Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Jens Andersen Marie Nielsdatter Lars Christensen Maren Larsdatter
1778 - 1839 1776 - 1846 1785 - 1863 1787 - 1822
Hans Jensen Kirsten Larsdatter
Født: 6. marts 1817 i Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt Født: 24. februar 1815 i Hesselager Sogn
Død: 14 feb 1888 i Hesselager Død: 6. maj 1895 på Vormark Mark, Hesselager Sogn
Gift: 1 juni 1845 i Nørre Lyndelse Kirke
Børn: Maren Kirstine Hansen, Anne Marie Hansen, Kirsten Hansen, Jens Hansen, Lars Hansen, Borger Hansen, Anders Hansen, Rasmus Hansen

-

Hans Jensen blev født den 6. marts 1817 og døbt den 20. april 1817. Forældrene var Jens Andersen i Hesselager og hustru Marie Nielsdatter. Fadderne var Pigen A. Kirstine Nielsdatter fra Tårup, gårdmand Jacob Jørgensen i Hesselager, gårdmand Mads Christensen i Hesselager, gårdmand Berthel Henriksen i Hesselager og Jørgen Nielsen [Hesselager Sogn, sogn 117 bog 1 film 1/6 side 7] Kirsten Larsdatter blev født den 24. februar 1815 og hjemmedøbt den samme dag. Dåben blev publiseret den 26. februar 1815. Hun var slegfredbarn af Lars Christensen, tjenende i Vormark Mølle og Maren Larsdatter i Vormark. Fadderne var pigen Dorthe Larsdatter i Vormark, Hans Larsen's kone i Hesselager, Hans Pedersen i Hesselager, Rasmus Christensen, ungkarl i Vormark, og Jens Hansen's hustru samme sted [Hesselager Sogn, sogn 117 bog 1 film 1/6 side 26].
Hans Jensen blev konfirmeret den første søndag efter påsken i 1831. Forældrene var gårdmand Jens Andersen og hustru Marie Nielsdatter. Han var god i kundskaber og opførsel [Hesselager Sogn, sogn 117 bog 2 film 4/10 side 99]. Kirsten Larsdatter blev konfirmeret den første søndag efter påsken i 1829. Hendes forældre var gårdmand Lars Christensen og afgangne hustru Maren Larsdatter. Karaktererne var meget godt for kundskaber og ligeledes for opførsel [Hesselager Sogn, sogn 117 bog 2 film 4/10 side 121].
Ved folketællingen i 1834 boede Hans Jensen hos sine forældre på en gård i Hesselager By:
Jens Andersen, 56 år, gift, gårdmand
Marie Nielsen, 57 år, gift, hans kone
Peder Jensen, 29 år, ugift, deres barn
Ane Kirstine Jensen, 25 år, ugift, deres barn
Hans Jensen, 17 år, barn
Borger Jensen, 15 år, barn
Mette Eggersen, 44 år, gift, indsidder
Lars Hansen, 2 år, hendes søn.
Ved folketællingen i 1834 var Kirsten Larsdatter tjenestepige på en gård på Åby Mark i Skårup:
Ole Emil Kongsted, 29 år, enkemand, gårdejer
Thora Oline Christine Anine Hanne Marie Albertine Emilie Kongsted, 3 år, datter
Maren Haa, 26 år, ugift, husholderske
Petra Oline Christine Morgenstjerne Kongsted, 23 år, ugift, husjomfru
Kirsten Larsdatter, 19 år, ugift, tjenestepige
Karen Gregersdatter, 22 år, ugift, tjenestepige
Maren Hansdatter, 24 år, ugift, tjenestepige
Kristen Larsen, 29 år, ugift, tjenestekarl
Gothard Schwartz, 20 år, ugift, tjenestekarl
Niels Larsen, 52 år, ugift, tjenestekarl
Jens Rasmussen, 73 år, ugift, almisselem.
- Ved folketællingen i 1840 var Kirsten Larsdatter tjenestepige på en gård i Hesselager:
Lars Rasmussen, 41 år, gift, gårdmand
Ane Marie Pedersdatter, 26 år, gift, hans kone
Peder Larsen, 2 år, søn
Karen Iversdatter, 78 år, enke, aftægtskone
Barbara Hansdatter, 17 år, , plejebarn
Kirsten Larsdatter, 25 år, ugift, tjenestefolk
Karen Hansdatter, 18 år, ugift, tjenestefolk
Jens Hansen, 27 år, ugift, tjenestefolk
Hans Pedersen, 17 år, ugift, tjenestefolk
Ved folketællingen i 1845 var Hans Jensen tjenestekarl hos sin kommende svigerfar på en gård i Hesselager By:
Lars Christensen, 62 år, gift, gårdmand, født her i sognet
Kirsten Hansdatter, 62 år, gift, hans kone, født på Tåsinge
Maren Kirstine Hansen, 2 år, deres barnebarn, plejebarn, født her i sognet
Maren Larsdatter, 26 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Hans Jensen, 27 år, ugift, tjenestekarl, født her i sognet
Peder Iversen, 16 år, ugift, tjenestedreng, født her i sognet
Grethe Larsdatter, 77 år, enke, aftægtsgårdkone, født her i sognet.
Ved folketællingen i 1845 var Kirsten Larsdatter inderste hos en husmand i Hesselager By:
Rasmus Christensen, 45 år, gift, husmand og daglejer, født i Langå
Maren Christensdatter, 43 år, gift, hans kone, født i Gudbjerg Sogn
Maren Rasmussen, 12 år, ugift, deres datter, født her i sognet
Kirsten Larsdatter, 30 år, ugift, inderste, født her i sognet
Maren Pedersdatter, 79 år, enke, husmandsenke, aftægtskone, født i Øxendrup Sogn

