Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Lars Christian Jensen Købsted Karen Marie Madsdatter Martin Christensen Gaihede Nielsine Pedersdatter Rytter
1809 - 1858 1813 - 1882 1827 - 1876 1826 - ?
Martin Larsen Købsted Ingeborg Christensen
Født: 20. juli 1852 i Skagen Født: 17. juni 1857 i Skagen
Død: 23. juni 1913 i Vesterby, Skagen Død: 25. oktober 1916 i Vesterby, Skagen
Gift: 3. juni 1883 i Skagen Kirke
Børn: Lars Christian Larsen Kjøbsted, Karen Marie Larsen Kjøbsted, Martin Gajhede Larsen og Peder Christian Pedersen Larsen

 

Martin Larsen blev født den 20. juli 1852 og døbt den 19. september 1852 i Kirken. Forældrene var fisker Lars Christian Jensen Kjøbsted og hustru Karen Marie Madsdatter, 39 år. Fadderne var Ane Margrethe Madsdatter, Mette Marie Madsdatter, tjenestepiger, Jens Møller, Jens Larsen og Christen Madsen, fiskere, alle af Skagen [Skagen Sogn, kirkebog for 1849 - 1873 side 18 opslag 17] Ingeborg Christensen blev født den 17. juni 1857 og døbt den 5. juli 1857. Forældrene var fisker Martin Christensen Gaihede og hustru Nielsine Pedersdatter, 30 år. Fadderne var Ane Christine Nielsen, Ane Christine Pedersdatter, fisker Anders ???, Christen Christensen, Thomas Berthelsen, alle af Skagen [Skagen, kirkebog for 1849 - 1873 side 134 opslag 134]
I 1855 boede Martin Larsen hos sin familie i Vesterby, Skagen Købstad:
Lars Jensen Kjøbsted, 47 år, gift, fisker, husfader, født i Råbjerg Sogn
Karen Marie Madsen, 43 år, gift, hans kone, født i Gl. Skagen
Jens Larsen, 23 år, ugift, søn, født i Skagens Sogn
Kathrine Larsen, 14 år, datter, født i Skagen
Anne Larsen, 10 år, datter, født i Skagen
Martin Larsen, 3 år, søn, født i Skagen
I 1855 boede Ingeborg Christensens forældre i Vesterby, Skagen:
Martin Christensen, 28 år, gift, fisker, husfader
Nielsine Pedersen, 28 år, gift, hans kone
Anne Larsen, 58 år, enke, forsørges af ham, hans moder
Jens Christensen, 14 år, ugift, deres tjenestedreng
De var alle født i Skagen
I 1860 boede Martin Larsen hos sin moder i Skagen:
Karen Marie Madsen, 45 år, enke, spinding, husmoder, født i Gl. Skagen
Martin Larsen, 8 år, søn, født i Skagen
Maren Larsen, 4 år, datter, født i Skagen
I 1860 boede Ingeborg Christensen hos sine forældre i Skagen Købstad:
Martin Christensen, 33 år, gift, fisker, husfader
Nielsine Pedersdatter, 33 år, gift, hans kone
Christian Christensen, 5 år, søn
Ingeborg Christensen, 3 år, datter
Ane Marie Christensen, 1 år, datter
De var alle født i Skagen
Martin Larsen blev konfirmeret den 30. september 1866. Forældrene var fisker Lars Christian Jensen Kjøbsted og hustru Karen Marie Madsen. Karaktererne var g for kundskaber og mg for opførsel [Skagen Sogn, kirkebog for 1849 - 1873 side 209 opslag 200] Ingeborg Christensen blev konfirmeret den 1. oktober 1871. Forældrene var fisker Martin Christensen Gajhede og hustru Nielsine Pedersen. Karaktererne for kundskaber og opførsel var mg og mg [Skagen, kirkebog for 1849 - 1873 side 247 opslag 238]
I 1880 boede Martin Larsen hos sin moder i Vesterby, Skagen Købstad:
Karen Maria Madsdatter, 67 år, enke, enke efter fisker Lars Kjøbsted, husmoder, avlsbrug, født i Gammel Skagen
Martin Larsen, 27 år, ugift, barn, fiskeri, født i Skagens By
Maren Larsen, 23 år, ugift, barn, født i Skagens By
I 1880 var Ingeborg Christensen tjenestepige hos købmand C. S. Møller i Sct. Laurentiivej 85 eller 87:
Christian Sørensen Møller, 45 år, gift, købmand, husfader
Ane Marie Møller, født Rasmussen, 33 år, gift, hans kone, husmoder
Ni børn i alderen 1 - 11 år
Kirstine Møller, født Larsen, 75 år, enke, husfaderens moder
Ingeborg Christensen, 22 år, ugift, tjenestepige
Johanne Kirstine Sørensen, 20 år, ugift, tjenestepige
Caroline Kjelder, 20 år, ugift, tjenestepige
Marentine Cecilie Jensen, 17 år, ugift, tjenestepige
De var alle født i Skagen

