Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Johannes Rasmussen Lyngby Jacobine Mariane Marie Jacobsdatter Peder Nielsen Skjødt Johanne Kirstine Jensdatter
1819 - 1876 1822 - ? ? - ? 1822 - ?
Lars Christian Lyngby Ane Katrine Pedersen
Født: 21. januar 1847 i Store Ajstrup Sogn, Slet Herred, Ålborg Amt Født: 19. november 1845 i Sebber Sogn
Død: 29. april 1929 i Ringkøbing Død: 9. marts 1920 i Nibe
Gift: 21. december 1869 i Sebber Kirke
Børn: Johannes Peter Lyngby †, Christian Lyngby og Kirstine Jakobine Lyngby † og yderligere 2 børn

 

Lars Christian Lyngby blev født den 21. januar 1847, hjemmedøbt den 7. februar 1847, og døbt 28. maj 1847. Forældrene var husmand og smed Johannes Lyngby og hustru Jacobine Larsen i Broholt. Fadderne var skovfoged Peder Andersens kone, Maren Christensdatter i Kyø Skovhuse, pigen Ingeborg Poulsdatter i Kyø Skovhuse, teglmester Palle Wilhelm Berent i Kyø Teglværk, ungkarl Peder Christian Poulsen og ungkarl Anders Christian Pedersen i Kyø Skovhuse [Store Ajstrup Sogn, kirkebog for 1840 - 1865 side 11 opslag 9]. Ane Kathrine Pedersdatter blev født den 19. november 1845, hjemmedøbt den 1. december 1845, og døbt den 26. december 1845. Moderen var Johanne Kirstine Jensdatter hos faderen gårdmand Jens Nielsen Rindsig i Valsted. Til barnefader udlagt sømand Peder Nielsen Skjødt af Staun. Fadderne var gårdmand Niels Nielsens kone, gårdmand Christen Poulsens kone, begge af Staun, husmand Jacob Christensen, gårdmand Anders Nielsen Skal og ungkarl Niels Christian, alle af Valsted [Sebber Sogn, kirkebog for 1826 - 1851 side opslag 99]

I 1850 boede familien i et hus i Broholt i Store Ajstrup, Slet Herred, Ålborg Amt:
Johannes Rasmusen Lyngbye, 30 år, gift, husmand og smed, født i Nibe
Jacobine Larsen, 28 år, gift, hans kone, født i Ålborg
og børnene Peter, 6 år, født i Ravnkilde Sogn, Lars Christian, 3 år, Frederik Langgaard Marinus, 2 år,
Lorentsen Stykel, 17 år, ugift, i smedelære, født i Løgstør.

I 1850 boede Ane Kathrine Pedersdatter hos sin moder, stedfader og morfader på en gård i Valsted By, Sebber Sogn:
Jens Nielsen Rindsig, 66 år, enke, gårdmand og husfader, født i Sebber Sogn
Johanne Jensdatter, 28 år, gift, hans datter, husholderske, født i Sebber Sogn
Mads Nielsen Kjær Pedersen, 30 år, gift, hendes mand, matros, født i Sebber Sogn
Ane Kathrine Pedersdatter, 5 år,
Gjertrud Jensdatter, 13 år, plejedatter, født i Ålborg.
I 1855 boede familien i et hus i Broholt i Store Ajstrup Sogn:
Johannes Rasmussen Lyngby, 35 år, gift, smed og husfader
Jacobine Larsen 33 år, gift, hans kone
og børnene Peter Johannesen, 11 år, Lars Christian, 8 år, Frederik Langgaard Marinus, 7 år, Rasmine Marie, 5 år, Marthin Steithal Theodor, 2 år, Nanethe Nielsine, 1 år,
Niels Andersen, 20 år, smedelærling, født i Sebber Sogn
I 1855 boede Ane Kathrine Pedersdatter hos sin moder, stedfader og morfader på en gård i Valsted By, Sebber Sogn:
Mads Kjær Pedersen, 35 år, gift, inderste, husfader, matros
Johanne Jensdatter, 28 år, gift, hans kone
Ane Kathrine Pedersdatter, 10 år, barn
Jens Nielsen Rindsig, 71 år, enkemand, husfader, husmoderens fader, gårdaftægtsmand,
de var alle født i Sebber Sogn.

