Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Lars Christian Pedersen Else Jørgensdatter Jens Christensen Inger Marie Christensdatter
1824 - 1905 1827 - 1902 1829 - 1891 1831 - ?
Laurids Larsen Marie Jensen
Født: 16. november 1862 i Øster Ringsholtshus i Lendum Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Født: 19. december 1862 i Ravnsholt, Åsted Sogn
Død: 27. marts 1950 på Fælden i Lendum Sogn Død: 5. september 1937 på Fælden
Gift: 15. marts 1892 i Åsted Kirke
Børn: Jens Christian Larsen, Lars Christian Larsen, Elna Marie Larsen, Niels Ingemann Larsen †, Niels Ingemann Larsen †, Konrad Johannes Larsen og Niels Ingemann Larsen

 

Laurids Larsen blev født den 16. november 1862 og døbt den 22. februar 1863. Forældrene var husmand Lars Christian Pedersen og hustru Else Jørgensdatter, 38 år, af Øster Ringsholtshus. Fadderne var konen Maren Jensdatter af Strandby, husmand Ole Christian Christensen i Stokbro, husmand Søren Pedersen i Birken, Skærum Sogn og konen Eline Christine Jensdatter i Elling Sogn [Lendum Sogn, kirkebog for 1860 - 1883 side 5 opslag 4] Marie Jensen blev født den 19. december 1862 og døbt den 25. januar 1863. Forældrene var gårdmand Jens Christensen og hustru Inger Marie Christensen, 32 år, af Ravnsholt. Fadderne var barnets moder og fader, aftægtsmand Christen Jensen og hustru af Ravnsholt [Åsted Sogn, kirkebog for 1857 - 1867 side 68 opslag 97]
Ved folketællingen i 1870 boede Laurids Larsen hos sin familie i et hus i Øster Ringsholt, 1. distrikt, Lendum Sogn:
Lars Christian Pedersen, 45 år, gift, husfader og jordbruger, født i Elling Sogn
Else Jørgensdatter, 42 år, gift, husmoder, født i Elling Sogn
Anne Mathine Larsen, 15 år, barn
Jørgine Amalie Larsen, 9 år, barn
Laurits Larsen, 7 år, barn
Laura Petrine Larsen, 5 år, barn
Marthin Peter Larsen, under 1 år, barn
Theodor Christian Martin Søren Christensen, 3 år, ugift, plejebarn, døvstum, født i Karup Sogn. (Han blev født den 21. september 1866. Forældrene var Lars Christian Christensen og Kirstine Sørensdatter, 31 år [Karup Sogn, kirkebog for 1865 - 1891 side opslag 3])
De øvrige var født i Lendum Sogn

-

Laurids Larsen blev konfirmeret den 8. april 1877 i Torslev Kirke. Forældrene var husmand Lars Kristian Pedersen, Øster Ringsholtshus, og Else Jørgensen. Karaktererne for kundskaber og opførsel var tg og mg [Lendum Sogn, kirkebog for 1860 - 1883 side 219 opslag 104] Marie Jensen blev konfirmeret den 8. april 1877. Hun var datter af gårdmand Jens Christensen og hustru Inger Marie Christensdatter i Ravnholt. Karaktererne for kundskaber og opførsel var mg og mg [Åsted Sogn, kirkebog for 1868 - 1886 side 191 opslag 180]
Ved folketællingen i 1880 var Laurids Larsen tjenestekarl på en gård i Skærum By:
Morten Jørgensen, 51 år, gift, født i Åsted Sogn
Marie Kjerstine Nielsen, 43 år, gift, født i Flade Sogn
Jørgen Kristjan Mortensen, 16 år, barn
Niels Kristjan Mortensen, 11 år, barn
Ane Sesillie Mortensen, 9 år, barn
Ane Marie Mortensen, 7 år, barn
Laurits Larsen, 17 år, ugift, tjenestekarl, født i Lendum Sogn
Elise Marie Tomasen, 18 år, ugift, tjenestepige, født i Hørmested Sogn
De øvrige var født i Skærum Sogn

Ved folketællingen i 1880 boede Marie Jensen hos sine forældre på Ravnsholt i Åsted Sogn:
Jens Christensen, 57 år, gift, husfader
Enger Marie Christensen, 49 år, gift, husmoder
Martin Jensen, 19 år, barn
Marie Jensen, 17 år, barn
Maren Jensen, 14 år, barn
Christen Jensen, 11 år, barn
Niels Jensen, 8 år, barn
Søren Jensen, 6 år, barn

Ved folketællingen i 1890 var Laurids Larsen tjenestekarl i Langtved i Volstrup Sogn:
Ane Jensdatter, 76 år, enke, moder
Maren Thomsen, 49 år, enke, moder, gårdejer
Else Johanne Thomsen, 40 år, ugift, tjenestepige
Jens Peder Haagensen, 15 år, barn
Anton Haagensen, 12 år, barn
Ole Andersen, 64 år, ugift, tjenestekarl, født i Hørby Sogn
Mariane Thorsen, 29 år, ugift, tjenestepige
Laurits Larsen, 27 år, ugift, tjenestekarl, født i Lendum Sogn
De øvrige var født i Volstrup Sogn
Ved folketællingen i 1890 boede Marie Jensen hos sine forældre på Ravnsholt i Åsted Sogn:
Jens Christensen, 60 år, gift, husfader, gårdmand
Inger Marie Christensdatter, 69 år, gift, husmoder
Marie Jensen, 27 år, gift, datter
Maren Jensen, 24 år, ugift, datter
Niels Jensen, 18 år, ugift, søn
Søren Jensen, 16 år, søn
De var alle født i Åsted Sogn

