Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Jens Peter Thomsen Christine Pedersen Lars Christian Johansen Anne Larsen
1845 - 1937 1847 - ? 1835 - 1899 1845 - 1913
Thomas Christian Thomsen Laura Marie Martine Johansen
Født: 9. november 1874 i Skagen Født: 15. marts 1873 i Ørvad, Tolne Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt
Død: - Død: -
Gift: 5. februar 1897 i Tolne Kirke
Laura Marie Martine Johansens barn: Agnes Petrea Johansen
Fælles børn: Jenny Kristine Thomsen, Karla Augusta Thomsen, Ejner Kristian Thomsen, Erna Margrethe Thomsen, Aleksandra Viktoria Marie Thomsen, Carl Albert Thomsen, Thomas Arne Thomsen

 

Thomas Christian Thomsen blev født den 9. november 1874 og døbt den 7. februar 1875. Forældrene var fisker Jens Peter Thomsen og hustru Christine, født Pedersen. Fadderne var barnets moder, pige Kirstine Thomsen, fisker Nikolaj Pedersen samt ungkarlene Frederik Nielsen og Peder Jensen, alle af Skagen [Skagen, kirkebog for 1865 - 1891 side 31 opslag 30] Laura Marie Martine Johansen blev født den 15. marts 1873 og døbt den 14. april 1873. Forældrene var husmand Lars Kristian Johansen og hustru Ane Larsen, 27 år, af Ørvad. Fadderne var husmand Kristian Nielsen og hustru af Råbjerg, Maren Larsen i Skagen, gårdmand Mads Peter Holm i Vogn, og Thomas Kristian Nielsen i Ugilt [Tolne Sogn, kirkebog for 1858 - 1885 side 72 opslag 71]
Ved folketællingen i 1880 boede Thomas Chr. Thomsen hos sin familie på matrikel nummer 46 og 47, Vesterby i Skagen:
Jens Peter Thomsen, 33 år, gift, husfader, fisker, midlertidigt i Frederikshavn
Christine Thomsen, født Pedersen, 33 år, gift, husmoder
Jacobine Jensine Thomsen, 8 år, datter
Thomas Christian Thomsen, 5 år, søn
Niels Peter Thomsen, 3 år, søn
Niels Thorsen, 15 år, ugift, tjenestedreng
De var alle født i Skagen
Ved folketællingen i 1880 boede Laura Marie Martine Johansen hos sin familie i et hus i Ørvad i Tolne Sogn:
Lars Christian Johansen, 45 år, gift, husfader, lever af sin jordlod, født i Elling Sogn
Ane Johansen, født Larsen, 35 år, gift, hans hustru, født i Skagen
Ejler Martinus Johansen, 13 år, barn, født her i sognet
Laure Marie Martine Johansen, 7 år, barn, født her i sognet
Laurits Christian Marius Johansen, 4 år, barn, født her i sognet
Else Magrete Pedersen, født Christensen, 62 år, enke, født i Mosbjerg Sogn (svigermoder af første ægteskab)
Thomas Christian Thomsen blev konfirmeret den 30. september 1888. Forældrene var bådfører Jens Peter Thomsen og hustru Christine Petersen, Skagen. Karakteren var mg? for både kundskaber og opførsel [Skagen, kirkebog for 1873 - 1891 side 30 opslag 27] Laura Marie Martine Johansen blev konfirmeret søndag efter påsken 1887. Faderen var husmand Lars Johansen i Ørvad [Tolne Sogn, kirkebog for 1885 - 1891 side 184 opslag 36]
Ved folketællingen i 1890 boede Thomas Chr. Thomsen hos sin familie i Skagen:
Jens Peter Thomsen, 45 år, gift, husfader, fisker
Caroline Thomsen, født Pedersen, 42 år, gift, husmoder
Thomas Christian Thomsen, 15 år, søn, fisker
Niels Peter Thomsen, 13 år, barn
Carl August Thomsen, 8 år, barn
Johanne Christine Thomsen, 6 år, barn
De var alle født i Skagen
-

Laura Marie Martine Johansens børn før ægteskab:

Ungkarl Thomas Kristian Thomsen af Frederikshavn og pige Laura Marie Martine Johansen af Tolne blev viet den 5. februar 1897. Forloverne var husmand Lars Kristian Johansen af Tolne og fisker Jens Peter Thomsen af Frederikshavn [Tolne Sogn, kirkebog for 1892 - 1905 side 276 opslag 149]

Thomas Christian Thomsen og Laura Marie Martine Johansens børn var:

Ved folketællingen i 1901 boede familien i Søndergade 40, Frederikshavn:
Thomas Christian Thomsen, født den 9/11 1874 i Skagen, gift, husfader, fiskerskipper, tilflyttet i 1893 fra Skagen
Lavra Marie Thomsen, født den 15/3 1873 i Tolne Sogn, tilflyttet i 1896 fra Tolne Sogn
Jenny Kirstine Thomsen, født den 23/8 1897 i Tolne Sogn, datter, tilflyttet i 1897
Karla Augusta Thomsen, født den 29/8 1899 i Frederikshavn, datter

Ved folketællingen i 1906 boede familien i stuen, Søndergade 40, Frederikshavn [opslag 95 - 97]:
Thomas Chr. Thomsen, gift, husfader, husejer, skipper, midlertidigt i København
Laura Marie Thomsen, gift, husmoder
Jenny Thomsen, barn
Karla Thomsen, barn, midlertidigt i København
Kristian Thomsen, barn
Erna Thomsen, barn

Ved folketællingen i 1911 boede familien i Fredensgade 5, Frederikshavn [opslag 5 - 7]:
Thomas Chr. Thomsen, gift, husfader, husejer, fisker, på søen
Lejligheden i stuen står ubeboet, fordi familien er besøgt af sygdom

Ved folketællingen i 1916 boede familien i stueetagen Fredensgade 5, Frederikshavn [opslag 5 - 7]:
Thomas Chr. Thomsen, født den 9/11 1874, gift, husfader, husejer, fisker, indkomst: 2.600 kroner, formue: 4.000 kroner, skat til staten: 25 kroner, skat til kommunen: 103 kroner
Laura Thomsen, født den 15/3 1874, gift, husmoder
Karla Thomsen, født den 27/8 1900, barn
Christian Thomsen, født den 21/12 1902, barn
Erna Thomsen, født den 18/12 1904, barn
Alexandra Thomsen, født den 21/2 1908, barn
Carl Thomsen, født den 17/6 1910, barn
Thomas Thomsen, født den 8/2 1914, barn

Ved folketællingen i 1921 boede familien i stueetagen i Fredensgade 5, Frederikshavn:
Thomas Chr. Thomsen, født den 9/11 1874 i Skagen, gift, husfader, husejer, skipper på kutteren Selma, tilflyttet i 1893 fra Skagen
Laura Thomsen, født den 15/3 1873 i Tolne Sogn, gift, husmoder, tilflyttet i 1892 fra Tolne
Erna Thomsen, født den 18/12 1903 i Frederikshavn, barn
Aleksandra Thomsen, født den 21/2 1907 i Frederikshavn, barn
Karl Albert Thomsen, født den 2/6 1907 i Frederikshavn, barn
Thomas Thomsen, født den 8/12 1914 i Frederikshavn, barn
Adolf Fischer, født i 1889 i Tyskland, ugift, logerende, tømrer, tilflyttet i 1920 fra Tyskland

Ved folketællingen i 1925 boede familien i stueetagen i Fredensgade 5, Frederikshavn:
Chr. Thomas Thomsen, født den 9/11 1874 i Skagen, gift, husfader, husejer, skipper,
Laura Marie Thomsen, født den 15/3 1873 i Tolne Sogn, gift, husmoder
Carla Thomsen, født den 27/8 1899 i Frederikshavn, barn, husbestyrerinde, midlertidigt på Haslevvej 17, Åbybro
Erna Margrethe Thomsen, født den 18/12 1903 i Frederikshavn, datter, bogholderske
Alexandra Thomsen, født den 21/2 1907 i Frederikshavn, barn, hjælper til i huset
Carl Albert Thomsen, født den 17/6 1909 i Frederikshavn, barn, gymnasieelev
Thomas Arne Thomsen, født den 8/2 1914 i Frederikshavn, barn
Aksel Thomsen, født den 19/4 1893, manden ved ikke, hvor det var (Bindslev Sogn), ugift, logerende, mekaniker

