Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Søren Christian Jensen Birgitte Thomasdatter Thomas Christian Thomsen Christine Olesdatter
1821 - 1911 1821 - 1854 1814 - 1890 1831 - 1892
Thomas Christian Sørensen Hanne Kirstine Thomasdatter
Født: 17. oktober 1845 på Heden, Råbjerg Sogn Født: 3. december 1848 i Jerup, Elling Sogn
Død: 22. december 1915 i Kyllesbæk, Råbjerg Sogn Død: 5. marts 1937 i Jerup, Elling Sogn
Gift: 29. maj 1874 i Elling Kirke
Børn: Ingen børn

 

Thomas Christian Sørensen blev født den 17. oktober 1845 og døbt den 23. november 1845. Forældrene var Søren Christensen og hustru Birgitte Thomasdatter af Heden. Han blev båret af Jens Diges kone på Heden. Fadderne var Mariane Christensdatter af Lodskovvad, Christen Smed af Lodskovvad, Christian Thomasen og Niels Pedersen, begge af Heden. Han fik den 30. december 1905 navnebevis af By- og Herredsfogeden i Frederikshavn på navnet Thomas Christian Sørensen Heden [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1837 - 1854 side 15 opslag 14] Hanne Kirstine Thomasdatter blev født den 3. december 1848 og inddøbt samme dag. Hun blev fremstillet den 7. januar 1849. Forældrene var Thomas Thomsen og kone Christine Olesdatter af Jerup. Faddere var Inger Marie Christensdatter, Johanne Marie Nielsdatter af Ålbæk, Ole Larsen af Råbjerg Sogn, Mads Pedersen af Jerup og Lars Christian Olesen af Strandby [Elling Sogn, kirkebog for 1835 - 1856 side opslag 84]
I 1850 boede Thomas Chr. Sørensen hos sin familie i et hus på Heden, Råbjerg Sogn:
Søren Chr. Jensen, 29 år, gift, hedeborig, husfader
Birgitte Thomsen, 29 år, gift, hans kone
Thomas Sørensen, 5 år, søn
Jens Chr. Thomsen, 24 år, ugift, tjenestekarl (konens yngre broder)
Thomas Jensen, 67 år, enkemand, aftægtsmand
De var alle født i Råbjerg Sogn
I 1850 boede Hanne Kirstine Thomasdatter hos sine forældre på i Jerup:
Thomas Thomsen, 36 år, gift, gårdmand
Kirstine Olesdatter, 24 år, gift, hans kone, født i Råbjerg Sogn
Hanne Kirst. Thomasdatter, 2 år, datter
Jens Chr. Jensen, 15 år, ugift, tjenestekar
Thomas Madsen, 67 år, gift, aftægtsfolk
Johanne Thomasdatter, 69 år, gift, aftægtsfolk
De øvrige var født i Elling Sogn
I 1855 boede Thomas Chr. Sørensen hos sin fader et hus på Heden i Hvidemose Skoledistrikt:
Søren Christian Jensen, 34 år, enkemand, husfader, lever af sin jordlod
Thomas Christian Sørensen, 10 år, barn
Janus Christian Sørensen, 2 år, barn
Thomas Jensen, 71 år, enkemand, hans far og af ham forsørges
Marthe Pedersen, 24 år, ugift, tjenestepige
De var alle født her i sognet, samt lutheranere
I 1855 boede Hanne Kirstine Thomasdatter hos sine forældre på i Jerup [ark 55]:
Thomas Christian Thomsen, 41 år, gift, gårdmand og husfader
Kirstine Olesdatter, 29 år, gift, hans kone, født i Råbjerg Sogn
Hanne Kirstine Thomasdatter, 7 år, barn
Martha Thomasdatter, 2 år, barn
Thomas Madsen, 73 år, gift, husfars far, der af ham forsørges
Johanne Thomasdatter, 74 år, gift, husfars mor, der af ham forsørges
Thomas Jensen Lund, 21 år, ugift, tjenestekarl
De øvrige var født her i sognet
I 1860 boede Thomas Chr. Sørensen hos sin fader i et hus på Heden, Hvidemose Skoledistrikt:
Søren Christian Jensen, 39 år, enkemand, husfader og jordbruger
Thomas Christian Sørensen, 15 år, søn
Janus Christian Sørensen, 7 år, søn
Thomas Jensen, 76 år, enkemand, aftægtsmand
Karen Marie Sørensen, 46 år, enke, husholder, født i Gundersted Sogn, Ålborg Amt
I 1860 boede Hanne Kirstine Thomasdatter hos sine forældre i Jerup [ark 40]:
Thomas Chr. Thomsen, 47 år, gift, gårdmand og husfader
Christine Olesen, 36 år, gift, hans kone, født i Råbjerg Sogn
Hanne Christine Thomsen, 12 år, barn
Martha Thomsen, 7 år, barn
Thomas Madsen, 78 år, gift, husfaders fader, der af ham forsørges
Johanne Thomasdatter, 80 år, gift, husfaders moder, der af ham forsørges
Søren Chr. Pedersen, 15 år, ugift, tjenestedreng, født i Råbjerg Sogn
De øvrige var født her i sognet
Thomas Christian Sørensen blev konfirmeret den 15. april 1860. Han var en søn af husmand Søren Jensen og hustru Birgithe Thomasdatter på Heden. Han havde meget gode kristendomskundskaber og meget god opførsel [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1853 - 1879 side opslag 97] Hanne Kirstine Thomsen blev konfirmeret den 12. april 1863. Forældrene var Thomas Thomsen og hustru Christine Olesdatter i Jerup. Hun var god af kundskaber og meget god af opførsel [Elling Sogn, kirkebog for 1856 - 1873 side 275 opslag 128]
I 1870 var Thomas Chr. Sørensen tjenestekarl i et hus i Lodskovvad, Bunken Distrikt [ark 561]:
Jens Christian Eriksen, 37 år, husfader og jordbruger
Mariane Jensen, 32 år, gift, husmoder
Erik Jensen, 71 år, enke, farfader, aftægtsmand
Ingeborg Jensdatter, 73 år, ugift, faster, aftægtskone
Thomas Chr. Sørensen, 24 år, ugift, tjenestekarl
De var alle født i Råbjerg Sogn
I 1870 boede Hanne Kirstine Thomasdatter hos sin familie på en gård i Jerup, Napstjært Distrikt [film 2910 ark 205]:
Thomas Christian Thomsen, 56 år, husfader og jordbruger
Kirstine Olesen, 46 år, gift, husmoder, født i Råbjerg Sogn
Hanne Kirstine Thomsen, 21 år, ugift, deres barn
Martha Thomsen, 16 år, barn
Jens Chr. Jensen, 15 år, ugift, tjenestekarl
Thomas Madsen, 87 år, enke, aftægtsmand, der forsørges af husfaderen
De øvrige var født i Elling Sogn

