdatter, 48 år, gift, hans kone, født i Hjørring Amt
Christine Christendatter, 13 år, barn, født i Voer Sogn
Anne Marie Christendatter, 10 år, barn, født her i sognet
Gunner Christensen, 5 år, barn, født her i sognet
Thomas Christen Christensen, 2 år, barn, født her i sognet
Niels Christian Andersen, 27 år, ugift, almisselem, født her i sognet
Ved folketællingen i 1845 var Hanne Jørgensdatter tjenestepige hos forældrenes nabo på en gård i Strandby:
Thomas Hansen, 28 år, gift, gårdmand
Gjertrud Christensdatter, 23 år, gift, hans kone
Christen Thomsen, 3 år, ugift, hans søn
Christen Olesen, 81 år, enkemand, hans svigerfader, der af ham forsørges
Søren Christen Thomsen, 26 år, ugift, tjenestefolk, født i Åsted Sogn
Hanne Jørgensdatter, 16 år, ugift, tjenestefolk
De øvrige var født her i sognet

Ole Christian Christensen's 1. ægteskab med Benedikte Nielsen

Benedicte Nielsdatter blev født den 2. juni 1819 og døbt den 6. juni 1819. Forældrene var Niels Hejlesen, husmand i skovfogedhuset og Karen Larsdatter. Fadderne var Kirsten Andersdatter i Klemen, Kirsten Marie Jensdatter i Klemen, Christen Madsen, smed af Haven, Stephan Bødker i L. Svangen og Niels Thomsen af Vesterkæret [Hørby Sogn, kirkebog for 1814 - 1862 side 113 opslag 48]

Benedicte Nielsdatter blev konfirmeret den 6. april 1834. Forældrene var husmand Niels Hejersen og Karen Larsdatter i Skovfogedhuset. Hun var god for kundskaber og meget god for opførsel [Hørby Sogn, kirkebog for 1834 - 1862 side opslag 142]

Ungkarl og skrædder Ole Christian Christensen af Boien, 22 år, og pigen Benedicte Nielsdatter, 30 år, opholdende sig i Hørbylunds Mølle, blev viet den 28. december 1849. Forloverne var brudens fader gårdmand Niels Heilesen af Skovfogedhuset og fæstegårdmand Peder Jensen af Volstrup [Hørby Sogn, kirkebog for 1834 - 1862 side 359 opslag 168]

Ole Christian Christensen og Benedikte Nielsen's børn var:

Ved folketællingen i 1850 boede Ole Christian Christensen og Benedikte Nielsen på Hørbylund Møllegård i Hørby:
Benedikte Nielsdatter, 31 år, gift, inderste, væverske, født her i sognet
Ole Christian Christensen, 23 år, gift, hendes mand, skrædder, fraværende i krigstjeneste, født i Albæk Sogn
Ved folketællingen i 1850 var Hanne Jørgensdatter tjenestepige på en gård i Rimmen:
Thomas Hansen, 34 år, gift, gårdejer
Gjertrud Christensdatter, 30 år, gift, hans kone
Christen Thomsen, 8 år, ugift, deres barn
Hans Chr. Anthon Thomsen 5 år, ugift, deres barn
Thomas Chr. Thomsen, 3 år, ugift, deres barn
Ane Thomine Thomasdatter, 1 år, ugift, deres barn
Jens Peter Thomsen, 29 år, ugift, tjenestekarl
Hanne Jørgensdatter, 21 år, ugift, tjenestekarl
De var alle født i Elling Sogn
- Ved folketællingen i 1855 var Hanne Jørgensdatter tjenestepige på en gård i Strandby:
Thomas Hansen, 50 år, gift, gårdmand og husfader
Gjertrud Christensdatter, 35 år, gift, hans kone
Christen Thomsen, 13 år, barn
Hans Anton Thomsen, 10 år, barn
Thomas Chr. Thomsen, 8 år, barn
Ane Thomine Thomsen, 6 år, barn
Jens Chr. Thomsen, 5 år, barn
Anders Chr. Thomsen, 2 år, barn
Jens Chr. Nielsen, 25 år, ugift, tjenestetyende
Hanne Jørgensdatter, 26 år, ugift, tjenestetyende
De var alle født her i sognet

Bendine Christensdatter døde den 2. april 1858, og hun blev begravet den 9. april 1858. Hun var Ole Christensens hustru i Stokbro, og hun blev 37 år gammel. Hun døde efter en besværlig barnefødsel [Lendum Sogn, kirkebog for 1814 - 1862 side 80 opslag 212]. Hun døde i barselseng


