Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Laurits Hansen Karen Jørgensdatter Anders Hansen Kirsten Olesdatter
1736 - ? 1747 - 1778 1735 - ? 1747 - ?
Hans Larsen Karen Andersdatter
Døbt: 3. maj 1778 i Vindinge Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt Født: 1780 i Langæble By, Frørup Sogn
Død: 31. januar 1847 i Langæble, Frørup Sogn Død: 10. januar 1868 i Langæble, Frørup Sogn
Gift: 20. november 1801 i Frørup Kirke
Børn: Anders Hansen, Karen Hansdatter, Lars Hansen, og Ole Hansen

     

Hans, søn af Lauritz Hansen og hustru Karen Jørgensdatter blev døbt domino miseri den 3. maj 1778. Han blev båren af jomfru Inger Block Abel i præstegården. Fadderne var Rasmus Andersen, Hans Madsen, Anders Kjær og Anders Nielsen's hustru [Vindinge Sogn, sogn 202 bog 3 film 3/7 år 1778 nr. 10]. Karen, en datter af gårdmand Anders Hansen og hustru Kirsten Olufsdatter i Langæble, blev døbt den 2. søndag i advent den 10. december 1780. Fadderne var Lars Christiansen Bondo med flere [Frørup Sogn, sogn 193 bog 5 film 2/7 side 78 nr. 32].
Ved folketællingen i 1787 boede Hans Larsen hos sine forældre i Kogsbølle i Vindinge Sogn:
Lauritz Hansen, 51 år, gift, husbond, bonde og gårdmand
Gjertrud Christensdatter, 31 år, gift, madmoder
Hans Lauritzen, 10 år, ugift, hans søn af 1ste ægteskab
Christen Thomas Lauritzen, 8 år, ugift, deres barn af 2det ægteskab
Karen Lauritzdatter, 7 år, ugift, deres barn af 2det ægteskab
Juliane Kirstine Lauritzdatter, 3 år, ugift, deres barn af 2det ægteskab
Hans Lauritzen, 33 år, ugift, tjenestefolk
Karen Christiansdatter, 21 år, ugift, tjenestefolk
Maren Hansdatter, 29 år, gift, inderste, national soldats kone.
Ved folketællingen i 1787 boede Karen Andersdater hos sine forældre i Langæble By, Frørup Sogn:
Anders Hansen, 52 år, gift, husbond, bonde og gårdmand
Kirsten Olesdatter, 36 år, gift, madmoder
Simon Andersen, 21 år, ugift, søn af 1. ægteskab
Anne Andersdatter, 13 år, ugift, barn af sidste ægteskab
Maren Andersdatter, 9 år, ugift, barn af sidste ægteskab
Karen Andersdatter, 6 år, ugift, barn af sidste ægteskab
Dorthe Andersdatter, 2 år, ugift, barn af sidste ægteskab
Niels Michelsen, 23 år, ugift, tjenestekarl
Hans Andersen, 82 år, gift, husbondens fader, fattig og nyder almisse
Lisbeth Frankesdatter, 44 år, gift, hans kone
Mads Knudsen, 24 år, gift, tjenestekarl
Karen Hansdatter, 23 år, gift, hans kone
Peder Hansen, 10 år, ugift, hendes broder
Ved folketællingen i 1801 boede Hans Larsen hos sine forældre på en gård i Kogsbølle By, Vindinge Sogn:
Lars Hansen, 64 år, gift, husbonde, bonde og gårdbruger
Giertrud Christensdatter, 46 år, gift, hans kone
Hans Larsen, 23 år, ugift, hans søn af 1st ægteskab
Karen Larsdatter, 18 år, ugift, deres barn
Juliane Kirstine Larsdatter, 16 år, ugift, deres barn
Lars Christiansen, 17 år, ugift, tjenestekarl.
Ved folketællingen i 1801 boede Karen Andersdatter hos sine forældre i Langæble By, Frørup Sogn:
Anders Hansen, 71 år, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer
Kirsten Olesdatter, 53 år, gift, hans kone
Karen Andersdatter, 21 år, ugift, deres datter
Dorthe Andersdatter, 16 år, ugift, deres datter
Mads Larsen, 33 år, ugift, tjenestefolk
Jacob Larsen, 28 år, ugift, tjenestefolk, gevorben soldat
Jens Hindsesen, 13 år, ugift, tjenestefolk

Ungkarl Hans Larsen af Kogsbølle og pigen Karen Andersdatter af Langæble blev viet den 20. november 1801. Forloverne var husmand Lars Bondo og gårdmand Anders Andersen, begge af Slude [Frørup Sogn, sogn 193 bog 5 film 4/7 side 269 nr. 7 i 1801].

