Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Mads Jørgensen Nicoline Marie Jensdatter Mads Salve Olesen Maren Hansen
1826 - 1921 1836 - 1913 1841 - ? 1848 - ?
Thomas Christian Jørgensen Petrea Cecilie Olesen
Født: 30. september 1872 i Strandby, Elling Sogn Født: 3. juni 1882 i Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred
Død: 11. april 1974 på Nørgårdsvej, Elling Sogn Død: 9. februar 1971 på Nørgårdsvej, Elling Sogn
Gift: 30. oktober 1903 i Vrensted Kirke
Børn: Marie Magdalene Jørgensen, Christian Jørgensen, Jens Jørgen Jørgensen, Carl Holm Jørgensen, Svend Aage Jørgensen og Herbert Johannes Jørgensen

 

Thomas Christian Jørgensen blev født den 30. september 1872 og døbt den 17. november 1872. Forældrene var gårdmand Mads Jørgensen af Strandby og hustru Nikoline Marie Jensen, 36 år. Fadderne var gårdmand Thomas Hansen, Strandby, Niels Chr. Jensen, Bratten og kone Mette Marie Andersdatter [Elling Sogn, kirkebog for 1869 - 1889 side 36 opslag 18] Petrea Cecilia Olesen blev født den 3. juni 1882 og døbt den 24. september 1882. Forældrene var husmand og tømrer Mads Salve Olesen og hustru Maren Hansen, 34 år, i Trudslev. Fadderne var barnets moder, husmand Ole Madsen og arbejdsmand Jens Chr. Christensen af Trudslev Kjær samt husmand Niels Andersen af Skjulsmark [Ingstrup Sogn, kirkebog for 1859 - 1886 side 172 opslag 161]
Ved folketællingen i 1880 boede familien i Bratten:
Mads Jørgensen, 54 år, gift, husfader, gårdejer
Nikoline Marie Jørgensen, 43 år, gift, hans hustru
Jens Jørgen Jørgensen, 19 år, ugift, barn
Morten Christian Jørgensen, 17 år, barn
Anton Christian Jørgensen, 10 år, barn
Thomas Christian Jørgensen, 7 år, barn
Niels Christian Jørgensen, 3 år, barn
Anemarie Nielsen, 19 år, ugift, tjenestepige
De var alle født her i sognet
-
Thomas Kristian Jørgensen blev konfirmeret søndagen efter mikkelsdag 1886. Faderen var Mads Jørgensen i Strandby [Elling Sogn, kirkebog for 1869 - 1889 side 588 opslag 234] Petrea Cecilie Olesen blev konfirmeret den 4. oktober 1896. Forældrene var husmand Mads Salve Olesen og hustru af Vrensted. Karaktererne var ug? og ug [Vrensted Sogn, kirkebog for 1892 - 1904 side 197 opslag 152]
Ved folketællingen i 1890 boede familien på i Bratten:
Mads Jørgensen, 64 år, gift, husfader, gårdejer
Nicoline Marie Jensdatter, 53 år, gift, husmoder
Anton Chr. Jørgensen, 20 år, ugift, (søn,) fisker
Thomas Chr. Jørgensen, 17 år, søn
De var alle født i Elling Sogn
Ved folketællingen i 1890 boede Petrea Cecilie Olesen hos sin familie i Åsendrup, Vrensted Sogn:
Mads Salve Olsen, 49 år, gift, husfader, jordbruger, født i Saltum Sogn
Maren Hansen, 43 år, gift, husmoder, husbestyrerinde, født i Jetsmark By
Oline Olsen, 14 år, barn, født i Ingstrup
Niels Kristjan Olsen, 10 år, barn, født i Ingstrup
Petrea Cecilie Olsen, 7 år, barn, født i Ingstrup
Ole Hougaard Olsen, 5 år, barn
Mette Kristine Olsen, 3 år, barn
Johanne Kristine Olsen, under 1 år, født den 30/4 1889, barn
Hans Nielsen, 63 år, gift, husfader, under fattigforsørgelse
Johanne Jensdatter, 65 år, gift, husmoder, under fattigforsørgelse, født i Jelstrup
Maren Marie Hansen, 32 år, ugift, barn
De øvrige var født i Vrensted Sogn

