Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Niels Christian Jensen Johanne Cathrine Nielsdatter Jacob Peter Jensen Pouline Eleonora Marie Jensen
1819 - 1893 1819 - 1904 1834 - ? 1842 - 1866
Jørgen Andreas Nielsen Elvine Petrine Jacobsen
Født: 18. august 1857 på Jerup Hede, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Født: 21. september 1862 i Jerup, Elling Sogn
Død: 24. juni 1946 på Jerup Hede Død: 14. juli 1905 i Jerup
Gift: 9. november 1899 på Frederikshavn Tingsted
Fælles børn: Immanuel Nielsen † og Daniel Nielsen †

     

Jørgen Andreas Nielsen blev født den 18. august 1857 og døbt den 18. oktober 1857. Forældrene var husmand Niels Christian Jensen og hustru Johanne Cathrine Nielsdatter, 38 år, af Jerup Hede. Fadderne var husmand Jørgen Andersens hustru af Slottet, og pige Karen Marie Christensdatter af Napstjert, husmand Jørgen Andersen af Slottet, husmand Peder Jørgensen af Højbjerg i Napstjært, og husmand Peder Nielsen af Napstjært [Elling Sogn, kirkebog for 1856 - 1873 side 9 opslag 5] Elvine Petrine Jacobsen blev født den 21. september 1862 og døbt den 23. november 1862. Forældrene var indsidder Jacob Peter Jensen og hustru Pouline Eleonora Marie Jensen, 20 år, af Jerup. Fadderne var husmand Peder Nygaards kone Inger Marie Christensdatter, karl Carl Chr. Jensen, karl Christen Jensen, indsidder Christen Christensen af Jerup [Elling Sogn, kirkebog for 1856 - 1873 side 143 opslag 72]
Jørgen Andreas Nielsen i Houn blev konfirmeret den 14. søndag efter trinitatis, den 10. september 1871. Forældrene var Niels Christian Jensen og hustru Johanne Cathrine Nielsen i Napstjært. Han var god af kundskaber og meget god af opførsel [Elling Sogn, kirkebog for 1856 - 1873 side 231 opslag 116] Elvine Petrine Jacobsen blev konfirmeret den 23. april 1876. Faderen var husmand Jacob Peter Jensen i Jerup. Kundskaber var til mg. Opførsel var til mg [Elling Sogn, kirkebog for 1869 - 1889 side 656 opslag 246]
Ved folketællingen i 1880 var Jørgen Andreas Nielsen tjenestekarl på en gård i Jerup By:
Hans Andersen, 62 år, enke, husfader, gårdejer
Jens Hansen, 25 år, ugift, hans barn
Else Marie Christine Hansen, 22 år, ugift, hans barn
Jens Chr. Jensen, 25 år, ugift, tjenestefolk
Gonerus Andreas Andersen, 20 år, ugift, tjenestefolk
Jørgen Andreas Nielsen, 22 år, ugift, tjenestefolk
Inger Christine Christensen, 22 år, ugift, tjenestefolk
Magdalene Nielsen, 19 år, ugift, tjenestefolk
De var alle født i Elling Sogn
Ved folketællingen i 1880 var Elvine Petrine Jacobsen tjenestepige på en gård i Jerup:
Ellen Marie Jensen, 65 år, enke, husmoder, jordbrug, født i Hørmested Sogn
Anders Chr. Larsen, 25 år, ugift, barn, født i Jerup
Christen Gotfred Larsen, 16 år, barn, født i Jerup
Ane Kirstine Larsen, 12 år, barn, født i Jerup
Christian Peter Pedersen, 19 år, ugift, tjenestekarl
Laurine Knudsen, 23 år, ugift, tjenestepige, født i Skagen
Elvine Petrine Jensen, 17 år, ugift, tjenestepige, født i Jerup
De øvrige var født i Elling Sogn
Ved folketællingen i 1890 boede Jørgen Andreas Nielsen hos sin familien i Napstjært:
Niels Kristian Jensen, 70 år, gift, husfader, jordbruger
Johanne Katrine Nielsen, 70 år, gift, husmoder
Jørgen Andreas Nielsen, 32 år, ugift, deres barn
Inger Marie Nielsen, 29 år, ugift, deres barn
De var alle født i Elling Sogn
Ved folketællingen i 1890 boede Elvine Petrine Jacobsen med sin 1. mand i Jerup:
Anders Christjan Thomsen, 28 år, gift, husfader, jordarbejder ved jernbanen
Elvine Petrine Jacobsen, 27 år, gift, husmoder
Ana Kirstine Thomsen, 6 år, datter
Eleonora Marie Thomsen, 4 år, datter
De var alle født i Elling Sogn

Elvine Petrine Jacobsen blev viet den 20. januar 1882 til Anders Christian Thomsen (17. august 1861 - 26. oktober 1894) i Elling Kirke.

Anders Christian Thomsen og Elvine Petrine Jacobsens børn var:

Ungkarl Jørgen Andreas Nielsen, husmand af Jerup, og Elvine Petrine Jacobsen, enke af Jerup, første gang gift med Anders Christian Thomsen, som døde 26. oktober 1894 i Jerup, blev viet den 9. november 1899 på Frederikshavn Thingsted. Forloverne var gårdejer Søren Andersen af Ledet i Jerup, snedker og tømrer Peter Christian Nielsen Gjøderum af Frederikshavn. Noteret ifølge skrivelse fra Herredskontoret i Frederikshavn af 20. januar 1900 [Elling Sogn, kirkebog for 1892 - 1900 side 301 opslag 248]

Jørgen Andreas Nielsen og Elvine Petrine Jacobsen's børn var:

Elvine Petrine Jacobsen døde den 14. juli 1905, og hun blev begravet den 19. juli 1905 på Jerup Kirkegård. Hun var gift med efterlevende husmand Jørgen Andreas Nielsen i Jerup. Hun blev 42 år gammel [Elling Sogn, kirkebog for 1901 - 1909 side 388 opslag 331]

Ved folketællingen i 1916 boede Jørgen Andreas Nielsen i Elling Sogn:
Jørgen Anders Nielsen, født den 18-8 1858, enkemand, husfader, landbrug
Klara Marie Nielsen, født den 21-3 1899, ugift, tjenestetyende, landbrug
(forældrene var husmand Jørgen Peter Nielsen og hustru Ane Thomine Thomsen af Napstjært)

Ved folketællingen i 1921 boede Jørgen Anders Nielsen på Jerup Hede:
Jørgen A. Nielsen, født den 18/8 1857 i Elling Sogn, enkemand, husfader, landbruger

Jørgen Andreas Nielsen døde den 24. juni 1946, og han blev begravet den 28. juni 1946 på Jerup Kirkegård. Han var husmand på Jerup Hede og enkemand efter Elvine Petrine, født Jakobsen. Han blev 88 år gammel. Begravelsen blev foretaget af sognepræsten [Elling Sogn, kirkebog for 1938 - 1948 side 339 opslag 307]

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 19-Jun-2010