Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Søren Pedersen Houkjær Bente Kirstine Christensen Søren Peter Lauridsen Ane Marie Jørgensen
1845 - 1932 1844 - 1924 1843 - 1924 1839 - ?
Christen Pedersen Houkjær Laurine Lauridsen
Født: 20. november 1875 i Gammel Skagen Født: 18. juli 1879 i Højen, Skagen
Død: 21. februar 1920 på Skagen Sygehus Død: 21. februar 1920 på Skagen Sygehus
Gift: 29. december 1903 i Skagen Kirke

Børn: Søren Peter Pedersen Houkjær, Marie Kirstine Houkjær †, Magnus Christian Houkjær † og Magna Marie Houkjær

 

Christen Pedersen blev født den 20. november 1875 og døbt den 30. januar 1876. Forældrene var avlsbruger af Gl. Skagen Søren Pedersen (Houkjær) og hustru Bendte Kirstine, født Christensen. Fadderne var kone Mette Marie Christensen, født Christoffersen i Højen, pige Maren Larsen i Skagen, fisker Jørgen Chr. Bertelsen i Skagen, ungkarl Martin Pedersen i Højen, fisker Mads Christensen i Højen og ungkarl Mads Peter Møller i Skagen. Ved navnebevis af 15. august 1905 fra By- og Herredsfogeden i Frederikshavn fik han navneændring til Christen Pedersen Houkjær [Skagen, kirkebog for 1865 - 1891 side 36 opslag 35] Lavrine Lavridsen blev født den 18. juli 1879 og døbt den 14. december 1879. Forældrene var arbejdsmand Søren Peter Lauridsen og hustru Ane Marie, født Jørgensen, 39 år, af Højen. Fadderne var barnets moder, kone Else Marie Lavritsen, født Jensen, fisker Hans Lavritsen, ungkarl Søren Thomsen og Lavrits Christian Sørensen, alle af Gl. Skagen [Skagen, kirkebog for 1865 - 1891 side 289 opslag 231]
Ved folketællingen i 1880 boede Christen Pedersen hos sin familie i stuehuset på matrikel 350 a i Gammel Skagen:
Søren Pedersen Houkjær, 34 år, gift, avlsbruger, husfader, født i Råbjerg Sogn
Benthe Kirstine Houkjær, født Christensen, 35 år, gift, hans kone
Peter Pedersen, 8 år, søn
Christian Pedersen, 4 år, søn
De øvrige var født i Gammel Skagen

Ved folketællingen i 1880 boede Laurine Lauridsen hos sin familie på matrikelnummer 380 i Gl. Skagen:
Søren Peter Lauridsen, 37 år, gift, daglejer, husfader
Ane Marie Lauridsen, født Jørgensen, 40 år, gift, hans kone, født i Sindal Sogn
Laurids Christian Lauridsen, 14 år, søn, født i Sindal Sogn
Eline Laurine Lauridsen, 10 år, datter
Mariane Lauridsen, 8 år, datter
Laurine Lauridsen, under 1 år, datter
De øvrige var født i Gl. Skagen

Christen Pedersen blev konfirmeret den 13. april 1890. Forældrene var avlsbruger Søren Pedersen (Houkjær) og hustru Benthe Kirstine Christensen i Gl. Skagen. Dommen angående kundskab og opførsel var g? og g+ [Skagen, kirkebog for 1873 - 1891 side 23 opslag 20] Laurine Lauridsen blev konfirmeret den 1. oktober 1893. Forældrene var arbejdsmand, fisker Søren Peter Lauridsen og hustru Ane Marie Jørgensen. Dommen angående kundskab og opførsel var g? og mg? [Skagen, kirkebog for 1892 - 1901 side 233 opslag 168]
Ved folketællingen i 1890 boede Christen Pedersen hos sin familie i Skagen Købstad:
Søren Houkjær Pedersen, 44 år, gift, husfader, arbejdsmand, født i Råbjerg Sogn
Bente Kristine Christensen, 45 år, gift, husmoder, født i Skagen
Peter Pedersen, 18 år, fisker, født i Skagen
Christian Pedersen, 14 år, født i Skagen
Ved folketællingen i 1890 boede Laurine Lauridsen hos sin familie i Skagen:
Søren Peter Larsen, 47 år, gift, husfader, arbejdsmand
Ane Marie Lauritsen, 50 år, gift, husmoder, født i Sindal Sogn
Laurine Hjørring Lauritsen, 76 år, enke, født i Hjørring
Laurits Christian Sørensen, 24 år, ugift, fisker, født i Sindal Sogn
Mariane Lauritsen, 18 år, barn
Laurine Lauritsen, 10 år, barn
De øvrige var født i Skagen
Ved folketællingen i 1901 boede Christen Pedersen hos sin familie på matrikelnumret 350a i Højen:
Søren P. Houkjær, født den 24/2 1845 i Råbjerg Sogn, gift, husfader, arbejdsmand ved jordarbejde
Bente Christine Houkjær, født den 17/11 1844 i Gl. Skagen, gift, husmoder, husgerning
Christian Pedersen Houkjær, født den 20/11 1875 i Gl. Skagen, ugift, søn, fisker
Ved folketællingen i 1901 boede Laurine Lauridsen hos sin familie på matrikelnummer 380 i Højen:
Søren Peter Lauritsen, født den 16/1 1843, gift, husfader, klitarbejdsmand
Ane Marie Lauritsen, født den 16/11 1839 i Sindal Sogn, gift, husmoder
Laurine Lauritsen, født den 18/7 1879, ugift, barn, sypige
Laurine P. Lundholm, født den 10/8 1814 i Hjørring, enke, aftægtskone Hjørring
De øvrige var født i Gl. Skagen