Ungkarl og avlsbruger Martin Larsen, 30 år, og pige Ingeborg Christensen, 25 år, blev viet den 3. juni 1883. Forloverne var arbejdsmand Jens Møller og avlsbruger Christen Christensen Gajhede [Skagen, kirkebog for 1873 - 1891 side 177 opslag 96]

Martin Larsen og Ingeborg Christensen's børn var:

I 1890 boede familien i Skagen Købstad:
Martin Larsen Kjøbsted, 36 år, gift, husfader, avlsbruger, født i Skagen
Ingeborg Kjøbsted, født Christensen, 32 år, gift, husmoder, født i Skagen
Lars Christian Larsen Kjøbsted, 3 år, ugift, barn, født i Skagen
Karen Marie Larsen Kjøbsted, under 1 år, ugift, barn, født i Skagen
Elsie Marie Thomsen, 13 år, ugift, plejebarn, født i Skagen
Jens Christian Nielsen, 45 år, ugift, logerende, jernbanearbejder, født i Åsted Sogn
Peter Sørensen, 23 år, ugift, logerende, jernbanearbejder, født i Hørby Sogn

I 1911 boede familien på Sct. Laurentiivej 143 i Skagen:
Martin Larsen Købsted, gift, husfader og avlsbruger
Ingeborg Købsted, gift, husmoder
Lars Kristian Larsen Købsted, ugift, barn, avlsbruger
Karen Marie Købsted, ugift, barn, sypige, butiksjomfru
Martin Larsen Købsted, ugift, barn
Peter Christian Købsted, ugift, barn, smedelærling
De var alle født i Skagen

Martin Larsen Købsted, 60 år, døde den 23. juni 1913 og han blev begravet den 26. juni 1913 på Assistents Kirkegården. Han var gift og avlsbruger i Vesterby, Skagen [Skagen, kirkebog for 1909 - 1917 side 340 opslag 296]

I 1916 boede Ingeborg Christensen på Sct. Laurentiivej 143 i Skagen:
Ingeborg Købsted, enke, husets ejer, husmoder, driver avlsbrug
Lars Kristian Larsen Købsted, ugift, barn, avlsbruger
Karen Marie Købsted, ugift, barn, ekspeditrice i smørforretning
Walther Jørgen Jepsen, ugift, tyende

Ingeborg Larsen Kjøbsted, født Christensen, 59 år, døde den 25. oktober 1916, og hun blev begravet den 31. oktober 1916 på Assistents Kirkegården. Hun var enke i Vesterby, Skagen [Skagen, kirkebog for 1909 - 1917 side 374 opslag 329]


Beskrivelse af husene på Sct. Laurentiivej 143

Natten mellem den 5. og 6. september 1906 nedbrændte Martin Larsen Købsteds hus, der rummede beboelse, stald og lade. På matriklen stod kun et mindre udhus tilbage, opført i 1905 i grundmur med tegltag. Udhuset var indrettet til vognskur, materielrum og vaskehus

