Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Peder Hansen Karen Hermansen Frants Hansen Maren Sørensen
1828 - ? 1835 - 1918 1819 - ? 1823 - ?
Hans Herman Hansen Anne Kirstine Frantsen
Født: 19. juni 1864 i Hesselager Sogn Født: 13. februar 1864 i Hesselager Sogn
Død: 22. januar 1938 Død: 18. april 1934 i Hesselager
Gift: 8 maj 1895 i Vejstrup Valgmenigheds Kirke
Børn: Valborg Hermann, Frans Peder Hermann, Jens Julius Hermann, Dagmar Pouline Hermann og Karen Cecilie Hermann

 

Hans Hermann Hansen blev født den 19. jun 1864 og døbt den 7. august 1864. Forældrene var fruentimmeret Karen Hermansen (28 år) af Stokkebæk, og som barnefader var udlagt ungkarl Peder Hansen af Boholt. Fadderne var pigen Pouline Hermansen af Øxendrup, ungkarl Peder Hermansen af Stokkebæk, ungkarl Peder Larsen af Hesselager, ungkarl Anders Hansen af Hesselager og husmand Poul Hansens hustru af Vormark.
I henhold til Sunds-Gudme Herrefoged lehns birkedommers navnebevis af den 25. januar 1906 er hans fulde navn Hans Hermann [Hesselager Sogn, sogn 117 bog 3 film 2/4 side 46]
Anne Kirstine Frandsen blev født den 13. februar 1864 og døbt den 10. april 1864. Forældrene var gårdmand Frands Hansen og hustru Maren Sørensen, 36 år, af Vormark. Fadderne var boelsmand Jens Hansens hustru i Vormark, ungkarl Hans Sørensen, Vormark, ungkarl Jens Peder Madsen, Hesselager, ungkarl Poul Henrik Hansen, Vormark og husmand Anders Pedersens hustru [Hesselager Sogn, sogn 117 bog 3 film 4/4 side 92]
Hans Hermann Hansen blev konfirmeret den 6. oktober 1878. Moderen var Karen Hermansen af Stokkebæk. Karaktererne mg ? for kundskaber og mg for opførsel [Hesselager Sogn, sogn 117 bog 7 film 274 side 31] Anne Kirstine Frandsen blev konfirmeret den 28. april 1878. Faderen var gårdmand Frands Hansen. Karaktererne for kundskaber og opførsel var mg ? [Hesselager Sogn, sogn 117 film 3/4 side 78]
Ved folketællingen i 1880 boede Hans Hermann hos sin moder og morfader i et hus i Hesselager:
Hermand Dinesen, 81 år, enkemand, husfader, jordbruger
Peder Hermansen, 50 år, ugift, hans søn, tømmermester
Karen Hermansen, 44 år, ugift, hans datter, husbestyrerinde
Hans Hermand Hansen, 15 år, hendes søn
De var alle født i Hesselager Sogn
Ved folketællingen i 1880 boede familien på en gård i Vormark By, Hesselager Sogn:
Frants Hansen, 61 år, gift, husfader, gårdfæster
Maren Sørensen, 57 år, gift, hans hustru
Søren Frandsen, 25 år, ugift, søn
Hans Frandsen, 20 år, ugift, søn
Jens Frandsen, 17 år, søn
Anne Kirstine Frandsen, 15 år, datter
De var alle født i Hesselager Sogn
Ved folketællingen i 1890 boede Hans Hermann hos sin morbror og moder i Stokkebæk, Hesselager Sogn:
Peder Hermansen, 60 år, ugift, husfader, husmand og tømmermand
Karen Hermansen, 54 år, ugift, hans søster, husholderske
Hans Herman Hansen, 25 år, ugift, søn, tømrer
De var alle født i Hesselager Sogn
Ved folketællingen i 1890 boede Anne Kirstine Frandsen hos sin moder på en gård i Vormark:
Maren Sørensen, 62 år, enke, husmoder og gårdfæsterske
Anne Kirstine Frandsen, 25 år, ugift, datter, tjenestepige
Anne Marie Kirstine Nielsen, 21 år, ugift, tyende, tjenestepige
Niels Knudsen, 41 år, ugift, tyende, avlskarl
Anders Peder Nielsen, 18 år, ugift, tyende, tjenestekarl,
De var alle født i Hesselager Sogn

Hans Hermann og Ane Kirstine Frantsens efterkommere er:

Valborg Hermann, født den 17 februar 1896 i Øxenbjerggård og død den 22. januar 1938 samme sted
Frans Peder Hermann, født den 21. oktober 1897 i Øxenbjerggård og død den 14. maj 1960 samme sted
Jens Julius Hermann, født den 10. september 1899 i Øxenbjerggård, gårdejer, død den 15. august 1947 på Svendborg Sygehus, og Ellen Amalie Pedersen, født 18. marts 1901 i Slæbæk, Kirkeby Sogn, og død den 8. februar 1955 i Øxenbjerggård. De blev gift den 1. januar 1932 i Tved Kirke
  Hans Hermann, født den 22. oktober 1937 i Øxenbjerggård, gårdejer, og Irene Cathrine Jørgensen, født i 1941 i Jegerup Sogn. De blev gift i 1966. Hans døde den 14. juni 2007
Dagmar Pouline Hermann, født den 9. juli 1901 i Øxenbjerggård, død den 3. september 1985 på Hvedholm Plejehjem i Fåborg
Karen Cecilie Hermann, født den 27. juni 1904 i Øxenbjerggård, død den 22. januar 1951 på Svendborg Sygehus, og Anton Larsen, født den 2. januar 1903 i Gudme, og død den 16. maj 1998 på Svendborg Sygehus. De blev gift den 15. maj 1940, og de boede på "Herregården" i Vormark

 

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 27-Jan-2012