Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Morten Christian Larsen Anne Cathrine Thomasdatter Lars Peter Christensen Johanne Marie Christensdatter
1846 - 1925 1844 - 1918 1832 - ? 1835 - ?
Søren Peter Julius Larsen Jensine Petrine Larsen
Født: 10. juli 1878 i Tversted Rimmer, Tversted Sogn Født: 23. januar 1876 på Eskær Hede, Mosbjerg Sogn
Død: 31. august 1950 på Hjørring Sygehus Død: 20. oktober 1914 på Sørig Mose, Tversted Sogn
Gift: 7. april 1903 i Mosbjerg Kirke
Søren Peter Julius Larsen og Jensine Petrine Larsen's børn: Laurine Johanne Larsen, Ejnar Thomas Emanuel Larsen, Anna Caroline Margrethe Larsen og Henry Kristian Ingemann Larsen
Søren Peter Julius Larsen og Justa Nielsen's børn: Harald Marinus Larsen, Frode Martin Larsen, Tage Georg Larsen og Elisabeth Johanne Marie Larsen

 

Et drengebarn (Søren Peter Julius Larsen ? ) blev født den 10. juli 1878. Forældrene var husmand Morten Chr. Larsen og hustru Anne Katrine Thomsen af Tversted Rimmer. Forældrene var bortrejst fra Tversted [Tversted Sogn, kirkebog for 1871 - 1886 side 297 opslag 16]
Notatet om Søren Peter Julius Larsen's dåb kan ikke findes i kirkebøgerne for Tversted, Mosbjerg eller Råbjerg Sogne
Jensine Petrine Larsen blev født den 23. januar 1876 og døbt den 7. januar 1877. Forældrene var husmand Lars Peter Christensen og hustru Johanne Marie Christensen af Eskjær Hede. Fadderne var moren, lærer P. Møller samt ungkarl Ditlev Andersen af Eskær Hede [Mosbjerg Sogn, kirkebog for 1856 - 1884 side 136 opslag 134]
Ved folketællingen i 1880 boede Søren Peter Julius Larsen hos sin familie i et hus i Sørig Mose:
Martin Christian Larsen, 34 år, gift, nyder fattigunderstøttelse, født i Elling Sogn
Anne Katrine Tomsen, 35 år, gift, husmor, født i Tversted Sogn
Tommas Chr. Larsen, 8 år, barn, født i Tversted Sogn
Kirstine Ane Larsen, 4 år, barn, født i Tversted Sogn
Søren Peter Larsen, 1 år, barn, født i Tversted Sogn
Ved folketællingen i 1880 boede Jensine Petrine Larsen hos sin familie på Eskjær Nørhede, Mosberg Sogn:
Lars Peter Christensen, 48 år, gift, husfar, arbejdsmand, født i Morup
Johanne Marie Christensen, 45 år, gift, husmor, født i Bindslev Sogn
Christian Lasen Larsen, 14 år, barn, født i Bindslev Sogn
Ane Marie Larsen, 12 år, barn, født i Bindslev Sogn
Niels Peter Larsen, 8 år, barn, født i Mosbjerg Sogn
Jensine Petrine Larsen, 4 år, barn, født i Mosbjerg Sogn
Ved folketællingen i 1890 boede Søren Peter Julius Larsen hos sin familie i Sørig Mose:
Martin Kristjan Larsen, 43 år, gift, husfar, daglejer i agerbruget, født i Mygdal Sogn
Ane Katrine Thomsen, 46 år, gift, husmor, født i Elling Sogn
Kerstine Amalia Larsen, 14 år, barn, født i Tversted Sogn
Søren Peter Larsen, 11 år, barn, født i Tversted Sogn
Johan Peter Larsen, 7 år, barn, født i Tversted Sogn
Ogenia Larsen, 5 år, barn, født i Tversted Sogn
Emma Martine Larsen, 1 år, barn, født i Tversted Sogn
Ved folketællingen i 1890 boede Jensine Petrine Larsen hos sin familie i Mosberg Sogn:
Lars Peter Christensen, 58 år, gift, husfar, jordbruger, husmand, født i Mårup
Johanne Marie Christensen, 55 år, gift, husmor, hovedperson, født i Bindslev Sogn
Niels Peter Larsen, 18 år, barn, medhjælper, født i Mosbjerg Sogn
Jensine Petrine Larsen, 14 år, barn, medhjælper, født i Mosbjerg Sogn
Søren Peter Julius Larsen blev konfirmeret den 9. oktober 1892. Forældrene var husmand Morten Christian Larsen og hustru Anne Katrine Thomsen af Tversted. Han tjente hos husmand Jens Jensen i Råbjerg. Han var født den 10. juli 1878 i Tversted og døbt den 6. maj 1886 i Tversted Kirke. Kundskaber var til g, og opførsel var til mg [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1892 - 1902 side 122 opslag 95] Jensine Petrine Larsen blev konfirmeret den 13. april 1890 i Hørmested Kirke. Forældrene var husmand Lars Peter Christensen og hustru Johanne Marie Christensen på Eskjær Hede. Dommene for kundskab og opførsel var g og mg [Mosbjerg Sogn, kirkebog for 1884 - 1891 side 208 opslag 67]
  Ved folketællingen i 1901 boede Jensine Petrine hos sine forældre i Mosbjerg:
Lars Peder Christensen, født den 13/3 1831, gift, husfar, husmand og får Alderdomsunderstøttelse
Johanne Maria Christensen, født den 24/7 1834, gift, husmor, indvendig husgerning
Jensine Petrine Larsen, ugift barn, medhjælp i husgerning
Nielsine Kirstine Hansen, født den 12/2 1896, ugift barn, født i Mosbjerg, Sogn