Ole Christian Christensen's 2. ægteskab med Hanne Jørgensdatter

Enkemand og husmand Ole Christian Christensen af Stokbrohuset i Lendum Sogn, 31 år, og pigen Hanne Jørgensdatter af Strandby, 28 år, blev viet den 5. november 1858. Forloverne var Lars Christian Pedersen af Lendum Sogn og gårdmand Thomas Christian Hansen af Strandby [Elling Sogn, kirkebog for 1856 - 1873 side 331 opslag 143]

Ole Christian Christensen og Hanne Jørgensdatter's børn var:

Ved folketællingen i 1860 boede familien i et hus i Højstrup Skoledistrikt, Lendum Sogn [ark 142]:
Ole Chr. Christjansen, 33 år, gift, skrædder og husfader, født i Albæk Sogn
Hanne Jørgensdatter, 30 år, gift, hans kone, født i Elling Sogn
Niels Chr. Olesen, 7 år, barn, født i Hørby Sogn
Jens Marinus Olesen, 4 år, barn, født her i sognet
Et barn uden dåb, 1 år, barn, født her i sognet

Ved folketællingen i 1870 boede familien i et hus i Stokbro, 12. distrikt, Lendum Sogn [ark 469a]:
Ole Kristian Kristensen, 41 år, gift, husfader og jordbruger, født i Albæk Sogn
Hanne Jørgensdatter, 40 år, gift, husmoder, husflid, født i Elling Sogn
Bende Marie Olesen, 10 år, barn, født i Lendum Sogn
Jørgen Olesen, 1 år, barn, født i Lendum Sogn

Ved folketællingen i 1880 boede familien i et hus i Stokbro, Lendum Sogn:
Ole Christian Christensen, 53 år, gift, husfader, lever af agerdyrkning, født i Albæk Sogn
Hanne Jørgensdatter, 50 år, gift, hans hustru, født i Elling Sogn
Bende Marie Olesen, 20 år, ugift, deres datter, født her i sognet
Thora Marie Hansen, 7 år, ugift, plejebarn, født i Hørby Sogn (den 16. oktober 1872)
Marie Olesdatter, 80 år, enke, nyder fattigunderstøttelse, født i Gærum

Ved folketællingen i 1890 boede familien i et hus N. Stenhede, Lendum Sogn:
Ole Kristjan Kristjansen, 63 år, gift, husfader, husmand, Albæk Sogn
Hanne Jørgensen, 60 år, gift, husmoder, født i Elling Sogn
Jørgen Sørensen, 5 år, barn, født i Lendum Sogn den 25. december 1884 af Bende Marie Olesen

Hanne Jørgensdatter døde den 1. februar 1897, og hun blev begravet den 7. februar 1897. Hun var husmand Ole Chr. Christensen's hustru af Nørre Stenhede, og hun blev 67 år [Lendum Sogn, kirkebog for 1892 - 1905 side opslag 188]

Ole Kristian Kristensen døde den 29. maj 1910 i Volstrup By, og han blev begravet den 3. juni 1910 i Lendum Kirkegård. Han var particulier i Volstrup By, og han var enkemand efter hans afdøde hustru Hanne Kristensen, født Olesdatter. Han blev 82 år gammel [Volstrup Sogn, kirkebog for 1909 - 1913 side 250 opslag 224]
Ole Christian Christensen døde den 29. maj 1910 i Volstrup By, og han blev begravet den 3. juni 1910 i Lendum Kirkegård. Han var particulier af Volstrup By og enkemand efter Hanne Jørgensen. Den sidste fælles bopæl var Nørre Stenheden i Lendum Sogn [Lendum Sogn, kirkebog for 1906 - 1916 side 240 opslag 280]


Ingen af Hanne Jørgensdatters drenge blev konfirmeret. Jens Marius og Jørgen Christian blev begravet samme dag.

Om Bende Marie Olesen

Skomager, enkemand Frederik Hansen ved Sindal Station, 31 år, og Bende Marie Olesen, tjenestepige hos brudgommen ved Sindal Station, 29 år, blev viet den 21. december 1888. Forloverne var maler Chr. Holm, Sindal Station og murer Martin Nielsen, Kringelborn, Ugilt [Sindal Sogn, kirkebog for 1888 - 1891 side 190 opslag 64]

Ved folketællingen i 1890 boede familien i Sindal:
Frederik Hansen, 32 år, gift, husfader, skomager, født i Torslev Sogn
Bende Marie Hansen, 30 år, gift, husmoder, født i Lendum Sogn
Ingvard Petersen, 17 år, ugift, tjenestetyende, lærling, født i Jerslev Sogn
Anders Christian Jensen, 15 år, ugift, tjenestetyende, lærling, født i Sindal Sogn

Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 02-Aug-2012