Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Mads Jørgensen Nicoline Marie Jensdatter Jens Peter Andersen Christine Andersdatter
1826 - 1921 1836 - 1913 1835 - ? 1835 - ?
Jens Jørgensen Else Christine Andersen
Født: 20. februar 1860 i Strandby, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Født: 7. november 1861 i Jerup, Elling Sogn
Død: 26. maj 1909 på Frederikshavn Sygehus Død: 27. marts 1940 i Skagen
Gift: 7. november 1882 i Elling Kirke
Børn: Christian Peter Jørgensen, Kristian Peter Jørgensen, Adeline Christine Jørgensen, Mangor Emanuel Jørgensen, Christine Louise Jørgensen, Sine Elvine Jørgensen, Christiane Marie Jørgensen og Jens Otto Jørgensen

 

Jens Jørgensen blev født den 20. februar 1860 og døbt den 5. april 1860. Forældrene var Mads Jørgensen og hustru Nicoline Marie Jensen, gårdfolk i Strandby. Fadderne var gårdmand Jens Thomsen i Bratten og Thomas Hansen i Strandby, husmand Ole Jørgensen på Strandby Hede, pigerne Sara Marie Jørgensen på Ellinggård, og Else Marie Thomsen i Bratten [Elling Sogn, kirkebog for 1856 - 1873 side 39 opslag 20] Else Christine Andersen blev født den 7. november 1861, hjemmedøbt den 16. november 1861 og fremstillet den 22. oktober 1862. Forældrene var indsidder Jens Peter Andersen og hustru Christine Andersen, 28 år, i Jerup. Fadderne var gårdmand Lars Nielsen og kone Ellen Marie Christensen, Thomas Jensen, karl Mads Peter Mogensen [Elling Sogn, kirkebog for 1856 - 1873 side 137 opslag 69]

Ved folketællingen i 1870 boede Jens Jørgensen hos sin familie på en gård i Strandby [ark 188]:
Mads Jørgensen, 44 år, gift, husfader, jordbruger
Nicoline Mari Jensdatter, 33 år, gift, husmoder
Jens Jørgensen, 9 år, søn
Martin Christian Jørgensen, 6 år, søn
Thomas Christian Jørgensen, 2 år, søn
Anton Christian Jørgensen, under 1 år, søn
Jørgen Christian Nielsen, 17 år, ugift, slægtning
Elisabeth Andreasdatter, 22 år, ugift, tjenestepige
Jørgen Olesen, 81 år, enkemand, aftægtsmand

-

Jens Jørgensen blev konfirmeret den 12. april 1874. Faderen var Mads Jørgensen i Strandby. Karaktererne for kundskaber og opførsel var mg? og mg [Elling Sogn, kirkebog for 1869 - 1889 side 556 opslag 218]

Else Kirstine Andersen blev konfirmeret den 23. april 1876. Faderen var Jens P. Andersen i Jerup. Karaktererne for kundskaber og opførsel var mg og mg [Elling Sogn, kirkebog for 1869 - 1889 side 656 opslag 246]
Ved folketællingen i 1880 boede Jens Jørgensen hos sin familie i Bratten:
Mads Jørgensen, 54 år, gift, husfader, gårdejer
Nikoline Marie Jørgensen, 43 år, gift, hans hustru
Jens Jørgen Jørgensen, 19 år, ugift, barn
Morten Christian Jørgensen, 17 år, barn
Anton Christian Jørgensen, 10 år, barn
Thomas Christian Jørgensen, 7 år, barn
Niels Christian Jørgensen, 3 år, barn
Anemarie Nielsen, 19 år, ugift, tjenestepige
De var alle født her i sognet

Ved folketællingen i 1880 var Else Christine Andersen tjenestepige på Skærum Hede:
Hans Madsen, 33 år, gift, husfader, gårdejer, født i Glud Sogn, Vejle Amt
Birgitte Madsen, født Eriksen, 39 år, gift, kone, født i Glud Sogn
Fem børn i alderen 1 - 8 år
Mads Hansen, 63 år, enke, kapitalist, foder, født i Glud Sogn
Thomas Madsen, 18 år, ugift, broder, tjener, født i Glud Sogn
Else Kristine Andersen, 18 år, ugift, læremejerske, født i Elling Sogn
En tjenestekarl (18 år), to tjenestedrenge (14 og 16 år) og tre tjenestepiger (16 - 22 år)

Ungkarl Jens Jørgensen, 22 3/4 år, fra Strandby og Else Kristine Andersen, 21 år, i Jerup blev viet den 7. november 1882. Forloverne var gårdmændene Mads Jørgensen i Strandby og Peter Andersen i Jerup [Elling Sogn, kirkebog for 1869 - 1889 side 780 opslag 296]

Jens Jørgensen og Else Kristine Andersens børn var:

Ved folketællingen i 1890 boede familien i Bratten, Elling Sogn:
Jens Jørgensen, 29 år, gift, husfader, gårdejer
Else Kjerstine Andersen, 28 år, gift, husmoder
Chr. Peter Jørgensen, 4 år, barn
Adeline Christine Jørgensen, 1 år, barn
Johanne Kjerstine Jespersen, 14 år, ugift, tjenestepige
De var alle født i Elling Sogn

Ved folketællingen i 1901 boede familien på matrikel nummer 18, Søndergaard, Elling Sogn:
Jens Jørgensen, født den 20/2 1860 i Strandby, gift, husfader, landbrug og fiskeri samt bådformand ved Redningsstationen Strandby, tilflyttet i 1883, 6 levende børn, 1 dødt barn
Else Kristine Andersen, født den 7/11 1861 i Jerup, gift, husmoder
Christian Peter Jørgensen, født den 11/12 1885 i Strandby, barn
Adeline Kristine Jørgensen, født den 7/9 1888 i Strandby, barn
Mandgaar Emanuel Jørgensen, født den 1/5 1891 i Strandby, barn
Kristine Lovise Jørgensen, født den 18/12 1893 i Strandby, barn
Sine Elvine Jørgensen, født den 9/5 1896 i Jerup, barn
Kristjane Marie Jørgensen, født den 26/2 1899 i Jerup, barn
Kristjane Jakobine Kristensen, født den 9/10 1878 i Tversted, ugift, tjenestetyende
Gotfred Arp, født den 12/3 1886 i Jerup, ugift, tjenestetyende
Jens Peter Andersen, født den 26/9 1835 i Jerup, gift, svigerfader, partikulier, gift i 1860, tilflyttet i 1861, 2 levende børn
Kristine Andersdatter, født den 18/9 1835 i Jerup, gift, svigermoder

Jens Jørgensen døde den 26. maj 1909 på Frederikshavn Sygehus, og han blev begravet den 2. juni 1909 i Jerup Kirkegård. Han var gårdmand og møller af Jerup og gift med efterlevende Else Christine Andersen. Han blev 49 år gammel [Frederikshavn, kirkebog for 1909 - 1913 side 177 opslag 160 og Elling Sogn, kirkebog for 1901 - 1909 side 349 opslag 309]

Ved folketællingen i 1916 boede Else Kristine Andersen hos sin søn på matrikel nummer 18, Søndergaard, Elling Sogn:
Mangor Jørgensen, født den 1/5 1891, landmand, indkaldt til militær
Else Kristine Jørgensen, født den 3/12 1895, gift, husmoder, landbrug
Kristine Agnes Jørgensen, født den 12/ 5 1915, barn
Karla Johnsen, født den 27/8 1898, ugift, tjenestetyende, husgerning og landbrug
Peter Nielsen, født den 24/12 1898, ugift, tjenestetyende, landbrug
Otto Jørgensen, født den 2/8 1902, ugift, tjenestetyende, landbrug
Jens Peter Andersen, født den 26/9 1835, enkemand, aftægtsmand
Else Jørgensen, født den 7/11 1861, enke, aftægtskone
Kristian Anders Frederiksen, født den 28/10 1847, enkemand, logerende
Laurits Larsen, født den 4/9 1893, ugift, tjenestetyende, landbrug

Ved folketællingen i 1921 boede Else Kristine Andersen hos sin søn på matrikel nummer 18, Søndergaard, Elling Sogn:
Mangaard Jørgensen, født den 1/5 1891, gift, husfader, gårdejer
Else Jørgensen, født den 15/12 1895 i Flensborg, gift, husmoder
Kristine Jørgensen, født den 12/5 1915, barn
Elisabeth Jørgensen, født den 31/1 1918, barn
Jens Jørgensen, født den 3/11 1920, barn
Else Jørgensen, født den 7/11 1861, enke, partikulier
Jens Jensen, født den 26/4 1893 i Råbjerg Sogn, ugift, tyende
Gerhart Jensen, født den 29/11 1907 i Albæk Sogn, plejedreng (Gerhard Nielsen Ingemann Jensen blev født den 26. november 1907 og døbt den 16. august 1908. Forældrene var fodermester Kristian Jensen og hustru Karoline Margrete Marie Kristensen, 29 år, Vrejlev. Gerhard Nielsen Ingemann Jensen, Jerup, blev konfirmeret den 2. april 1922 i Elling Kirke)

Else Christine Jørgensen, født Andersen døde den 27. marts 1940 i Skagen, og hun blev begravet den 2. april 1940 på Jerup Kirkegård. Hun var aldersrentenyder og enke efter gårdmand Jens Jørgensen. Hendes sidste bopæl var i Skagen, og hun blev 78 år gammel [Elling Sogn, kirkebog for 1938 - 1948 side 361 opslag 323]

Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 11-Jul-2012