Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Christen Christensen Kirsten Hansdatter Lars Nielsen Johanne Hansdatter
1788 - ? 1796 - ? 1795 - 1830 1794 - 1871
Hans Christensen Anne Larsdatter
Født: 19. august 1822 i Gudbjerg Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt Født: 6. august 1827 i Ryslinge Sogn
Død: 31. december 1905 i Gudbjerg Død: 20. december 1903 i Gudbjerg
Gift: 2. august 1845 i Gudbjerg Kirke
Børn: Kirsten Hansen, Ane Hansen, Lars Christian Hansen, Johanne Christine Marie Hansen, Lars Christian Hansen, Christen Hansen, Johanne Christine Hansen

 

Hans Kristensen blev født den 19. august 1822 og døbt den 6. oktober 1822 i Kirken. Forældrene var Kristian Kristensen og hustru Kirsten Hansdatter af Ellerup Kohave [Gudbjerg Sogn, sogn 115 bog 2 film 1/7 side 34]. Anne Larsdatter blev født den 6. august 1827, og hun blev døbt i Ryslinge Kirke den 16. september 1827. Forældrene var Lars Nielsen, smed, og Johanne Hansdatter, Tøjstrup Smedie [Ryslinge Sogn, sogn 121 bog 4 film 1/8 side 25].
Ved folketællingen i 1834 boede Hans Christensen hos sine forældre på en gård i Ellerup By, Gudbjerg Sogn:
Kristen Kristensen, 46 år, gift, gårdmand
Kirsten Hansdatter, 38 år, gift, hans kone
Kristen Kristensen, 13 år, deres barn
Hans Kristensen, 12 år, deres barn
Peder Kristensen, 6 år, deres barn
Mette Marie Kristensen, 10 år, deres barn
Maren Kristensen, 8 år, deres barn
Anne Kristensen, 2 år, deres barn
Hans Jørgen Larsen, 32 år, tjenestefolk
Mads Jørgensen, 22 år, tjenestefolk
Anne Magrethe Pedersdatter, 21 år, tjenestefolk
Ved folketællingen i 1834 boede Anne Larsdatter hos sin moder og stedfader i et hus i Ryslinge By [film 709 side 232]:
Christian Conrad Trochmann, 31 år, gift, smed
Johanne Hansdatter, 37 år, hans kone
Ane Larsdatter, 7 år, hendes barn
Inger Kirstine Trochmann, 3 år, deres barn.
Ved folketællingen i 1840 boede Hans Christensen hos sin fader i Gudbjerg Sogn:
Christen Christensen, 53 år, enke, gårdfæster
Christen Christensen, 19 år, hans barn
Hans Christensen, 18 år, hans barn
Peder Christensen, 12 år, hans barn
Mette Marie Christensdatter, 16 år, hans barn
Maren Christensdatter, 14 år, hans barn
Ane Christensen, 8 år, hans barn
Karen Christensen, 6 år, hans barn
Rasmus Davidsen, 19 år, ugift, tjenestefolk
Karen Knudsdatter, 24 år, ugift, tjenestefolk.
Ved folketællingen i 1840 boede Anne Larsdatter hos sin moder og stedfader i et hus i Lamdrup, Gislev Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt:
Kristian Conrad Trochmann, 37 år, gift, smed, fæstehusmand
Johanne Hansdatter, 46 år, gift, hans kone
Edel Kirstine Marie Trochmann, 9 år, deres datter
Anne Larsdatter, 13 år, deres datter
Anne Jensdatter, 64 år, enke, aftægtskone
Johanne M. Hansdatter, 23 år, ugift, væverske.
Ved folketællingen i 1845 boede Hans Christensen hos sine forældre på Davidsgården, Brenderup Vænge, Gudbjerg Sogn:
Christen Christensen, 57 år, gift, gårdmand, født her i sognet
Ane Clausdatter, 31 år, gift, hans kone, født i Gislev Sogn
Christen Christensen, 24 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Hans Christensen, 22 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Mette Marie Christensdatter, 20 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Maren Christensdatter, 18 år, deres barn, født her i songet
Peder Christensen, 16 år, deres barn, født her i sognet
Ane Christensdatter, 13 år, deres barn, født her i sognet
Karen Christensdatter, 11 år, deres barn, født her i sognet
Knud Christensen, 3 år, deres barn, født her i sognet
Jens Jensen, 22 år, ugift, tjenestefolk, født i Gislev Sogn
Rasmus Madsen, 21 år, ugift, tjenestefolk, født i Kværndrup Sogn.
Ved folketællingen i 1845 boede Anne Larsdatter hos sin moder og stedfader på en gård i Gudbjerg By:
Kristian Konrad Trochmann, 42 år, gift, gårdmand, født i Svendborg
Johanne Hansdatter, 50 år, gift, hans kone, født i Hesselager Sogn, Svendborg Amt
Inger Kristine Marie Trochmann, 14 år, deres datter, født i Ryslinge Sogn
Anne Larsdatter, 18 år, ugift, husmoderens datter af første ægteskab, født i Ryslinge Sogn
Rasmus Pedersen, 20 år, ugift, tjenestefolk, født i Hesselager Sogn
Rasmus Kaspersen, 19 år, ugift, tjenestefolk, født i Oure Sogn.