Ungkarl Hans Jensen af Freltofte, 34 år, og pigen Kirsten Larsdatter, af Freltofte, 30 år, blev viet den 1. juni 1845. Forloverne var boelsmand Povel Jensen på Heden Mark og gårdmand Christen Jørgensen på Årslev Mark [Nørre Lyndelse Sogn, sogn 105 bog 5 film 6/15 side 175].

Hans Jensen og Kirsten Larsdatter's børn var:

Ved folketællingen i 1850 boede familien i et hus på Freltofte Mark, Nørre Lyndelse Sogn, Aasum Herred, Odense Amt:
Hans Jensen, 33 år, gift, daglejer, husfader, født i Hesselager Sogn, Svendborg Amt
Kirsten Larsdatter, 35 år, gift, hans kone, født i Hesselager Sogn
Ane Marie Hansen, 5 år, barn, født her i sognet
Kirsten Hansen, 3 år, barn, født her i sognet
Jens Hansen, 1 år, barn, født her i sognet

Ved folketællingen i 1855 boede familien i et hus på Freltofte Mark, Nørre Lyndelse Sogn:
Hans Jensen, 38 år, gift, husmand, født i Hesselager Sogn
Kirsten Larsdatter, 40 år, gift, hans kone, født i Hesselager Sogn
Ane Marie Hansen, 10 år, barn
Kirsten Hansen, 8 år, barn
Jens Hansen, 6 år, barn
Lars Hansen, 4 år, barn
Borger Hansen, 2 år, barn,
Børnene var født her i sognet.

Familien flyttede fra Nørre Lyndelse til Hesselager den 29. september 1857.

Ved folketællingen i 1860 boede familien på en gård i Vormark, Hesselager Sogn:
Hans Jensen, 49 år, gift, gårdmand, husfader, født i Hesselager Sogn
Kirsten Larsen, 45 år, gift, hans kone, født i Hesselager Sogn
Anne Marie Hansen, 15 år, datter, født i Nørre Lyndelse Sogn, Odense Amt
Kirsten Hansen, 13 år, datter, født i Nørre Lyndelse Sogn
Jens Hansen, 11 år, søn, født i Nørre Lyndelse Sogn
Lars Hansen, 9 år, søn, født i Nørre Lyndelse Sogn
Borger Hansen, 6 år, søn, født i Nørre Lyndelse Sogn
Anders Hansen, 4 år, søn, født i Nørre Lyndelse Sogn
Rasmus Hansen, 1 år, søn, født i Hesselager Sogn
Lars Christensen, 77 år, enkemand, aftægtsmand, født i Hesselager Sogn.

Ved folketællingen i 1880 boede familien på en gård i Vormark By:
Hans Jensen, 68 år, gift, husfader, gårdejer, født i Hesselager Sogn
Kirsten Larsdatter, 64 år, gift, hans hustru, født i Hesselager Sogn
Jens Hansen, 30 år, ugift, deres søn, født i Nørre Lyndelse Sogn, Odense Amt
Borger Hansen, 26 år, ugift, deres søn, født i Nørre Lyndelse Sogn
Peder Pedersen, 16 år, ugift, tjenestekarl, født i Gudme Sogn
Maren Pedersen, 21 år, ugift, tjenestepige, født i Hesselager Sogn.

Hans Jensen døde den 14. februar 1888, og han blev begravet den 21. februar 1888. Han blev 70 år gammel, og han var gift og gårdmand i Hesselager [Hesselager Sogn, sogn 117 bog 13 film 1/2 side 14].

