Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Anders Rasmussen Anne Rasmusdatter Ove Sørensen Maren Andersdatter
1760 - 1848 1784 - 1818 1772 - ? 1783 - ?
Anders Andersen Skræp Lucia Ovesdatter
Født: 2. oktober 1816 i Frørup Sogn Født: 24. april 1816 i Herrested sogn
Død: 8. januar 1882 i Frørup Sogn Død: 27. juli 1861 i Frørup Sogn
Gift: 30. oktober 1847 i Frørup Kirke
Børn: Anders Andersen†, Maren Andersen† og Maren Andersen†

 

Anders Andersen blev født den 2. oktober 1816, hjemmedøbt den samme dag og døbt den 10. november 1816. Forældrene var gårdmand Anders Rasmussen Skræp og hustru Ane Rasmusdatter i Frørup. Han blev frembåren af Ane, Jens Nielsen's hustru, og Marie, Niels Madsen's. Fadderne var Peder Ebbesen, Christen Hindriksen, og Jørgen Madsen, alle gårdbrugere i Frørup [Frørup Sogn, kirkebog for 1814 - 1826 side 9 opslag 8]. Lucie Ovesdatter blev født den 24. april 1816, hjemmedøbt samme dag, og døbt på Kristi Himmelfastsdag (23. maj) 1816. Moderen var Maren Andersdatter i Willumstrup. Den udlagte barnefader var ungkarl Ove Sørensen [Herrested Sogn, kirkebog for 1813 - 1833 side 27 opslag 29].
Anders Andersen blev konfirmeret i 1832. Forældrene var gårdmand Anders Rasmussen Skræp og hustru Ane Rasmusdatter i Frørup. Han var født den 2. oktober 1816, og hans karakterer var tg i kundskaber og mg i opførsel [Frørup Sogn, sogn 193 bog 7 film 2/5 side 55]. Lucia Ovesdatter af Kastel blev konfirmeret i 1831. Forældrene var indsidder Ove Sørensen og Maren Andersdatter. Hun var god af kundskaber og meget god af opførsel [Herrested Sogn, kirkebog for 1813 - 1833 side 90 opslag 87].
I 1834 boede Anders Andersen hos sine forældre på en gård i Frørup By, Frørup Sogn
Anders Rasmussen, 74 år, enkemand, gårdmand
Gjertrud Andersdatter, 39 år, ugift, hans barn af 1. ægteskab
Jørgen Andersen, 27 år, ugift, hans barn af 2. ægteskab
Anders Andersen, 18 år, ugift, hans barn af 2. ægteskab
Johanne Hansdatter, 17 år, ugift, tjenestebud.
I 1834 var Lucie Ovesdatter tjenestepige på en gård i Maare By, Herrested Sogn:
Hans Justesen, 31 år, enkemand, gårdmand
Just Hansen, 2 år, ugift, hans søn,
og tjenestefolkene Hans Jørgensen, 26 år, Lucie Ovesdatter, 18 år, Ane Villadsdatter, 13 år, Mette Christensdatter, 34 år, og Hans Andersen, 18 år.

Hendes forældre boede på en gård i Kastel, Herrested Sogn, Vindinge Herred:
Ove Sørensen, 62 år, gift, indsidder og almisselem
Maren Andersdatter, 51 år, gift, hans kone
og deres børn Ane, 14 år, Maren, 11 år, og Hans, 7 år.

I 1840 boede Anders Andersen på en gård i Frørup:
Anders Rasmussen, 81 år, enkemand, gårdejer
og børnene Jørgen, 35 år, Anne, 25 år, Anders, 23 år,
Anne Ovesdatter, 19 år, ugift, tjenestepige
I 1840 var Lucie tjenestepige på en gård i Ørbæk By:
Niels Larsen, 36 år, gift, gårdmand
Karen Pedersdatter, 37 år, gift, hans kone
og børnene Karen, 11 år, Ane, 10 år, Sophia, 7 år, Stine, 5 år, Johanne, 2 år,
og tjenestefolkene Anders Ovesen, 23 år, Losia Ovesdatter, 24 år, Rasmus Christoffersen, 16 år.

I 1845 boede Anders Andersen og Lucie Ovesdatter hos Anders Rasmussen på en gård i Frørup By:
Anders Rasmussen, 85 år, enkemand, gårdmand, født her i sognet
Jørgen Andersen, 37 år, ugift, hans søn, født her i sognet
Anders Andersen, 28 år, ugift, hans søn, født her i sognet
Lucie Larsdatter, 28 år, ugift, tjenesterpige, født i Herrested Sogn
Gjertrud Pedersdatter, 17 år, ugift, tjenesterpige, født i Svindinge Sogn.

Ungkarl og gårdfæster Anders Andersen af Frørup og pigen Lucie Ovesdatter ligeledes af Frørup, født i Herrested Sogn, blev viet i Kirken den 30. oktober 1847. Forloverne var boelsmand Hans Tønnesen af Frørup Mark og ungkarl Jørgen Andersen af Frørup [Frørup Sogn, kirkebog for 1841 - 1891 side 7 opslag 10].

Anders Andersen og Lucie Ovesdatter's børn var:

I 1850 boede familien i et hus i Frørup By, Frørup Sogn:
Anders Andersen Skræp, 33 år, gift, husfæster, husfader, født her i sognet
Lucia Ovesdatter, 32 år, gift, hans kone, født i Herrested Sogn
Udøbt barn, under 1 år, deres søn, født her i sognet.

Lucia Ovesdatter, 45 år, døde den 27. juli 1861, og hun blev begravet den 1. august 1861 [Frørup Sogn, kirkebog for 1838 - 1892 side 120 opslag 93].


Anders Andersen, 45 år, enkemand og husmand i Frørup, og Sofie Andersdatter, 34 år, tjenestepige på Sludegård, blev viet den 27. juni 1862 i Kirken. Forloverne var husmændene Anders Larsen af Såderup, Skellerup Sogn, og Knud Poulsen af Frørup Mark [Frørup Sogn, kirkebog for 1841 - 1891 side 26 opslag 29].

Anders Andersen og Sofie Andersdatter's barn var:

I 1880 boede familien i et hus i Frørup By, Frørup Sogn:
Anders Andersen, 63 år, gift, husfader, husfæster, født her i sognet
Sofie Andersen, 51 år, gift, hans hustru, født her i sognet.

Anders Andersen,65 år,døde den 8. januar 1882, og han blev begravet den 14. januar 1882. Han var husmand af Frørup [Frørup Sogn, kirkebog for 1838 - 1892 side 47 opslag 49].

I 1890 boede Sofie Andersen i et hus i Frørup By, Frørup Sogn:
Ole Hansen, 48 år, gift, husfader, husmand, født i Skjellerup Sogn
Maren Ovesdatter, 66 år, gift, husmoder, født i Herrested Sogn (Lucie Ovesdatter's yngre søster)
Kristine Marie Sørensen, 4 år, ugift, plejebarn, født i Frørup Sogn
Sophie Andersdatter, 61 år, enke, husmoder, husfæster, født i Frørup Sogn.

I 1901 boede Sofie Andersdatter i Frørup. Hun levede af sin formue.

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 10-Mar-2020