Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Niels Splidsboel Christiane Nielsdatter Peter Nikolaj Schmidt Mette Marie Nørager
1821 - 1868 1823 - 1904 1825 - 1902 1828 - 1910
Søren Splidsboel Ane Rasmine Christiane Schmidt
Født: 22. april 1851 i Viborg Født: 24. december 1852 i Ålborg
Død: 8. november 1902 på Smerup Fattiggård, Hvidbjerg Sogn Død: 24. november 1930 i Frederikshavn
Gift: 30. november 1880 i Vor Frue Kirke, Ålborg
Børn: Peter Nikolaj Splidsboel, Niels Christian Splidsboel, Elma Marie Splidsboel, Thora Splidsboel, Karla Emilie Splidsboel †

 

Søren Splidsboel blev født den 22. april 1851, hjemmedøbt den 30. maj 1851 og fremstillet den 30. september 1851. Forældrene var snedkersvend Niels Splidsboel og hustru Christiane Nielsdatter, 29 år. Fadderne var bødker Harms hustru, pigen Ane Marie Nielsen, Rasmussen og skomagersvend Splidsboel [Viborg Domsogn, kirkebog for 1850 - 1857 side 30 opslag 18 og Viborg Sortebrødre, kirkebog for 1849 - 1859  24 opslag 26] Ane Rasmine Christiane Schmidt blev født den 24. december 1852 og døbt den 1. maj 1853. Forældrene var tømmersvend Peter Nicolai Schmidt og hustru Mette Marie Nørager, 23 år, Urbansgade. Fadderne var barnets forældre, tømmersvend Petersen og kone, farversvend Nørager, alle i Ålborg [Ålborg, Budolfi Sogn, kirkebog for 1846 - 1854 side 235 opslag 235]
Ved folketællingen i 1860 boede Søren Splidsboel hos sin familie på matrikel nr. 11, Lemvig Købstads Grund [opslag 51]:
Niels Splidsboel, 39 år, gift, snedkersvend, husfader, født i Lemvig
Christiane, født Nielsdatter, 38 år, gift, hans kone, født i Hodsager Sogn
Niels Splidsboel, 19 år, søn, født i Viborg
Christian Splidsboel, 13 år, søn, født i Viborg
Søren Splidsboel, 9 år, søn, født i Viborg
Thomas Splkidsboel, 7 år, søn, født i Viborg
Andreas Splidsboel, 3 år, søn, født i Lemvig
Ved folketællingen i 1855 boede Ane Rasmine Christiane Schmidt hos sin familie i Hjelmerstald, 7de Rode, stuen:
Peter Nicolai Schmidt, 32 år, gift, tømmersvend, født i Ålborg
Mette Marie Nørager, 27 år, gift, hans kone, født i Skive
Trine Schmidt, 5 år, barn, født i Ålborg
Ane Schmidt, 2 år, barn, født i Ålborg
Sara Nørager, 19 år, ugift, lærer, skræddersyning, født i Skive
Ludvig Parkien, 25 år, ugift, tømmersvend, født i Kongsberg
Rubert Gribs, 21 år, ugift, tømmersvend, født i Kongsberg
Søren Splidsboel blev konfirmeret den 23. april 1865. Forældrene var snedkersvend Niels Splidsboel og hustru Christiane Nielsdatter. Karaktererne var i kundskab: g og i opførsel: sædelig [Lemvig, kirkebog for 1862 - 1886 side 183 opslag 185] Ane Rasmine Christiane Schmidt blev konfirmeret palmesøndag 1867. Forældrene var tømmermester Peter Nicolai Schmidt og hustru Mette Marie Nørager. Hun fik karaktererne mg / mg [Ålborg, Vor Frue Kirke, kirkebog for 1856 - 1889 side 112 opslag 113]
Hun boede i Struer i sommeren 1877

Søren Splidsboel blev optaget i lægdsrullen for 1867 i Lemvig [Ringkøbing Amt lægd 125; 5. udskrivningskreds lægd 216 nr. 1]. Han var 172 cm høj og handelsbetjent. Han gjorde tjeneste 25/4 1874 - 30/7 1875, og den 28. oktober 1874 blev han underkorporal.
Han rejste i 1876 til Gimsing Sogn. Han gjorde tjeneste 17/4 1879 - 18/10 1879, samt fra den 22/6 1882, 20/6 1883 og 10/5 1884. Han fik utjenstdygtighedpas på grund af alder i 1887 [lægd 161 nr. 84]

Ved folketællingen i 1870 boede Søren Splidsboel hos købmand Bøggild i Vestergade 21, forhuset, Lemvig:
Gustav Nørbæk Bøggild, 33 år, gift, husfader, købmand, født i Korsør
Vilhelmine Cornelia Anina Bøggild, født Blicher, 29 år, gift, husmoder, født i Sæby
Fire børn i alderen 1 - 5 år, samt en 21-årig slægtning
Jens Chr. Splidsboel, 22 år, ugift, handelsbetjent, født i Viborg
Søren Splidsboel, 19 år, ugift, lærling, født i Viborg
samt endnu en lærling, to tjenestepiger, en barnepige og en tjenestekarl

