Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Johan Peder Jensen Karen Larsdatter Lars Christian Jensen Købsted Karen Marie Madsdatter
1811 - ? 1801 - ? 1809 - 1858 1813 - 1882
Lars Christian Johansen Anne Larsen
Født: 17. november 1835 i Elling Sogn Født: 28. august 1845 i Skagen
Død: 21. oktober 1899 i Ørvad, Tolne Sogn Død: 19. juli 1913 i Tolne Sogn
Gift: 26. juni 1863 i Tolne Kirke
Lars Christian Johansen og Ane Marie Pedersdatter: Thomas Peter Johansen og Ejler Martinus Johansen
Lars Christian Johansen og Anne Larsen: Laurits Marius Johansen †, Laurits Marius Johansen †, Laura Marie Martine Johansen, Laurits Kristian Marius Johansen, Valdemar Kristian Edvard Johansen, Karl Peter Johansen† og Albert Karl Peder Johansen

 

Lars Christian Johansen blev født den 17. november 1835 og døbt den 22. november 1835. Moderen var fruentimmeret Karen Larsdatter af Jerup. Til barnefader blev udlagt gift mand Johan Peter Jensen i Jerup. Fadderne var kone Marie Larsdatter af Diget, Anne Marie Eriksdatter af Jerup, Erik Axelsen i Jerup, Thomas Jørgensen Johansen i Jerup og Ole Petersen [Elling Sogn, kirkebog for 1835 - 1856 side 3 opslag 2] Anne Larsen blev født den 28. august 1845 og døbt den 19. oktober 1845 i Kirken. Forældrene var fisker Lars Christian Jensen Kjøbsted og hustru Karen Marie Madsdatter. Fadderne var moderen, Mads Dit's enke, Johanne, Mads Dit's datter, fisker Peder Olesen af Højen, fiskerne Thomas Jensen og Jens Jensen [Skagen Sogn, kirkebog for 1833 - 1849 side 217 opslag 108]
I 1840 boede Lars Christian Johansen hos sine plejeforældre i Jerup By:
Thomas Chr. Jørgensen, 54 år, gift, gårdmand
Maren Larsdatter, 42 år, gift, hans kone
Jens Chr. Thomsen, 18 år, barn
Ane Marie Thomsdatter, 15 år, barn
Inger Marie Thomsdatter, 13 år, barn
Christiane Thomsdatter, 8 år, barn
Lars Chr. Johannesen, 4 år, ugift, plejebarn
Ane Axelsdatter, 78 år, enke, aftægtskone
I 1850 boede Ane Larsen hos sin familie i Skagen Købstad:
Lars Jensen Kjøbsted, 42 år, gift, fisker, husfader, født i Råbjerg Sogn
Karen Marie Madsdatter, 37 år, gift, hans kone, født i Skagen
Jens Larsen, 18 år, barn, født i Skagen Landsogn
Cathrine Larsdatter, 9 år, barn, født i Skagen
Ane Larsdatter, 5 år, barn, født i Skagen
Martin Larsen, 1 år, barn, født i Skagen
I 1845 boede Lars Christian Johansen hos sine plejeforældre i Jerup By:
Thomas Chr. Jørgensen, 58 år, gift, gårdmand
Maren Larsdatter, 46 år, gift, hans kone
Jens Chr. Thomsen, 22 år, barn
Ane Marie Thomsdatter, 20 år, barn
Christiane Thomsdatter, 13 år, barn
Lars Chr. Johanessen, 8 år, plejebarn
De var alle født her i sognet
I 1855 boede Ane Larsdatter hos sin familie i Vesterby, Skagen Købstad:
Lars Jensen Kjøbsted, 47 år, gift, fisker, husfader, født i Råbjerg Sogn
Karen Marie Madsen, 43 år, gift, hans kone, født i Gl. Skagen
Jens Larsen, 23 år, ugift, deres søn, født i Skagens Sogn
Kathrine Larsen, 14 år, datter, født i Skagen
Anne Larsen, 10 år, datter, født i Skagen
Marthin Larsen, 3 år, søn, født i Skagen
I 1850 boede Lars Christian Johansen hos sine plejeforældre i Jerup By:
Thomas Chr. Jørgensen, 63 år, gift, gårdmand
Maren Larsdatter, 52 år, gift, hans kone
Ane Mar. Thomasdatter, 26 år, ugift, deres barn
Christiane Thomasdatter, 19 år, ugift, deres barn
Lars Chr. Johansen, 15 år, plejebarn
Jens Chr. Thomsen, 28 år, gift, tjenestekarl
Maren Kirstine Jensdatter, 32 år, gift, hans kone
De var alle født i Elling Sogn
I 1860 var Ane Larsen tjenestepige i Lundholm, Skagen Landsogn:
Mikkel Madsen, 45 år, gift, avlsbruger og husfader, født i Skagen
Johanne Kirstine Christensdatter, 52 år, gift, hans kone, født i Råbjerg Sogn
Kirsten Marie Madsen, 7 år, datter, født her i sognet
Anne Larsen, 15 år, ugift, tjenestepige, født i Skagen
Kren Larsen, 13 år, ugift, tjenestedreng, født i Skagen
Mads Christensen, 77 år, enkemand, aftægtsmand, som forsørges af husfaderen, født her i sognet
Lars Christian Johansen af Jerup blev konfirmeret den 7. april 1850. Moderen var Karen Larsdatter af Jerup. Han var meget god af kundskaber og sædelig af opførsel [Elling Sogn, kirkebog for 1835 - 1856 side 239 opslag 114] Ane Larsen blev konfirmeret i 1859. Forældrene var fisker Lars Christian Jensen Kjøbsted og hustru Karen Margrethe Madsen. Karaktererne var ug for kundskaber og mg for opførsel [Skagen Sogn, kirkebog for 1849 - 1873 side 230 opslag 221]

