Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Jens Andersen Ane Marie Nielsdatter Lars Hansen Anna Henriksdatter
1778 - 1839 1776 - 1846 1785 - 1858 1787 - 1878
Rasmus Jensen Karen Larsdatter
Født: 4. september 1814 i Hesselager Sogn Født: 22. marts 1818 i Hesselager Sogn
Død: 19. januar 1882 i Hesselager Sogn Død: 13. juli 1901 i Hesselager Sogn
Gift: 17. oktober 1846 i Hesselager Kirke
Børn: Anne Marie Rasmussen, Anne Rasmussen, Jens Rasmussen, Lars Rasmussen

 

Rasmus Jensen blev født den 4. september 1814 og hjemmedøbt den 5. september 1814. Han blev fremstillet den 23. oktober 1814 i Kirken. Forældrene var gårdmand Jens Andersen i Hesselager og hustru Marie Jensdatter. Fadderne var H. I. Møller's hustru, Peder Jørgensen's hustru, Mads Christensen, Jørgen Nielsen og Morten Hansen, alle fra Hesselager [Hesselager Sogn, sogn 117 bog 1 film 1/6 side 3]. Karen Larsdatter blev født den 22. marts 1818 og døbt den 19. april 1818 i Kirken. Forældrene var gårdmand Lars Hansen og hustru Ane Henriksdatter i Hesselager. Fadderne var Christen Jensen's hustru, ungkarl Niels Christensen, gårdmand Jacob Hansen og gårdmand Anders Krog, alle fra Hesselager [Hesselager Sogn, sogn 117 bog 1 film 2/6 side 31].
Rasmus Jensen blev konfirmeret den første søndag efter påsken i 1829. Forældrene var gårdmand Jens Andersen og hustru Marie Jensdatter. Han blev født den 4. september 1814, og hans karakterer var god i både kundskab og opførsel [Hesselager Sogn, sogn 117 bog 2 film 4/10 side 97]. Karen Larsdatter blev konfirmeret den første søndag efter påsken i 1832. Forældrene var gårdmand Lars Hansen og hustru Ane Henriksdatter. Karaktererne var udmærket god i kundskaber og opførsel [Hesselager Sogn, sogn 117 bog 2 film 5/10 side 124].
Ved folketællingen i 1834 var Rasmus Jensen tjenestekarl på i gård i Vormark, Hesselager Sogn:
Niels Hansen, 54 år, gift, fæstegårdmand
Margrethe Knudsdatter, 41 år, gift, hans kone
Hans Nielsen, 21 år, ugift, barn
Rasmus Nielsen, 19 år, ugift, barn
Johanne Nielsdatter, 17 år, ugift, barn
Anders Nielsen, 12 år, ugift, barn
Knud Nielsen, 10 år, ugift, barn
Anne Nielsdatter, 8 år, ugift, barn
Maren Nielsdatter, 7 år, ugift, barn
Anne Marie Nielsdatter, 5 år, ugift, barn
Karen Nielsdatter, 2 år, ugift, barn
Rasmus Jensen, 20 år, ugift, tjenestefolk
Maren Mortensdatter, 22 år, ugift, tjenestefolk
Karen Jørgensdatter, 58 år, ugift, inderste.
Ved folketællingen i 1834 boede Karen Larsdater hos sin familie på en gård i Hesselager Sogn:
Lars Hansen, 49 år, gift, gårdmand
Ane Henrichsen, 48 år, gift, hans kone
Karen Larsen, 16 år, ugift, deres barn
Henrich Larsen, 12 år, ugift, deres barn
Søren Larsen, 10 år, ugift, deres barn
Ane Larsen, 6 år, ugift, deres barn
Maren Larsen, 4 år, ugift, deres barn
Hans Mortensen, 21 år, ugift, tjenestekarl
Karen Christensen, 57 år, enke, aftægtsenke.
Ved folketællingen i 1840 boede Rasmus Jensen hos sin moder på en gård i Hesselager By:
Marie Nielsdatter, 64 år, enke, gårdmandsenke
Rasmus Jensen, 26 år, ugift, hendes barn
Borger Jensen, 21 år, ugift, hendes barn
Ane Kirstine Jensdatter, 32 år, ugift, hendes barn
Peter Jørgensen, 50 år, gift, inderste og daglejer
Ane Jørgensen, 63 år, gift, hans kone.
Ved folketællingen i 1840 boede Karen Larsdater hos sin familie på en gård i Hesselager Sogn:
Lars Hansen, 55 år, gift, gårdmand
Ane Hendriksdatter, 54 år, gift, hans kone
Karen Larsdatter, 22 år, ugift, deres barn
Hendrik Larsen, 17 år, ugift, deres barn
Søren Larsen, 15 år, ugift, deres barn
Ane Larsdatter, 12 år, ugift, deres barn
Marie Larsen, 10 år, ugift, deres barn
Karen Christensdatter, 63 år, enke, aftægtskone
Hans Pedersen, 25 år, ugift, hendes søn, skrædder.
Ved folketællingen i 1845 boede Rasmus Jensen hos sin moder på en gård i Hesselager By:
Marie Nielsdatter, 69 år, enke, fæsterske af gården, født i Frørup Sogn, Svendborg Amt
Rasmus Jensen, 31 år, ugift, hendes søn, født her i sognet
Borgen Jensen, 26 år, ugift, hendes søn, født her i sognet
Maren Sørensdatter, 29 år, ugift, tjenestetyende, født her i sognet
Peder Jørgensen, 55 år, gift, inderste og daglejer, født i Vindinge Sogn, Svendborg Amt
Ane Jørgensdatter, 66 år, gift, hans kone, født her i sognet.
Ved folketællingen i 1845 boede Karen Larsdater hos sin familie på en gård i Hesselager Sogn:
Lars Hansen, 61 år, gift, gårdmand, født i Oure Sogn
Ane Hendriksdatter, 59 år, gift, hans kone, født her i sognet
Karen Larsdatter, 27 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Hendrik Larsen, 22 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Søren Larsen, 20 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Ane Larsdatter, 17 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Maren Larsdatter, 15 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Karen Christensdatter, 68 år, enke, aftægtsgårdkone, født her i sognet
Hans Pedersen, 30 år, ugift, hendes søn, skrædder, født her i sognet.