Ved folketællingen i 1890 boede enken Kirsten Larsen på en gård i Vormark, Hesselager Sogn [film 8361 løbenummer 23 blad 2]:
Kirsten Larsen, 74 år, enke, frilutheraner, født i Hesselager Sogn, husmoder, gårdejerinde
Jens Hansen, 40 år, gift, frilutheraner, født i Nørre Lyndelse Sogn, husfader, gårdbestyrer
Ane Marie Rasmussen, 41 år, gift, frilutheraner, født i Hesselager Sogn, husmoder
Hans Jensen, 6 år, frilutheraner, født i Hesselager Sogn, barn
Karen Kirstine Rasmine Jensen, 4 år, frilutheraner, født i Hesselager Sogn, barn
Niels Peder Vikmann, 18 år, ugift, medlem af Folkekirken, født i Århus Amt, tyende, tjenestekarl
Maren Larsen, 18 år, ugift, medlem af Folkekirken, født i Århus Amt, tyende, tjenestepige.

Kirsten Larsdatter døde den 6. maj 1895 på Vormark Mark, og hun blev begravet den 14. maj 1895. Hun var enke efter gårdmand Hans Jensen af Vormark Mark, og født i Vormark By som datter af gårdmand Lars Kristensen. Hun blev 80 år gammel [Hesselager Sogn, kirkebog for 1892 - 1926 side 160 opslag 260]


Fra 1852 til 1858 var E. V. A. Rambusch hjælpepræst for pastor Mule i Nr. Lyndelse - Hørby Sogn. Rambusch stod i nær forbindelse med V. Birkedal, sognepræst i Ryslinge. Klaus Berntsen, der i 1861, 17 år gammel, blev friskolelærer i Hørby, skrev siden i sine erindringer, at den fynske vækkelse før 1850 kun havde sat svage spor i sognet; der var kun "en væver, en hørhegler, to skræddere og en gårdmandsfamilie" der sluttede sig til den, hed det. Men, fortsætter Berntsen, da Rambusch kom, måtte folk hen at høre, hvad den "hellige" præst sagde. "Hans tale var i begyndelsen som en rullende torden, men efterhånden klang den mildt om nåde og frelse ved Jesu Kristi Forsoningsdød". I den følgende tid var der i sognene en ret talrig grundtvisk kreds [Anders Pontoppidan Thyssen: Vækkelsernes frembrud i Danmark i første halvdel af det 19. århundrede, volume 3: De fynske Vækkelser, bind 2 side 251 (1964)].

Fra 1849 var V. Birkedal sognepræst i Ryslinge, og med ham begyndte en ny tid for sognet. Ryslinge blev den grundvigske bevægelses højborg på Fyn [Anders Pontoppidan Thyssen: Vækkelsernes frembrud i Danmark i første halvdel af det 19. århundrede, volume 3: De fynske Vækkelser, bind 2 side 274 (1964)].


Hans Jensen og Kirsten Larsdatter var ikke gift, da Kirsten fødte deres første barn. Som tidens skik var, blev barnet sat i pleje hos sin (sted)mormoder.
Da Kirsten blev gravid igen, flyttede de til Nørre Lyndelse, Assum Herred, Odense Amt. Måske adlød de Danske Lov af 1683, 6. bog om Misgerninger, 13. kapitel om Løsagtighed, 3. paragraf, som lyder:
"Dersom nogen for anden vorder mistænkt og berøgtet at leve et letfærdigt eller skammeligt levned med hver andre, bør den ikke alene at pålægges, sig fra hver andre endeligen at entholde, men om de er ledige personer, slet af byen, sognet og vel herredet fra hver andre sig at begive. Og hvis de det ikke gøre, skulle de udstå Kirkens disciplin og straffes af deres herskab."
De begav sig sammen til et andet Amt, hvor der var mildere moralske vinde. Ved det 2. barns dåb, skrev præsten, at forældrene var husmand Hans Jensen og hans forlovede Kirsten Larsdatter, begge på Freltofte Mark. Ikke noget med fruentimmer og udlagte barnefader, som ved det første barns dåb i Hesselager Kirke.
Der var ikke megen samkvem med familien i Hesselager. Kun en gang var en person fra hjemegnen fadder ved en barnedåb. Det var mosteren, Maren Larsdatter, ved Lars Hansen's dåb i 1851.
Efter næsten 13 år udlændighed vendte de tilbage til Hesselager. De flyttede ind hos Kirsten's fader, som døde 6 år senere.
Efter Hans Jensen's død gjorde Kirsten Larsdatter oprør mod Folkekirken og blev "fri-lutheraner" [Redaktøren's bemærkning i 2005].

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 12-Apr-2018