Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Jørgen Andersen Anne Margrethe Jensdatter Mikkel Andersen Mette Jensdatter
1803 - 1860 1798 - 1891 1803 - 1888 1802 - 1891
Søren Christian Jørgensen Maren Cecilie Mikkelsdatter
Født: 28. november 1834 på Slottet, Elling Sogn Født: 3. september 1833 på Heden, Elling Sogn
Død: 25. marts 1883 i Slottet, Elling Sogn Død: 5. marts 1893 i Slottet, Elling Sogn
Gift: 17. januar 1862 i Elling Kirke
Christen Axelsen og Maren Cecilie Mikkelsen's barn: Martin Emil Axelsen †
Søren Christian Jørgensen og Maren Cecilie Mikkelsen's børn: Jørgen Christian Sørensen, Jensine Antomine Sørensen, Mariane Sørensen, Mettine Sørensdatter og Anders Christian Sørensen

 

Søren Christian Jørgensen blev født den 28. november 1834 og inddøbt den 1. december 1834. Han blev fremstillet den 1. januar 1835. Forældrene var husmand Jørgen Andersen og hustru Anne Margrethe Jensdatter af Slottet. Fadderne var Lars Christensens kone Ane Pedersdatter af Råsig, Mariane Jensdatter af Råsig, Jens Larsen af Råsig, Michel Andersen af Heden og Ole Andersen af Holmen [Elling Sogn, kirkebog for 1814 - 1835 side 85a opslag 43] Maren Cecilie Michelsdatter blev født den 3. september 1833 og døbt den 29. september 1833. Forældrene var husmand Michel Andersen og kone Mette Jensdatter af Heden. Fadderne var Maren Jensdatter af Strandby, Mariane Jensdatter af Lien, Jens Larsen af Råsig, Lars Christian Jensen af Råsig og Jørgen Andersen af Slottet [Elling Sogn, kirkebog for 1814 - 1835 side 165 opslag 85]
Ved folketællingen i 1840 boede Søren Chr. Jørgensen hos sin familie i et hus på Heden, Elling Sogn:
Jørgen Andersen, 37 år, gift, husmand, lever af sin jordlod
Ane Magrethe Jensdatter, 46 år, gift, hans kone
Mariane Jørgensdatter, 15 år, barn
Anders Jørgensen, 13 år, barn
Ane Lucie Jørgensdatter, 11 år, barn
Jens Christian Jørgensen, 8 år, barn
Søren Christian Jørgensen, 5 år, barn
Inger Marie Jørgensdatter, 3 år, barn
Ole Christian Jørgensen, 1 år, barn
Ane Olesdatter, 75 år, enke, hans moder, der af ham forsørges
Ved folketællingen i 1840 boede Maren Cecilie Mikkelsdatter hos sin familie i et hus på Heden i Elling Sogn:
Michel Andersen, 37 år, gift, husmand, lever af sin jordlod
Mette Jensdatter, 37 år, gift, hans kone
Anders Christian Michelsen, 11 år, barn
Jens Michelsen, 8 år, barn
Maren Cecilie Michelsdatter, 5 år, barn
Hanna Michelsdatter, 7 år, barn
Niels Christian Michelsen, 3 år, barn
Ane Sophie Michelsdatter, 1 år, barn
Ved folketællingen i 1845 boede Søren Chr. Jørgensen hos sin familie på Heden, Elling Sogn:
Jørgen Andersen, 43 år, gift, husmand, ernærer sig af sin jordlod
Ane Magrethe Jensdatter, 47 år, gift, hans kone
Anders Jørgensen, 18 år, barn
Jens Chr. Jørgensen, 13 år, barn
Søren Chr. Jørgensen, 10 år, barn
Inger Marie Jørgensdatter, 8 år, barn
Ole Chr. Jørgensen, 6 år, barn
De var alle født her i sognet
Ved folketællingen i 1845 boede Maren Cecilie Mikkelsdatter hos sin familie i et hus på Heden i Elling Sogn:
Michel Andersen, 43 år, gift, husmand, ernærer sig af sin jordlod, født i Mosbjerg Sogn
Mette Jensdatter, 43 år, gift, hans kone
Anders Chr Nielsen, 16 år, barn
Maren Cecilie Michelsdatter, 12 år, barn
Hanna Michelsdatter, 11 år, barn
Niels Chr Michelsen, 9 år, barn
Ane Lucie Michelsdatter, 5 år
Andreas Michelsen, 3 år, barn
De øvrige var født her i sognet
