Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Christian Rasmussen Sophie Amalie Møller Jens Bagh Madsen Ane Iversen
1856 - 1925 1859 - 1924 1850 - 1930 1852 - 1925
Jens Møller Rasmussen Agnes Andrea Madsen
Født: 30. januar 1886 i Skagen Født: 2. februar 1885 i Skagen
Død: 26. juni 1961 på Daphnesvej 13, Skagen Død: 25. marts 1960 på Daphnesvej 13, Skagen
Gift: 2. februar 1910 i Skagen Kirke
Børn: Anne Sofie Rasmussen og Louise Andrea Rasmussen

 

Jens Møller Rasmussen blev født den 30. januar 1886 og døbt den 28. februar 1886. Forældrene var fisker Christian Rasmussen og hustru Sofie Amalie Møller, 26 år. Fadderne var barnets moder, enke Johanne Møller, bådfører Christen Møller og fisker Mads Peter Møller, alle af Skagen [Skagen, kirkebog for 1865 - 1891 side 118 opslag 117] Agnes Andrea Madsen blev født den 2. februar 1885 og døbt den 2. april 1885. Forældrene var fisker Jens Bagh Madsen og hustru Ane Iversen, 30 år. Fadderne var kone Christine Kruse, født Iversen, kone Christiane Andersen, født Iversen, fisker Henrik Madsen, bager Andersen, fisker Andreas Iversen og fisker Jens Christian Christensen, alle af Skagen [Skagen, kirkebog for 1865 - 1891 side 334 opslag 276]

Ved folketællingen i 1890 boede Jens Møller Rasmussen hos sin familie i Skagen:
Christian Rasmussen, 33 år, gift, husfader, fisker
Sophie Rasmussen, 30 år, gift, husmoder
Martine Rasmussen, 7 år, barn
Jens Møller Rasmussen, 4 år, barn
Marie Rasmussen, under 1 år, barn
De var alle født i Skagen

Ved folketællingen i 1890 boede Agnes Andrea Madsen hos sin familie i Skagen:
Jens Bagh Madsen, 39 år, gift, husfader, fisker
Ane Madsen, 38 år, gift, husmoder
Iver Andreas Madsen, 14 år, barn
Hedevig Madsen, 12 år, barn
Mads Henrik Madsen, 10 år, barn
Ingemand Madsen, 7 år, barn
Agnes Madsen, 5 år, barn
Matilde Madsen, 3 år, barn
Christjan Madsen, 1 år, barn
Osvald Madsen, under 1 år, barn
De var alle født i Skagen
Jens Møller Rasmussen blev konfirmeret den 22. april 1900. Forældrene var fisker Christian Rasmussen og hustru Sophie Amalie Møller. Karaktererne for kundskaber og opførsel var g og mådelig [Skagen, kirkebog for 1892 - 1901 side 221 opslag 159] Agnes Andrea Madsen blev konfirmeret den 9. april 1899. Forældrene var fisker Jens Bagh Madsen og hustru Ane Iversen. Karaktererne for kundskaber og opførsel var g og g? [Skagen, kirkebog for 1892 - 1901 side 247 opslag 182]
Ved folketællingen i 1901 boede familien på matrikelnummer 228a i Østerby, Skagen:
Christian Rasmussen, født den 26/3 1856, gift, husfader, fiskeri
Sophie Rasmussen, født den 28/8 1859, gift, husmoder
Jens Møller Rasmussen, født den 30/1 1886, barn
Marie Rasmussen, født den 29/8 1889, barn
Rasmus K. Rasmussen, født den 30/12 1892, barn
Johan Rasmussen, født den 6/10 1894, barn
Martine Rasmussen, født den 12/10 1897, barn
Johanne Møller, født den 14/1 1825, enke, aftægtskone
De var alle født i Skagen
Ved folketællingen i 1901 var Agnes Andrea Madsen tjenestepige i Østerby:
Julius Winther, født den 9/3 1864 i Borup, Gundersted Sogn, gift, husfader, bagermester
Elise Marie Winther, født Bertelsen den 11/7 1867, gift, husmoder
Magda Winther, født den 10/8 1888, barn
Jenny Winther, født den 3/6 1890, barn
Johanne Winther, født den 26/2 1892 i Hjørring, barn
Andrea Winther, født den 26/5 1896, barn
Agnes Andrea Madsen, født den 2/2 1884, ugift, tjenestetyende
Jens Ejner Jensen, født den 28/5 1885, ugift, tjenestetyende
De øvrige var født i Skagen

Ungkarl og fisker Jens Møller Rasmussen, 24 år, og pige Agnes Andrea Madsen, 25 år, blev viet den 2. februar 1910. Forloverne var brudgommens fader og brudens fader, begge af Skagen [Skagen, kirkebog for 1909 - 1917 side 284 opslag 242]

Ved folketællingen i 1911 boede familien på matrikel 266b, Skagen
Jens Møller Rasmussen, født den 30.1.1886, gift, husfader, fisker
Agnes Andrea Rasmussen, født den 2.2.1885, gift, husmoder

Jens Møller Rasmussen og Agnes Andrea Madsens børn var:

Ved folketællingen i 1916 boede familien på matrikelnummer 266b i Skagen:
Jens Møller Rasmussen, født den 30-1-1886, gift, husejer, husfader, fisker
Agnes Rasmussen, født den 2-2-1885, gift, husmoder
Julie Pedersen, født den 13-6-1911, plejebarn

Ved folketællingen i 1921 boede familien på matrikelnummer 266b, Daphnesvej, Skagen [skema 638 opslag 47]:
Jens Møller Rasmussen, født den 30/1 1885, gift, husejer, husfader, fisker
Agnes Andrea Rasmussen, født den 2/2 1885, gift, husmoder
Julie Margrethe Pedersen, født den 13/6 1911, barn
Anne Sofie Rasmussen, født den 18/10 1917, barn

Ved folketællingen i 1930 boede familien på Daphnesvej [skema 880 opslag 21]:
Jens Møller Rasmussen, født den 30/1 1886, husfader, fisker, gift i 1910, 2 levende børn og 2 døde børn
Agnes Rasmussen, født den 2/2 1885, husmoder
Anne Sofie Rasmussen, født den 18/10 1917, barn
Louise Andrea Rasmussen, født den 20/12 1921, barn

S.62 Agnes

Kutteren var med krydserhæk, bygget af eg og bøg, og den blev brugt til fiskeri i Nordsøen, Østersøen og Kattegat med snurrevod og bundtravl. Hun blev bygget på Brødrene Nippers Skibsværft i 1934, og var ejet af Jens Møller Rasmussen.

Johannes Holleufer Christensen blev født den 23. marts 1925 i Skagen som søn af skipper Chr. Christensen. Han var forhyret med kutter S.62 Agnes. Under sejlads sydøst af Skagen den 28. oktober 1942 skete der pludselig en minesprængning i bådens umiddelbare nærhed, hvorved Johannes Christensen blev slynget over bord af lufttrykket. Da motoren samtidig gik i stå, fordi den var blevet forskubbet, kunne båden ikke manøvrere hen til ulykkesstedet, og da Johannes ikke kunne få fat i de udkastede redningskranse og andet flydende materiale, gik han til bunds. En længere eftersøgning på stedet af tililende kuttere var uden resultat.

Agnes Andrea Rasmussen, født Madsen døde den 25. marts 1960 kl. 14.45 på Daphnesvej 13, 75 år gammel, og hun blev begravet den 30. marts 1960 på Assistent Kirkegården. Hun var husmoder og gift med minkfarmer Jens Møller Rasmussen, som overlever hende. Deres sidste fælles bopæl var Daphnesvej 13 [Skagen, kirkebog for 1960 - 1962 (C47 – 10J) side 405]

Jens Møller Rasmussen døde den 26. juni 1961 på Daphnesvej 13, 75 år gammel, og han blev begravet den 29. juni 1961 på Assistent Kirkegården. Han var minkfarmer og enkemand efter Agnes Andrea Madsen [Skagen, kirkebog for 1960 - 1962 (C47 – 10J), side 375]

Dødsfald

En af Skagens gamle fiskere, Jens Møller Rasmussen, Daphnesvej 13, er død efter længere tids sygdom, 75 år. Han vil være kendt af mange, ikke blot gennem sit arbejde, men også for de fine karakteregenskaber, der prægede ham.
Jens Møller Rasmussen var den ældste af en børneflok på seks, og han kom ud at sejle lige efter konfirmationen. Turen gik fra Skagen til Esbjerg, hvor han fik hyre på en kutter. Senere vendte han tilbage til Skagen, hvor slægten i mange år havde boet og levet af fiskeriet. Sammen med sine brødre fiskede han om bord på kutteren "Brødrene", som brødrene ejede i fællesskab. De drev fiskeriet sammen i flere år, indtil de fik hver sin kutter. Jens Møller Rasmussen har haft flere fartøjer, en overgang to, og sidst havde han kutteren "Agnes", opkaldt efter hustruen.
For en halv snes år siden måtte Jens Møller Rasmussen trække sig tilbage fra fiskeriet, men hans energi og virketrang lod sig ikke slå ud. Han drev minkavl og skabte en stor pelsfarm. For et års tid siden, da han mistede sin hustru, ophørte han imidlertid med minkavlen.
Jens Møller Rasmussen efterlader sig tre døtre: fru Chr. I Krage, fru Poul Eeg og fru Jens Jensen
Kilde: Vendsyssel Tidende den 26. juni 1961 - VendelboArkivet

Julie Margrethe Pedersen blev født den 13. juni 1911, og hun blev døbt den 13. august 1911. Forældrene var fisker Peter Nielsen Pedersen og hustru Nielsine Johanne Marie Nielsen Kyllesbæk, 26 år, i Østerby [Skagen, kirkebog for 1909 - 1917 side 120 opslag 112]. Nielsine Johanne Marie Nielsen Kyllesbæk døde den 11. marts 1914 [Lundholms Arkiv]

Jens Chr. Jensen Knude (22.10 1908 - 24.12 1994) og Julie Margrethe Jensen (13.6 1911 - 1.10 2000) blev begravet på Assistents Kirkegården [Dansk KirkegårdsIndex]

Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 18-Apr-2013