Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie

Andreas Christian Gravesen

Kirsten Marie Jørgensdatter

Niels Christian Axelsen Jensine Sørensdatter
1832 - 1920 1835 - 1904 1835 - 1899 1842 - 1930
Jens Peter Martin Gravesen Martine Christine Axelsen
Født: 8. juni 1864 i Skeltved, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Født: 12. august 1870 i Strandby, Elling Sogn

Død: 23. december 1961 i Elling Sogn

Død: 4. februar 1933 i Strandby, Elling Sogn

Gift: 13. september 1892 i Elling Kirke

Børn: Herman Marius Gravesen, Agnes Christine Gravesen (se nedenfor) og Esther Marie Gravesen (se nedenfor)

     

Jens Peter Martin Gravesen blev født den 8. juni 1864 og døbt den 7. august 1864. Forældrene var indsidder Andreas Christian Gravesen og hustru Kirsten Marie Jørgensdatter, 29 år, i Skeltved. Fadderne var aftægtskone Maren Jensdatter, husmand Jørgen Christensen, gårdmand Mads Jørgensen af Strandby [Elling Sogn, kirkebog for 1856 - 1873 side 67 opslag 34]

Martine Christine Axelsen blev født den 12. august 1870 og døbt den 22. november 1870. Forældrene var fraskilte Jensine Sørensen, 27 år, og ungkarl Niels Christian Axelsen i Strandby. Fadderne var møller Anders Larsens kone i Rimmen Mølle, gårdmand Mads Jensen i Tolshave, karl Johan Sørensen og pige Johanne Cathrine Sørensen i Strandby [Elling Sogn, kirkebog for 1869 - 1889 side 272 opslag 117]

Ved folketællingen i 1870 boede Jens Peter Martin Gravesen hos sin familie i et hus i Strandby [ark 188]:
Andreas Christian Gravesen, 38 år, gift, husfader og jordbruger
Kirsten Marie Jørgensdatter, 35 år, gift, hans kone
Marie Kirstine Gravesen, 9 år, datter
Graves Jørgen Gravesen, 7 år, søn
Jens Peter Martin Gravesen, 5 år, søn
Jørgen Christen Gravesen, 1 år, søn

-

Jens Peter Martin Gravesen blev konfirmeret den 16. søndag efter trinitatis, den 6. oktober 1878. Faderen var stenkløver Andreas Gravesen i Strandby. Karaktererne for kundskaber og opførsel var g og mg [Elling Sogn, kirkebog for 1869 - 1889 side 564 opslag 222]

Martine Kristine Axelsen blev konfirmeret søndag efter mikkelsdag 1884. Faderen var husmand Niels Kr. Axelsen i Strandby [Elling Sogn, kirkebog for 1869 - 1889 side 690 opslag 263]

Ved folketællingen i 1880 var Jens Peter Martin Gravesen tjenestedreng i et hus i Strandby:
Christen Jørgensen, 35 år, gift, husfader, husejer, stenhugger
Kristine Marie Jørgensen, 32 år, gift, hans kone, væverske, født i Åsted Sogn
Jørgen Christian Oluf Jørgensen, 6 år, deres barn
Jens Peter Martin Gravesen, 15 år, ugift, tjenestedreng
Wilhelmine Sørensen, 14 år, ugift, tjenestepige
De øvrige var født her i sognet  

Ved folketællingen i 1880 boede Martine Kristine Axelsen hos sin familie i et hus i Strandby:
Niels Christian Axelsen, 48 år, gift, husfader og fisker
Jensine Axelsen, født Sørensen, 37 år, gift, hans hustru
Søren Christian Axelsen, 12 år, deres barn
Martine Kristine Axelsen, 9 år, deres barn
Caroline Axelsen, 6 år, deres barn
Sørine Axelsen, 3 år, deres barn
De var alle født her i sognet  

Ved folketællingen i 1890 boedeJens Peter Martin Gravesen hos sin familie i Strandby:
Andreas Kr. Gravesen, 58 år, gift, husfader, fisker
Kirstine Marie Gravesen, 55 år, gift, husmoder
Maren Kristine Gravesen, 30 år, ugift, barn, væverpige
Jens Peter Martin Gravesen, 26 år, ugift, barn, fisker
Søren Kristian Gravesen, 14 år, barn
Anne Jensine Jensen, 5 år, ugift, plejebarn, fattigforsørgelse (ubeslægtet, hun var også talt med hos sin moder, Oline Jensine Ottosen, og stedfader, Christian Axelsen)
De var alle født i Elling Sogn  