Ungkarl og gårdmand Rasmus Jensen, født den 4. september 1814 som søn af afdøde gårdmand Jens Andersen i Hesselager, og ugifte Karen Larsdatter, født den 22. marts 1818 som datter af gårdmand Lars Hansen i Hesselager, blev viet den 17. oktober 1846 i Kirken. Fadderne var gårdmændene Peder Jensen og Lars Hansen, begge af Hesselager [Hesselager Sogn, sogn 117 bog 9 film 1/2 side 7].

Rasmus Jensen og Karen Larsdatter's børn var:

Ved folketællingen i 1850 boede familien på en gård i Hesselager By:
Rasmus Jensen, 36 år, gift, gårdmand, husfader, født i Hesselager Sogn
Karen Larsen, 32 år, gift, hans kone, født i Hesselager Sogn
Ane Marie Rasmussen, 2 år, ugift, deres datter, født i Hesselager Sogn
Rasmus Christophersen, 25 år, ugift, tjenestefolk, født i Oure Sogn
Kirsten Hansdatter, 20 år, ugift, tjenestefolk, født i Frørup Sogn.

Ved folketællingen i 1855 boede familien på en gård i Hesselager By:
Rasmus Jensen, 41 år, gift, gårdmand, husfader, født i Hesselager Sogn
Karen Larsdatter, 37 år, gift, hans kone, født i Hesselager Sogn
Anne Marie Rasmussen, 7 år, ugift, hans barn, født i Hesselager Sogn
Anne Rasmussen, 5 år, ugift, hans barn, født i Hesselager Sogn
Jens Rasmussen, 1 år, ugift, hans barn, født i Hesselager Sogn
Rasmus Christoffersen, 30 år, ugift, tjenestekarl, født i Oure Sogn
Sidsel Larsdatter, 30 år, ugift, tjenestepige, født i Hesselager Sogn.

Ved folketællingen i 1860 boede familien på en gård i Hesselager By:
Rasmus Jensen, 46 år, gift, gårdmand, husfader
Karen Larsdatter, 42 år, gift, hans kone
Anne Marie Rasmussen, 12 år, ugift, deres datter
Anne Rasmussen, 10 år, ugift, deres datter
Lars Rasmussen, 2 år, ugift, deres søn
Lars Jensen, 49 år, gift, tjenestekarl
Johanne Rasmussen, 23 år, ugift, tjenestepige
alle var født i Hesselager Sogn.

Ved folketællingen i 1880 boede familien på en gård i Hesselager By:
Rasmus Jensen, 65 år, gift, husfader, gårdejer
Karen Larsen, 61 år, gift, hans kone
Anne Marie Rasmussen, 31 år, ugift, deres datter
Anne Rasmussen, 22 år, ugift, deres datter
Jens Rasmussen, 19 år, ugift, deres søn
Rasmus Hansen, 17 år, ugift, tjenestekarl
alle var født i Hesselager Sogn.

Rasmus Jensen døde den 19. januar 1882, og han blev begravet den 26. januar 1882. Han var gift og gårdmand i Hesselager. Han døde 67 år gammel af nyrebetændelse [Hesselager Sogn, sogn 117 bog 13 film 1/2 side 7].

Ved folketællingen i 1890 boede Karen Larsdatter hos sin søn og svigerdatter i Hesselager By [film 8359 løbenummer 10]:
Jens Rasmussen, 29 år, gift, tilhørte Folkekirken, født i Hesselager Sogn, husfader, gårdejer
Sine Jensen, 32 år, gift, tilhørte Folkekirken, født i Gudbjerg Sogn, husmoder
Rasmus Jensen, 1 år, ugift, tilhørte Folkekirken, født i Hesselager Sogn, barn
Karl Kristian Hansen, 19 år, ugift, tilhørte Folkekirken, født i Vindinge Sogn, tjenestetyende, karl
Rasmus Rasmussen, 15 år, ugift, tilhørte Folkekirken, født i Hesselager Sogn, tjenestetyende, dreng
Anders Andersen, 68 år, ugift, tilhørte Folkekirken, født i Oure Sogn, tjenestetyende, karl
Maren Hansen, 17 år, ugift, tilhørte Folkekirken, født i Hessealger Sogn, tjenestetyende, pige
Karen Larsen, 71 år, enke, frilutheraner, født i Hesselager Sogn, aftægtskone.

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 12-Apr-2018