Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Morten Christian Larsen Anne Cathrine Thomasdatter Lars Peter Christensen Johanne Marie Christensdatter
1846 - 1925 1844 - 1918 1832 - ? 1835 - ?
Søren Peter Julius Larsen Jensine Petrine Larsen
Født: 10. juli 1878 i Tversted Rimmer, Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Født: 23. januar 1876 på Eskær Hede, Mosbjerg Sogn
Død: - Død: 20. oktober 1914 på Sørig Mose, Tversted Sogn
Gift: 7. april 1903 i Mosbjerg Kirke
Søren Peter Julius Larsen og Jensine Petrine Larsen's børn: Laurine Johanne Larsen, Ejnar Thomas Emanuel Larsen, Anna Caroline Margrethe Larsen og Henry Kristian Ingemann Larsen
Søren Peter Julius Larsen og Justa Nielsen's børn: Harald Marinus Larsen, Frode Martin Larsen, Tage Georg Larsen og Elisabeth Johanne Marie Larsen

     

Et drengebarn (Søren Peter Julius Larsen ? ) blev født den 10. juli 1878. Forældrene var husmand Morten Chr. Larsen og hustru Anne Katrine Thomsen af Tversted Rimmer. Forældrene var bortrejst fra Tversted [Tversted Sogn, kirkebog for 1871 - 1886 side 297 opslag 16]
Notatet om Søren Peter Julius Larsen's dåb kan ikke findes i kirkebøgerne for Tversted, Mosbjerg eller Råbjerg Sogne
Jensine Petrine Larsen blev født den 23. januar 1876 og døbt den 7. januar 1877. Forældrene var husmand Lars Peter Christensen og hustru Johanne Marie Christensen af Eskjær Hede. Fadderne var moderen, lærer P. Møller samt ungkarl Ditlev Andersen af Eskær Hede [Mosbjerg Sogn, kirkebog for 1856 - 1884 side 136 opslag 134]
Ved folketællingen i 1880 boede Søren Peter Julius Larsen hos sin familie i et hus i Sørig Mose:
Martin Christian Larsen, 34 år, gift, nyder fattigunderstøttelse, født i Elling Sogn
Anne Katrine Tomsen, 35 år, gift, husmoder, født i Tversted Sogn
Tommas Chr. Larsen, 8 år, barn, født i Tversted Sogn
Kirstine Ane Larsen, 4 år, barn, født i Tversted Sogn
Søren Peter Larsen, 1 år, barn, født i Tversted Sogn
Ved folketællingen i 1880 boede Jensine Petrine Larsen hos sin familie på Eskjær Nørhede, Mosberg Sogn:
Lars Peter Christensen, 48 år, gift, husfader, arbejdsmand, født i Morup
Johanne Marie Christensen, 45 år, gift, husmoder, født i Bindslev Sogn
Christian Lasen Larsen, 14 år, barn, født i Bindslev Sogn
Ane Marie Larsen, 12 år, barn, født i Bindslev Sogn
Niels Peter Larsen, 8 år, barn, født i Mosbjerg Sogn
Jenssine Petrine Larsen, 4 år, barn, født i Mosbjerg Sogn
Ved folketællingen i 1890 boede Søren Peter Julius Larsen hos sin familie i Sørig Mose:
Martin Kristjan Larsen, 43 år, gift, husfader, daglejer i agerbruget, født i Mygdal Sogn
Ane Katrine Thomsen, 46 år, gift, husmoder, født i Elling Sogn
Kerstine Amalia Larsen, 14 år, barn, født i Tversted Sogn
Søren Peter Larsen, 11 år, barn, født i Tversted Sogn
Johan Peter Larsen, 7 år, barn, født i Tversted Sogn
Ogenia Larsen, 5 år, barn, født i Tversted Sogn
Emma Martine Larsen, 1 år, barn, født i Tversted Sogn
Ved folketællingen i 1890 boede Jensine Petrine Larsen hos sin familie i Mosberg Sogn:
Lars Peter Christensen, 58 år, gift, husfader, jordbruger, husmand, født i Morup
Johanne Marie Christensen, 55 år, gift, husmoder, hovedperson, født i Bindslev Sogn
Niels Peter Larsen, 18 år, barn, medhjælper, født i Mosbjerg Sogn
Jensine Petrine Larsen, 14 år, barn, medhjælper, født i Mosbjerg Sogn
Søren Peter Julius Larsen blev konfirmeret den 9. oktober 1892. Forældrene var husmand Morten Christian Larsen og hustru Anne Katrine Thomsen af Tversted. Han tjente hos husmand Jens Jensen i Råbjerg. Han var født den 10. juli 1878 i Tversted og døbt den 6. maj 1886 i Tversted Kirke. Kundskaber var til g, og opførsel var til mg [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1892 - 1902 side 122 opslag 95] Jensine Petrine Larsen blev konfirmeret den 13. april 1890 i Hørmested Kirke. Forældrene var husmand Lars Peter Christensen og hustru Johanne Marie Christensen på Eskjær Hede. Dommene for kundskab og opførsel var g og mg [Mosbjerg Sogn, kirkebog for 1884 - 1891 side 208 opslag 67]