Søren Christian Jørgensen blev konfirmeret den 15. april 1849 i Tolne Kirke. Han var født den 28. oktober 1834. Forældrene var husmand Jørgen Andersen og kone af Slottet. Han havde meget gode kundskaber og sædelig opførsel [Elling Sogn, kirkebog for 1835 - 1856 side 239 opslag 114] Maren Cecilie Michelsdatter blev konfirmeret den 30. april 1848. Forældrene var husmand Michel Andersen og kone af Heden. Hun var født den 3. september 1833. Hun havde gode kundskaber og sædelig opførsel [Elling Sogn, kirkebog for 1835 - 1856 side 275 opslag 130]
Ved folketællingen i 1850 var Søren Chr. Jørgensen tjenestekarl på gården Sortkjær i Elling Sogn:
Christen Knudsen, 58 år, gift, ejer af gården, født i Tolne Sogn
Inger Marie Christensdatter, 34 år, gift, hans kone, født i Hørmested Sogn
Christen Christensen, 27 år, ugift, barn, født i Åsted Sogn
Maren Cathrine Christensdatter, 21 år, ugift, barn
Thomas Christensen, 14 år, barn
Inger Marie Pedersdatter, 11 år, barnebarn
Inger Marie Knudsdatter, 7 år, barnebarn, født i Åsted Sogn
Søren Christian Jørgensen, 15 år, ugift, tjenestefolk
Ane Johanne Christensdatter, 25 år, ugift, tjenestefolk, født i V. Hassing Sogn, Ålborg Amt
Ane Johanne Jensdatter, 17 år, ugift, tjenestefolk
De øvrige var født i Elling Sogn
Ved folketællingen i 1850 var Maren Cecilie Mikkelsen tjenestepige hos forpagteren på Nørre Elkjær. Tversted Sogn:
Henning Fred. Ring, 25 år, gift, forpagter, født her i sognet
Karoline Conder, 25 år, gift, hans kone, født i Norge
Peter Ring, 5 år, barn, født her i sognet
Georg Ring, 4 år, barn, født her i sognet
Harald Ring, 1 år, barn, født her i sognet
Thomas Kragh, 67 år, enkemand, godsforvalter, født i Odder Sogn, Skanderborg Amt
Wilhelm Steenmark, 31 år, ugift, avlsforvalter, født i Sverige
Peder Haugaard, 34 år, ugift, brænderibestyrer, født i Vennebjerg Sogn
14 tjenestekarl i alderen 18 - 68 år
Kathrine Foos, 34 år, ugift, mejerske, født i Slesvig
Hans Peter, 7 år, ugift, hendes søn, født i Vrejlev Sogn
Inger M. Olesen, 24 år, ugift, husholder, født i Vrejlev Sogn
7 tjenestepiger i alderen 18 - 31 år
Maren Mikkelsen, 18 år, ugift, født i Elling Sogn
2 personer fraværende i Krigstjeneste
Ved folketællingen i 1860 boede Søren Chr. Jørgensen i et hus i Slottet, Elling Sogn:
Søren Chr. Jørgensen, 26 år, ugift, husmand
Jørgen Andersen, 59 år, gift, husfaders forældre, der af ham forsørges
Ane Margrethe Jensen, 62 år, gift, husfaders forældre, der af ham forsørges
-

Maren Cecilie Mikkelsens første mand Christen Axelsen

Christen Axelsen blev født den 4. februar 1815 og hjemmedøbt samme dag. Dåben blev konfirmeret den 5. marts 1815. Forældrene var Axel Christensen, husmand, og Anne Christensdatter af Stampen. Fadderne var Jens Christensens kone Else Larsdatter i Ryet og Mette Larsdatter af Vangen, husmand Jens Christensen i Ryet, Niels Knudsen hos sin moster i Sletten og ladefogden Niels Hansen i Bangsbo [Flade Sogn, kirkebog for 1814 - 1832 side 4 opslag 2]
Christen Axelsen blev konfirmeret i 1830. Forældrene var husmand Axel Christensen og Anne Christensdatter i Stampen. Han havde gode kundskaber og sædelig opførsel [Flade Sogn, kirkebog for 1814 - 1832 side 224 opslag 113]

Christen Axelsen var tjenestekarl hos hr. Jens Nielsen og madame Caroline Sophie Henningsdatter på gården Nørre Knuden i Understed Sogn i årene 1834 og 1840. Han var tjenestekarl på gården Sysselhauge i Vester Holmen i Elling Sogn i 1845, og på en gård i Elling i 1850.