Ved folketællingen i 1890 var Martine Kristine Axelsen tjenestepige på en gård i Strandby:
Hans Kr. Hansen, 48 år, gift, husfader, gårdejer, landbrug
Maren Katrine Hansen, 48 år, gift, husmoder
Inger Marie Nielsdatter, 74 år, aftægtskone
Niels Peter Kristensen, 40 år, ugift, logerende, stenhugger
Jens Kr. Svensen, 20 år, ugift, tjenestetyende, landbrug, født i Flade Sogn
Martine Kristine Axelsen, 19 år, ugift, tjenestetyende, landbrug
De øvrige var født i Elling Sogn

Ungkarl Jens Peter Martin Gravesen af Strandby og pigen Martine Kristine Axelsen af Strandby blev viet (tirsdag) den 13. september 1892. Lysningen fandt sted søndag den 28. august 1892. Forloverne var husmand Andreas Kristian Gravesen og husmand Niels Kristian Axelsen, begge af Strandby [Elling Sogn, kirkebog for 1892 - 1900 side 265 opslag 212]

Jens Peter Martin Gravesen og Martine Kristine Axelsens børn var:

Ved folketællingen i 1916 boede familien i Elling:
Jens Peter Matin Gravesen, født den 8/9 1864, gift, husfader, fisker
Martine Kristine Gravesen, født den 12/8 1870, gift, husmoder
Agnes Kristine Gravesen, født den 5/1 1897, ugift, barn
Ester Marie Gravesen, født den 20/2 1905, barn

Ved folketællingen i 1921 boede familien i Strandby:
Jens Peter Graversen, født den 8/6 1869, gift, husfader, stenhugger
Marthine Kristine Graversen, født den 12/8 1870, gift, husmoder
Agnes Kristine Graversen, født den 4/1 1897, ugift, datter, syjomfru
De var alle født i Elling Sogn

Ved folketællingen den 5. november 1925 boede familien på matrikel 24k (?) i Strandby [skema 8 opslag 44]:
Gravesen, Jens Peter Martin, født den 8/6 1864 i Strandby, gift, husfader og arbejdsmand
Gravesen, Martine Kristine, født den 12/8 1870 i Strandby, gift, husmoder

Martine Kristine Gravesen, født Axelsen, døde den 4. februar 1933, og hun blev begravet den 10. februar 1933. Hendes mand var bestyrer af stenknuserværket Jens Peter Martin Gravesen i Strandby, og hun blev 62 år gammel [Elling Sogn, kirkebog for 1931 - 1937 opslag 351]

Jens Peter Martin Gravesen døde den 23. december 1961 på Strandgården, og han blev begravet den 29. december 1961. Han var forhenværende arbejdsmand og folkepensionist af Strandgården samt enkemand efter Martine Kristine Axelsen [Elling Sogn, kirkebog for 1949 - 1961 side 362 opslag 338]

Jens Peter Gravesen, formand i Strandby blev udnævnt til Dannebrogsmand den 28. juni 1938 med begrundelsen: I 20 år leder af Strandby Skærvefabrik samt udmærket arbejde for Strandby Havn

Levnedsbeskrivelse

Undertegnede stenhuggerformand Jens Peter Martin Gravesen af Strandby, der blev udnævnt til Dannebrogsmand efter Ordenskancelli af den 28. juni 1938, tillader mig herved allerunderdanigst at tilsende ordenshistoriografen min levnedsbeskrivelse.
Jeg er født i Strandby den 8. juni 1864 og levet hele min tid i Strandby.
Jeg kom fra mit barndomshjem i 11-års alderen ud at tjene som hyrdedreng til konfirmationsalderen.
Fra den 1. november 1878 fik jeg plads som tjenestekarl i Nørtved, og jeg var i den plads i 3 år til den 1. november 1881. Fra den 1. november 1881 til den 1. november 1882 havde jeg plads som tjenestekarl på Apholmen ved Frederikshavn. Fra den 1. november 1882 til den 1. november 1886 havde jeg plads som tjenestekarl på min tidligere plads i Nørtved.
I januar 1885, da jeg tjente ved strandfogeden, skete der en stranding i snestorm. Barken "Gorm" af Vejle, lastet med kul, strandede om natten mellem Hirsholmene og Strandby. Redningsbåden, som havde station i Ålbæk, skulle rekvireres. Jeg blev på hesteryg i forrygende snestorm sendt til Ålbæk for at få redningsbåden frem til strandingen til de nødstedte søfolk, som da sad surret i rigningen. Redningsbåden kom også tidligt nok til at redde alle mand, men skibet blev total vrag. Den 17 km til tur Ålbæk om natten på hesteryg i snestorm og stærk storm var en drøj tur, men resultatet, at skibets besætning blev reddet, var nået.
Jeg var ledig i de to måneder fra den 1. november 1886 til den 5. januar 1887, da jeg ventede på militærindkaldelse.
Jeg aftjente min værnepligt ved at være hestepasser delvis i Randers og delvis i København.
Da værnepligten var færdig den 8. marts 1888, begyndte jeg som stenhugger, og jeg har siden været ved samme fag.
Jeg blev gift (torsdag) den 15. september 1892 med ungpige Marthine Kristine Akselsen, som blev født den 12. august 1870. Vi fik derefter eget hjem. I vores ægteskab har vi 3 børn, 2 døtre og 1 søn.
Vi holdt sølvbryllup den 15. september 1917. Jeg mistede min kone, som døde den 4. februar 1933.
Jeg har været med til stenhuggerarbejdet ved bygningen af Skagens Havn fra 1904 til 1907.
Jeg har årene fra 1907 haft forskellige tillidshverv. Jeg har siddet i bestyrelsen for Elling Sygekasse i 12 år, og været formand og kasserer fra Strandby Havn i 11 år, og jeg har i den tid i året 1916 som formand været med til udvidelsen af Havnen.
endvidere har jeg siddet i Elling Sogneråd som bestyrelsesmedlem i 2 perioder, 8 år.
Jeg blev i oktober måned 1919 udnævnt til strandfoged for Strandby Forstrand under Frederikshavn Politikreds, og jeg besidder endnu denne stilling.
Jeg blev formand for Strandby Skærvefabrik i 1919, og jeg virker fremdeles som sådan.
I min tid som stenhugger har jeg leveret 10 styk granitsten til Christiansborg Slot. Årstallet erindrer jeg ikke