Søren Peter Julius Larsen, ungkarl af Tversted, født der den 10. september 1878 og døbt den 6. oktober 1886, og Jensine Petrine Larsen, pige af Mosbjerg, blev viet den 7. april 1903. Forloverne var husmand Martin Kristian Larsen af Tversted og husmand Niels Martin Sørensen af Mosbjerg [Mosbjerg Sogn, kirkebog for 1892 - 1903 side 226 opslag 191]

Søren Peter Julius Larsen og Jensine Petrine Larsen's børn var:

Jensine Petrine Larsen døde den 20. oktober 1914, og hun blev begravet den 27. oktober 1914. Hun var husmand Søren Larsens hustru af Sørig Mose, og hun blev 38 år gammel [Sørig Kirkedistrikt, kirkebog for 1902 - 1918 side 150 opslag 143]
Gift husmandskone Jensine Petrine Larsen, 38 år, i Sørig Mose døde den 20. oktober 1914. Den formodede dødsårsag var tuberkulose. Hun var sidst behandlet af læge Paludan i Hjørring [Dødsattest, B.127-17]


Søren Peter Julius Larsen's ægteskab med Justa Nielsen

Justa Nielsen blev født den 19. juli 1887 og døbt den 27. november 1887. Forældrene var mølleejer Jens Marinus Kristian Nielsen og hustru Mariane Mathilde Larsen, 31 år gammel, af Sønder Harreslev. Fadderne var gårdmand Anders Poulsens hustru Maren Kirstine Sørensen af Sortheden, gårdmand Kristen Molsen og gårdmand Thomas P. Nielsen af Sønder Harreslev, samt gårdmand Anders Poulsen af Sortheden i Vennebjerg. Hun havde en tvillingesøster Emma Nielsen, der blev født og døbt samtidig med Justa [Harreslev Sogn, kirkebog for 1858 - 1892 side 82 opslag 71]

Ved folketællingen i 1890 boede Justa Nielsen hos sin familie i Tolne Sogn:
Jens Marinus Kristian Nielsen, 30 år, gift, husfader, landmand, husmand, født i Vrejlev Sogn
Mariane Marthilde Larsen, 33 år, gift, husmoder, født i Ugilt Sogn
Sara Helene Nielsen, 10 år, barn, født i St. Olaj Sogn
Kristine Marie Nielsen, 6 år, barn, født i Hjørring Købstad
Aksel Nielsen, 5 år, barn, født i Hjørring Købstad
Harald Nielsen, 3 år, barn, født i Harreslev Sogn
Emma Nielsen, 2 år, barn, født i Harreslev Sogn
Justa Nielsen, 2 år, barn, født i Harreslev Sogn
Drengebarn, under 1 år, barn, født i Tolne Sogn

Notatet om Justa Nielsen's konfirmation kan ikke findes i kirkebogen for Tolne Sogn

Enkemand Søren Peter Julius Larsen, husmand i Sørig Mose, og pige Justa Nielsen, husbestyrerinde på Sørig Mose, blev viet den 21. juli 1922. Forloverne var husmand Anders Peter Frederiksen i Sørig Mose, husmand Jens Marinus Christian Nielsen i Tolne [Sørig Kirkedistrikt, kirkebog for 1919 - 1933 side 114 opslag 109]

Søren Peter Julius Larsen og Justa Nielsens børn var:

Ved folketællingen i 1916 boede familien på Sørig Mose, Tversted Sogn:
Søren Larsen, født den 10. juli 1878, enke, husfader
Justa Nielsen, født den 19. juli 1887, ugift, tjenestepige
Laurine Larsen, født den 22. maj 1904, barn
Ejner Larsen, født den 8. januar 1907, barn
Anna Larsen, født den 17. september 1908, barn
Henry Larsen, født den 16. juni 1911, barn
Harald Larsen, født den 20. november 1915, barn
Årsindkomst 500,00 kr, Formue 1.000,00 kr, Skat 7,50 kr.

Ved folketællingen i 1921 boede familien på Sørig Mose, matr. nr. 46:
Søren Larsen, født den 9/7 1879 i Tversted Sogn, Enkemand Husfader Husmand
Justa Nielsen, født den 19/7 1887 i Harreslev Sogn, ugift, husmoder, husejerske
Ejner Larsen, født den 8/1 1908 i Tversted Sogn, barn
Anna Larsen, født den 17/9 1909 i Mosbjerg Sogn, barn
Henry Larsen, født den 11/6 1912 i Tversted Sogn, barn
Karl Larsen, født den 20/11 1915 i Tversted Sogn, barn
Frode Larsen, født den 31/3 1918 i Tversted Sogn, barn
Taga Larsen, født den 10/4 1920 i Tversted Sogn, barn

Ved folketællingen i 1925 boede familien på Sørig Mose:
Larsen, Søren, født den 10/7 1878 i Tversted Sogn, gift, husfader
Larsen, Justa, født den 19/7 1887 i Harreslev Sogn, gift, husmoder
Larsen, Henry, født den 16/6 1911 i Mosbjerg Sogn, barn
Larsen, Harald, født den 20/11 1915 i Tversted Sogn, barn
Larsen, Frode, født den 31/3 1918 i Tversted Sogn, barn
Larsen, Tage, født den 10/4 1920 i Tversted Sogn, barn
Larsen, Elisabeth, født den 30/8 1925 i Tversted Sogn, barn

Notatet om Søren Peter Julius Larsens død kan ikke findes i kirkebøgerne for Sørig Kirkedistrik før 1950 eller Tversted Sogn født 1953

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 13-Jul-2011