Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Jens Christian Jørgen Sørensen Martine Thomsen Ole Christian Hansen Ane Jørgine Jørgensen
1865 - 1933 1864 - 1936 1863 - ? 1870 - ?
Søren Marinus Sørensen Anna Christine Hansen
Født: 2. juni 1888 i Tolshave, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Født: 17. november 1889 i Nielstrup, Elling Sogn
Død: 3. maj 1966 på Frederikshavn Sygehus Død: 13. december 1982
Gift: 2. oktober 1910 i Elling Kirke
Børn: Villiam Sørensen, Aage Sørensen †, Aage Hartmann Sørensen, Arne Johannes Tolshave, Astrid Mariane Sørensen, Esther Marie Sørensen, Ingolf Tage Sørensen, Ella Margrethe Sørensen, Jens Ole Sørensen og Vagn Borneman Sørensen

 

Søren Marinus Sørensen blev født den 2. juni 1888 og døbt den 1. juli 1888. Forældrene var gårdmand Jens Christian Jørgen Sørensen og hustru Martine Thomsen, 23 år, i Tolshave. Fadderne var pige Christiane Thomsen, Bratten, husmand Thomas Pedersen, Bratten, ungkarl Jørgen Pedersen, Tolshave, og barnets fader [Elling Sogn, kirkebog for 1869 - 1889 side 196 opslag 98] Anna Christine Hansen blev født den 17. november 1889 og døbt den 27. december 1889. Forældrene var indsidder Ole Christian Hansen og hustru Ane Jørgine Jørgensen, 19 år, Nielstrup. Fadderne var barnets moder, gårdmand Anders Chr. Hansen og hustru af Flade, ungkarl August Chr. Christensen af Nielstrup [Elling Sogn, kirkebog for 1869 - 1889 side 490 opslag 216]

Ved folketællingen i 1890 boede Søren Marinus Sørensen hos sin familie i Tolshave, Jerup i Elling Sogn:
Jens Chr. Jørgen Sørensen, 24 år, gift, husfader, gårdmand
Martine Thomsen, 25 år, gift, husmoder
Søren Marinus Sørensen, 1 år, barn
Mariane Sørensen, 1 år, barn
Christian Peter Christiansen, 34 år, gift, tyende
Anne Johanne Nielsen, 17 år, ugift, tyende, født i Råbjerg Sogn
Christine Jensine Marie Christensen, 14 år, ugift, tyende
Martinus Johan Pedersen, 15 år, ugift, tyende

Ved folketællingen i 1890 boede Anna Christine Hansen hos sine forældre og bedsteforældre i Nielstrup:
Anders Jørgen Jørgensen, 50 år, gift, husfader, gårdmand, født i Nielstrup
Johanne Kirstine Christensdatter, 66 år, gift, husmoder, født i Hørmested Sogn
Ane Jensdatter, 78 år, enke, aftægtskone, født i Napstjert
Ole Chr. Hansen, 26 år, gift, indsidder, arbejdsmand, født i Flade Sogn
Jørgine Anne Jørgensen, 20 år, gift, barn, tyende, født i Nielstrup
Hanne Marie Andrea Andersen, 13 år, plejebarn, født i Bratten
Anna Karoline Hansen, 1 år, barn
Christen August Christensen, 18 år, ugift, tjenestekarl, født i Flade Sogn
Hanne Karoline Jensen, 17 år, ugift, logerende, sypige, født i Strandby

Ved folketællingen i 1901 boede Søren Marinus Sørensen hos sin familie på matrikel nummer 2a i Tolshave, Elling Sogn:
Jens Jørgen Sørensen, født den 29/6 1865, gift, husfader, alle beskæfter sig med gårdens bedrift, 7 levende børn og 1 dødt barn
Martine Thomsen, født den 9/7 1864, gift, husmoder
Søren Marinus Sørensen, født den 2/6 1888, søn
Mariane Sørensen, født den 2/11 1889, datter
Thomas Chr. Sørensen, født den 14/10 1891, søn
Ane Kristine Sørensen, født den 26/6 1893, datter
Ole Peter Sørensen, født den 25/10 1895, søn
Jens Jørgen Sørensen, født den 21/9 1897, søn
Martin Chr. Sørensen, født den 8/1 1900, søn
Ole Chr. Jørgensen, født den 14/11 1875, ugift, tyende
Marie Martine Jensen, født den 4/7 1883, ugift, tyende

