Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Andreas Larsen Oline Honoré Mads Peder Møller Karen Marie Larsen
1853 - ? 1856 - ? 1856 - 1941 1855 - 1919
Niels Axel Honoré-Larsen Elisabeth Møller
Født: 23. juli 1894 i Fredericia Født: 19. november 1896 i Skagen Vesterby
Død: - Død: 21. marts 1987 i Ansgar Sogn, København
Gift: 21. oktober 1920 i København
Børn: ?

 

Niels Axel Honoré Larsen blev født den 23. juli 1894 og døbt den 4. september 1894. Forældrene var stabshornblæser Andreas Larsen og hustru Oline Honoré, 37 år, Sjællandsgade 60, Fredericia. Fadderne var barnets moder, enkefru Gertrud Petersen, postassistent Ludvig Petersen samt barnets fader, alle af Fredericia. Kongelig bevilling til bindestreg mellem efternavne af 7/1 1932 [Fredericia, Trinitatis Sogn, kirkebog for 1892 - 1898 side 61 opslag 64] Elisabeth Møller blev født den 19. november 1896 og døbt den 26. december 1896. Forældrene var fisker Mads Peter Møller og hustru Karen Marie Larsen, 41 år, i Skagen Vesterby. Fadderne var barnets moder, pige Sophie Helene Møller, fisker Simon Sørensen Bødker og fisker Christian Rasmussen, alle af Skagen [Skagen, kirkebog for 1892 - 1901 side 134 opslag 105]
- Ved folketællingen i 1901 boede Elisabeth Møller hos sin familie på matrikelnummer 5b i Vesterby:
Mads Peter Møller, født den 26/3 1856, gift, husfader, fisker
Karen Marie Møller, født Larsen, født den 29/8 1855, gift, husmoder, husgerning
Jens Eskild Møller, født den 5/4 1883, barn, fisker
Johanne Møller, født den 12/9 1885, barn, husgerning
Marie Møller, født den 29/10 1889, barn,
Lars Albert Møller, født den 29/11 1891, barn,
Peter Martinus Møller, født den 5/4 1894, barn,
Elisabet Møller, født den 19/11 1896, barn,
Dreng (Chr. Oskar Møller), født den 2/1 1901, barn
Ved folketællingen i 1911 boede Niels Axel Honoré Larsen hos sin familie på Gothersgade 19b, 2. sal i Fredericia [Skema 355a opslag 44]:
Andreas Larsen, født den 13/9 1853, gift, husfader, husejer, stabshornblæser, tilflyttet i 1869 fra Kolding
Oline, født Honoré, født den 1/2 1856, gift, husmoder
Robert Andreas Larsen, født den 3/3 1884, barn
Ebba Kathalina Larsen, født den 14/10 1887, barn
Niels Axel Honoré Larsen, født den 23/7 1894, barn
Ved folketællingen i 1911 boede Elisabeth Møller hos sin familie på matrikel nr. 5b, Vesterled 4, Skagen:
Mads Peter Møller, gift, husfader, fisker
Karen Marie Møller, gift, husmoder
Lars Albert Møller, ugift, barn, murerlærling
Elisabeth Møller, barn
Christian Oscar Møller, barn
De var alle født i Skagen
Axel Larsen blev konfirmeret den 4. oktober 1908. Forældrene var stabshornblæser Andreas Larsen og hustru Oline Honoré, Gothersgade 19b [Fredericia, St. Michaelis Sogn, kirkebog for 1903 - 1923 side 43 opslag 46] Elisabeth Møller blev konfirmeret den 1. oktober 1911. Forældrene var fisker Mads Peter Møller og hustru Karen Marie Larsen af Skagen [Skagen, kirkebog for 1909 - 1917 side 246 opslag 209]

Niels Axel Honoré-Larsen og Elisabeth Møller blev viet den 21. oktober 1920 i København [Lundholms Arkiv]

Niels Axel Honoré-Larsen indtrådte i telegrafvæsenet den 1. september 1911 efter bestået realeksamen. Han bestod fagprøven i 1912, og den 1. juni 1912 blev han medhjælper (ved telegrafvæsenet) i Fredericia. Den 1. august 1919 blev han assistent ved Overtelegrafbestyrerembedet. Den 1. november 1928 blev han assistent ved Materieldepotet, og den 1. april 1932 igen assistent ved Overtelegrafbestyrerembedet. Kontrollør i Post- og Telegrafvæsenet Niels Axel Honoré-Larsen tog sin afsked den 30. november 1963. Fru Elisabeth Honoré-Larsen indtrådte i telegrafvæsenet den 4. september 1913, hvorefter hun bestod telegraffagprøven i 1916. Den 1. august 1916 blev hun medhjælper og den 1. november 1919 assistent i København. Den 1. november 1920 blev hun assistent i Generaldirektoratets 2. tekniske ekspeditionskontor.
Overassistent Elisabeth Honoré-Larsen tog sin afsked den 30. november 1963.

-

Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 19-Apr-2013