Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Rasmus Lyngby Anne Cathrine Lauridsdatter Munch Johannes Mikkelsen Budtz Inger Margrethe Larsdatter Meulengracht
1729 - 1795 1734 - ? 1723 - 1809 1741 - 1781
Laurits Christian Rasmussen Lyngby Helvig Hansdatter Budtz
Født: 15. februar 1761 i Gislum Sogn Født: 3. december 1760 i Bælum Sogn
Død: 15. april 1796 Død: 1795 i Skivum Sogn
Gift: 30. maj 1788 i Skivum Præstegård
Børn: Johannes Harboe Lyngby og Rasmus Lyngby

 

Laurits Rasmussen Lyngby blev født den 15. februar 1761. Faderen var Rasmus Lyngby og moderen var Anna Munk [S. V. Wiberg, En almindelig dansk Præstehistorie, Skivum Sogn] 

Den 11. marts 1761 var Rasmus Lyngbys søn, Lauritz Christian ved dåben i Testrup Kirke. Han blev båret af jomfru Munch på ____ . Fadderne var Søren Bestrups hustru, Jens Hansen, Niels Ladefoged, begge af Testrupgård Christen Smed af Hrerrej Laups [Gislum Sogn, kirkebog for 1701 - 1760 side 90 opslag 87]

Lars Lyngby, discipel i 5. klasse, blev konfirmeret den første søndag efter påsken i 1775 [Viborg Domsogn, kirkebog for 1726 - 1779 opslag 75]

Onsdagen den 3. december 1760 blev hr Johannes Budtz og Inger Margrete Meulengracht, deres barns dåb i Bælum Kirke konfirmeret, da barnet blev kaldt Helvig. Fru majorinden på Dragsgaard frembar det. Fadderne var hr. major Bentzon samme sted, krigsråd Harboe på Vorgård (i Bælum Sogn), herredsfoged Sørensen og frøken Deden i Bælum [Bælum Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, kirkebog for 1676 - 1813 side 108 opslag 112].
I 1787 boede Laurits Christian Rasmussen Lyngby hos sine forældre på Testrupgård, Testrup sogn, Rinds Herred, Viborg Amt:
Rasmus Lyngby, 58 år, gift, husbonde, forpagter
Anne Munch, 53 år, gift, madmoder
Lars Christian, 27 år, ugift, barn af 1. ægteskab, student
Hans Rasmussen, 23 år, ugift, barn af 1. ægteskab
Lars Larsen Wegnen, 50 år, ugift, en beslægtet, har lært handel, nyder nu ophold i gården
samt en ladefoged og tre tjenestefolk.
I 1787 boede Hedvig Hansdatter Budtz hos sin fader på præstegården i Skivum:
Johan Budtz, 60 år, enkemand, hosbonde, sognepræst
Helvig Budtz, 27 år, ugift, hans datter
Helvig Budtz, 9 år, en broders datter
samt 5 tjenestefolk.

Hr. Laurids Lyngbye, adjungeret og succederende (medhjælper og efterfølger) i præstegården, og jomfru Hedevig Budtz blev viet uden forudgående trolovelse og lysning den 30. maj 1788 af sognepræst Johannes Budtz i Skivum Præstegård [Skivum-Giver Kirkebog for 1780 - 1812 side 37 opslag 40].

Lauritz Lyngby og Helvig Budtz's børn var:

Lauritz Lyngby's optegnelser i kirkebogen ophørte kort før hustruens død.


Laurits Rasmussen Lyngby blev udnævnt den 18. januar 1788 og ordineret den 12. marts samme år. Han var født på Testrupgaard den 15. februar 1761. Forældrene var R. Lyngby og Anna Munk. Han blev student fra Ålborg i 1780 og teologisk kandidat i 1787. Han blev gift den 30. maj 1788 med forgængerens datter Hedvig Hansdatter Budtz, som blev født i Bælum den 3. december 1760, og hun døde i 1795. De havde 2 sønner. Han fratrådte stillingen den 19. februar 1796 og han døde den 15. april samme år.

Hans eftermæle var "Måske ved egen brøde i sit huslige forhold som i embedsstilling meget ulykkelig og yderst fattig, så at der ved konens død fandtes hverken stol eller bænk".

[S. V. Wiberg: En almindelig dansk Præstehistorie - Skivum Sogn]

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 20-Jun-2020