Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie

Niels Peter Thomsen

Marie Jensen

Peder Mikkelsen Malene Christensen
1853 - ? 1846 - ? 1862 - 1946 1857 - 1936
Jens Peter Simon Kirsten Petra Petersen
Født: 27. maj 1885 i Ålbæk, Råbjerg Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Født: 21. november 1888 i Klitlund, Råbjerg Sogn

Død: 17. maj 1947 i Ålbæk

Død: 9. oktober 1962 på Centralsygehuset i Hjørring

Gift: 27. april 1909 i Ålbæk Kirke

Børn: Niels Peter Simon, Axel Marinus Simon (se nedenfor) †, Lilly Mary Simon, Gerda Simon

     

Jens Peter Thomsen blev født den 27. maj 1885 og døbt den 28. juni 1885. Forældrene var indsidder Niels Thomsen og hustru Marie Jensen, 33 år, af Ålbæk. Husmandskone Kirstine Jensen af Skagen bar barnet. Fadderne var Ane Petrine Kristensen af Klitlund, Johanne Karoline Thomsen af Ålbæk, husmand Peder Pedersen af Klitlund, ungkarl Jens Kristian Kristensen af Klitlund og ungkarl Kristen Thomsen af Ålbæk. Han fik den 30. juli 1914 navnebevis af By- og Herredsfogeden i Frederikshavn på navnet: Jens Peter Simon [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1880 - 1891 side 18 opslag 18]

Kirsten Petra Petersen blev født den 21. november 1888 og døbt den 9. december 1888. Forældrene var husmand Peder Mikkelsen og hustru Magdalene Christensen, 31 år, af Klitlund. Moderen bar barnet. Fadderne var pige Marie Nielsen af Heden, Christian Christensen af Heden, Anton Mikkelsen af Aalbæk [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1880 - 1891 side 102 opslag 69]

Ved folketællingen i 1890 boede Jens Peter Thomsen hos sine forældre i Ålbæk By:
Simon Peter Jensen, 72 år, ugift, husejer, fiskeri og landmand
Niels Thomsen, 36 år, gift, husfader, fisker, midlertidigt opholdssted: Bunken
Marie Jensen, 44 år, gift, husmoder (halvsøster til husejeren)
Semine Nielsine Marie Thomsen, 8 år, barn
Jens Peter Thomsen, 4 år, barn
De var alle født i Ålbæk

Ved folketællingen i 1890 boede familien i Klitlund, Råbjerg Sogn:
Peter Mikkelsen, 27 år, gift, husfader, husmand og fisker
Malene Kristensen, 32 år, gift, husmoder
Kristine Marie Pedersen, 5 år, barn
Mine Jensine Pedersen, 3 år, barn
Kirsten Petrea Pedersen, 1 år, barn
De var alle født i Råbjerg Sogn

Jens Peter Thomsen blev konfirmeret den 1. oktober 1899. Forældrene var indsidder Niels Thomsen og hustru Marie Jensen af Ålbæk. Kundskaber: g. Opførsel: mg [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1892 - 1902 side 137 opslag 110]

Kirsten Petrea Petersen af Lodskovvad blev konfirmeret den 19. april 1903 i Ålbæk Kirke. Forældrene var husmand Peder Mikkelsen og hustru Magdalene Kristensen af Klitlund. Karakteren for kundskaber var g+ og for forhold mg [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1902 - 1914 side 159 opslag 129]

Ungkarl Jens Peter Thomsen, fisker i Ålbæk og pige Kirsten Petrea Petersen af Klitlund blev viet den 27. april 1909 i Ålbæk Kirke. Forloverne var indsidder Niels Thomsen i Ålbæk og husmand Peter Mikkelsen i Klitlund [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1902 - 1914 side 213 opslag 180]

Jens Peter Thomsen og Kirsten Petra Petersen's børn var:

Ved folketællingen i 1921 boede familien på matrikel nr. 43a i Ålbæk:
Jens P. Simon, født den 27/5 1885, gift, husfader, landmand og fisker
Petrea Simon, født den 21/11 1888, gift, husmoder, husgerning
Peter Simon, født den 5/9 1908, barn
Aksel Simon, født den 23/8 1910, barn
Lilly Simon, født den 2/10 1914, barn
Gerda Simon, født den 7/2 1915, barn
Niels Peter Thomsen, født den 7/7 1853, gift, aftægtsmand, fisker
Marie Thomsen, født den 28/10 1846, gift, aftægtskone, husgerning
De var alle født i Råbjerg Sogn

Ved folketællingen i 1925 boede familien i Ålbæk By [skema 3 opslag 18]:
Jens Peter Simon, født den 27/5 1885, gift, husfader, landbrug
Kirsten Petrea Simon, født den 21/11 1888, gift, husmoder
Aksel Marinus Simon, født den 23/8 1910, barn
Lilly Mary Simon, født den 2/10 1914, barn
Gerda Simon, født den 7/2 1919, barn
Niels Peter Thomsen, født den 7/7 1853, enkemand, aldersstøttet

Jens Peter Simon døde den 17. maj 1947 i Ålbæk, og han blev begravet den 21. maj 1947 på Ålbæk kirkegård. Han var aldersrentenyder, forhenværende fisker af Ålbæk og gift med Petrea Petersen. Deres sidste fælles bopæl var Ålbæk, og han blev 61 år gammel [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1944 - 1955 side 238]

Kirsten Petrea Simon, født Petersen døde den 9. oktober 1962 på Centralsygehuset i Hjørring, og hun blev begravet den 15. oktober 1962 på Ålbæk Kirkegård. Hun var enke efter fisker Jens Peter Simon, Skråvej 5, Ålbæk, og hun blev 73 år gammel [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1956 - 1966 side 257]

 

Jens Peter Thomsen var halvfætter til Kirsten Petra Petersen


Yderligere oplysninger om Axel Marinus Thomsen Simon

Axel Marinus Simon døde den 29. oktober 1936, og han blev begravet den 3. november 1936 på Ålbæk Kirkegård. Han var ugift fisker af Ålbæk, og han blev 26 år gammel [Råbjerg Sogn, kirkebog for 1930 - 1943 side 260]

En af de yngre Ålbæk-fiskere, Axel Simon, er onsdag nat død.
For otte dage siden blev Axel Simon syg af lungebetændelse. Begge lunger var hårdt angrebet, og da han tidligere, sidste gang i foråret, har haft samme sygdom, var der intet håb om redning.
Axel Simon var i sommer forhyret i Skagen som bundgarnsfisker med selskabet Bjerregaard i Frederikshavn. Han skildres af naboer og kammerater som et udmærket menneske.
Torsdag eftermiddag blev han bisat i ligkapellet ved Ålbæk Kirke. En meget stor skare af familie og venner fulgte ligtoget fra hjemmet til kapellet.
På tirsdag finder jordfæstelsen sted.
Kilde: Vendsyssel Tidende fredag den 30. oktober 1936

I går jordedes på Ålbæk Kirkegård den unge fisker, Axel Simon, der så pludselig gik væk efter en meget ondartet lungebetændelse.
Ved kirken samledes det største følge, der nogen sinde har været ved Ålbæk Kirke til en begravelse. Kirken var pyntet med sørgeflor, og kisten var dækket med signerede kranse.
Pastor Lind holdt en gribende tale ud fra Johannes Evangelium 9. kapital, hvor der fortælles om Jesus, der helbreder en blindfødt på en sabbat. Derefter sang Ålbæk Sangkor: "Den store, hvide flok, vi se", hvorefter kisten blev båret ud af afdødes kammerater. Efter jordpåkastelsen takkede lærer Mosdal, Ålbæk, på familiens vegne for den store deltagelse, og indbød følget til en sammenkomst på hotel Mygind. Venner og naboer havde skænket et smukt gravmonument med blandt andet disse ord: "Ingen kender Dagen"
Kilde: Vendsyssel Tidende onsdag den 4. november 1936

Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 25-Aug-2013