Ungkarl Thomas Kristian Jørgensen af Strandby, og pige Petrea Cicilie Olesen blev viet den 30. oktober 1903. Forloverne var Anton Kristian Jørgensen, møller i Åstrup, og Salve Olesen, hjulmand i Åsendrup [Vrensted Sogn, kirkebog for 1892 - 1904 side 247 opslag 194]

Thomas Christian Jørgensen og Petrea Cecilie Olesen's børn var:

Ved folketællingen i 1921 boede familien på matrikel 7 i Elling:
Thomas Jørgensen, født den 30/9 1872, gift, husfader, landmand
Petrea Jørgensen, født den 3/6 1882 i Ingstrup Sogn, gift, husmoder
Marie Jørgensen, født den 20/3 1905, barn
Chr. Jørgensen, født den 1/9 1906, barn
Jens Jørgensen, født den 22/10 1909, barn
Carl Jørgensen, født den 3/8 1913, barn
Svend Jørgensen, født den 15/12 1914, barn
Herbert Jørgensen, født den 27/9 1919, barn
Mads Jørgensen, født den 21/1 1826, enkemand, slægtning
De øvrige var født i Elling Sogn

Ved folketællingen i 1925 boede familien på matrikel nr. 7 i Elling:
Thomas Jørgensen,
født den 30/9 1872, gift, husfader
Petrea Jørgensen, født den 3/6 1882 i Ingstrup Sogn, gift, husmoder
Jens Jørgen Jørgensen, født den 22/10 1909, barn
Karl Holm Jørgensen, født den 3/8 1913, barn
Svend Aage Jørgensen, født den 15/12 1914, barn
Herbert Johannes Jørgensen, født den 27/9 1919, barn
De øvrige var født i Elling Sogn

Thomas Christian Jørgensen var på Kvissel Højskole i 1894 - 1895. Siden 1903 har han været gårdejer i Strandby. I 1915 blev han medlem af Menighedsrådet i Elling Sogn. I 1920 blev han medlem af bestyrelsen af Nielstrup Andelsmejeri og i 1930 dets formand. I 1928 blev han revisor i Strandby Brugsforening [Redaktør Alfred Th. Jørgensen: Dansk Kirke-Stat 3, 191 (1934)]

Krondiamantbryllup

Onsdag den 30. oktober 1968 har gårdejer Thomas Jørgensen og hustru Petrea, Strandby, været gift i 65 år.

Krondiamantbrudeparret er meget afholdt og nyder stor agtelse på deres egn. Og det er ikke uden grund, at de gennem de mange år har fået mange venner, hjælpsomme og gæstfrie har de altid været. Begge er de raske og åndsfriske og kan følge med i alt, hvad der sker omkring dem. Fru Petrea Jørgensens lyse sind og hendes mands stille lune har medvirket til, at mange mennesker gennem årene har fundet vej til deres hjem, og mange beundrer der livsmod og den livslyst, de begge er i besiddelse af.

Thomas Jørgensen er 96 år og den næstældste i Elling Kommune. I 1903 overtog han sit fødehjem efter faderen, Mads Jørgensen. Han har således været gårdejer i 65 år og er antagelig landets ældste gårdejer. Gården er på cirka 25 tønder land. Den drives som et mønsterbrug af Thomas Jørgensen og sønnen, Jens Jørgensen. I dette efterår har Thomas Jørgensen taget kartofler op og er nu i gang med at toppe roer af. Alle sine dage har Thomas Jørgensen været en trofast venstremand, og han og hans hustru er æresmedlemmer af Elling Sogns Venstrevælgerforening. I mange år var han i bestyrelsen for Nielstrup Andelsmejeri og i flere år dets formand. Han var endvidere medstifter af Strandby Brugsforening. Thomas Jørgensen er meget kirkeligt interesseret og var i flere år medlem af Elling Sogns Menighedsråd.