Hans Larsen og Karen Andersdatter's børn var:

Ved folketællingen i 1834 boede familien på en gård i Langæble By, Frørup Sogn:
Hans Larsen, 57 år, gift, gårdmand
Karen Andersdatter, 54 år, gift, hans kone
Kirsten Olsdatter, 87 år, enke, svigermoder, der af husfaderen forsørges
Anders Hansen, 27 år, ugift, hans barn
Karen Hansdatter, 21 år, ugift, hans barn
Lars Hansen, 18 år, ugift, hans barn
Ole Hansen, 18 år, ugift, hans barn
Kirsten Karlsdatter, 18 år, ugift, tjenestebud

Ved folketællingen i 1840 boede familien på en gård i Tårup By, Frørup Sogn:
Hans Larsen, 62 år, gift, gårdejer
Karen Andersdatter, 59 år, gift, hans kone
Lars Hansen, 23 år, ugift, barn
Frederik Povelsen, 30 år, ugift, tjenestefolk
Anders Pedersen, 20 år, ugift, tjenestefolk
Kirsten Larsdatter, 22 år, ugift, tjenestefolk
Maren Nielsdatter, 28 år, ugift, tjenestefolk.

Ved folketællingen i 1845 boede familien på gården Langæble i Tårup By, Frørup Sogn:
Hans Larsen, 67 år, gift, gårdmand, født i Vindinge Sogn
Karen Andersdatter, 64 år, gift, hans kone, født her i sognet
Lars Hansen, 29 år, ugift, deres søn, født her i sognet
Anders Jørgensen, 29 år, ugift, deres tjenestefolk, født i Øxendrup Sogn
Niels Jørgensen, 22 år, ugift, deres tjenestefolk, født i Hesselager Sogn
Kristian Andersen, 17 år, ugift, deres tjenestefolk, født i Vindinge?? Sogn
Kirsten Rasmusdatter, 28 år, ugift, deres tjenestefolk, født her i sognet
Anne Kristiansdatter, 17 år, ugift, deres tjenestefolk, født her i sognet.

Hans Larsen døde 31. januar 1847, og han blev begravet den 8 februar 1847. Han blev 69 år gammel, og han var fæstegårdmand i Langæble [Frørup Sogn, sogn 193 bog 11 film 1/5 side 8].

Ved folketællingen i 1850 boede Karen Andersdatter hos sønnen på en gård i Langæble, Frørup Sogn:
Lars Hansen, 34 år, ugift, gårdfæster, født her i sognet
Karen Andersdatter, 70 år, enke, gårdmandsenke og aftægtskone, født her i sognet
Ole Pedersen, 10 år, ugift, plejesøn, født i Rønninge Sogn
Anders Larsen, 32 år, ugift, deres tjenestekarl, født i Vindinge Sogn
Peder Kristensen, 21 år, ugift, deres tjenestekarl, født i Hesselager Sogn
Peder Hansen, 20 år, ugift, deres tjenestekarl, født i Kullerup Sogn
Lars Jensen, 17 år, ugift, deres tjenestekarl, født her i sognet
Anne Marie Hansdatter, 26 år, ugift, deres tjenestepige, født her i sognet
Johanne Hansdatter, 28 år, ugift, deres tjenestepige, født i Øxendrup Sogn

Ved folketællingen i 1860 boede Karen Andersdatter hos sin søn på en gård i Langæble, Frørup Sogn:
Lars Hansen, 44 år, gift, gårdmand og husfader, født her i sognet
Maren Nielsdatter, 30 år, gift, hans kone, født i Ellinge Sogn
Hans Larsen, 8 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Karen Larsen, 6 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Niels Larsen, 4 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Anne Kirstine Larsen, 2 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Karen Andersdatter, 80 år, enke, husfaderens moder, der forsørges af ham, født her i sognet
Peder Hansen, 31 år, ugift, tjenestefolk, født i Skjellerup Sogn
Hans Rasmussen, 21 år, ugift, tjenestefolk, født her i sognet
Klaus Klausen, 21 år, ugift, tjenestefolk, født i Bregninge på Ærø
Rasmus Madsen, 19 år, ugift, tjenestefolk, født her i sognet
Peder Jensen, 15 år, ugift, tjenestefolk, født her i sognet
Kathrine Hansdatter, 26 år, ugift, tjenestefolk, født her i sognet
Johanne Margrethe Vilhelmsen, 17 år, ugift, tjenestefolk, født her i sognet.

Karen Hansdatter døde den 10. januar 1868, og hun blev begravet den 18. januar 1868. Hun var aftægtskone og enke efter afdøde gårdmand Hans Larsen i Langæble. Hun blev 88 år gammel [Frørup Sogn, kirkebog for 1838 - 1891 side 127 opslag 99].

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 25. april 2008