Søren Peter Julius Larsen, ungkarl af Tversted, født der den 10. september 1878 og døbt den 6. oktober 1886, og Jensine Petrine Larsen, pige af Mosbjerg, blev viet den 7. april 1903. Forloverne var husmand Martin Kristian Larsen af Tversted og husmand Niels Martin Sørensen af Mosbjerg [Mosbjerg Sogn, kirkebog for 1892 - 1903 side 226 opslag 191]

Søren Peter Julius Larsen og Jensine Petrine Larsen's børn var:

Jensine Petrine Larsen døde den 20. oktober 1914, og hun blev begravet den 27. oktober 1914. Hun var husmand Søren Larsens hustru af Sørig Mose, og hun blev 38 år gammel [Sørig Kirkedistrikt, kirkebog for 1902 - 1918 side 150 opslag 143]
Gift husmandskone Jensine Petrine Larsen, 38 år, i Sørig Mose døde den 20. oktober 1914. Den formodede dødsårsag var tuberkulose. Hun var sidst behandlet af læge Paludan i Hjørring [Dødsattest, B.127-17]


Søren Peter Julius Larsen's ægteskab med Justa Nielsen

Justa Nielsen blev født den 19. juli 1887 og døbt den 27. november 1887. Forældrene var mølleejer Jens Marinus Kristian Nielsen og hustru Mariane Mathilde Larsen, 31 år, af Sønder Harreslev. Fadderne var gårdmand Anders Poulsens hustru Maren Kirstine Sørensen af Sortheden, gårdmand Kristen Molsen og gårdmand Thomas P. Nielsen af Sønder Harreslev, samt gårdmand Anders Poulsen af Sortheden i Vennebjerg. Hun havde en tvillingesøster Emma Nielsen, der blev født og døbt samtidig med Justa [Harreslev Sogn, kirkebog for 1858 - 1892 side 82 opslag 71]

Ved folketællingen i 1890 boede Justa Nielsen hos sin familie i Tolne Sogn:
Jens Marinus Kristian Nielsen, 30 år, gift, husfar, landmand, husmand, født i Vrejlev Sogn
Mariane Marthilde Larsen, 33 år, gift, husmor, født i Ugilt Sogn
Sara Helene Nielsen, 10 år, barn, født i St. Olaj Sogn
Kristine Marie Nielsen, 6 år, barn, født i Hjørring Købstad
Aksel Nielsen, 5 år, barn, født i Hjørring Købstad
Harald Nielsen, 3 år, barn, født i Harreslev Sogn
Emma og Justa Nielsen, 2 år, børn, født i Harreslev Sogn
Drengebarn, under 1 år, barn, født i Tolne Sogn

Ved folketællingen i 1901 boede Justa Nielsens familien i Tolne:
Marinus Nielsen, født den 29/4 1859 i Vrejlev Sogn, gift, husfar, landbruger og møllebygger
Mariane Mathilde Nielsen, født den 17/4 1856 i Ugilt Sogn, gift, husmor, husbestyrerinde
Aksel Nielsen, født den 27/5 1884 i Hjørring, barn, møllebyggerlærling
Emma og Justa Nielsen, født den 19/7 1887 i Harritslev Sogn, børn
og de øvrige børn var Fritz Nielsen, Agnes Nielsen, Flora Nielsen, Hans Nielsen, Ernst Nielsen, Ellen Nielsen og Karoline Nielsen, født imellem 1889 - 1900 i Tolne Sogn

Enkemand Søren Peter Julius Larsen, husmand i Sørig Mose, og pige Justa Nielsen, husbestyrerinde på Sørig Mose, blev viet den 21. juli 1922. Forloverne var husmand Anders Peter Frederiksen i Sørig Mose, husmand Jens Marinus Christian Nielsen i Tolne [Sørig Kirkedistrikt, kirkebog for 1919 - 1933 side 114 opslag 109]

Søren Peter Julius Larsen og Justa Nielsens børn var:

Ved folketællingen i 1916 boede familien på Sørig Mose, Tversted Sogn:
Søren Larsen, enkemand, husfar
Justa Nielsen, ugift, tjenestepige
samt børnene Laurine, Ejner, Anna, Henry og Harald Larsen
Årsindkomst 500,00 kr, Formue 1.000,00 kr, Skat 7,50 kr.

Ved folketællingen i 1921 boede familien på Sørig Mose, matr. nr. 46:
Søren Larsen, enkemand, husfar og husmand
Justa Nielsen, ugift, husmor, husejerske
samt børnene Ejner, Anna, Henry, Karl, Frode og Tage

Ved folketællingen i 1925 boede familien på Sørig Mose:
Larsen, Søren, gift, husfar
Larsen, Justa, gift, husmor
samt børnene Henry, Harald, Frode, Tage og Elisabeth

Søren Peter Julius Larsen, 72 år, døde den 31. august 1950 på Hjørring Sygehus, og han blev begravet den 5. september 1950 i Sindal. Han havde hæmolytisk blodmangel, og han døde af hjertestop. Han var husmand af Moskildevad i Sindal Sogn [Hjørring, kirkebog for 1949 - 1958 side 50 opslag 52 og Sindal Sogn, kirkebog for 1944 - 1950 side 242 opslag 199]

Justa Larsen, født Nielsen, 66 år, døde den 17. september 1953 på Hvilehjemmet, og hun blev begravet den 22. september 1953 [Sindal Sogn, kirkebog for 1944 - 1950 side 291 opslag 248]

© Frode Engbæk og
Anders Jørgensen, Frederikshavn
Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 09-May-2018