Ved folketællingen i 1930 boede familien i stueetagen i Fredensgade 5, Frederikshavn:
Thomas Chr. Thomsen, født den 9/11 1874 i Skagen, gift, husfader, fiskeskipper, gift i 1897, 7 levende børn
Laura Marie Martine Thomsen, født den 15/3 1873 i Tolne Sogn, gift, husmoder
Carl Albert Thomsen, født den 17/6 1909 i Frederikshavn, ugift, barn, sparekasseassistent i Sparekassen Frederikshavn

Thomas Christian Thomsen blev uddannet som fisker, og han blev kutterfører i 1898, fører af kutteren "Sanne", FN129. Han var suppleant til bestyrelsen for Frederikshavn Fiskeriforening.
Kilde: Dansk Fiskeristat 1935

Om Ejner Kristian Thomsen

Ungkarl, fisker Ejner Christian Thomsen af Frederikshavn og pige af Bangsbostrand Esther Helene Pedersen, født den 14. maj 1902 som datter af husmand Jens Peter Pedersen og hustru Louise Marie Christensen, Elling Sogn, blev viet den 23. december 1924 i Bangsbostrand Kirke. Forloverne var fædrene [Flade Sogn, kirkebog for 1919 - 1924 side 303 opslag 301]

Ved folketællingen i 1925 boede familierne på 1. sal i Fredensgade 5, Frederikshavn:
Ejnar Chr. Thomsen, født den 21/12 1901 i Frederikshavn, gift, husfader, fisker
Esther Helene Thomsen, født den 14/5 1902 i Elling Sogn, gift, husmoder, tilflyttet fra Gærumvej, Flade Sogn i det seneste år

Ejner Kristian Thomsen og Esther Helene Pedersens barn er:

Ved folketællingen i 1930 boede familien på 1. sal i Fredensgade 5, Frederikshavn:
Ejner Chr. Thomsen, født den 21/12 1901 i Frederikshavn, gift i 1924, husfader, fiskeskipper hos Thomas Chr. Thomsen
Esther Helene Thomsen, født den 14/5 1902 i Elling Sogn, gift, husmoder,
Poul Chr. Thomsen, født den 27/9 1928 i Frederikshavn, barn
Peter Johannes Pedersen, født den 8/9 1910 i Bangsbostrand, ugift, slægtning, fisker hos Thomas Chr. Thomsen, tilflyttet fra Gærumvej, Frederikshavn, i det seneste år (broder til husmoderen)

Ejnar Chr. Thomsen blev uddannet som fisker på Fiskeskipperskolen i Frederikshavn i 1919, og han blev kutterfører i 1928. Han var fører af kutteren "Skandia", FN140.
Kilde: Dansk Fiskeristat 1935

Om Carl Albert Thomsen

60 år: Sparekassedirektør C. A. Thomsen, Spare- og Lånekassen for Lemvig Købstad og Omegn, fylder 60 år den 17. juni 1969. Han er frederikshavner af fødsel og startede sin karriere i Frederikhavn og Omegn Sparekasse i godt 6 år, indtil han i 1932 kom til sparekassen i Lemvig, der er egnens største pengeinstitut. I 10 år var han assistent, derefter bogholder i andre 10 år, indtil han i 1952 blev udnævnt til direktør. Han er formand for Sparekasserne i Ringkøbing Amt og har været det en i en længere årrække. Han er tillige medlem af Repræsentantskabet for Danmarks Sparekasseforening og medlem af Samarbejdsregionen for Sparekasserne i Viborg og Ringkøbing Amter.
Kilde: Jyllands Posten - VendelboArkivet

Nekrolog: Forhenværende sparekassedirektør C. A. Thomsen, Lemvig, 69 år, er død. Han stammede fra Frederikshavn og kom i 1932 til sparekassen i Lemvig. I 1952 udnævntes han til direktør og han sad på denne post i 20 år, inden han trak sig tilbage. Han havde gennem årene en lang række tillidshverv.
Kilde: Vendsyssel Tidende den 22. juli 1978 - VendelboArkivet

Sparekassedirektør Carl Albert Thomsen (17.6 1909 - 18.7 1978) blev begravet på Lemvig Kirkegård [Dansk KirkegårdsIndex]

Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 16-Jun-2013