Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Hr. Schmidt Fru Schmidt Peder Øland Maren Svendsdatter
- - 1753 - Efter 1816 1753 - Efter 1801
Johan Simon Schmidt Inger Marie Pedersdatter Øland
Født: Cirka oktober 1778 nær Leipzig, Sachen Født: 1790 - 1793
Død: 9. juli 1828 i Ålborg Død: 9. april 1865 på Hospitalet, Ålborg
Gift: 31. maj 1816 i Vor Frue Kirke, Ålborg
Børn: Peter Simon Schmidt, Johan Gottfred Schmidt, Maria Christiane Schmidt, Christian Schmidt og Peter Nicolaj Schmidt

Notatet om Inger Marie Pedersdatter's fødsel og dåb kan ikke findes i kirkebøgerne for Budolfi eller Vor Frue's Sogne i 1789 - 1795

Ved folketællingen i 1801 boede Inger Marie Pedersdatter hos sine forældre i Hjelmerstald 462 40:
Peder Øeland, 48. år, gift 1. gang, husbonde
Maren Swendsdatter, 48. år, gift 1. gang, hans kone
Inger Marie, 8. år, deres datter.


Den 10. februar 1812 var samtlige mestre og svende forsamlede udi oldermand Hans Boss's hus for enhver mester at antage deres svende til forestående samarbejde og lade dem indskrive, drenge at ud- og indskrive. Derpå begyndte indskrivningen i følgende orden:
Mester: Knud Tomra
Svend nr. 6: Simon Schmidz
Samme dato var i mesterladen i kontant 58 rigsdaler 3 mark og 6 skilling og udlånt til Anders Borregaard og i svendeladen i kontant og udlånt 174 rigsdaler 4 mark og 5 skilling.
Da intet videre var at forrette ophørte laugssamlingen. Det passerede bevidnes med hænders uderskrift.

Ålborg Datum ut supra
Hans Boss
Oldermand
Knud Tomra
Bisidder

Ålborg Tømmermestres Laugsbog 1768 - 1887, side 100 [Lav 1 - 126]


Anno 1816 den 4. maj fremkom for magistraten på Ålborg Rådstue hustømmer Simon Schmidt, barnefødt i Schmeditz ved Leipzig, og med ham herværende oldermand og øvrige mestre i hustømrenes profession her i Ålborg, hvor da der blev forevist et af bemeldte Schmidt ifølge de allernådigste tømmerlaugs artikler forfærdiget mesterstykke, som af lauget blev erklærer forsvarligt og dygtigt og nu som sådant med eftersyn af magistraten befundet. På grund deraf var komparenten begærende at måtte formidles borgerskab her i Ålborg som laugsmester i hustømrenes profession, hvilken begæring blev bevilget; han aflagde derfor sin borgered, som blev indtegnet i Borgerskabsbogen at have vundet borgerskab som ovenmeldt. Således er den ovennævnte Simon Schmidt nu virkelig mester i den lovlige tømmerlaug her i Ålborg.

Ålborg 4. maj 1816 Brorson

Ålborg Tømmermestres Laugsbog 1768 - 1887, side 110 [Lav 1 - 126].


Tømmermester Simon Schmidt og pigen Inger Marie Pedersdatter blev viet den 31. maj 1816. Forloverne var Hans Goes og Peder Øland [Ålborg, Vor Frue Sogn, kirkebog for 1814 - 1823 side 131 opslag 129].

Johan Simon Schmidt og Inger marie Pedersdatter Ølands børn var:

Johan Simon Schmidt døde i en alder af 49 år og 9 måneder den 9. juli 1828, og han blev begravet den 14. juli 1828 fra Vor Frue Kirke, Ålborg.