Fru Petra Jørgensen er 86 år og kan slet ikke forlige sig med at være uden arbejde. Med et par timers fremmedhjælp om dagen klarer hun den daglige husholdning. Om sommeren har hun travlt med at sælge æg, kartofler og bær til de mange badegæster ved Bratten Strand, og om vinteren har hun syet tøjsko, puder og smukke forklæder, der er kendt fra Skagen til Gedser. Fru Petra Jørgensen var medstifter af Strandby Husmoderforening og er stadig meget aktiv i husmoderforeningen.

Foruden sønnen, Jens Jørgensen, der hjælper forældrene derhjemme, er en datter gift og bor i Tronderup ved Gærum. Af sønnerne er Karl Jørgensen tømrermester i Thorshøj, Sved Aage Jørgensen er gårdejer i Understed og Herbert Jørgensen er vognmand i Frederikshavn
Kilde: Vendsyssel Tidende søndag den 27. oktober 1968 / VendelboArkivet

Petrea Cecilie Jørgensen, født Olesen døde den 9. februar 1971, og hun blev begravet den 12. februar 1971. Hun var husmoder, og hendes efterlevende ægtefælle var Thomas Christian Jørgensen i Strandby. Hun blev 88 år gammel [Elling Sogn, kirkebog for 1962 - 1971]

Har 100 års fødselsdag i hjem af samme alder

Gårdejer Thomas Jørgensen, Strandby, fylder 100 år i stuehus, som faderen byggede det år, sønnen blev født

Som tredje generation på en udflyttergård og som ejer af gården gennem en menneskealder kan Thomas Jørgensen, Nørgårdsvej i Strandby i morgen fejre sin 100-års fødselsdag. Det har man ikke tænkt sig at gøre stor blæst ud af men tilføjer lunt: "A er da hjem, hvis der sku kom' no'en."
Det tales altid om helbred og åndsfriskhed i forbindelse med runde fødselsdage i en høj alder. Det er der ingen grund til for Thomas Jørgensens vedkommende. De ting er i orden, men han foregiver på den anden side heller ikke at være 80 år og fuldt arbejdsduelig.
Fødegården ved Nørgårdsvej hører til den gruppe af udflyttergårde, der ligger nord for Strandby. Thomas Jørgensens bedstefar opførte de første bygninger, men de nuværende bygninger er meget yngre.
Stuehuset byggede min far det år, jeg blev født, fortæller Thomas Jørgensen og tilføjer: Har man fortalt mig. Det var færdigt så betids, at jeg er født her. Det kan jeg ikke huske, men jeg kan huske opførelsen af laden, for det er kun 90 år siden".
Med bygningen af udflyttergårdene opnåede landmændene dengang, at de fik de dyrkede marker samlet omkring ejendommene, men samtidig skulle hver gård naturligvis have et stykke mose og et stykke eng, så man havde både tørveskær og græsning.

Solgte tørv til Frederikshavn

Fra gammel tid havde vi et stykke mose på syv tønder land i Rendborg, og her bjærgede vi vinterbrændsel både til os selv og til salg. Sommerarbejdet i moserne varede så længe, at det var almindeligt, at man byggede nogle småhuse eller hytter i rimmerne, så man kunne gå i læ og i skygge og endda overnatte derude.
Vi havde faste købere af Tørv i Frederikshavn, og jeg kan endnu huske, hvordan husene så ud hos Carlo og Niels Rønnest og hos Jens Lisborg i Bangsbostrand. Det var den gang vi fik 10 kroner for to læs tørv leveret på stedet.