-
Ved folketællingen i 1880 var Søren Splidsboel, 26 år, ugift, købmand, født i Lemvig. Han boede i Rydbjerg, Rydbjergvej 2, Ryde Sogn, Ginding Herred, Ringkøbing Amt, hvor ejeren, Thomas Jensen havde købmandsgård indtil 1882 Ved folketællingen i 1880 boede Ane Rasmine Christiane Schmidt hos sine forældre i Ålborg i Peder Barkes Gyde 21, matrikel nr. 839, Forhuset:
Peter Nicolai Schmidt, 55 år, gift, tømmersvend, husfader, født i Ålborg
Mette Marie Cathrine Schmidt, født Nørager, 52 år, gift, hans Kone, født i Nibe
Ane Rasmine Christiane Schmidt, 26 år, ugift, deres datter, født i Ålborg
Peter Nicolai Splidsboel, 1 år, hendes Søn, født i Ålborg
Hans Michael Christensen, 24 år, ugift, bundtmagersvend, født i Nørre Uttrup

Store Ryde Mølle, Ryde Mølle Vej 28, Ryde, blev ejet af brødrene Peter og Christen Christensen fra 1873. I 1882 blev Peter Christensen eneejer af Store Ryde Mølle og Christen Christensen overtog Store Ulsø. I anledning af dette ejerskifte blev købmandsgården flyttet fra Rydbjerg til Store Ryde Mølle, som derved blev en gård, en mølle med tilhørende skænkestue, et bageri og en købmandsgård.

Ungkarl købmand Søren Splidsboel, 29 ½ år, af Ryde, og jomfru Ane Rasmine Christiane Schmidt, 27 11/12 år, af Ålborg, blev viet den 30. november 1880. Forlovere var tømmer P. Schmidt og bager Thorsen [Vor Frue Sogn, Ålborg, kirkebog for 1856 - 1889 side 247 opslag 246]

Søren Splidsboel og Ane Rasmine Christiane Schmidts børn var:

Søren Splidsboel fik næringstilladelse til at drive høkerforretning (købmand) på matrikelnummer 44b, Nørregade 1 i Hvidbjerg den 23. oktober 1884. Butikken er nu døgnkiosk (2014)
Kilde: Tage Jepsen, Thyholm Lokalhistoriske Arkiv

Høkerbutikken, Nørregade 1, Hvidbjerg

Ved folketællingen i 1890 boede familien i Hvidberg By, Hvidberg Sogn på Thyholm i Refs Herred, Thisted Amt:
Søren Splidsboel, 36 år, gift, husfader, købmand, født i Lemvig
Anna Splidsboel, 36 år, gift, husmoder, født i Ålborg
Niels Christian Splidsboel, 8 år, barn, født i Ryde Sogn
Elma Marie Splidsboel, 6 år, barn, født i Ryde Sogn
Thora Andrea Splidsboel, 5 år, barn, født i Hvidbjerg
Peder Christian Pedersen, 14 år, ugift, lærling, født i Kallerup
Christine Kaarlsen, 17 år, ugift, lærerinde, født i Hjørring

Ane og Søren blev separerede i 1894, og de var således separerede, da Niels Christian blev konfirmeret i 1895


Følgende er noteret i Forhandlingsprotokollen vedrørende separation og skilsmisse for Ålborg Stiftamt:

År 1894 den 1. juni mødte for stiftamtet ægtefællerne handelskommis Søren Splidsboel og hustru Anne, født Schmidt her af byen til befalet verdslig mægling i anledning af tilsigtet separation i henseende til bord og seng. Den gejstlige mægling var efter fremlagt attest forgævet prøvet af pastor Bergsøe i Ålborg

Også den verdslige mægling var uden resultat, idet begge ægtefæller var enige om at ønske separation. Der vedtages derefter følgende separationsvilkår:

  1. Familiefællesskabet ophæves fra separationsbevillingens dato at regne
  2. Fællesboet deles således, at manden foruden sine gangklæder som sine andre bodele udtager 2 senge med tilhørende sengeklæder, 1 rundt spisebord med 6 stole nemlig 4 polstrede og 2 rørstole, en ældre sofa, 1 oliemaleri, 1 enkelt skædeskab, 3 par lagener, 3 pudebetræk, 12 håndklæder. Øvrige ejendele og effekter tilfalder hustruen
  3. Ægtefælernes 3 uforsørgede fællesbørn, Christian, Elma og Thora Splidsboel forbliver hos moderen til underhold og opdragelse
  4. Hustruen gør ikke for tiden fordring på noget underholdningsbidrag fra manden
Mødet holdt
Wahl
Oplæst og vedtaget
S. Splidsboel og Anne, født Schmidt

 


Følgende oplysninger stammer fra Vejviseren for Ålborg. Tidspunktet er angivet for indsamligen af oplysninger. Vejviseren blev udgivet et halvt år senere