Ungkarl Thomas Christian Sørensen, 28 år, af Heden i Råbjerg og pige Hanne Kirstine Thomsen, 25 år, af Jerup blev viet den 29. maj 1874. Forloverne var gårdmændene Thomas Chr. Thomsen af Ledet i Jerup og Jens Christian Thomsen af N. Lomanshave [Elling Sogn, kirkebog for 1869 - 1889 side 752 opslag 282]

I 1880 boede familien i et hus i Heden:
Thomas Christian Sørensen, 34 år, gift, husfader, ejer, jordbruger, født i Råbjerg Sogn, lutheraner
Hanne Kirstine Thomsen, 32 år, gift, hans hustru, født i Elling Sogn, lutheraner
Søren Christian Jensen, 58 år, enke, aftægtsmand, født i Råbjerg Sogn, lutheraner

I 1890 boede familien i et hus i Heden:
Thomas Chr. Sørensen, 45 år, gift, husfader, jordbruger, født i Råbjerg Sogn, tilhørte folkekirken
Hanne Kirstine Thomsen, 42 år, gift, husmoder, født i Elling Sogn, baptist
Juliane Methine Larsen, 16 år, ugift, tjenestetyende, født i Tversted Sogn, tilhørte folkekirken
Søren Chr. Jensen, 68 år, enkemand, aftægtsmand, født i Råbjerg Sogn, tilhørte folkekirken

Thomas Christian Sørensen Heden døde den 22. december 1915, og han blev begravet den 29. december 1915 af sognepræst Melbye. Han var gift med Hanne Christine Thomsen og husejer i Kyllesbæk. Han blev 70 år gammel [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1915 - 1929 side 244 opslag 223]
Husmand Thomads Chr. Sørensen, 70 år, i Kyllesbæk, døde den 22. december 1915. Den formodede dødsårsag var lungebetændelse [Dødsattest, B.127-17]

Ved folketællingen i 1921 boede Hanne Kirstine Thomasdatter i Jerup:
Hanne Sørensen, født den 3/12 1848 i Elling Sogn, enke, rentier, baptist [skema 45 opslag 143]

Hanne Kirstine Sørensen, født Thomasdatter døde den 5. marts 1937 i Jerup, og hun blev begravet fra baptistmenighedens kirke i Jerup den 14. marts 1937 på Jerup Kirkegård. Hun var enke efter husmand Thomas Christian Sørensen af Kyllesbæk, Råbjerg Sogn. Deres sidste fælles bopæl var Kyllesbæk. Hun blev 88 år gammel [Elling Sogn, kirkebog for 1931 - 1937 side 366 opslag 280]

Slægtskab imellem Thomas Christian Sørensen Heden og Hanne Kirstine Thomasdatter

Slægtskab imellem Thomas Christian Sørensen (Heden) og Hanne Kirstine Thomasdatter

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 02-Apr-2017->