Den 10. juli 1828 var tømmermestrene forsamlede i oldermandens hus, hvor der blev anmeldt at vores laugsbroder Simon Schmidt ved døden var afgået, og blev, da bemeldte var afdøde laugsbroder af de tilstedeværende mestre, eftergivet de i følge denne protokol udvisende skyldigværende 3 rigsdaler seddelværdi ligesom også de vor afdøde laugsbroder tilkommende begravelsespenge blev til hans enke udbetalt med 5 bank rigsdaler seddelværdi.

Ålborg den 10. juli 1828.
J. P. Boss
Oldermand
A. Tomra

Ålborg Tømmermestres Laugsbog 1768 - 1887, side 134 [Lav 1 - 126]


Under den 18. december 1828 har lauget igen overfor magistraten tilkendegivet, at vor afdøde laugsbroder Simon Schmidts enke har afleveret hendes afdøde mands borgerskab og aldeles frasagt sig professionen.

Ålborg Datum ut supra
J. P. Boss
Oldermand
A. Tomra

Ålborg Tømmermestres Laugsbog 1768 - 1887, side 134 [Lav 1 - 126]


Ved folketællingen i 1834 boede Inger Marie Pedersdatter Øland i Hjelmerstald (nr. 510):
Inger Pedersdatter, 44 år, enke
Johan Godtfred Smidt, 16 år, hendes søn, opvarter i klubben
Marie Kirstine Smidt, 13 år, hendes datter
Christian Smidt, 10 år, hendes søn
Peter Nicolai Smidt, 8 år, hendes søn

Ved folketællingen i 1840 boede Inger Marie Pedersdatter Øland i Jens Bangsgade, nr 85 til leje:
Ingermarie Øland, 50 år, enke, lever af vaskning og spinding
Gotfred Smith, 20 år, ugift, i tømmerlære, barn
Christian Smith, 15 år, barn
Peter Nicolai Smith, 14 år, barn

Ved folketællingen i 1845 boede familien i Adelgade, matrikel nummer 203, 31, Ålborg:
Inger M. Schmidt, 54 år, enke, lever af vask, født i Ålborg
Christiane Schmidt, 22 år, ugift, lever af vask, hendes datter, født i Ålborg
Johan Gotfr. Jensen, 2 år, ugift, den sidstes søn, født iÅlborg.

Ved folketællingen i 1850 boede familien i Adelgade, Ålborg:
Inger Maria Schmidt, 59 år, enke, håndarbejde, født i Ålborg
Peter Nicolai Schmidt, 25 år, gift, tømmersvend, født iÅlborg
Mette Maria Nørager, 22 år, gift, hans kone, født i Skive

Ved folketællingen i 1855 var Inger Marie Schmidt, 66 år, enke, hospitalslem på Hospitalet, Klosterjordet, Ålborg.

Inger Marie Schmidt, 75 år, enke efter tømrer Schmidt, døde den 9. april 1865 [Ålborg Hospital, kirkebog for 1819 - 1895 uden sidetal opslag 150].


Johan Simon Gottfred Jensen blev født den 12. september 1843 og døbt den 23. november 1843 i Kirken. Moderen var Christiane Schmidt på Adelgaden og udlagte barnefader skomagersvend Thomas Peter Jensen i Sundby. Fadderne var pigerne Else Svingelberg og Magr. Jensen, skomagersvend J. Møller, J. Poulsen og A. Olsen, alle af Ålborg [Budolfi Sogn, kirkebog for 1829 - 1847 side 117 opslag 118]


Johan Simon Schmidt was born about 1778 near Leipzig in Germany. He was enrolled as appentice in 1812 and he finished as carpenter May 4th 1816.

Johan married Inger Marie Pedersdatter Øland later same month. Inger Marie's father was best man.

Johan and Inger Marie had 5 children, and they all lived long. Peter Nicolai Schmidt was the youngest child.

Johan died in 1828, and Inger Marie lived 28 years afterwards. She lived in Hjelmerstald, Jens Bangs Gade, Adelgade, and finally the Hospital.

Øland is a nickname, meaning that somebody came from Øland, a parish on the north side of Limfjerden.

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 13-Jun-2016