Ungkarl Laurits Larsen af Øster Ringsholt i Lendum Sogn, 29 4/12 år, og pige Marie Jensen af Ravnsholt, datter af nu afdøde gårdmand Jens Christensen og hustru Marie Christensdatter, 29 1/4 år, blev viet den 15. marts 1892. Forloverne var Lars Christian Pedersen, husmand af Øster Ringsholt, brudgommens fader, og Thomas Christian Christensen, husmand af Mølskov [Åsted Sogn, kirkebog for 1892 - 1902 side 270 opslag 155]

Laurids Larsen og Marie Jensens børn var:

Ved folketællingen i 1921 boede familien i Fælden, Morild, Tårs Sogn:
Laurits Larsen, født den 16/11 1864 i Lendum Sogn, gift, husfader, landbrug
Marie Larsen, født den 19/12 1864 i Åsted Sogn, gift, husmoder
Ellen Marie Larsen, født den 11/9 1895 i Tårs Sogn, ugift, datter, syerske
Johannes Larsen, født den 26/11 1902 i Tårs Sogn, ugift, barn
Niels Larsen, født den 10/7 1905 i Tårs Sogn, barn

Marie Larsen, født Jensen døde den 5. september 1937 på Fælden, og hun blev begravet den 11. september 1937 på Morild Kirkegård. Fælden var den sidste fælles bopæl. Hun blev 74 år gammel [Tårs Sogn, kirkebog for 1928 - 1938 side 312 opslag 307 - DK-Gravsten]

Laurits Larsen døde den 27. marts 1950 på Fælden, og han blev begravet den 2. april 1950 på Morild Kirkegård. Han blev 87 år gammel [Tårs Sogn, kirkebog for 1939 - 1951 side 252 opslag 229 - DK-Gravsten]

Dødsfald
Frøken Elna Marie Larsen, Fælden ved Klosterskoven i Morild, er død, 73 år gammel.
Hun overtog Fælden sammen med broderen, Johannes Larsen, efter deres forældre, og hun boede således i Fælden hele sit liv. I sine yngre dage virkede Elna Larsen en del som syerske for folk på egnen.
Hun førte gennem hele sit liv en nøjsom og ret tilbagetrukket tilværelse, men var en flittig kirkegænger i Morild Kirke.
Hun overleves af broderen i hjemmet, en bror i Tårs og en bror i Terpet.
Kilde: Vendsyssel Tidende den 24. januar 1969 - VendelboArkivet -
Elna Marie Larsen døde den 22. januar 1969, og hun blev begravet på Morild Kirkegård
Kilde: DK-Gravsten

70 år
I dag (26. november 1971) fylder gårdejer Johannes Larsen, Fælden, Morild, Sæsing, 70 år.
Johannes er født på gården Fælden, som han overtog efter sine forældre i 1942. Til gården hørte 30 tønder land, som han drev godt samtidigt med, at han i mange år havde en større mælkerute til Lendum Andelsmejeri. Johannes Larsen er stadig rask og i fuld vigør hver dag. I mange år havde han en søster til at hjælpe sig. også hun tog ivrigt del i arbejdet ude og inde og var ham til en stor hjælp, men hun døde for en del år siden. Efter hendes død har Johannes Larsen hver dag fået sin middagsmad hos en nabo, der sammen med sin hustru er en uvurderlig hjælp for ham i alle retninger.
Kilde: VendelboArkivet

Dødsfald
Johannes Larsen, Trangetvej 6, Tårs, er pludselig død i sit hjem, 83 år.
Johannes Larsen var født i Fælden ved Morild og levede hele sit liv her, indtil han i 1979 flyttede til Tårs.
Som 14-årig begyndte han at køre mælk fra Lendum Mejeri, som hans far havde gjort før ham, og sammenlagt har de to transporteret mælk til dette mejeri i 46 år.
Johannes overtog Fælden i 1943. På ejendommen var også søsteren Elna, der stor for husholdningen, samt faderen, der døde i 1950. I Fælden førtes et nøjsomt liv uden de store krav og fordringer til tilværelsen, der var for eksempel ikke elektricitet, og vand blev hentet op af brønden som i gamle dage.
Søsteren døde i 1969, og Johannes gik derefter alene på ejendommen i 10 år, indtil han flyttede til Tårs.
Johannes Larsen var en meget læsende mand. Han havde reoler fyldt med et utal af bøger, som han fordybede sig i.
Han var også kirkeligt interesseret, og da han følte størst tilknytning til Morild Kirke, fik han en aftale i stand med præsten i Tårs om hver søndag at få kørelejlighed til Morild for at deltage i gudstjenesten der.
Johannes Larsen, der var ugift, var en venlig og omgængelig mand, der havde et godt forhold til sine naboer og andre, han kom i berøring med.
Kilde: VendelboArkivet

Johannes Larsen døde den 21. maj 1985 i Tårs, og han blev begravet den 25. maj 1985 i Morild Kirkegård. Kilder: VendelboArkivet - DK-Gravsten

Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 10-Jul-2012