Ved folketællingen i 1901 boede Anna Christine Hansen hos sine forældre i Nielstrup:
Ole Hansen, født den 11/2 1863 i Flade Sogn, gift, husfader, gårdmand
Anne Jørgine Jørgensen, født den 16/5 1870, gift, husmoder
Anne Kristine Hansen, født den 11/11 1889, barn
Jørgen Ingeman Hansen, født den 15/2 1892, barn
Olga Karoline Hansen, født den 4/3 1893, barn
Anders Jørgen Hansen, født den 16/10 1894, barn
Johanne Kristine Hansen, født den 4/7 1896, barn
Ingolf Hansen, født den 1/8 1898, barn
Arnliot Hansen, født den 20/4 1900, barn
Anders Kristian Sørensen, født den 30/12 1875, ugift, tyende
Hanne Marie Andrea Andersen, født den 27/12 1875, ugift, tyende
Søren Marinus Sørensen blev konfirmeret den 5. oktober 1902. Forældrene var gårdmand Jens Christian Jørgen Sørensen og hustru Martine Thomsen af Tolshave [Elling Sogn, kirkebog for 1901 - 1909 side 182 opslag 172]

Anna Christine Hansen blev konfirmeret den 10. april 1904. Forældrene var gårdmand Ole Christian Hansen og hustru Ane Jørgine Jørgensen af Nielstrup [Elling Sogn, kirkebog for 1901 - 1909 side 232 opslag 218]

Ungkarl, mejerist Søren Marinus Sørensen i Nielstrup og pige Anna Christine Hansen i Nielstrup, blev viet den 2. oktober 1910. Forloverne var gårdmand Jens Christian Jørgen Sørensen af Bratten og gårdmand Ole Christian Hansen af Nielstrup [Elling Sogn, kirkebog for 1910 - 1920 side 258 opslag 249]

Søren Marinus Sørensen og Anna Christine Hansens børn var:

Ved folketællingen i 1916 boede familien på matrikel nummer 16, Elling Sogn:
Søren M. Sørensen, født den 7/6 1888, gift, husfader, landmand, millitærtjeneste, indkomst: 550 kroner, formue: 2.000 kroner, kommune skat: 15,66 kroner
Anna Sørensen, født den 17/11 1889, gift, husmoder, landbrug
Villiam Sørensen, født den 25/10 1910, barn
Aage Sørensen, født den 6/1 1914, barn
Anna (Arne!) Sørensen, født den 26/11 1915, barn

Mejerist Søren Marinus Sørensen var menig i nogle måneder i 1911. Derefter var han indkaldt periodevis i årene 1915, 1916 og 1917. Hans anvendelighed til forskellig tjeneste var som cyklist. Derefter var han forlods fritaget for fortsat tjeneste. Han var 165 cm høj, middel af vækst, blandet hårfarve samt blå øjne [Kilde: Soldaterbog]

Ved folketællingen i 1921 boede familien i Nielstrup:
Søren Marinus Sørensen, født den 2/6 1888, gift, husfader, husmand, landbrug
Anne Kristine Sørensen, født den 17/11 1889, gift, husmoder
Villiam Sørensen, født den 20/10 1910, barn
Aage Hartman, født den 8/1 1914, barn
Arne Johannes, født den 26/11 1915, barn
Astrid Mariane, født den 22/7 1918, barn
Ester Marie, født den 28/11 1920, barn
Andrea Krista, født den 13/8 1906 i Fjeldsted, ugift, tjenestepige

Sølvbryllup: Den 2. oktober 1935 vil der blive et sølvbryllup i vor læsekreds, som vi nok, uden forklejnelse for andre, kan sige vil vække mere end almindelig opmærksomhed. Det er sognerådsformand Søren Sørensen og hustru i Nielstrup, der den dag kan holde deres 25 års bryllupsdag.
Søren Nielstrup, som brudgommen i daglig tale kaldes, har efterhånden fået meget at varetage uden for hjemmet, sidst den betydelige opgave at være sognerådsformand i det store Elling Sogn. Men denne opgave, som andre, hjemme og ude, der er lagt hen til Søren Nielstrup, kan nok siges at være lagt i gode hænder. Godt hjulpet af sin trofaste hustru Anna og børnene derhjemme tager Søren Niuelstrup med dygtighed og et godt sinds kraft fat på arbejdet. Vi ønsker det afholdte sølvbrudepar til lykke på deres højtidsdag [Avisomtale]