Ungkarl Lars Christian Johansen, 27 ½ år, og pige Ane Marie Pedersdatter, 25 år, blev viet den 26. juni 1863. Forloverne var husmand Peder Chr. Jensen af Ørvad og gårdmand Thomas Jørgensen Johansen af Elling Sogn [Tolne Sogn, kirkebog for 1858 - 1885 side 168 opslag 125]

Lars Christian Johansen og Ane Marie Pedersdatters børn var:

Ane Marie Pedersdatter døde den 6. oktober 1866, og hun blev begravet den 14. oktober 1866. Hun var husmand Lars Christian Johansens kone i Ørvad, og hun blev 28 år gammel [Tolne Sogn, kirkebog for 1858 - 1885 side 302 opslag 192]. Da hun døde 11 dage efter sønnens fødsel, døde hun i barselseng


Enkemand og avlsbruger Lars Christian Johansen af Tolne Sogn og pigen Ane Larsen af Landsognet blev viet den 27. marts 1868. Forloverne var fisker Christen Christensen Gaihede og avlsbruger Mikkel Madsen af Landsognet [Skagen, kirkebog for 1842 - 1874 side 249 opslag 125]

Den 1. februar 1870 boede familien i Ørvad i Tolne Sogn [film 2928 ark 647]:
Peder Christian Jensen, 58 år, gift, husfader, jordbruger, født i Frederikshavn
Else Magrethe Christiansen, 52 år, gift, husmoder, født i Mosbjerg
Lars Christian Johansen, 38 år, gift, husfader, arbejdsmand, født i Elling Sogn
Ane Madsen, 25 år, gift, husmoder, født i Skagen
Eiler Martinus Johansen, 3 år, barn, født i Tolne Sogn
samt 3 jernbanearbejdere fra Holsten

Lars Christian Johansen og Anne Larsen's børn var:

I 1880 boede familien i et hus i Ørvad i Tolne Sogn:
Lars Christian Johansen, 45 år, gift, husfader, lever af sin jordlod, født i Elling Sogn
Ane Johansen, født Larsen, 35 år, gift, hans hustru, født i Skagen
Ejler Martinus Johansen, 13 år, barn, født her i sognet
Laure Marie Martine Johansen, 7 år, barn, født her i sognet
Laurits Christian Marius Johansen, 4 år, barn, født her i sognet
Else Magrete Pedersen, født Christensen, 62 år, enke, født i Mosbjerg Sogn (svigermoder af første ægteskab)

I 1890 boede familien i Tolne Sogn:
Lars Christian Johansen, 58 år, gift, husfader, landbruger, født i Elling Sogn
Ane Larsen, 43 år, gift, husmoder, født i Skagen
Laurits Christian Marius Johansen, 13 år, barn, født i Tolne Sogn
Valdemar Christen Edvardt Johansen, 9 år, barn, født i Tolne Sogn
Albert Peter Carl Johansen, 3 år, barn, født i Tolne Sogn

Lars Christian Johansen, 63 år, døde den 21. oktober 1899, og han blev begravet den 29. oktober 1899. Han var husmand af Ørvad [Tolne Sogn, kirkebog for 1892 - 1905 side 304 opslag 170]

I 1901 boede Anne Larsen hos sin søn i Tolne Sogn:
Laurits Kristian Marius Johansen, født den 30/3 1876 i Tolne, ugift, husejer, landmand
Anna Johansen, født den 28/8 1846 i Skagen, enke, aftægtskone, forhenværende husmoder
Kristian Valdemar Edvard Johansen, født den 5/8 1880 i Tolne, ugift, barn, tyende ved landbrug
Albert Carl Peter Johansen, født den 30/5 1886 i Tolne, barn
Agnes Petrea Johansen, født den 27/3 1893 i Tolne, barn

I 1906 boede Ane Larsen i Damsighus i Tolne Sogn [skema 3 opslag 15]:
Anne Johansen, enke, husmoder
Agnes Petrea Johansen, ugift, barn

Ane Johansen, født Larsen, 67 år, døde den 19. juli 1913, og hun blev begravet den 23. juli 1913. Hun var enke efter husmand Lars Christian Johansen [Tolne Sogn, kirkebog for 1906 - 1926 side 290]


Agnes Petrea Johansen blev født den 27. marts 1893 og hjemmedøbt den 21. april 1893. Hun blev fremstillet den 26. december 1893 i Kirken. Moderen var ugifte Laura Marie Martine Johansen, 20 år, af Ørvad. Fadderne var husmand Lars Johansens hustru af Tolne, gårdmand Thomas Peter Johansen af Mosbjerg, ungkarl Laurits Kristjan Johansen af Mosbjerg og ungkarl Kristjan Pedersen af Skørbækshede i Tolne Sogn. Moderen opholdt sig i Frederikshavn på 10-måneders dagen før nedkomsten. Barnets hjemstedsret er Frederikshavn [Tolne Sogn, kirkebog for 1892 - 1905 side 116 opslag 52]


Børnene, som rejste til USA

Agnes Johansen, 21 4/12 år, ugift, tjenestepige i Skagen, hendes fader var kaptajn (Thomas Chr.) Thomsen, Fredensgade 5, Frederikshavn, og Valdemar Chr. Johansen, 34 år, gift, landarbejder i Understed, hans hustru var Ellen M. Johansen, Understed, afrejste med S/S "United States" fra Kristiansand, og de ankom den 18. august 1914 til New York. Deres bestemmelsessted var Penn Yan, New York, hvor de skulle besøge Albert Johansen.

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com 06-Apr-2017