I 1860 boede familien i Broholt i Store Ajstrup Sogn:
Johannes Rasmussen Lyngby, 41 år, gift, smed, husfader
Jacobine Mariane Marie Larsen, 39 år, gift, hans kone
og børnene Jacob Peter Johannesen Lyngby, 16 år, Lars Christian, 13 år, Frederik Langgaard Marinus, 12 år, Rasmine Marie, 10 år, Martin Steinthal Thiedo, 7 år, Nanethe Nielsine, 6 år, Anthon, 4 år, Laurise Marie, 1 år
samt en tjenestekarl, en smedesvend og en tjenestepige.

I 1860 boede Ane Kathrine Pedersdatter hos sin moder og stedfader i Valsted By, Sebber Sogn:
Mads Kjær Pedersen, 40 år, gift, matros
Johanne Jensdatter, 33 år, gift, hans kone
Ane Cathrine Pedersdatter, 15 år, hendes datter
de var alle født i Sebber Sogn.
Lars Christian Johannesen Lyngby i Broholt blev konfirmeret den 7. april 1961 i Sebber Kirke. Karaktererne for kundskaber og opførsel var mg og mg [Store Ajstrup Sogn, kirkebog for 1840 - 1865 side 111 opslag 56]. Ane Cathrine Pedersdatter i Valsted blev konfirmeret den 15. april 1860 i Sebber Kirke. Karaktererne for kundskaber og opførsel var mg? og mg [Sebber Sogn, kirkebog for 1851 - 1873 side 154 opslag 104].

Ungkarl Lars Christian Lyngby, 22 år, møllerkarl i Nibe, og pigen Ane Cathrine Pedersdatter, 24 år i Valsted blev viet den 21. december 1869 . Fadderne var Lars Chr. Lyngby, slagter fra Skals, og Mads Kjær i Valsted [Sebber Sogn, kirkebog for 1851 - 1873 side 188 opslag 130].

I 1880 boede familien i forhuset, stuen til Store Nørregade nr. 99, Nibe:
Lars Christian Lyngby, 33 år, gift, husfader, avlsbruger, født i Store Ajstrup Sogn
Ane Katrine, født Pedersen, 34 år, gift, hans kone, født i Sebber Sogn.

Lars Christian Lyngby og Ane Katrine Pedersdatter's børn var:

I 1890 boede familien i Forhuset matr. 99, Store Nørregade, Nibe:
Lars Kristian Lyngby, 43 år, gift, husfader, gartner, født i Store Ajstrup Sogn
Ane Chatrine, født Pedersen, 44 år, gift, husmoder, født i Sebber Sogn
Christian Lyngby, 7 år, barn, født i Nibe
Peter Christensen, 17 år, ugift, tjenestedreng, født i Nibe

I 1901 boede Lars Christian Lyngby i Store Nørregade 99, Nibe:
Lars Christian Lyngby, gift, husfar, avlsbruger, gartner, 1 levende barn, 4 døde børn
Ane Kathrine Lyngby, gift, husmor,
samt to tjenestekarle

Ane Chathrine Lyngbye, født Pedersen, 74 år, døde den 9. marts 1920, og hun blev begravet den 15. marts 1920. Hun var gift med particulier Lars Christian Lyngbye, Nørregade [Nibe, kirkebog for 1920 - 1925 side 201 opslag 184]