Hans Kristensen, ungkarl og gårdmand i Gudbjerg, og Anne Larsdatter, opholdende sig hos sin stedfader Trochmann i Gudbjerg, blev gift den 2. august 1845 i Kirken. Forloverne var gårdmand Nielsen og Jens Kristensen, begge af Ellerup [Gudbjerg Sogn, sogn 115 bog 4 film 5/6 side 142].

Hans Christensen og Anne Larsdatter's børn var:

Ved folketællingen i 1860 boede familien på en gård i Gudbjerg Sogn [film 1692 side 61B]:
Hans Christensen, 38 år, gift, født her i sognet, gårdmand, sognefoged
Ane Larsen, 33 år, gift, født i Ryslinge Sogn, hans kone
Kirsten Hansen, 13 år, født her i sognet, deres barn
Ane Hansen, 8 år, født her i sognet, deres barn
Niels Jørgen Hansen, 27 år, ugift, født i Skårup Sogn, tjenestefolk
Maren Andersen, 25 år, ugift, født i Oure Sogn, tjenestefolk.

Ved folketællingen i 1870 boede familien på en gård i Gudbjerg By, Gudbjerg Sogn [film 4836 side 153]:
Hans Christensen, 47 år, gift, født i Gudbjerg Sogn, husfader, gårdmand og sognefoged
Ane Larsen, 42 år, gift, født i Ryslinge Sogn, husmoder
Ane Hansen, 18 år, fraskilt, født i Gudbjerg Sogn
Lars Christian Hansen, 7 år, født i Gudbjerg Sogn, hans barn
Johanne Christine Hansen, under 1 år, født i Gudbjerg, hans barn
Christian Conrad Trochmann, 66 år, gift, født i Svendborg, forhenværende smedemester
Johanne Hansdatter, 75 år, gift, født i Hesselager Sogn
Maren Dorthea Rasmine Andrea Larsen, 15 år, ugift, født i Gudbjerg, tjenestepige
Peder Christiansen, 15 år, ugift, født i Hesselager Sogn, tjenestedreng

Ved folketællingen i 1880 boede familien på en gård i Gudbjerg Sogn [film 3350, optællingsliste 3 husstand 12]:
Hans Christensen, 57 år, gift, født her i sognet, husfader, gårdmand
Ane Larsen, 52 år, gift, født i Ryslinge Sogn, hans hustru
Lars Christian Hansen, 17 år, født her i sognet, hans barn
Johanne Christine Hansen, 10 år, født her i sognet, hans barn
Rasmus Christensen, 26 år, ugift, født i Hesselager Sogn, tjenestefolk
Anne Margrethe Kristine Pedersen, 23 år, ugift, født i Hesselager Sogn, tjenestefolk.

