Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Christian Rasmussen Sophie Amalie Møller Christen Peter Mortensen Ane Marie Thomsen
1856 - 1925 1859 - 1924 1845 - ? 1851 - 1896
Johan Rasmussen Ane Marie Kaasing
Født: 6. oktober 1894 i Skagen Østerby Født: 17. april 1896 i Brændskov Skole, Ajstrup Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt
Død: 7. oktober 1981 i Skagen Død: 6. september 1967 på Skagen Sygehus
Gift: 17. april 1918 i Skagen Kirke
Børn: Aase Kaasing Rasmussen, Harry Kaasing Rasmussen, Kristian Kaasing Rasmussen, Sofus Kaasing Rasmussen, Edith Kaasing Rasmussen, Lilly Kaasing Rasmussen

 

Johan Rasmussen blev født den 6. oktober 1894 og døbt den 28. oktober 1894. Forældrene var fisker Christian Rasmussen og hustru Sophie Amalie Møller, 35 år, i Skagen Østerby. Fadderne var barnets moder, pige Rasmine Elisabeth Møller, barnets fader og avlsbruger Christen Møller, alle af Skagen [Skagen, kirkebog for 1892 - 1901 side 24 opslag 24]

Ane Marie Mortensen blev født den 17. april 1896, hjemmedøbt den 14. maj 1896 af lærer Mortensen, fremstillet den 11. oktober 1896. Forældrene var lærer Kristian Peter Mortensen og hustru Ane Marie Thomsen, 45 år, Brændskov Skole. Fadderne var pige Catharina Maria Mortensen, pige Andrea Severine Jørgine Mortensen, faderen, ungkarl Morten Peter Mortensen, ungkarl Andreas Kaas Mortensen, alle af Brændskov Skole. Navneforandring ifølge Overpræsidentens skrivelse af 14. april 1917 til Ane Marie Kaasing [Ajstrup Sogn, Ålborg Amt, kirkebog for 1892 - 1897 side 99 opslag 85]

Ane Marie Thomsen, 45 år, døde den 18. april 1896, og hun blev begravet den 24. april 1896. Hun var lærer Kristian Peter Mortensens hustru i Brændskov Skole, og hun var født i Skagen Landsogn af gårdmand Thomas Peter Kristensen og efterlevende hustru Karen Marie Engelbrechtsdatter [Ajstrup Sogn, kirkebog for 1892 - 1897 side 261 opslag 194] Hun døde i barselseng

Ved folketællingen i 1901 boede Johan Rasmussen hos sin familie på matrikelnummer 228a i Østerby, Skagen:
Christian Rasmussen, født den 26/3 1856, gift, husfader, fiskeri
Sophie Rasmussen, født den 28/8 1859, gift, husmoder
Jens Møller Rasmussen, født den 30/1 1886, barn
Marie Rasmussen, født den 29/8 1889, barn
Rasmus K. Rasmussen, født den 30/12 1892, barn
Johan Rasmussen, født den 6/10 1894, barn
Martine Rasmussen, født den 12/10 1897, barn
Johanne Møller, født den 14/1 1825, enke, aftægtskone
De var alle født i Skagen
Ved folketællingen i 1901 boede Ane Marie Kaasing hos sin familie på Brændskov Skole, Ajstrup Sogn [skema 18 opslag 113]:
Christian Peter Mortensen, født den 27/10 1845 i Hvidsted, Tårs Sogn, tilflyttet i 1874 fra Rannerød, Råbjerg Sogn, husfader, lærer, gift sidste gang i 1900
Mette Marie, født Christensdatter, født den 29/6 1849 i Lille Ultved, gift, husmoder
Christian Engelbrekt, født den 25/11 1884, barn
Sofie Amalie, født den 29/1 1886, barn
Karen Marie, født den 4/7 1887, barn
Hans Peter, født den 5/3 1891, barn
Jens Martinus, født den 5/3 1891, barn
Johanne Maria, født den 25/3 1893, barn
Ane Marie, født den 16/4 1896, barn
Børnene var født på Brændskov Skole
Johan Rasmussen blev konfirmeret den 4. oktober 1908. Forældrene var fisker Christian Rasmussen og hustru Sophie Amalie Møller i Skagen [Skagen, kirkebog for 1902 - 1908 side 221 opslag 147] Ane Marie Mortensen blev konfirmeret den 3. april 1910. Forældrene var lærer Kristian Peter Mortensen og afdøde hustru Ane Marie Thomsen, Brændskov Skole [Ajstrup Sogn, kirkebog for 1905 - 1911 side 186 opslag 165]