Ungkarl Christen Axelsen af Ellinggård, 43 år, og pigen Maren Cecilie Mikkelsdatter af Ellinggård, 25 år, blev viet den 12. november 1858. Forloverne var husmand Mikkel Andersen af Heden og husmand Christian Axelsen af Holmen [Elling Sogn, kirkebog for 1856 - 1873 side 333 opslag 144]

Christen Axelsen og Marie CecilieMikkelsen's barn var

Christen Axelsen døde den 17. juli 1861, og han blev begravet den 21. juli 1861. Han var gift og husmand i Øster Holmen. Han blev 46 år gammel [Elling Sogn, kirkebog for 1856 - 1873 side 565 opslag 238]


Søren Christian Jørgensen, 27 år, i Slottet, og enken Maren Cecilie Mikkelsdatter, 28 år, i Slottet, blev viet den 17. januar 1862. Forloverne var husmændene Mikkel Andersen og Ole Jørgensen, begge i Rendborg. Attest af den 21. december 1861 fra skifteforvalteren [Elling Sogn, kirkebog for 1856 - 1873 side 345 opslag 150]

Søren Christian Jørgensen og Maren Cecilie Mikkelsdatter's børn var:

Ved folketællingen i 1870 boede familien i et hus i Slottet:
Søren Jørgensen, 35 år, gift, husfader, landbruger
Maren Sesilia Mikkelsdatter, 36 år, gift, husmoder
Morten Emil Axelsen, 10 år, søn
Jørgen Christian Sørensen, 6 år, søn
Jensine Andersine Sørensen, 3 år, datter
Ane Margrethe Jensdatter, 72 år, enke, farmoder, aftægtskone

Ved folketællingen i 1880 boede familien i et hus i Bratten, Elling Sogn:
Søren Christian Jørgensen, 45 år, gift, husmand, avlsbruger
Maren Secilie Mikkelsen, 46 år, gift, hans kone
Martin Emil Axelsen, 20 år, ugift, barn
Jørgen Christian Sørensen, 16 år, barn
Jensine Antomine Sørensen, 13 år, barn
Mariane Sørensen, 11 år, barn
Mette Thine Sørensen, 8 år, barn
Anders Christian Sørensen, 4 år, barn
Ane Margrete Jensen, 81 år, enke, forsørges af manden
De var alle født her i sognet og lutheranere

Søren Kristian Jørgensen døde den 25. marts 1883, og han blev begravet den 3. april 1883. Han var gift og husmand i Slottet, og han blev 52 år gammel [Elling Sogn, kirkebog for 1869 - 1889 side 1144 opslag 342]

Ved folketællingen i 1890 boede Maren Cecilie Mikkelsdatter hos sin søn i Bratten, Elling Sogn:
Jørgen Christian Sørensen, 26 år, gift, husfader, husmand, født i Slottet
Ane Margrethe Christensen, 30 år, gift, husmoder, født i Strandby Hede
Marie Cecilie Sørensen, 5 år, født i Slottet
Ida Sørine Sørensen, 1 år, født i Slottet
Maren Cecilie Mikkelsen, 56 år, enke, aftægtskone, født på Heden
Ane Margrete Jensdatter, 91 år, enke, aftægtskone, født på Slottet
Martin Emil Axelsen, 30 år, ugift, plejesøn, under fattigforsøgelse, født på Øster Holmen
Anders Chr. Sørensen, 14 år, plejesøn, barn, født på Slottet
De var alle født i Elling Sogn og medlemmer af Folkekirken

Maren Cecilie Mikkelsen døde den 5. marts 1893, og hun blev begravet den 12. marts 1893. Hun var aftægtskone i Slottet og enke efter afdøde Søren Christian Jørgensen. Hun blev 59 år gammel [Elling Sogn, kirkebog for 1892 - 1900 side 353 opslag 295]

Søren Christian Jørgensen var fætter til Maren Cecilie Mikkelsdatter

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 02-Jan-2016