Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Peder Christian Christensen Ane Marie Nielsdatter Ole Christian Jørgensen Hanne Mikkelsdatter
1808 - ? 1813 - ? 1831 - 1913 1835 - 1927
Jens Christian Pedersen Jørgine Mettine Olesen
Født: 11. juni 1845 i Holmen, Elling Sogn Født: 13. juni 1865 på Strandby Hede, Elling Sogn
Død: 12. august 1906 på Heden, Elling Sogn Død: 20. januar 1947 i Kirkegade 4, Hirtshals
Gift: 12. april 1887 i Elling Kirke
Børn: Christian Oluf Pedersen †, Hulda Marie Pedersen † og Oluf Henry Pedersen

 

Jens Christian Pedersen blev født den 11. juni 1845 og hjemmedøbt den 13. juni 1845. Han blev fremstillet den 13. juli 1845. Forældrene var husmand Peder Christian Christensen og kone Ane Marie Nielsdatter af Holmen. Fadderne var Inger Marie Christensdatter af Nygaards Mølle, Karen Olesdatter af Holmen, Peder Chr. Christensen af Nygaards Mølle, Peder Chr. Thomsen og Jens Larsen af Holmen [Elling Sogn, kirkebog for 1835 - 1856 side 47 opslag 24] Jørgine Mettine Olesen blev født den 13. juni 1865 og døbt den 3. september 1865. Forældrene var Ole Christian Jørgensen og hustru Hanne Mikkelsen, 30 år, på Strandby Hede. Fadderne var aftægtskone Maren Jensdatter, gårdmand Mads Jørgensen og Line i Strandby, husmand Anders Mikkelsen i Øster Holmen, husmand Søren Chr. Jørgensen i Slottet [Elling Sogn, kirkebog for 1856 - 1873 side 159 opslag 80]
Ved folketællingen i 1850 boede familien i et hus i Sortkjær, Elling Sogn:
Peder Christen Christensen, 42 år, gift, ejer, daglejer, husfader
Ane Marie Nielsdatter, 37 år, gift, hans kone, født i Ålborg
Christen Pedersen, 11 år
Morten Pedersen, 9 år
Johan Peter Pedersen, 7 år
Jens Christian Pedersen, 4 år
Christian Pedersen, 3 år
Anton Christian Pedersen, 1 år
Niels Christen Christensen, 15 år, ugift, plejebarn, født i Lendum
Mette Margrethe Nielsdatter, 78 år, enke, Aftægtskone, husfaders moder, født i Åsted
De øvrige var født i Elling Sogn
Ved folketællingen i 1870 boede Jørgine Mettine Olesen hos sin familie i et hus på Strandby Hede, Holmen Skoledistrikt [ark 229]:
Ole Christian Jørgensen, 39 år, gift, husfader, arbejdsmand og husmand
Hanne Nikkoline (?) Mikkelsen, 35 år, gift, husmoder
Christen Christen Olesen, 7 år, søn
Jørgine Martine Olesen, 4 år, datter
Marte Emilia Olesen, 2 år, datter
Jens Christian Pedersen af Elling Præstegaard blev konfirmeret den 2. oktober 1859. Forældrene var Peder Chr. Christensen og hustru Anne Marie Nielsen i Åsted sogn. Han var temmelig god af kundskab og meget god opførsel [Elling Sogn, kirkebog for 1856 - 1873 side 199 opslag 100] Jørgine Methine Olsen blev konfirmeret 5. oktober 1879 i Tolne Kirke. Faderen var husmand Ole Kr. Jørgensen på Heden. Karaktererne for kundskaber og opførsel var mg? og mg [Elling Sogn, kirkebog for 1869 - 1889 side 664 opslag 250]
Jens Christian Pedersen blev viet til Ane Kirstine Jensdatter (1. april 1845 - 25. september 1886) den 7. december 1866 i Elling Kirke
Ved folketællingen i 1880 boede Jens Chr. Pedersen med sin 1. hustru i et hus i Øster Holmen:
Jens Chr. Pedersen, 34 år, gift, husfader, børstenbinder
Ane Kirstine Jensen, 34 år, gift, hans hustru
Jens Peter Pedersen, 12 år, deres søn
De var alle født i Elling Sogn
Ved folketællingen i 1880 var Jørgine Mettine Olesen tjenestepige på en gård i Børsholt i Tolne Sogn:
Kristian Hansen, 46 år, gift, husfader, gårdejer, født i Præstø Amt
Marie Kjeldsen, 25 år, gift, hans hustru, født i Jerslev Sogn
Pouel Johan Hansen, 4 år, barn, født her i sognet
Anne Kristine Hansen, 2 år, barn, født her i sognet
Kristian Albinus Nielsen, 21 år, ugift, tjenestekarl, født her i sognet
Jens Kristian Tomsen, 14 år, ugift, tjenestekarl, født her i sognet
Jørgine Martine Olesen, 14 år, ugift, tjenestepige, født i Elling Sogn

Enkemand Jens Kristian Pedersen, 42 år, af Heden og pige Jørgine Mettine Olsen, 22 år, af Heden, blev viet den 12. april 1887. Forloverne var husmand Ole Kr. Jørgensen, Heden, og husmand Martin Pedersen, Øster Holmen [Elling Sogn, kirkebog for 1869 - 1889 side 810 opslag 311]

Jens Christian Pedersen og Jørgine Mettine Olesen's børn var:

Ved folketællingen i 1890 boede familien i Øster Holmen, Elling Sogn:
Jens Kristian Pedersen, 44 år, gift, husfader, husmand, født i Elling Sogn
Jørgine Martine Olsen, 24 år, gift, husmoder, født i Elling Sogn
Mette Marie Petrine Elvine Pedersen, 14 år, ugift, barn, født i Tversted Sogn
Kristian Oluf Pedersen 1 år, barn, født i Elling Sogn

Marthe Marie Petrine Elvine Pedersen blev født den 23. februar 1875. Moderen var pige Christiane Jepsen, 19 år, som var hos faderen Jeppe Jensen i Sørrup Mose. Den udlagte barnefader var ungkarl Anton Chr. Pedersen (en yngre broder til Jens Christian Pedersen) fra Elling [Tversted sogn, kirkebog for 1871 - 1886 side 356 opslag 61]

Jens Christian Pedersen døde den 12. august 1906, og han blev begravet den 17. august 1906. Han var husmand og murer af Heden, og gift med efterlevende Jørgine Mettine Olesen, Heden [Elling Sogn, kirkebog for 1901 - 1909 side 338 opslag 298]
Gift husmand Jens Christian Pedersen, 61 år, på Heden, døde den 12. august 1906. Den formodede dødsårsag var kræft [Dødsattest, B.127-16]


Mads Jørgen Jensen blev viet til Inger Marie Christensen (22. november 1862 - 27. december 1907) den 23. maj 1884 i Mosbjerg Kirke

Enkemand Mads Jørgen Jensen, bestyrer af Heden i Elling sogn, gift første gang med Inger Marie Christensen, og enke Jørgine Mettine Olesen, husejerske af Heden i Elling sogn, gift første gang med husejer og murer Jens Christian Pedersen, blev viet den 2. april 1909. Forloverne var gårdmand Jørgen Frederiksen i Råsig og husmand Søren Peter Sørensen af Heden [Elling Sogn, kirkebog for 1901 - 1909 side 293 opslag 271]

Ved folketællingen i 1916 boede familien på matrikel nummer 52 b i Elling Sogn:
Mads Jørgen Jensen, født den 6/4 1857, gift, husfader, landbruger
Jørgine Jensen, født den 13/6 1866, enke, husmoder
...?? Henry Pedersen, født den 23/6 1904, barn

Ved folketællingen i 1921 boede familien på Matr. 68 d, Heden, Elling Sogn:
Mads J. Jensen, født den 6/9 1857 i Mosbjerg Sogn, gift, husfader, landmand
Jørgine Jensen, født den 13/6 1865 i Elling Sogn, gift, husmoder
Oluf Jensen, født den 26/6 1903 i Elling Sogn, ugift, slægtning
Hanne Jørgensen, født den 11/9 1835 i Elling Sogn, enke, slægtning, alderdomsunderstøttet

Mads Jørgen Jensen, 69 år, døde den 7. marts 1927 på Heden, og han blev begravet den 12. marts 1927 på Elling Kirkegård. Han var husmand af Heden og gift 1. gang med Inger Marie Kristensen og 2. gang med Jørgine Pedersen, født Olesen. Deres sidste fælles bopæl var Heden [Elling Sogn, kirkebog for 1921 - 1930 side 329 opslag 271]

Jørgine Mettine Jensen, født Olesen, 81 år,døde den 20. januar 1947 i Kirkegade 4, Hirtshals, og hun blev begravet den 26. januar 1947 på Elling Kirkegård. Hun var husmandsenke og aldersrentenyderske. Hun var gift 1. gang med husmand Jens Christian Pedersen og 2. gang med husmand Mads Jørgen Jensen. Deres sidste fælles bopæl var Nielstrup i Elling Sogn [Elling Sogn, kirkebog for 1938 - 1949 side 376 opslag 338]

Mads Jørgen Jensen var både fætter og halvfætter til Jørgine Mettine Olesen

Nekrolog over Oluf Henry Pedersen: Forhenværende minkavler Oluf Henry Pedersen, Stationsvejen 5, Tornby, er død på Hjørring Sygehus, 82 år, den 2. januar 1986. Oluf Pedersen var fra Elling og var som ung mand dels fisker i Jerup og dels cykelhandler i Nielstrup. I 1933 flyttede familien til Hirtshals, hvor Oluf Pedersen fortsatte med fiskeriet, indtil 1949.
Pelsdyr havde hans store interesse, og i 1943 begyndte han med mink og blev efterhånden en betydelig minkavler med sin farm på Minkvej i Nørre Tornby, hvorfra han gennem årene har solgt adskillige avlsdyr. Som en af de få pelsdyravlere modtog han ikke fodret til sine dyr fra fabrik, men blev hele sin tid ved selv at sammensætte og blande foderet. For et års tid siden afhændene han sin farm til sin sønnesøn, Finn Pedersen, Hirtshals.
Oluf Pedersen var enkemand. Hustruen Frida døde i 1965, og i 1969 flyttede han til sit nyopførte hus på Stationsvejen i Tornby, hvor Louise Melgaard holdt hus for ham.
Oluf Pedersen var en arbejdsom og rask mand, men midt i december blev han syg og måtte dagen efter indlægges på Hjørring Sygehus. Han overleves af sin søn, portør Herluf Pedersen og svigerdatter Lilly, Kirkegade 4, Hirtshals.
Kilde: VendelboArkivet.

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 11-Jan-2016