Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Niels Emanuel Nielsen Kirstine Kristiane Olesen Niels Peter Christian Borup Caroline Bröckmann
1878 - 1956 1878 - 1959 1866 - ? 1870 - ?
Thorvald Jensenius Nielsen Anna Thomine Borup
Født: 25. marts 1902 i Kragskov, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Født: 12. april 1900 i Flade Sogn
Død: 1980 Død: 1974
Gift: 16. december 1934 i Jerup Kirke
Barn: Inger Marie Nielsen

 

Thorvald Jensenius Nielsen blev født den 25. marts 1902 og døbt den 25. april 1902 i Jerup Kirke. Forældrene var indsidder, skrædder Niels Emanuel Nielsen og hustru Christine Christiane Olesen, 23 år, af Kragskov. Fadderne var skrædder Niels Peter Nielsen og hustru Jensine Nielsen af Kragskov, pige Louise Amalie Nielsen og pige Maren Christine Amalie Nielsen af Kragskov, ungkarl Jensenius Nielsen af Napstjært og barnets fader [Elling Sogn, kirkebog for 1901 - 1909 side 13 opslag 14] Anna Thomine Borup blev født den 12. april 1900 i Nyholmstrand og døbt den 3. juni 1900. Forældrene var skomager Niels Peter Christian Borup og hustru Karoline Brøckmann, 30 år, i Bangsbostrand. Fadderne var moderen, pige Christine Marie Brøckmann, Nyholmstrand, fisker Martin Chr. Borup, Bangsbostrand og fisker Chr. Borup, Bangsbostrand [Flade Sogn, kirkebog for 1900 - 1904 side 69 opslag 71]
- Ved folketællingen i 1901 boede Anna Thomine Borup hos sin familie på matrikelnumrene 112i og 112ø i Flade Sogn:
Niels Peter Borup, født den 21/10 1866, gift i 1893, husfader, skomagermester
Karoline, født Brøkmand, født den 27/4 1870 i Lønstrup, Mårup Sogn, gift, husmoder
Kristine Borup, født den 27/3 1894, barn
Elvine Borup, født den 9/11 1896, barn
Martin Borup, født den 11/12 1898, barn
Anna Borup, født den 9/4 1900, barn
De øvrige var født i Flade Sogn
Thorvald Jensenius Nielsen blev konfirmeret den 30. april 1916 i Hulsig kirke. Forældrene var skrædder i Hulsig Niels Emanuel Nielsen og hustru Kirstine Christiane Olsen [Skagen Landsogn, kirkebog for 1894 - 1942 opslag 90]

Anna Thomine Borup blev konfirmeret den 5. april 1914. Forældrene var skomager Niels Peter Christian Borup og hustru Caroline Brøchmann, Nyholmstrand [Flade Sogn, kirkebog for 1914 - 1918 side 175 opslag 145]

Ved folketællingen i 1916 boede Thorvald Jensenius Nielsen hos sin familie på matrikelnummer 4a i Hulsig, Skagen Landsogn:
Niels Emanuel Nielsen, født den 15. maj 1878, gift, husfader, skrædder
Kirstine Kristiane Nielsen, født den 11. august 1878, gift, husmoder, husgerning
Thorvald Jensenius Nielsen, født den 25. marts 1902, barn
Gudrun Marie Nielsen, født den 17. august 1903, barn
Oluf Hartmann Nielsen, født den 30. april 1905, barn
Peter Adelhardt Nielsen, født den 17. februar 1907, barn

-

Ved folketællingen i 1925 boede Thorvald Jensenius Nielsen hos sin familie på matrikelnummer 39c i Jerup By, Elling Sogn:
Niels Emanuel Nielsen, født den 15/5 1878, gift, husfader, skrædder
Kirstine Kristiane Nielsen, født den 11/8 1878, gift, husmoder
Thorvald Jensenius Nielsen, født den 25/3 1902, ugift, søn, fisker
Gudrun Marie Nielsen, født den 17/8 1903 i Åsted Sogn, ugift, datter
Hertha Jensine Nielsen, født den 20. maj 1919, datter
De øvrige var født i Elling Sogn

Ved folketællingen i 1921 var Anna Thomine Borup tjenestepige i Havnegade 1, Frederikshavn:
Carl Sofus Hoffmann, født den 8/10 1876 i Frederikshavn, husfader, hotelejer
Anine Marie Hoffmann, født Jensen den 9/2 1893 i Flade Sogn, husmoder
Tre børn født i 1914, 1916 og 1917
Anna Thomine Borup, født den 9/4 1900 i Flade Sogn, barnepige
samt en husjomfru, rengøringspige, hjælpepige, køkkenpige, stuepige, en kelner og to hotelkarle