Ved folketællingen i 1911 boede Johan Rasmussen hos sin familie på matrikel nr. 228a, Daphnesvej 10, Skagen:
Christian Rasmussen, gift, husfader, fisker
Sophie Rasmussen, gift, husmoder
Rasmus Rasmussen, barn, fisker
Johan Rasmussen, barn, fisker
Martine Rasmussen, barn
Petrus Rasmussen, barn
De var alle født i Skagen

Ved folketællingen i 1911 boede Ane Marie Mortensens fader i Brændskov Skole [opslag 183]:
Chr. P. Mortensen, født den 27-10 1845 i Tårs Sogn, separeret, husfader, lærer
Sofie Amalie Mortensen, født den 29-1 1886 i Ajstrup Sogn, ugift, barn
Karen Marie Mortensen, født den 4-7 1887, ugift, barn
Hans Peter Mortensen, født den 5-3 1891, ugift, barn, landbruger
Peter Mortensen, født den 29-12 1903, barn
Ane Kristine Nielsen, født den 2-5 1910 i Ajstrup Sogn, barn (moderen var ugifte Sofie Amalie Mortensen, 24 år, Brændskov Skole)

Ved folketællingen i 1916 boede Johan Rasmussen hos sin familie på matrikel nr. 228a, Daphnesvej 10, Skagen:
Christian Rasmussen, gift, husets ejer, husfader, fisker
Sofie Rasmussen, gift, husmoder
Rasmus Klarup Rasmussen, ugift, barn, fisker
Johan Rasmussen, ugift, barn, fisker
Martine Rasmussen, ugift, barn, ung pige i huset
Jeppe Lars Petrus Rasmussen, ugift, barn

Ved folketællingen i 1916 var Ane Marie Kaasing tjenestepige i Skagen:
Chr. Mathiasen, født den 26-12-1849, gift, husfader, bestyrer af Sømandshjemmet
Anne Kristine Mathiasen, født den 22-10-1860, gift, husmoder
Hanne Kirstine Henriksen, født den 6-12-1892, tjenestepige
Ellen Marie Kathrine Therkilsen, født den 18-12-1898, tjenestepige
Anne Marie Mortensen, født den 17-4-1896, tjenestepige
Marius Jørgensen, ugift, logerende, styrmand af Mariager
Rasmus Oppermann, født i 1861, ugift, logerende, skibsfører af Korsør
Ernst Sørensen, født i 1894, ugift, logerende, kok af Strynø
Marius Aagesen, født i 1895, ugift, logerende, montør fra København
Martin Nielsen, født i 1874, ugift, logerende, gårdejer fra Napstjert Sogn

Ungkarl, fisker Johan Rasmussen, 23 år, og pige i Skagen Ane Marie Kaasing, 21 år, datter af pensioneret lærer Kristian Peter Kaasing og hustru Ane Marie, født Thomsen, blev viet den 17. april 1918. Forloverne var brudgommens fader af Skagen og brudens fader af Ajstrup [Skagen, kirkebog for 1918 - 1925 side 280 opslag 238]

Johan Rasmussen og Ane Marie Kaasings børn var:

Ved folketællingen i 1921 boede familien på matrikel 203b i Skagen [skema 451 opslag 21]:
Johan Rasmussen, født den 6/10 1894 i Skagen, husfader, fisker
Anna Marie Rasmussen, født den 17/4 1896 i Brændskov, husmoder, tilflyttet i 1913 fra Brændskov
Aase Kaasing Rasmussen, født den 24/4 1919 i Skagen, barn
Harry Kaasing Rasmussen, født den 5/10 1920 i Skagen, barn
Thorvald Starrin?, født den 23/10 1892 i Esbjerg, logerende, forretningsfører for Andels-Fiskesalg, tilflyttet i 1918 fra Esbjerg

Johan Rasmussen blev uddannet som fisker, sømand og kutterfører, og han tog fiskeskippereksamen i Skagen i 1924.

S.76 Brødrene Johan Rasmussen

Skibsbyggeriet i Skagen.