Titel og navn Bopæl Tid
Forhenværende købmand S. Splidsboel Frederiksgade 6, stuen Oktober 1893
Forhenværende købmand S. Splidsboel Store Nygade 9, 1. sal Oktober 1894
Enke A. Splidsboel Gravensgade 5, 1. sal Oktober 1894
Enke, syerske A. Splidsboel Rantzausgade 2, 1. sal Oktober 1895 - Oktober 1896
Arbejderske A. Splidsboel Ved Stranden 7 sb 1. sal Oktober 1897 - Oktober 1898
Enkefrue A. Splidsboel Rosenlundsgade 3, stuen Oktober 1903
Enkefrue A. Splidsboel Christiansgade 17 Oktober 1904
Enkefrue A. Splidsboel Christiansgade 5 Oktober 1905 - Oktober 1906
Enkefrue A. Splidsboel Danmarksgade 31 Oktober 1908 - Oktober 1910
Enkefrue A. Splidsboel Christiansgade 13 Oktober 1913

Ved folketællingen i 1901 boede Ane Rasmine Christian Schmidt hverken i "Ved Stranden 7" eller i "Rosenlundsgade 3"

Ved folketællingen i 1901 boede Søren Splidsboel på Smerup Fattiggård, Hvidbjerg Sogn [skema 9 opslag 91]:
Søren Splidsboel, født den 22/4 1851 i Viborg, separeret, tilflyttet i 1879 fra Viborg, fattiglem, gift i 1881, 4 levende børn og 1 dødt barn

Søren Splidsboel, 57 år, døde den 8. november 1902 på Smerup Fattiggård, og han blev begravet den 14. november 1902. Han var fraskilt mand på Smerup Fattiggård, tidligere købmand i Hvidbjerg. Hans fraskilte hustrus navn er Anna Smith [Hvidbjerg, kirkebog for 1892 - 1910 side 148 opslag 132]

Ved folketællingen i 1906 boede Ane Rasmine Schmidt i Christiansgade 5, Ålborg. Ejeren var C. Lange:
Anna Splidsboel, født 24. oktober 1852, enke, husmoder, syerske
Thora Splidsboel, født 27. september 1884, ugift, syerske

Ved folketællingen i 1916 boede Ane Rasmine Christiane Splidsboel, født den 24/12 1852, enke, nedsat arbejdsevne på grund af en deform højre arm, syerske, får understøttelse, alderdomsunderstøttelse og privat, på 2. sal på Danmarksgade 16, Frederikshavn [skema 121 opslag 26]

Ved folketællingen i 1921 boede Ane Rasmine Christiane Schmidt i Danmarksgade 16, Frederikshavn:
Anna Rasmine Kristiane Splidsboel, dødt den 24/12 1852 i Ålborg, enke, husmoder, alderdomsunderstøtelse

Ane Rasmine Christiane Splidsboel, født Schmidt døde den 24. november 1930 på Kirkepladsen 5, og hun blev begravet den 1. december 1930 i Frederikshavn Kirkegård. Hun var enke efter købmand Søren Splidsboel, og hendes bopæl var Danmarksgade 16. Hun blev 78 år [Frederikshavn, kirkebog for 1930 - 1932 side 193 opslag 196]
Jens Marius Jensen, Elma Splidsboel og deres barn Jens Marius Jensen blev senere begravet i samme gravsted


Søren Splidsboel was born in 1851 in Viborg. Before 1860 the family mowed back to Lemvig where Søren celebrated his confirmation day in 1865. Søren was educated to be a storekeeper in 1870, and he worked in a merchant's house at Ryde Købmandsgård in 1880. The grocery store was moved in 1882 to Store Ryde Mølle, which was a farm, a mill, a bakery, a grocery store and a taproom. The taproom became Søren's destiny, since he became an alcoholic.

Ane Rasmine Christiane Schmidt was born in 1852 in Ålborg and she celebrated her confirmation day in 1867. She lived in Struer in 1877. She got her first child with Søren in 1878, and they married in 1880 in Ålborg. Niels Christian Splidsboel was born in 1881.

Søren Splidsboel and Ane Rasmine Christiane Schmidt separated in 1894, and Søren vanished. Ane Rasmine Christiane Schmidt lived in vaious addresses in Ålborg until 1913, when she mowed to Frederikshavn to live in an appartment owned by her son in law, Jens Marius Jensen. She died in 1930 in Frederikshavn.


Portrætter fotograferet af H. Tönnies, Ålborg

Søren Splidsboel
fotograferet den 29. december 1879
Peter Nikolaj og Niels Christian Splidsboel
fotograferet den 17. juni 1882

 

Anne Schmidt med børn
Ane Rasmine Christiane Splidsboel, født Schmidt med Karla Emilie på skødet, Peter Nicolai til højre, Elma Marie stående foran, Thora Andrea siddende bagved og Niels Christian til venstre.
Fotograf: A. Jensen, Hvidbjerg

 

Asta Møller, Elma Marie Splidsboel, Thora Andrea Splidsboel
Asta Møller, Elma Marie Splidsboel, Thora Andrea Splidsboel

 

Ane Rasmine Christiane Splidsboel, født Schmidt, som 76-årig i Bunken i 1928.
Ane Rasmine Christiane Splidsboel, født Schmidt, som 76-årig i Bunken i 1928

 

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 12-Jan-2021