Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Jens Peter Martin Gravesen Martine Christine Axelsen Carl Christian Axelsen Laura Jensdatter
1864 - 1961 1870 - 1933 1872 - 1954 1873 - 1935
Herman Marius Gravesen Jensine Kristine Axelsen
Født: 15. oktober 1892 i Strandby, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Født: 2. januar 1895 i Lille Frydenstrand, Frederikshavn
Død: 17. oktober 1944 i farvandet udfor Jerup Død: 4. april 1984 på Strandgården, Elling Sogn
Gift: 22. februar 1918 i Elling Kirke
Ingen børn

 

Herman Marinus Gravesen blev født den 15. oktober 1892 og døbt den 11. november 1892. Forældrene var husmand Jens Peter Martin Gravesen og hustru Martine Kristine Axelsen, 22 år, af Strandby. Fadderne var gårdmand Hans Christian Hansen og hustru Maren Kathrine Kristensen af Strandby, gårdmand Anders Kristian Thomsen og hustru Ane Kristine Petrine Jensen af Strandby, husmand Andreas Christian Gravesen [Elling Sogn, kirkebog for 1892 - 1900 side 6 opslag 7]

Jensine Kristine Axelsen blev født den 2. januar 1895 og døbt den 11. april 1895. Forældrene var fisker Carl Christen Axelsen og hustru Laura Jensen, 21 år, Lille Frydenstrand. Fadderne var forældrene, fisker Morten Axelsen og hustru Adolfine i Frederikshavn [Frederikshavn, kirkebog for 1892 - 1896 side 140 opslag 135]

Ved folketællingen i 1901 boede Herman Marinus Gravesen hos sine forældre på matrikel 24e i Strandby:
Jens Peter Martin Gravesen, født den 8/6 1864, gift. husfader, fiskeri
Martine Kristine Akselsen, født den 12/8 1870, gift, husmoder
Herman Marinus Gravesen, født den 15/10 1892, barn
Agnes Kristine Gravesen, født den 5/1 1897, barn

-

Herman Marius Gravesen blev konfirmeret den 30. september 1906 i Jerup Kirke. Forældrene var husmand Jens Peter Martin Gravesen og hustru Martine Christine Axelsen af Strandby [Elling Sogn, kirkebog for 1901 - 1909 side 201 opslag 191]  

Jensine Christine Axelsen blev konfirmeret den 18. april 1909. Forældrene var fisker Carl Christian Axelsen og hustru Laura Jensen af Strandby [Elling Sogn, kirkebog for 1901 - 1909 side 253 opslag 239]

Ved folketællingen i 1916 var Herman M. Gravesen, fisker Strandby, soldat i København [Elling Sogn, tillægsskema 1 opslag 6]

-  

Ungkarl Herman Marinus Gravesen, fisker i Strandby, og pige Jensine Kristine Axelsen i Strandby, blev viet den 22. februar 1918. Forloverne var Karl Kristian Axelsen og Jens Peter Martin Gravesen, fiskere i Sterandby [Elling Sogn, kirkebog for 1910 - 1920 side 287 opslag 278]

Ved folketællingen i 1921 boede familien på matrikelnr. 46 i Strandby:
Herman Graversen, født den 15/10 1892 i Elling Sogn, gift, husfader, fisker
Jensine Graversen, født den 2/1 1895 i Frederikshavn, gift, husmoder

Ved folketællingen i 1930 boede familien på matrikelnr. 24e i Strandby [skema 5 opslag 22]:
Herman Marinus Gravesen, født den 15/10 1892 i Elling Sogn, gift, husfader, fisker, gift i 1918
Jensine Kristine Gravesen, født den 2/1 1895 i Frederikshavn, gift, husmoder

Herman Marinus Gravesen døde den 17. oktober 1944 i farvandet udfor Jerup, og han blev begravet den 13. november 1944. Han blev 52 år [Elling Sogn, kirkebog for 1938 - 1948 side 335 opslag 303]

Strandbykutter med tre mand forulykket

Tirsdag morgen gik strandbykutteren "Dorthea", der tilhører Chr. P. Pedersen og Herman Gravesen, Strandby, som sædvanlig ud på fiskeri. Den var ikke længere ude, end at man fra havnen kunne se den hele tiden. Ved 13-tiden lagde man mærke til, at kutteren var forsvundet, og da man foretog en eftersøgning, fandt man dens ankergrejer på det sted, hvor den havde fisket, men kutteren selv var ikke at finde. På grund af det urolige vejr måtte en yderligere eftersøgning opsættes til onsdag. Man gik da ud i to joller og fandt også på fiskestedet vragrester af kutteren.
Ombord på kutteren var Chr. P. Pedersen og Herman Gravesen samt kokken Marthinus Oskar Poulsen, som alle tre er omkommet.
Chr. P. Pedersen var 65 år gammel og efterlader hustru og tre voksne børn.
Herman Gravesen, der var 52 år gammel, efterlader hustru men ingen børn.
Den 17-årige Oscar Poulsen var en god støtte for sin moder, der er enke, og for hende er det et tungt savn, at sønnen nu er borte [Vendsyssel Tidende, torsdag den 19. oktober 1944] Kutteren blev minesprængt

En af de forulykkede fra "Dorthea" fundet

Tirsdag den 17. oktober forsvandt strandbykutteren "Dorthea", mens den var på fiskeri ud for Strandby Havn. Man fandt på stedet kutterens vrag, men der var ikke spor af de tre ombordværende, Chr. P. Pedersen og Herman Grevesen, der var ejere af kutteren, og kokken Martinus Oscar Poulsen.
I går er midlertid liget af den 52-årige Herman Gravesen drevet i land ved napstjært. Først efter at Falck havde bragt liget til Frederikshavn, blev det identificeret ved hjælp af legitimationskortet, der endnu var læseligt trods omtrent en måneds ophold i vandet [Vendsyssel Tidende, den 9. november 1944]

Jensine Kristine Gravesen, født Axelsen, døde den 4. april 1984 på Frederikshavn Sygehus, og hun blev begravet den 7. april 1984 på Elling Kirkegård. Hun blev 89 år gammel [Elling Sogn, kirkebog for 1983 - 1988 side 383]

Jensine Graversen, plejehjemmet Strandgården, Strandby, er død, 89 år

Hun var opvokset i Strandby. Hendes mand, Hermann Graversen, var fiskeskipper, og Jensine Graversen hjalp til med det praktiske arbejde med garnet, når kutteren var i havn.
Ægteparret boede mange år sammen med Hermann Graversens forældre på Søndervej. Ægteskabet varede kun i ca. 25 år, for i 1944 omkom Hermann Graversen sammen med to kolleger ved en minesprængning.
Nogle år senere flyttede Jensine graversen i en lejlighed på Søndervej, hvor hun blev boende, indtil hun for to-tre år siden kom på Strandgården.
Jensine Graversen var stærkt engageret i kirkelige forhold og var i menge år formand for Elling Menighedsråd.
Hun efterlader tre søstre, som alle bor i Strandby
Kilde: Vendsyssel Tidende fredag den 6. april 1984

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 09-Dec-2011