Til Englandsfiskeriet er igen i lørdags (den 15. marts 1924) en stor smuk kutter løbet af stablen fra Brødrene Nippers Værft ved Skagens Havnen. Den nye båd, der bærer navnet Brødrene, måler cirka 30 tons og er forsynet med en 50 Hk Tuxham-Motor. Fartøjet er forsynet med elektrisk lys og får installeret trådløst modtagerapparat. Den er bygget for regning af brødrene Rasmussen, Østerby.
Kilde: Skagens Avis i marts 1924 - SkagenSiden

Ved folketællingen den 5. november 1930 boede familien i en gade uden navn [skema 634 opslag 304]:
Johan Rasmussen, født den 6/10 1894 i Skagen, husfader, fisker
Ane Marie Rasmussen, født den 17/4 1896 i Tylstrup, husmoder
Aase Kaasing Rasmussen, født den 24/4 1919 i Skagen, barn
Harry Kaasing Rasmussen, født den 5/10 1920 i Skagen, barn
Kristian Kaasing Rasmussen, født den 18/4 1923 i Skagen, barn
Sofus Kaasing Rasmussen, født den 18/3 1928 i Skagen, barn
Edith Kaasing Rasmussen, født den 19/9 1930 i Skagen, barn
Johanne Kirstine Engbjerg, født den 17/9 1912 i Hirtshals, husassistent

Ane Marie Rasmussen, født Kaasing døde den 6. september 1967 på Skagen Sygehus, 71 år gammel, og hun blev begravet den 9. september 1967 på Assistent Kirkegården. Hun var husmoder, gift med fisker Johan Rasmussen, som overlever hende. Deres sidste fælles bopæl var Søndervej 6, Skagen [Skagen, kirkebog for 1967 - 1968 (C47 – 10M) side 349]

Forhenværende fiskeskipper Johan Rasmussen (Rump), Søndervej 6, Skagen er død, 87 år.

Johan Rasmussen var født i Skagen, og allerede som helt ung købte han sin første kutter. Siden drengeårene lå det i luften, at Rasmussen skulle være fisker, og gennem hele livet var fiskeriet hans altdominerende interesse. Det gav sig udslag i, at han først lagde op som aktiv fisker som 75-årig.
Johan Rasmussen var fortrolig med alle grene af fiskeriet, og han var en af de ikke mange nulevende skagboer, der har fisket på England - med sejlbåd.
I øvrigt går Johan Rasmussens tilværelse som aktiv fisker tilbage til tiden før havnen blev bygget. Den fiskekutter, som hans navn måske bedst identificeres med, er S 76 "Brødrene", som Johan Rasmussen og hans afdøde broder, Rasmus Rasmussen, sejlede med.
Selv som pensionist fulgte Johan Rasmussen levende med i, hvad der rørte sig inden for fiskeriet, og var han ikke på havnen for at følge livet her, fordrev han megen tid med at bøde garn.
Johan Rasmussen mistede sin kone, Anna Marie Rasmussen, for 14 år siden. Han efterlader fem børn, der alle bor i Skagen
Kilde: Vendsyssel Tidende den 9. oktober 1981 - VendelboArkivet

Ane Marie Rasmussen (17.4 1896 - 6.9 1967) og Johan Rasmussen (6.10 1894 - 7.10 1981) blev begravet på Assistents Kirkegården [Dansk KirkegårdsIndex]

Ann-Marie Kaasing Gabrielsson og hendes familie

Ann-Marie Kaasing Gabrielsson blev født den 25. december 1966 i huset på Søndervej 6 i Skagen.
Jesper Hegaard blev født den 24. april 1965 på Missions Hotellet i Holbæk, søn af Kaja Solvej Nielsen, født den 6. maj 1939 i Refs Haareng, Ydby, Sydthy og Egon Hegaard Hansen, født den 17. november 1932 i Svostrup Sogn, Gjern. Kaja og Egon blev gift den 21. marts 1964.
Ann-Marie Kaasing Gabrielsson og Jesper Hegaard blev viet den 11. september 1993 på Hjørring Rådhus og efterfølgende gift den 30. juli 1994 i Den Svenske Sjömandskyrka i Skagen

Jesper er skoleleder for Hjørring Friskole og aktiv indenfor FDF Skagen.
Både Jesper og Ann-Marie deltager i Drachmann-Kvartetten

  Rebekka Hegaard Gabrielsson blev født 11. juli 1993 i Hjørring Sygehus
  Freja Cæcilie Hegaard Gabrielsson blev født 30. august 1995 i Thisted Sygehus
  Johan Valdemar Hegaard Gabrielsson blev født 23. juni 1999 på Hasselvej 2, Skagen
  Hans-Frederik Hegaard Gabrielsson blev født 21. september 2001 Hjørring Sygehus

Søndervej 6, matrikel nummer 203b

Huset brandtakseres første gang i 1920, hvor fisker Johan Rasmussen står som ejer. Han havde købt matriklen af købmand Lars Holst, fra hvis jorder den udstykkedes.

Ejerliste:

Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 26-Apr-2013