Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Rasmus Jensen Birthe Christine Nielsen Jørgen Christian Berthelsen Mariane Pedersen
1811 - 1900 1845 - 1931 1837 - 1906 1843 - 1916
Sebaldus Jensen Marie Bertelsen
Født: 14. januar 1887 i Skagen Født: 4. oktober 1887 i Skagen
Død: 2. december 1957 på P. K. Nielsensvej 4, Skagen Død: 23. oktober 1966 på De gamles Hjem, Skagen
Gift: 21. april 1911 i Skagen Kirke
Børn: Astrid Jensen, Bertha Mariane Jensen og Ellen Jensen

 

Sebaldus Jensen blev født den 14. januar 1887, hjemmedøbt af præsten den 22. januar 1887 og fremstillet den 19. juni 1887. Forældrene var smed Rasmus Jensen og hustru Bertha Kirstine Nielsen, 41 år. Fadderne var kone Karen Jensen, født Andersen, pige Johanne Sørine Bødker, smed Henning Peter Jensen og ungkarl Andreas Jensen, alle af Skagen [Skagen, kirkebog for 1865 - 1891 side 130 opslag 129] Han var tvilling med Ellenhardt Nikodius Jensen, som døde den 13. august 1887 Marie Bertelsen blev født den 4. oktober 1887, hjemmedøbt den 8. oktober 1887 af præsten, og fremstillet den 15. januar 1888. Forældrene var fisker Jørgen Bertelsen og hustru Mariane Petersen, 44 år. Fadderne var barnets moder, pige Elise Petrea Bertelsen, fisker Peter Mathiasen og barnets fader, alle af Skagen [Skagen, kirkebog for 1865 - 1891 side 364 opslag 306]
Ved folketællingen i 1890 boede Sebaldus Jensen hos sin familie i Skagen:
Rasmus Jensen, 79 år, gift, husfader, smed & avlsbruger, født i Hammelev Sogn
Birtha Christine Jensen, 44 år, gift, husmoder, født i Randers
Andreas Jensen, 24 år, ugift, smedesvend
Oline Kirstine Jensen, 11 år, barn
Marinus Jensen, 9 år, barn
Sebaldus Jensen, 3 år, barn
De øvrige var født i Skagen

Ved folketællingen i 1890 boede Marie Bertelsen hos sin familie i Skagen:
Jørgen Berthelsen, 52 år, gift, husfader, fisker
Mariane Berthelsen, født Pedersen, 46 år, gift, husmoder, født i Gl. Skagen
Elisa Petrea Berthelsen, 16 år, datter
Christine Berthelsen, 15 år, datter
Peter Christian Berthelsen, 13 år
Ane Bertha Berthelsen, 5 år, barn
Maria Berthelsen, 2 år, barn
De øvrige var født i Skagen

Ved folketællingen i 1901 boede Sebaldus Jensen hos sin moder på matrikel nummer 98a i Vesterby, Skagen:
Christine Nielsen, født den 16/12 1845 i Randers, enke, husmoder, detailhandlerske
Sebaldus Jensen, født den 14/1 1887 i Skagen, barn
Ved folketællingen i 1901 boede Marie Bertelsen hos sin familie på matrikel nummer 38 i Vesterby:
Jørgen Chr. Bertelsen, født den 9/12 1837, gift, husfader, fiskeri
Mariane Bertelsen, født Pedersen, født den 10/8 1843, gift, husmoder
Peter Bertelsen, født den 13/10 1877, ugift, barn, fiskeri
Marie Bertelsen, født den 4/10 1887, barn
De var alle født i Skagen
Sebaldus Jensen blev konfirmeret den 14. april 1901. Forældrene var smed Rasmus Jensen og hustru Bertha Kirstine Nielsen. Karaktererne for kundskaber og opførsel var mdl og mg. Han fik kundskabsdispensation den 6. februar 1901 [Skagen, kirkebog for 1892 - 1901 side 223 opslag 161]

Marie Bertelsen blev konfirmeret den 6. oktober 1901. Forældrene var fisker Jørgen Bertelsen og hustru Mariane Petersen, Vesterby. Karaktererne for kundskaber og opførsel var mg og mg [Skagen, kirkebog for 1892 - 1901 side 256 opslag 191]

Ved folketællingen i 1911 boede Sebaldus Jensen på matrikelnummer 98a i Skagen:
Christine Jensen, født den 16.12.1845 i Randers, enke, husmoder, lever af lidt handel med legetøj og erholder sig med alderdomsunderstøttelse
Sebaldus Jensen, født den 14.1.1887 i Skagen, ugift, søn, fisker
Nora Rasmine Christine Jensen, født den 20.9.1907 i Skagen, barnebarn (datter af Oline Kirstine Jensen og Niels Peter Nielsen)
Ved folketællingen i 1911 boede Marie Bertelsen på matrikel nummer 162b på Skagen Markjorde:
Viktorie Trolle, født den 11.6 1893, ugift stuepige
Marie Berthelsen, født den 4.10 1887, ugift kokkepige
Jens Peter Olesen, født den 29.4 1882, ugift hotelkarl
De var alle født i Skagen

Ungkarl, fisker Sebaldus Jensen, 24 år, og pige Marie Bertelsen, 23 år, blev viet den 21. april 1911. Forloverne var smed Marinus Jensen og fisker Peter Christian Bertelsen, begge af Skagen [Skagen, kirkebog for 1909 - 1917 side 289 opslag 247]

Sebaldus Jensen og Marie Bertelsens børn var:

Ved folketællingen i 1916 boede familien i Skagen:
Sebaldus Jensen, født den 14-1 1887, gift, husfader, fisker
Marie Jensen, født den 4-10 1887, gift, husmoder, almindelig husgerning
Astrid Jensen, født den 8-7 1911, barn
Kristian Bertelsen, født den 5-2-1902, barn (nevø)

Ved folketællingen i 1930 boede familien på P. K. Nielsens Vej [skema 66, opslag 5]:
Sebaldus Jensen, født den 14/1 1887, gift, husfader, husejer, fisker
Marie Jensen, født den 4/10 1882, gift, husmoder
Astrid Jensen, født den 8/7 1911
Bertha Mariane Jensen, født den 23/7 1921
Ellen Jensen, født den 25/11 1928

Sebaldus Jensen døde 2. december 1957 på P. K. Nielsensvej 4, 70 år gammel, og han blev begravet den 7. december 1957 på Assistents Kirkegården. Han var forhenværende fisker og gift med Marie Bertelsen, som overlever ham. Deres sidste fælles bopæl var P.K. Nielsensvej 4 [Skagen, kirkebog for 1957 - 1959 (C47 – 10I) side 353]

Marie Jensen, født Bertelsen døde den 23. oktober 1966 på De gamles hjem, Skagen, 79 år gammel, og hun blev begravet den 27. oktober 1966 på Assistents Kirkegården. Hun var enke efter fisker Sebaldus Jensen [Skagen, kirkebog for 1965 - 1966 (C47 – 10L) side 353]

Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 04-Apr-2013