I 1925 boede Lars Christian Lyngbye hos sin søn og svigerdatter på Herningsvej 40, Ringkøbing. Huset var ejet af agent Lyngbye [opslag 86]:
Christian Lyngbye, født den 8/8 1882 i Nibe, gift, husfader, agent
Mary Lyngbye, født den 9/5 1882 i Måløv, gift, husmoder
Laurits Christian Lyngbye, født den 30/3 1909 i København, ugift, barn, smedelærling
Lars Christian Lyngbye, født den 21/1 1847 i St. Ajstrup, enkemand, forhenværende næringsdrivende

Lars Christian Lyngbye, 82 år, døde den 29. april 1929 på Herningsvej 40 i Ringkøbing, og han blev begravet den 5. maj 1929 i Nibe Kirkegård. Han var aldersrentenyder og forhenværende gartner, og han var enkemand efter Ane Kathrine Jensdatter [Ringkøbing, kirkebog for 1921 - 1940 side 111 opslag 60 og Nibe, kirkebog for 1926 - 1933 side 182 opslag 157]


Christian Lyngbyes, hans barn og hustru

Marie Hansine Jacobsen blev født den 9. maj 1882 og døbt den 18. juni 1882. Forældrene var indsidder Georg Nicolai Jacobsen og hustru Caroline Frederikke Graff, 24 år, i Skovlunde. Fadderne var hørsvinger Christen Olsen og hustru, ungkarl Søren Johansen, pigen Karen Gjertine Jacobsen, alle af Skovlunde, arbejdsmand Niels Jørgensen af København [Ballerup Sogn, kirkebog for 1874 - 1891 side 83 opslag 80]
Marie Hansine Jacobsen af Måløv blev konfirmeret den 4. oktober 1896. Forældrene var Georg Nicolay Jacobsen og hustru Caroline Frederikke Graff i Ballerup. Karaktererne for kundskaber og forhold var g+ og mg [Ballerup Sogn, kirkebog for 1892 - 1917 side 246 opslag 234]

Ungkarl, købmand Christian Lyngby, Nibe, og pige Marie Hansine Jacobsen, af Nibe, blev viet den 1. august 1909. Forloverne var particulier Lars Christian Lyngby og gartner Christian Pedersen Dahl, begge af Nibe [Nibe, kirkebog for 1906 - 1910 side 168 opslag 120]

Laurits Kristian Lyngbye blev født den 30. marts 1909 i Frederksborg Slotssogn og døbt den 5. september 1909 i Gadevang Kirke. Moderen var ugifte Oda Christoffersen. Faderen var købmand Kristian Lyngbye af Nibe. Fadderne var arbejdsmand Jørgen Nielsens hustru, husejer Niels Peter Sørensen, arbejdsmand Jørgen Nielsen, alle af Gadevang, samt købmand Kristian Lyngbye, Nibe [Nødebo Sogn, kirkebog for 1892 - 1915 side 26 opslag 27]
Laurits Christian Lyngby blev konfirmeret den 13. april 1924. Forældrene var agent Christian Lyngbye og (stedmoder) hustru Mary Hansine Jacobsen. [Ringkøbing, kirkebog for 1908 - 1925 side 55 opslag 58]

Christian Lyngby tog drengen Laurits Christian Lyngby til sig - og giftede sig så med "Mary" - som opdrog ham som en meget kærlig mor.

Marie Hansine Lyngby, født Jacobsen, 65 år, døde den 17. maj 1947 på Sygehuset, og hun blev begravet den 21. maj 1947. Hun var husmor og boede på Fjordallé 14, Ringkøbing [Ringkøbing, kirkebog for 1940 - 1958 side 404 opslag 205]. Hun døde af Cancer.

Christian Lyngby, repræsentant, 81 år, døde den 6. november 1963 i Fjordallé 14, stuen, og han blev begravet den 9. november 1963. [Ringkøbing, kirkebog for 1959 - 1968 side 146 opslag 76]. Christian døde efter svær sygdom med sukkersyge - og benene amputeret.

© Jutta Skytte og Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 13-Jun-2020