Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Peder Christian Pedersen Anne Kjelder Christensen Bødker Lars Christian Jensen Kjøbsted Karen Marie Madsdatter
1818 - 1895 1833 - 1915 1809 - 1858 1813 - 1882
Christen Pedersen Maren Larsen
Født: 15. januar 1857 i Skagen Født: 10. juni 1856 i Skagen
Død: 18. januar 1938 i Skagen Død: 22. august 1902 i Skagen
Gift: 26. november 1880 i Skagen Kirke
Børn: Peder Christian Pedersen †, Ane Pedersen †, Laurits Pedersen og Anna Kirstine Pedersen

 

Christen Pedersen blev født den 15. januar 1857 og døbt den 5. april 1857. Forældrene var fisker og avlsbruger Peder Christian Pedersen og hustru Ane Kjelder Bødker, 23 ½ år. Fadderne var barnets moder, Anders Jacobsen og barnets fader [Skagen, kirkebog for 1849 - 1873 side 46 opslag 45] Maren Larsen blev født den 10. juni 1856 og døbt den 3. august 1856. Forældrene var fisker Lars Jensen Kjøbsted og hustru Karen Marie Madsdatter, 43 ½ år. Fadderne var Karen Marie Larsdatter, Cathrine Larsen, tjenestepige, Christen Madsen, Thomas Hansen, Peder Christensen Kyllesbæk, alle af Skagen [Skagen Sogn, kirkebog for 1849 - 1873 side 128 opslag 128]
I 1860 boede Christen Pedersen hos sine forældre i Skagen:
Peder Christian Pedersen, 42 år, gift, fisker, husfader, født i Landsognet
Anne Christensen, 26 år, gift, hans kone, født i Skagen
Christen Pedersen, 4 år, søn, født i Skagen
1860 boede Maren Larsen hos sine forældre i Skagen:
Karen Marie Madsen, 45 år, enke, spinding, husmoder, født i Gl. Skagen
Martin Larsen, 8 år, ugift, hendes søn, født i Skagen
Maren Larsen, 4 år, hendes datter, født i Skagen
Christen Pedersen blev konfirmeret den 2. oktober 1870. Forældrene var avlsbruger Peder Christian Pedersen og hustru Ane Kjelder, født Bødker. Karaktererne var g? for kundskaber og mg for opførsel [Skagen Sogn, kirkebog for 1849 - 1873 side 214 opslag 205] Maren Larsen blev konfirmeret den 24. april 1870. Forældrene var fisker Lars Jensen Kjøbsted og hustru Karen Marie Madsen. Karaktererne var g for kundskaber og mg for opførsel [Skagen Sogn, kirkebog for 1849 - 1873 side 245 opslag 236]
I 1880 boede Christen Pedersen hos sine forældre i Vesterby Kvarter i Skagen:
Peder Christian Pedersen, 61 år, gift, husfader, avlsbruger, født i Skagens Landsogn
Ane Pedersen, 45 år, gift, husmoder, født i Skagen
Christen Pedersen, 23 år, ugift, deres barn, fisker, født i Skagen
I 1880 boede Maren Larsen hos sin moder i Vesterby, Skagen Købstad:
Karen Maria Madsdatter, 67 år, enke efter fisker Lars Kjøbsted, husmoder, avlsbrug, født i Gammel Skagen
Martin Larsen, 27 år, ugift, barn, fiskeri, født i Skagens By
Maren Larsen, 23 år, ugift, barn, født i Skagens By

Ungkarl og fisker Christen Pedersen, 23 år, og pige Maren Larsen, 24 år, blev viet den 26. november 1880. Forloverne var avlsbruger Peder Christian Pedersen og fisker Jensen Larsen Kjøbsted [Skagen, kirkebog for 1873 - 1891 side 167 opslag 86]

Christen Pedersen og Maren Larsens børn var:

I 1890 boede familien i Skagen Købstad:
Christen Pedersen, 33 år, gift, husfader, fisker
Maren Pedersen, født Larsen, 33 år, gift, husmoder
Peder Christian Pedersen, 5 år, ugift, barn
Ane Pedersen, 1 år, ugift, barn
Johanne Marie Sørensen, 29 år, ugift, tjenestetyende
De var alle født i Skagen

Maren Larsen, 46 år, døde den 22. august 1902, og hun blev begravet den 25. august 1902 i Assistents Kirkegården. Hun var gift med fisker Christen Pedersen (Rump) [Skagen, kirkebog for 1902 - 1908 side 345 opslag 221]

I 1911 boede Christen Pedersen i "Det blå Hus" på Krøyersvej 18 i Skagen:
Kresten Petersen, enkemand, husfader, fisker, født i Skagen
Anna Kirstine Petersen, ugift, barn, født i Skagen
Ane Kjelder Bødker, født den 5.9.1833, enke, aftægtskone, født i Skagen
Agnes Petrea Johansen, født den 27.3.1892, ugift, tyende, født i Tolne Sogn

I 1916 boede Christen Pedersen på Krøyersvej 18 i Skagen:
Christen Pedersen Rump, enkemand, husets ejer, husfader, fisker
Magnhild Nielsen, født den 11.10.1894, ugift, tjenestepige, husgerning

Christen Pedersen (Rump), 81 år, døde den 18. januar 1938 på Krøyersvej i Vesterby, og han blev begravet den 24. januar 1938 på Assistents Kirkegården. Han var forhenværende fisker og gift med afdøde Maren Købsted [Skagen, kirkebog for 1933 - 1938 side 350 opslag 293]


Huset på Krøyersvej 18

I 1806 findes følgende omtalt i brandtaksationsprotokollen, der dækker perioden fra 1801 til 1811 "Peder Olesen Møllers Hus ej førhen takseret opført ved Stranden, hvor ej tilforn hus skal haver stået i Vesterby Kvarter. Huset blev beskrevet med otte fag, der stod i fælleklædt bindingsværk med tegltag. I 1840 blev huset overtaget af Peder Nielsen Klim og denne havde Peder Olesen Møller på aftægt indtil 1856, hvor huset videresolgtes til Peder Christen Pedersen kaldet "Pi Rump". Han drev foruden fiskeri også avlsbrug, og i huset var foruden beboelse også stald og lade. I 1873 blev huset udvidet mod vest med et nyt fag indrettet til lade og i 1875 med et udskud for nordsidens seks østre fag. Dette udskud blev tre år senere udvidet i hele husets længde. Ifølge en taksation i 1920 stod huset da i udmuret bindingsværk med fælleklædt nordside. Ved denne taksation stod Peder Pedersens søn Christen Pedersen Rump som ejer af huset, der i folkemunde dengang som nu hed og hedder "Det blå hus", blå fordi udskuddets træværk var blåmalet.

Fisker Hans Hjorth overtog huset i 1938.

Huset brændte i midten af 1940'erne, og tilbage stod kun den østre del. I en årrække stod disse ubeboet og var meget forfaldne, indtil de i 1970'erne blev gennemgribende renoveret.

Huset ligger på en uindhegnet naturgrund bag klitten.

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 06-Apr-2017