Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Harald Wilhelm Sørensen Inge Nielsen Christian Jørgensen Valborg Kirstine Albrechtsen
1904 - 1973 1911 - 1964 1906 - 1962 1915 - ?
Niels-Vagn Sørensen Ingrid Sofie Jørgensen
Født: 12. november 1940 i Sundby, København Født: 6. juli 1944 i Idskov, Voer Sogn
Død: 27. maj 2016 Død: -
Gift: 29. juni 1968 i Mosbjerg Kirke
Børn: Lars Bo Sørensen og Karsten Sørensen

 

Niels-Vagn Sørensen blev født den 12. november 1940 og døbt den 26. december 1940. Forældrene var fyrbøder Harald Wilhelm Sørensen og hustru Inge, født Nielsen, Reberbanegade 17, stuen. Fadderne var assistent Niels Erik Nielsen, Sjællandsgade 24, Ålborg, og fru Else Andersen, Syriensvej 8, samt forældrene [Sundby Sogn, kirkebog for 1939 - 1941 side 89 opslag 89] Ingrid Sofie Jørgensen blev født den 6. juli 1944 og døbt den 20. august 1944. Forældrene var gårdejer Christian Jørgensen og hustru Valborg Kirstine Albrechtsen i Søndergård, Idskov. Fadderne var barnets forældre, gårdejer Kristen Albrechtsen og hustru Asta af Gjurup, Skt. Hans sogn i Hjørring [Voer Sogn, kirkebog for 1940 - 1949 side 99]

Niels-Vagn har været ansat som orlogskaptajn ved Søværnet

Niels-Vagn Sørensen og Ingrid Sofie Jørgensens børn er:

Kaptajnløjnant Niels-Vagn Sørensen blev tildelt Tordenskioldprisen den 28. oktober 1974, beskrevet i hæftet: "Tordenskiold-Pris til Søværnets helte, 28. oktober 1972-2010".

Niels-Vagn Sørensen har været organist i Flade Kirke i 23 år og i Bangsbostrand Kirke i 17 år. Han sluttede som organist ved udgangen af 2012.

Niels-Vagn Sørensen døde den 27. maj 2016, og han blev begravet den 2. juni 2016 på Fladstand Kirkegård.

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 05-Jun-2016