Guldbryllup: En kendt mand i Nielstrup og hans lige så kendte hustru kan søndag den 2. oktober 1960 fejre deres guldbryllup. Det drejer sig om Anna og Søren Sørensen, der måske bedre er kendt af alle under navnet Søren Nielstrup. Det afholdte og vellidte par har gennem alle de 50 år haft deres bopæl i Nielstrup og er således kendt af alle, der har tilknytning til egnen, og når dertil kommer, at Søren Sørensen har været med i mange bestyrelser og foreninger indenfor offentligheden, vil det forstås, at velkendt er ikke noget overdrevent begreb.
Søren Sørensen har siddet i sognerådet for Elling Kommune, været kasserer for Nielstrup Andelsmejeri og gennem mange år forretningsfører for foderstofforeningen, foruden at han har haft sæde i Amtsrådet. Kassererhvervet for Andelsmejeriet varede i 40 år, og ved jubilæet blev han fejret af mejeriets andelshavere.
Det er naturligt, at en landmand med så mange gøremål må forsømme en del i det daglige arbejde med sit landbrug, men det er vel ikke at rose overdrevent, når man siger, at takket været Anna Sørensen, er der ikke forsømt ret meget på ejendommen, selvom Søren Sørensen har været borte fra den af og til. Foruden at være sin mand en god og trofast medhjælp har Anna Sørensen været i stand til at holde sit hjem på en sådan måde, at de mange, der i en aller anden anledning har haft ærinde, altid har kunnet bydes indenfor, og mange venner og bekendte har gennem årene lært at sætte pris på ægteparret, hvor ikke mindst Søren Sørensens gode humør har bidraget til, at der stadig er en tro venneskare, der sikkert også på søndag vil vise parret deres hyldest og fejre dagen sammen med dem [Avisomtale]

Søren Marinus Sørensen døde den 3. maj 1966 på Frederikshavn Sygehus, og han blev begravet den 7. maj 1966 på Elling Kirkegård. Han var forhenværende husmand af Nielstrup, og han blev 77 år gammel. Hans efterlevende ægtefælle var Anna Christine Hansen, Nielstrup [Abildgård Sogn, kirkebog for 1964 - 1971 side 44 og Elling Sogn, kirkebog for 1962 - 1971 side 343]

Dødsfald: Efter kortere tids sygdom er husmand Søren Sørensen, Nielstrup, død på Frederikshavn Sygehus, 77 år gammel.
Søren Sørensen fik gennem årene tildelt talrige tillidsposter. Således var han i flere perioder medlem af Elling Sogneråd, som han var formand for i 8 år. I begyndelsen af krigen trådte han tilbage fra sognerådet.
I 41 år var han kasserer i både Nielstrup Andelsmejeri og Nielstrup Lokalforening, ligesom han i en overgang var bogholder i Strandby Sparekasse.
Foruden hustruen efterlader han sig en stor børneflok, som alle sidder i gode stillinger [Avisomtale]

Begravelse: Under meget stor deltagelse blev Søren Sørensen, Nielstrup, i går begravet fra Elling Kirke, der næppe kunne rumme følget.
Kirken var smukt pyntet, og der var mange blomster og kranse. Der var hilsner fra blandt andre Frederikshavn og Omegns Sparekasse, Elling Sogneråd, Nielstrup Andelsmejeri og Nielstrup Lokalforening.
Pastor V. Hyttel gik i sin tale ud fra Davids 36. salme, hvis ord havde inspireret Ingemannn til salmen "Til himlene rækker din miskundhed, Gud".
Kisten blev båret til graven af fem sønner og en sønnesøn. Den yngste søn udtalte smukke mindeord over sin far og takkede for deltagelsen [Avisomtale]

Søren Sørensen (Nielstrup) (2-6 1888 - 3-5 1966) og Anna Sørensen (17-11 1889 - 13-12 1982) blev begravet på Elling Kirkegård [Dansk KirkegårdsIndex]


Arne Johannes Tolshave og hans familie

Mejerist og fyrbøder Arne Johannes Sørensen blev optaget i lægdsrullen i 1933 i Elling Sogn (lægd 471 nr. 27). Han var 177 cm høj, og han var indkaldt i 1937 - 1938. Han rejste i 1938 til Lumby, Odense Amt (3. udskrivningskreds lægd 128 nr. 47)

Ugift politibetjent Arne Johannes Tolshave af Middelfart og ugift husassistent Magda Kragskov Iversen af Lemvig, født den 4. september 1917 i Hove Sogn af landpostbud Anders Marinus Iversen og hustru Marie Jensen Kragskov, blev viet den 7. januar 1940. Forloverne var brudens forældre [Lemvig, kirkebog for 1939 - 1943 side 74 opslag 73]

Arne Johannes Tolshave og Magda Iversens børn er:

Arne Johannes Tolshave blev oprindelig udlært som mejerist, men da han fik allergi, søgte han ind til politiet. Da der på politiskolen var der mange, som hed Sørensen, tog han navneforandring til Tolshave, som var navnet på farfaderens gård. Da han blev uddannet i 1939, blev han blev ansat hos krisepollitiet (en midlertidig afdeling af Københavns Politi, der beskæftigede sig med overtrædelser af de under og efter 2. verdenskrig gældende love vedrørende priser, rationering med mere), dernæst som ordensbetjent i Middelfart i 1939, og til sidst som kriminalbetjent i Toftlund i 1943. Under krigen var han tilknyttet modstandsbevægelsen. Da tyskerne tog politiet den 19. september 1944, fik han fat på en kittel og en budcykel og kom således forklædt ud af byen. Han kom sig aldrig helt over sine traumer fra sabotage og våbennedkastninger [Kilde: Vagn Sørensen, dog redigeret, så tidsfølgen af ansættelser passe med de andres oplysninger]