Ungkarl Thorvald Jensenius Nielsen, skrædder af Jerup, og pige Anna Thomine Borup, husassistent af Jerup, blev viet den 16. december 1934 i Jerup Kirke. Forloverne var Niels Emanuel Nielsen af Jerup og skomager Niels Peter Christian Borup af Nyholmstrand i Flade Sogn [Elling Sogn, kirkebog for 1931 - 1937 side 279 opslag 200]

Thorvald Jensenius Nielsen og Anna Thomine Borups barn er:

Anna Nielsen (1900 - 1974) og Thorvald Nielsen (1902 - 1980) blev begravet på Jerup Kirkegård [Dansk KirkegårdsIndex]

75 års fødselsdag

Fredag den 25. marts 1977 kan en af Jerups kendste borgere, forhenværende postbud og kirkebetjent Thorvald Nielsen, Granvej 2, Jerup, fejre sin 75 års fødselsdag.
Thorvald Nielsen, der er kendt af alle i Jerup fra sine daglige spadsereture med hunden Trold, er indfødt jerupbo, og bortset fra en periode, hvor han virkede som vognmandskusk i København og senere i Frederikshavn, har han altid boet i Jerup, hvor han først virkede som banearbejder og gennem cirka 17 år som postbud og kirkebetjent. Gennem dette arbejde og på grund af sit venlige og ligefremme væsen har Thorvald Nielsen skaffet sig en stor vennekreds. Han har altid været den første til at byde tilflyttere velkommen til byen og er på talefod med alle mennesker.
Thorvald Nielsens præcision og pligtopfyldenhed er legendarisk, og det siger sig selv, at han gennem årene er blevet betroet utallige tillidshverv, hvoraf kan nævnes 24 år som kasserer i Jerup Borgerforening, medlem af Socialdemokratisk Vælgerforenings bestyrelse, gennem mange år fast tilforordnet ved både kommune- og folketingsvalg. Thorvald Nielsen er i dag formand for Elling Pensionistforening og er også her uhyre aktiv. Han laver stoftryk og træsløjd og udformer de modeller, som bruges til stoftryk, han skærer i træ, pudser og sliber flotte prydgenstande, som foræres til slægt og venner.
Thorvald Nielsen er stadig rask og rørig, han passer selv sin store have, og det er en selvfølge, at han altid er den første til at rydde sit fortov for sne og is. Thorvald Nielsen mistede sin hustru for tre år siden, og han bor nu alene i huset på Granvej, hvor han klarer husholdningen med lidt assistance fra en hjemmehjælper. Fødselsdagen fejres til Jerup Forsamlingshus.
Kilde: VendelboArkivet

Dødsfald

Forhenværende postbud og kirkebetjent Thorvald Nielsen, Granvej 2, Jerup, er død i sit hjem, 78 år.
Thorvald Nielsen var født i Jerup og boede her det meste af sin tid. I sin ungdom arbejdede han på forskellige gårde på egnen, men fik senere ansættelse ved Skagensbanen, og der ind i mellem hjalp sin fader på skrædderværkstedet.
Thorvald Nielsen var gennem mange år kirkebetjent ved Jerup Kirke og bestred samtidigt hvervet som reserve- og aftenpost i byen. Han huskes især som en pligtopfyldende, præcis og nøjagtig mand. Det kan nævnes, at han ringning med kirkeklokken var så præcis, at man stillede ure herefter. Ligeledes var Thorvald Nielsen et skattet og afholdt postbud. Han havde den evne at kunne snakke med alle mennesker og alligevel passe sine gøremål. Når han kørte sin postrute, snakkede han faktisk, når han kom, og helt indtil han var væk, uden derved at sinke hverken sig selv eller andre. Det hele faldt bare så naturligt.
Også som pensionist var Thorvald Nielsen meget virksom. Det kan således nævnes, at han gennem mange år og indtil sin død var formand for Elling Sogns Pensionistforening. I en periode var han medlem af menighedsrådet og i mange år kasserer for Jerup Borgerforening. De seneste år var Thorvald Nielsen meget beskætiget med træskærerarbejde, og han var fast leverandør af koldser til stoftrykarbejder.
Thorvald Nielsen mistede for en del år siden sin hustru, men klarede sig selv i huset på Granvej, indtil han for kort tid siden måtte igennem et sygehusophold.
Thorvald Nielsen overleves af en datter, som er gift og bosat i Jerup.
Kilde: VendelboArkivet

Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 22-Aug-2012