I marinen

I vinteren 1893 - 1894 var Thomas Jørgensen på højskole i Kvissel, og den 7. marts 1894 mødte han ved marinen for at aftjene sin værnepligt. Han havde i forvejen også været fisker fra Strandby og senere i øvrigt, som den eneste nulevende, været med til at anlægge den første del af Strandby Havn.
Vi lå ved Holmen i København i otte dage inden vi blev sendt ud med inspektionsskibet "Grønsund" med kaptajn Schultz som chef. Han havde en bror, der var fyrmester på Hirsholmene, så når vi passerede forbi her, blev der kippet med flaget. Størstedelen af tiden havde vi station i Esbjerg og sejlede langs Vestkysten. Vi fik en hyre på otte kroner hver tiende dag, men jeg steg til 10 kroner, da jeg blev kanonkommandør. Under en øvelse opnåede jeg engang at sigte så fint efter skydeballonerne, at jeg fik ros - men jeg fik heller ikke andet.
Det gjorde vi til gengæld, da vi en dag opbragte tre englændere på ulovligt fiskeri indenfor for fiskerigrænsen. De blev ført til Esbjerg og fik blandt andet deres fiskegrej konfiskeret - men vi fik en krone hver til en pægl brændevin.
Da jeg kom hjem til efteråret samme år, sejlede jeg først med en fiskekutter fra Frederikshavn. Senere måtte jeg hjem til landbruget, da min bror blev syg og senere begyndte som landvæsenselev på Sønder Elkjær.

Hjemmefiskeri med fisk i læssevis

Da jeg overtog gården i 1903, blev det ikke til så meget med fiskeriet mere, men vi tog da stadig på lidt hjemmefiskeri, og vi fiskede også med vod fra kysten. Voddet blev sejlet ud i havet, og vi trak det så ind på land, og der var sommernætter, hvor vi kunne tage flere læs makrel på den måde. Så gjaldt det om at komme ud og få dem solgt, og de gik for 1 krone pr. spandfuld. På de rigtige tider kunne vi også fange laks på den måde, men det var der rigtignok flere penge i, selvom de ikke var så dyre som nu.

Thomas Jørgensen fejrede i november for fire år siden krondiamantbryllup med din hustru Petrea, der døde i februar 1971. Fem sønner og en datter voksede op på gården, der nu drives af sønnen Jens Jørgensen. Den næstældste søn døde for nogle år siden, men de øvrige bor på egnen.

Gennem en lang menneskealder har Thomas Jørgensen taget del i livet på egnen, og hans kræfter og evner har været brugt også udenfor hjemmet. I tyve år var han med i bestyrelsen for andelsmejeriet Nielstrup og heraf formand i de ti år fra 1930 til 1940. Endvidere sad han i mange år i Brugsforeningens bestyrelse og i en lang årrække i Elling Sogns Menighedsråd.

Livet er aldrig gledet upåagtet eller unyttigt forbi den gamle familiegård. Både hus og mennesker præges af det liv, der har været levet, og når det har været godt og rigt, ses det på huset og høres det på manden, der har levet i det
Kilde: Vendsyssel Tidende fredag den 28. september 1973 / VendelboArkivet

Thomas Jørgensen

Thomas Christian Jørgensen døde den 11. april 1974, og han blev begravet den 16. april 1974. Han var forhenværende gårdejer på Nørgårdsvej i Strandby, og enkemand efter Petrea Cecilie Olesen. Han blev 101 år gammel [Elling sogn, kirkebog for 1971 - 1976]

Svend Aage Jørgensen og familie

Ugift husmand Svend Aage Jørgensen af Strandby og ugift husassistent Ella Jørgensen af Tolshave, født i Mejling, Åsted Sogn, den 17. december 1921, datter af gårdejer Søren Jørgensen og hustru Marie Kristine Larsen af Tolshave, blev viet den 26. april 1942 i Jerup Kirke. Forloverne var brudeparrets fædre [Elling Sogn, kirkebog for 1938 - 1948 side 257 opslag 243]

Svend Aage Jørgensen døde den 23. september 1991

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 13-Apr-2018