Ved folketællingen i 1890 boede familien på en gård i Gudbjerg Sogn [film 8352, optællingsliste 12 husstand 14]:
Hans Christensen, 67 år, gift, født i Gudbjerg Sogn, husfader, gårdejer, sognefoged
Ane Larsen, 62 år, gift, født i Ryslinge Sogn, husmoder
Lars Christian Hansen, 27 år, ugift, født i Gudbjerg Sogn, søn
Hanne Christine Hansen, 21 år, ugift, født i Gudbjerg Sogn, datter
Hans Christian Pedersen, 1 år, født i Gudbjerg Sogn, dattersøn
Anton Christian Poulsen Christensen, 22 år, Nautrup Sogn (?), Viborg Amt, tjenestekarl
Ane Marie Rasmussen, 33 år, ugift, født i Gudbjerg Sogn, tjenestepige

Hans Christensen døde den 31. december 1905 på Gudbjerg Mark, og han blev begravet den 8. januar 1906 på Gudbjerg Kirkegård ved kapelan H. F. Jørgensen. Han var forhenværende sognefoged, dannebrogsmand og gårdmand på Gudbjerg Mark samt enkemand efter afdøde hustru Anne Larsen. Den sidste fælles bopæl var på Gudbjerg Mark. Han blev 83 år gammel [Gudbjerg sogn, kirkebog for 1902 - 1912 side 234 opslag 219]. Anne Larsen døde den 20. december 1903, og hun blev begravet den 28. december 1903 på Gudbjerg Kirkegård ved pastor Andersen, kapelan ved Ryslinge Valgmenighed. Hun var gårdmandshustru på Gudbjerg Mark og født i Ryslinge Sogn. Hun var gift med gårdmand Hans Christensen, Gudbjerg Mark, og hun blev 76 år gammel. Den afdøde var i mange år medlem af Ryslinge Valgmenighed [Gudbjerg Sogn, kirkebog for 1902 - 1912 side 283 opslag 246]

   


Hans Christensen var født på Davidsgården i Ellerup. Han fæstede gården matrikel nummer 17a i Gudbjerg efter sin kone's stedfader, Christian Conrad Trochmann. Gården brændte ved et lynnedslag i juni 1893. Gården var forsikret for 9.456 kroner.
Den 1. oktober 1849 blev han sognefoged, som han varetog i næsten 40 år. Da han fratrådte, blev han udnævnt til Dannebrogsmand den 18. juli 1889. Der blev ikke indsendt en levnedsbeskrivelse til Ordenskapitlet. [Efterkommere efter Henrik, Gudme Kommunes Lokalhistoriske Arkiv, E108, og bilag til side 10, samt Protokollen for Danebrogsmænd 1879 - 1892 nr. 570].


Jens Peter Møller, 27 år, ungkarl på Lysabild på Als og Ane Hansen, 16 år, i Gudbjerg blev viet den 17. oktober 1867. Forloverne var Hans Sørensen i Vormark og Peder Nielsen fra Als [Gudbjerg Sogn, sogn 115 bog 6 film 5/6 side 149].

Niels Nielsen, 26 år gammel, født den 4. september 1853, ungkarl i Gudbjerg og søn af afdøde Niels Nielsen, samme sted, og første gang enken Ane Hansen, født den 17. oktober 1851, blev viet den 16. januar 1880 i Kirken. Fadderne var Hans Christensen, sognefoged i Gudbjerg, og Hans Sørensen, gårdmand i Vormark [Gudbjerg Sogn, sogn 115 bog 7 film 5/6 side 155].


Hans Christian Pedersen blev født den 9. maj 1888 og døbt i Kirken den 27. maj 1888. Moderen var ugifte Johanne Christiane Hansen, sognefoged Hans Christensens datter af Gudbjerg, 18 3/4 år gammel. Den udlagte barnefader var ungkarl Søren Møller Pedersen af Ellerup Grøftehave. Fadderne var gårdmand Christian Pedersen og hustru af Ellerup Grøftehave, gårdmand Knud Christensen og hustru af Ellerup Kohave, sognefoged Hans Christensen af Gudbjerg. I henhold til Sunds-Gudme Herredsfoged Lehns birkedommers navnebevis af den 8. juli 1905 er hans fulde navn Hans Christian Møller [Gudbjerg Sogn, sogn 115 bog 8 film 1/4 side 10].

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 14-Apr-2018