Et nyt fritliggende beboelseshus stod færdigt i 1907, hvor det brandtakseres og beskrives som opført i grundmur med tegltag. Allerede inden udgangen af 1906 stod en stald- og ladebygning nyopført, denne blev i 1927 tilbygget en nord-syd-liggende bygning, indrettet til lade og vognskur. Begge bygninger var opført i grundmur med tegltag

Huset, der brændte i 1906, stod før branden med 16 fag, hvoraf de fem udgjorde beboelse, resten var stald og lade. I 1880 var længen omtalt med otte fag, disse blev omtalt for første gang i 1837

Beboelseshuset har en lysegråmalet, fremspringende sokkel og pudsede hvidmalede mure med en gråmalet bloktandsnitsgesims, der går et lille stykke ind på hver side af gavlene og herfra op langs taget. Zinktagrende på nordre langside. Hvid kantforskælling på tag, i søndre tagflade et ovenlysvindue. Skorstenen er fjernet. Vinduerne sidder i hvide murfalse med fladbuestik og gråmalede sålbænke, alle med brune karme og gule rammer. Mod Sct. Laurentiivej har huset dannebrogsvinduer, i østre overgavl et 3-rammet vindue med tre ruder i hver ramme. I sydsiden to 3-fags krydspostvinduer og et dannebrogsvindue. I vestre undergavl har man lavet et nyt termovindue, der skyder sig ud fra muren i en trekant, med sortbejdsede karme. I overgavlen et 3-fags krydspostvindue. I husets sydside er indgang ad en ny sort dør med råglasruder.

Staldlængen i syd har ingen sokkel. Murværket er berappet og hvidkalket, der er synlige murankre. Gesimsen består af et retkantet led, gråmalet mod nord, hvid mod syd. Ingen tagrender. Taget har hvid forskælling. Nordre langside har to rundbuede jernstaldvinduer, en gråbrun revledør og en gråbrun revleport, der foroven afsluttes i en kurvehanksbue, som skyder sig op i taget. Østgavlen har .foroven en luge, forneden fire fladbuede jernstaldvinduer. Sydsiden har to ældre revledøre og fire rundbuede jernstaldvinduer.

Den hermed sammenbyggede nord-syd-liggende staldlænge har en lysegrå, fremspringende sokkel og berappede, hvidkalkede mure med gesims i et retkantet led - hvidmalet mod vest, gråmalet og med tagrende mod øst. I denne side har taget en taskekvist med en gråbrun, tofløjet luge. I vestsiden er forskellige jernstaldvinduer - tre rundbuede og to fladbuede - i østsiden tre nyere vinduer med een stor rude og en dør med fylding og rude. Nordgavlen er blevet gennemhullet forneden af tre store rudepartier, måske stammende fra en tidligere butik. Derover i gavltrekanten sidder to bittesmå rundbuede jernstaldvinduer og øverst er et cirkulært trækhul

Udhuslængen er uden sokkel, har berappet, hvidkalket murværk, under tag afsluttet af en hvidmalet sugfjæl. Taget har hvid kantforskælling og på tagryggen en hvid skorstenspibe med sokkel. I nordsiden sidder to tofløjede revleporte samt en revledør, alle tre malet gråbrune. I øst- og vestgavl er tomme vindueshuller

Det gamle møddinghus, der i dag benyttes til værksted, ligger nord-syd-vendt. Den er ligeledes hvidkalket, på taget er rød bølgeeternit. I nordgavl er et tidligere portsted, nu udfyldt med et rude- og dørparti med brunbejdsede brædder. Ved længens sydgavl ligger et bræddebeklædt rødt udhus med revleporte og bølgeeternittag

Gårdspladsen og gennemkørslen fra Sct. Laurentiivej til Svallerbakken er grusbelagt, langs gennemkørslen står i østskellet en hvid mur med grå afdækningsplade og grå murpiller. Vest for staldlængerne ligger en lille frodig frugthave.

Kilde: Huse i Skagen, Højen og Vesterby side 211 - 213 (1981)

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 06-Apr-2017