Ungkarl, fisker i Højen Christen Pedersen, 27 år, og pige af Højen Laurine Lauridsen, 24 år, blev viet den 29. december 1903. Forloverne var brudgommens og brudens fædre, begge af Højen [Skagen, kirkebog for 1902 - 1908 side 286 opslag 176]

Christen Pedersen Houkjær og Laurine Lauridsens børn var:

Ved folketællingen i 1911 boede familien på matrikelnummer 350d i Skagen:
Christian Pedersen Houkjær, født den 20.11.1875, gift, husfader, fisker
Laurine Houkjær, født den 18.7.1879, gift, husmoder
Søren P. Pedersen Houkjær, født den 7.11.1904, barn
Marie Kerstine Houkjær, født den 17.10.1908, barn
De var alle født i Skagen

Ved folketællingen i 1916 boede familien på matrikelnummer 350d i Højen:
Christian Pedersen Houkjær, født den 20-11-1875, gift, husets ejer, husfader, fisker
Laurine Houkjær, født den 18-7-1879, gift, husmoder
Søren Pedersen Houkjær, født den 7-11-1904, barn

Christen Pedersen Houkjær, 44 år, døde den 21. februar 1920 af Spansk Syge på Sygehuset, og han blev begravet den 26. februar 1920 på Højen kirkegård. Han var gift og fisker i Højen. Hans enke var Laurine, født Lauridsen [Skagen, kirkebog for 1918 - 1925 side 335 opslag 287]

Laurine Houkjær, 40 år, døde den 21. februar 1920 af Spansk Syge på Sygehuset, og hun blev begravet den 26. februar 1920 på Højen kirkegård. Hun var enke i Højen efter fisker Christen Pedersen Houkjær [Skagen, kirkebog for 1918 - 1925 side 367 opslag 308]

Den spanske Syge har nu krævet sit første offer under den nyopblussende epidemi på Skagen. Som tidligere nævnt er Gl. Skagen denne gang særlig hårdt hjemsøgt, og det er da også her, at dødsfaldet har funder sted. En mand i sin bedste alder, fisker Chr. Pedersen Houkær, der sammen med sin familie var indlagt på Sygehuset, er efter svære lidelser bukket under. For hans gamle fader, Søren Houkær og for hustruen, der også henligger stærkt lidende, er det er frygteligt slag, thi i forvejen har hjemmet været ramt af tunge sorger. For nogle år siden døde en datter af difteritis og senere er en lille dreng gået bort ved drukning. Der er endnu to børn tilbage. Megen deltagelse samler sig om den hårdt ramte familie, og dødsfaldet stemmer i det hele taget til megen alvor [Vendsyssel Tidende lørdag den 21. februar 1920]

Den spanske Syges Tragedier. Et ægtepar følges ad i Døden. I lørdags døde, som alt meddelt, fisker Chr. Houkjær på Sygehuset, og få timer efter hensov også hans hustru. En søn på 15 - 16 år og en lille dreng på et par år samt en halvvoksen plejedatter begræder deraf forsørgerens bratte og voldsomme bortgang, og de gamle forældre, Søren Houkjær og Søren Lauritsen, er dybt rystet af sorg. Og det er også alle andre her i Højen og i Skagen.

Fisker Chr. P. Houkjær og hustrus jordefærd foregik torsdag eftermiddag kl. 14.00. Fra Kapellet ved Skagen Kirkegård, hvor kisterne af Sygehuset var bisat, gik ligtoget langsomt til Højen, hvor begravelsen skulle foregå. Det var i den vestlige kuling og den stærke regn en besværlig tur. Først henad 15.30-tiden sænkedes kisterne i den store dobbeltgrav. Unge piger strøede blomster foran bårerne på det sidste stykke af vejen. Sognepræsten, pastor Busch, talte over ordene "I min faders hus er mange boliger". Chr. Houkjær og hans hustru havde med hinanden bygget sig et lille, hyggeligt hjem, hvor kærlighed og troskab rådede. Men snart kom sorgerne, store og tunge, og lagde deres skygger på ægteparrets vej. En difteritis bortrev deres lille Marie, og havet tog den toårige Magnus. Og nu har den strenge sot lagt parret i graven, mens børnene og de gamle forældre, hendes og hans, bliver ene og vedmodige tilbage. Præsten bragte derefter de sørgende Guds Ords Trøst, forrettede jordpåkastelsen og takkede på de overlevendes vegne for den udviste, store og kærlige deltagelse [Vendsyssel Tidende fredag den 27. februar 1920]

Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 01-Apr-2013