Allerunderdanigst J. P. Gravesen Strandby den 26. juli 1938

25 års jubilæum

Søndag den 19. november 1944 kan J. P. Gravesen, Strandby, fejre 25 års jubilæum som arbejdsleder ved Strandby Skærvefabrik [Vendsyssel Tidende 1944]

I morgen søndag kan som meddelt strandfoged Jens P. Gravesen, Strandby, fejre 25 års dagen for sin ansættelse som formand for Strandby Skærvefabrik. Særlig i de første to tredjedele af det nævnte åremål foregik der et meget stort stenrydningsarbejde i jorderne omkring Strandby og stenknuseren var så at sige i uafbrudt virksomhed, så det var en ansvarsfuld post, Andersen (Gravesen!) fik overdraget, men dette skyldtes også hans store dygtighed som stenarbejder samt hans tilforladelige væsen. Gennem 25 år er der udbetalt store summer i arbejdsløn, og Gravesen har haft meget regnskabsmæssigt arbejde ved siden af den daglige ledelse. Det var derfor velfortjent, at han for nogle år siden blev dekoreret med dannebrogsmændenes hæderstegn. På sin 80 års fødselsdag for nogle måneder siden var Gravesen genstand for megen opmærksomhed
Kilde: Vendsyssel Tidende, lørdag den 18. november 1944

Jens Peter Gravesen

Jens Peter Gravesen

Tirsdag den 8. juni 1954 runder Strandbys ældste borger, Jens Peter Gravesen, de 90 år.
Den høje stovte mand kan glæde sig ved et godt helbred og kan endnu i sin høje alder arbejde fra morgen til aften. Han har således selv lagt kartofler samt pyntet sit hus med kalk og maling nu i foråret. Et langt, slidsomt, men indholdsrigt liv kan J. P. Gravesen se tilbage på. Kun 11 år gammel fik han sin første plads og fortsatte derefter med at tjene, indtil han blev indkaldt som soldat. Efter tjenesten blev han stenhugger og har beholdt dette fag som sit hovederhverv. Da Hjørring Amt og Skagensbanen i forening startede et skærveknuseri ved Strandby, blev Gravesen formand for dette foretagende og foreblev i denne stilling i 30 år. I 1919 blev Gravesen udnævnt til strandfoged i Strandby Distrikt.
I det offentlige liv har J. P. Gravesen også deltaget. Han har således været i Elling Sogns Sygekasses bestyrelse i 12 år, i Elling Sogneråd i to perioder (8 år), i 11 år formand og kasserer for Strandby Havn og var i den tid med til en af de mange udvidelser af havnen. J. P. Gravesen er dannebrogsmand. Fra ungdommens strabadser har Gravesen mange oplevelser. Han var således med ved en stranding ved Strandby i 1885. Den nærmeste redningsstation var Ålbæk, og for at få denne alarmeret måtte Gravesen ride den 17 km lange vej i forrygende snestorm.
Gravesen har heller ikke været sparet for sorger. I 1917 (1933!) mistede han sin kone med hvem han havde 3 børn, to døtre og en søn. Under sidste krig forulykkede sønnen ved en minesprængning, hvor både han og to andre fiskere mistede livet.
Gravesen nyder stor agtelse i sin by. Herfor vil han få mange beviser på tirsdag.
Kilde: VendelboArkivet

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 08-Apr-2018