Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Johan Peder Jensen Karen Larsdatter Peder Christian Jensen Else Magrethe Christensdatter
1811 - ? 1801 - ? 1810 - ? 1817 - ?
Lars Christian Johansen Ane Marie Pedersdatter
Født: 17. november 1835 i Elling Sogn Født: 13. juni 1838 i Lille Skørbækshede, Tolne Sogn
Død: 21. oktober 1899 i Ørvad, Tolne Sogn Død: 6. oktober 1866 i Ørvad, Tolne Sogn
Gift: 26. juni 1863 i Tolne Kirke
Lars Christian Johansen og Ane Marie Pedersdatter: Thomas Peter Johansen og Ejler Martinus Johansen
Lars Christian Johansen og Anne Larsen: Laurits Marius Johansen †, Laurits Marius Johansen †, Laura Marie Martine Johansen, Laurits Kristian Marius Johansen, Valdemar Kristian Edvard Johansen, Karl Peter Johansen† og Albert Karl Peder Johansen

 

Lars Christian Johansen blev født den 17. november 1835 og døbt den 22. november 1835. Moderen var fruentimmeret Karen Larsdatter af Jerup. Til barnefader blev udlagt gift mand Johan Peter Jensen i Jerup. Fadderne var kone Marie Larsdatter af Diget, Anne Marie Eriksdatter af Jerup, Erik Axelsen i Jerup, Thomas Jørgensen Johansen i Jerup og Ole Petersen [Elling Sogn, kirkebog for 1835 - 1856 side 3 opslag 2] Anne Marie Pedersdatter blev født den 13. juni 1838 og inddøbt den 17. juni 1838. Hun blev fremstillet den 7. oktober 1838. Forældrene var husmand Peder Christian Jensen og hustru Else Magrethe Christensdatter af Lille Skørbækshede. Fadderne var Anne Marie Christensdatter af Grårup, Else Margrethe Christensdatter af Skårupgård, Lars Jensen i Dybdahl, Søren Sørensen i Mølkærhus og Lars Christian Isachsen af Skørbækshede [Tolne Sogn, kirkebog for 1814 - 1857 side 121 opslag 50]
I 1840 boede Lars Christian Johansen hos sine plejeforældre i Jerup By:
Thomas Chr. Jørgensen, 54 år, gift, gårdmand
Maren Larsdatter, 42 år, gift, hans kone
Jens Chr. Thomsen, 18 år, barn
Ane Marie Thomsdatter, 15 år, barn
Inger Marie Thomsdatter, 13 år, barn
Christiane Thomsdatter, 8 år, barn
Lars Chr. Johannesen, 4 år, ugift, plejebarn
Ane Axelsdatter, 78 år, enke, aftægtskone
I 1840 boede Ane Marie Pedersdatter hos sine forældre i Lille Skjørbækshede i Tolne Sogn:
Peder Ch. Jensen, 30 år, gift, husmand, lever af sin jordlod
Else Magrethe Christensdatter, 23 år, gift, hans kone
Anne Mari Pedersdatter, 2 år, husmandens barn
Anne Olesdatter, 60 år, ugift, aftægtspige
I 1845 boede Lars Christian Johansen hos sine plejeforældre i Jerup By:
Thomas Chr Jørgensen, 58 år, gift, gårdmand
Maren Larsdatter, 46 år, gift, hans kone
Jens Chr. Thomsen, 22 år, barn
Ane Marie Thomsdatter, 20 år, barn
Christiane Thomsdatter, 13 år, barn
Lars Chr. Johanessen, 8 år, plejebarn
De var alle født her i sognet
I 1845 boede Anne Marie Pedersdatter hos sine forældre i Ørvad i Dvergetved By, Tolne Sogn:
Peder Kristian Jensen, 34 år, gift, husmand, lever af sin jordlod, født i Fladstrand Sogn
Else Margrethe Krestensdatter, 28 år, gift, hans kone, født i Mosberg Sogn
Ane Marie Pedersdatter, 7 år, barn, født i sognet
Maren Kirstine Pedersdatter, 4 år, barn, født i sognet
I 1850 boede Lars Christian Johansen hos sine plejeforældre i Jerup By:
Thomas Chr. Jørgensen, 63 år, gift, gårdmand
Maren Larsdatter, 52 år, gift, hans kone
Ane Mar. Thomasdatter, 26 år, ugift, deres barn
Christiane Thomasdatter, 19 år, ugift, deres barn
Lars Chr. Johansen, 15 år, ugift, plejebarn
Jens Chr. Thomsen, 28 år, gift, tjenestekarl
Maren Kirst. Jensdatter, 32 år, gift, hans kone
De var alle født i Elling Sogn
I 1850 boede Anne Marie Pedersdatter hos sine forældre i Ørvad i Tolne Sogn:
Peder Christian Jensen, 40 år, gift, husmand, født i Fladstrand
Else Margrethe Chrestensdatter, 33 år, gift, hans kone, født i Mosberg Sogn
Ane Marie Pedersdatter, 12 år, barn, født her i sognet
Maren Kirstine Pedersdatter, 9 år, barn, født her i sognet
Chresten Isak Pedersen, 4 år, barn, født her i sognet
Lars Christian Johansen af Jerup blev konfirmeret den 7. april 1850. Moderen var Karen Larsdatter af Jerup. Han var meget god af kundskaber og sædelig af opførsel [Elling Sogn, kirkebog for 1835 - 1856 side 239 opslag 114] Ane Marie Pedersdatter blev konfirmeret den 3. april 1853. Forældrene var Peder Christian Jensen og hustru Else Magrethe Christensdatter af Lille Skørbækshede. Hun havde gode kundskaber og sædelig opførsel [Tolne Sogn, kirkebog for 1814 - 1857 side 237 opslag 85]

Ungkarl Lars Christian Johansen, 27 ½ år, og pige Ane Marie Pedersdatter, 25 år, blev viet den 26. juni 1863. Forloverne var husmand Peder Chr. Jensen af Ørvad og gårdmand Thomas Jørgensen Johansen af Elling Sogn [Tolne Sogn, kirkebog for 1858 - 1885 side 168 opslag 125]

Lars Christian Johansen og Ane Marie Pedersdatters børn var:

Ane Marie Pedersdatter, 28 år, døde den 6. oktober 1866, og hun blev begravet den 14. oktober 1866. Hun var husmand Lars Christian Johansens kone i Ørvad [Tolne Sogn, kirkebog for 1858 - 1885 side 302 opslag 192].
Da hun døde 11 dage efter sønnens fødsel, døde hun i barselseng


Enkemand og avlsbruger Lars Christian Johansen af Tolne Sogn og pigen Ane Larsen af Landsognet blev viet den 27. marts 1868. Forloverne var fisker Christen Christensen Gaihede og avlsbruger Mikkel Madsen af Landsognet [Skagen, kirkebog for 1842 - 1874 side 249 opslag 125]

Se videre om deres ægteskab

Lars Christian Johansen, 63 år, døde den 21. oktober 1899, og han blev begravet den 29. oktober 1899. Han var husmand af Ørvad [Tolne Sogn, kirkebog for 1892 - 1905 side 304 opslag 170]

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 06-Apr-2017->