Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Jørgen Andersen Inger Marie Hansen ? ?
1856 - ? 1859 - 1920 ? - ? ? - ?
Laurids Johannes Andersen Maren Kristine Elvine Pedersen
Født: 29. januar 1894 i Vejstrup Født: 8. oktober 1893
Død: 9. august 1972 Død: 5. marst 1973
Gift: ?
Børn: Herluf Andersen Skræp, Charles Skræp, Marius Skræp, Alma Andersen Skræp og Tage Andersen Skræp.

Nogle efterkommere efter Laurids Johannes Andersen og Maren Kristine Elvine Pedersen

Herluf Andersen Skræp og Nelly, Voldstrup mellem Ringe og Kværndrup
  Randi Skræp, plejedatter
Charles Skræp og Inger Jensine Mørkenborg, Kværndrup
  Leif Mørkenborg Skræp, politibetjent i Vordingborg
    Susanne Mørkenborg Skræp
  Bent Mørkenborg Skræp, en kendt kok på Fyn, og Doris Dyrup Petersen
    Bettina Mørkenborg Skræp, børnehavepædagog i Slagelse
     Henrik Mørkenbog Skræp, bygningskonstruktør på Syddansk Universitet
  Vagn Mørkenborg Skræp, slagter p.t. på Scanhide
    Janne Mørkenborg Skræp, stud. med. (2006)
Marius Skræp og Else Mørkenborg, Kværndrup
  Birthe Mørkenborg Skræp og Anders Jørgen Christensen, Herringe
    Anders Mørkenborg Christensen
    Stine Mørkenborg Christensen
Alma Andersen Skræp, født den 6. marts 1933, fabrikkmedarbeider, og Kurt Lønberg Jensen, renovatør, Kimestadveien 61, 3184 Horten. Alma døde den 5. mai 2006 etter en tids sykeleie.
  Helene Lønberg Jensen, gift 1. gang med Tor Kåre Nilsen, sjømann
  Helene Lønberg Jensen, gift 2. gang med Poul Erik Olesen, blikkenslager, smed. Helene bodde i Danmark (Fyn) fra 1973 til 1988, da hun flyttet tilbake til Norge.
    Frank Lønberg Olesen og Lene Samuelsberg, Liaveien 10, 3180 Nykirke; Det er et lite tettsted utenfor Horten. Han flyttet hit til Norge i 1999.
      Pernille Samuelsberg Olesen
  Helene Lønberg Jensen, gift 3. gang med Helge Nielsen, tømrer
    Stig Lønberg Nielsen, Thuresengade 33c, 5000 Odense; Han har aldri bodd i Norge. Stud. med. (2006).
  Helene Lønberg Jensen, gift 3. gang med Knud Kristian Engelhardt Rasmussen, bygmester; Sørbygaten 35; 3187 Horten
  Laurits Christian Lønberg Jensen, selvstendig næringsdrivende ved renovasjon, og Trine Christensen, hjelpepleier, Bragesgate 6, 3182 Horten
    Christian Lønberg Jensen, Kiellandsgate 32, 3183 Horten
    Anette Lønberg Jensen, blomsterdekoratørlærling, Gullvingeveien 10, 3172 Vear. Ligger utenfor Tønsberg by.
  Anne Britt Lønberg Jensen, kontorsjef, gift 1. gang med Bjørn Einar Henriksen, dreier.
    Janne Marenka Henriksen, soussjef, og Sven Erik Marswale Lysell, dreir, Asylgata 6a, 3182 Horten
    Lars Lønberg Henriksen, Asylgata 6a, 3182 Horten
    Nina Lønberg Henriksen, Storgata 90a, 3182 Horten, restaurantmedarbeider
  Anne Britt Lønberg Jensen, gift 2. gang med Jan Edgar Kjønnøy, sveiser
    Chriss Edgar Lønberg Kjønnøy, Mellom Keisemark 45, 3183 Horten. Kelnerlærling
  Anne Britt Lønberg Jensen, kontorsjef, gift 3. gang med William Øverland, annleggsleder, Mellom Keisemark 45, 3183 Horten
  Knut Lønberg Jensen og Beate Sørensen, kontorassistent
    Levi Steven Lønberg Jensen Sørensen, Sunnivas vei 3, 4633 Kristiansand. Går i snekkerskole (2006), og bor hos sin mor.
  Knut Lønberg Jensen og Hege Nygård, Rørestrandveien 5, 3186 Horten
    Sara Nygård. Adresse ukjent. Hun bor hos fosterforeldre.
Tage Andersen Skræp og Else Jul Kristensen
  Jørgen Andersen Skræp, skovarbejder på Ravnholt Gods
  Henning Andersen Skræp, ansat i en jernvarefabrik, og Margit Hald Rasmussen, ansat i AktivSuper
    Jane Hald Skræp
    Lene Hald Skræp
  Kirsten Skræp, sygehjælper, og Claus Kristensen, antikvitetshandler, Ringe
  Mogens Andersen Skræp, landmand og Anita Nielsen, gartneritekniker
    Alfred Andersen Skræp
    Johanne Andersen Skræp
    Udøbt pige, født 11. februar 2006
  Birgit Skræp, køkkenleder, og Holger Hansen, landmand
    Jesper Skræp Hansen
    Julie Skræp Hansen

Charles og Marius Skræp var brødre, og Inger og Else Mørkenborg var søstre.

Lars Henriksen og Nina Henriksen er tvillinger.

Laurids Johannes Andersen
Laurids Johannes Andersen

 

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 22-Jan-2017