Arne Johannes Tolshave var tilknyttet en militærgruppe i Toftlund [Modstandsdatabasen]

Kriminalbetjent Arne Johannes Tolshave, 43 år, døde den 29. november 1958 på Gram Sygehus, og han blev begravet den 4. december 1958 på Toftlund Kirkegård [Toftlund Sogn, kirkebog for 1953 - 1961 side 229]

Dødsfald: Kriminalbetjent Arne Johannes Tolshave, Toftlund, søn af husmand Søren Sørensen, Nielstrup, er efter længere tids sygdom død, 43 år gammel.
Arne Tolshave blev uddannet som mejerist, men søgte derefter ind i politiet. Ansættelse ved kriminalpolitiet fik han en måneds tid før politiet i 1944 gik under jorden. I denne periode opholdt Arne Tolshave sig mest hos sine svigerforældre i Lemvig. Han har som kriminalbetjent hele tiden haft bopæl i Toftlund og skal begraves her. Han overleves af hustru og tre børn [Avisomtale, VendelboArkivet]

Dødsfald: Efter er langt og svært sygeleje døde kriminaloverbetjent Arne Tolshave, Toftlund, lørdag aften 29. november 1958 på Gram Sygehus, kun 43 år gammel. Arne Tolshave stammede fra Vendsyssel og kom til Toftlund som kriminalbetjent i 1943, og han havde siden gjort tjeneste her. Han var kendt som en dygtig og pligtopfyldende politimand med en udpræget ordenssans. Når han afleverede en sag til sine overordnede, var der ikke så meget som et komma at flytte.
Men ikke alene gerningen indenfor kriminalpolitiet havde Tolshaves interesse: Han elskede naturen. Det kom rigtig til udtryk i hans have og hjemmet i det hele taget, hvor han i de sidste par år som selvbygger ombyggede et gammelt hus, så det blev som nyt, og netop da han var ved det sidste af ombygningsarbejdet, standsede sygdommen hans travle færd.
Ligeledes bør nævnes hans arbejde for skyttesagen. Tolshave var i bestyrelsen for Toftlund Skytteforening, og han har været skytterepræsentant i Vesteramtets hovedkreds, og endelig har han været i bestyrelsen for Toftlund Andelsboligforening, hvor han var med til at gennemføre byggeriet i Præstevænget.
I sommers satte en uhelbredelig sygdom pludselig stop for Tolshaves virke, og han gennemgik en svær operation på Gram Sygehus, men der var intet at stille op. I de sidste par måneder er det gået langsomt tilbage, og lørdag aften sov han stille hen.
Megen medfølelse vil samle sig om de efterladte, fru Tolshave og tre børn, hvoraf de to går i skole, og den yngste søn Per kun er 5 år.
Kilde: Avisomtale fra den 1. december 1958

Jordefærd: Torsdag eftermiddag den 4. december 1958 blev kriminaloverbetjent Arne Tolshave, Toftlund, stedt til hvile på Toftlund Kirkegård. Følget samledes ved Gram Sygehuskapel, hvor der var en kort højtidelighed, og derefter førtes kisten til Toftlund Kirke. Kriminalpolitiforeningen og Toftlund Forsvarsbrødre var mødt med faner og stod æresvagt ved kisten. Pastor Lassen holdt en stærkt personlig præget tale udfra en salme (salme 45 i samtidens salmebog), hvis sidste vers omtaler ordet fred. Nu fik Tolshave fred, sagde pastoren, idet han skildrede den taknemmelighed afdøde havde vist under sit strenge sygeleje. "Fred være med jer", lyder Herrens ord til os, og han vil også give jer fred, sagde han henvendt til fru Tolshave og børn.
Derefter blev kisten båret til graven af seks politifolk, og pastoren forrettede jordpåkastelsen og lyste velsignelsen. Videre oplæste han et brev, som afdødes 11-årige datter Britta havde skrevet som en sidste hilsen og tak til sin far.
Politimester Erik Borum bragte derefter en varm tak til afdøde, idet han fremhævede hans troskab og tretlinede karakter. han gik den lige vej uden krogveje. Nu står hans plads tom, og den vil ikke blive let at erstatte. Vi i Politiet vil ære hans minde.
Pensioneret politassistent Bruun, Toftlund, bragte en sidste hilsen og tak fra Selskabet De danske Forsvarsbrødre.
Til slut bragte redaktør Henry Hansen på familiens vegne en tak for al godhed og hjælpsomhed, der var vist familien i deres sorg.
Kilde: Avisomtale

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 30-Nov-2013