Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Lars Hansen Ane Henriksen Christen Jensen (Skræp) Karen Henriksdatter
1785 - ? 1786 - ? 1778 - 1856 1785 - 1858
Henrik Larsen Johanne Christensdatter
Født: 25. februar 1823 i Hesselager Født: 7. juli 1824 i Hesselsger
Død: ? Død: ?
Gift: 8. oktober 1853 i Hesselager Kirke
Børn: Christen Henriksen, Christen Henriksen, Anne Henriksen, Lars Henriksen, Søren Henriksen, Karen Henriksen

-

Henrik Larsen blev født den 25. februar 1823 og døbt den 13. april 1823 i Kirken. Forældrene var gårdmand Lars Hansen og hustru Ane Henrichsdatter. Fadderne var Walborg Hansdatter i Tvede, husmand Rasmus Mauritsen i Hesselager, husmand Mads Nielsen i Hesselager, gårdmand Mads Christensen og gårdmand Lars Christensen [Hesselager Sogn, sogn 117 bog 1 film 1/6 side 19]. Johanne Christensen blev født den 7. juli 1824, og hun blev døbt den 8. august 1824. Forældrene var gårdmand Christen Jensen af Hesselager og Karen Henriksdatter. Fadderne var pigen Karen Rasmusdatter i Hesselager, gårdmand Hans Simonsen i Vormark, gårdmand Rasmus Jensen i Vormark, gårdmand Anders Eriksen i Vormark, gårdmand Anders Jørgensen i Vormark [Hesselager Sogn, sogn 117 bog 1 film 2/6 side 43].
Ved folketællingen i 1834 boede Henrik Larsen hos sine forældre på en gård i Hesselager:
Lars Hansen, 49 år, gift, gårdmand
Ane Henrichsen, 48 år, gift, hans kone
Karen Larsen, 16 år, ugift, deres barn
Henrich Larsen, 12 år, ugift, deres barn
Søren Larsen, 10 år, ugift, deres barn
Ane Larsen, 6 år, ugift, deres barn
Maren Larsen, 4 år, ugift, deres barn
Hans Mortensen, 21 år, ugift, tjenestekarl
Karen Christensen, 57 år, enke, aftægtsenke.
Ved folketællingen i 1834 boede Johanne Christensdatter hos sine forædre på en gård, som var udflyttet fra Hesselager By:
Christen Jensen, 56 år, gift, gårdmand
Karen Henrichsen, 51 år, gift, hans kone
Ane Christensen, 18 år, ugift, deres barn
Hans Christensen, 16 år, ugift, deres barn
Karen Christensen, 13 år, ugift, deres barn
Johanne Christensen, 10 år, ugift, deres barn
Kirsten Christensen, 7 år, ugift, deres barn
Anders Christensen, 51 år, ugift, tjenestekarl.
Henrik Larsen i Hesselager blev konfirmeret den 1. søndag efter påsken i 1837. Forældrene var gårdmand Lars Hansen og hustru Ane Henriksen. Karaktererne var gode for både kundskaber og opførsel [Hesselager Sogn, sogn 117 bog 2 film 4/10 side 106]. Johanne Christensdatter i Hesselager blev konfirmeret den 1. søndag efter påsken i 1839. Forældrene var gårdmand Christen Jensen og hustru Karen Henriksdatter. Hun blev døbt den 8. juli 1824. Hun havde meget gode kkundskaber og opførsel [Hesselager Sogn, sogn 117 bog 2 film 5/10 side 131].
Ved folketællingen i 1840 boede Henrik Larsen hos sine forældre på en gård i Hesselager By:
Lars Hansen, 55 år, gift, gårdmand
Ane Hendriksdatter, 54 år, gift, hans kone
Karen Larsdatter, 22 år, ugift, deres barn
Hendrik Larsen, 17 år, ugift, deres barn
Søren Larsen, 15 år, ugift, deres barn
Ane Larsdatter, 12 år, ugift, deres barn
Marie Larsen, 10 år, ugift, deres barn
Karen Christensdatter, 63 år, enke, aftægtskone
Hans Pedersen, 25 år, ugift, hendes søn, skræder.
Ved folketællingen i 1840 boede Johanne Christensdatter i Ellerup i Gudbjerg Sogn:
Anders Jensen, 41. år, gift, væver
Ane Kirstine Christensdatter, 31. år, gift, hans kone
Ane Marie Andersen, 4. år, ugift, deres barn
Henrik Andersen, 1. år, ugift, deres barn
Johanne Christensdatter, 17. år, ugift, tjenestepige
Ved folketællingen i 1845 boede Henrik Larsen hos sine forældre på en gård i Hesselager By:
Lars Hansen, 61 år, gift, gårdmand, født i Oure Sogn
Ane Hendriksdatter, 59 år, gift, hans kone, født her i sognet
Karen Larsdatter, 27 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Hendrik Larsen, 22 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Søren Larsen, 20 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Ane Larsdatter, 17 år, ugift, deres børn, født her i sognet
Maren Larsdatter, 15 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Karen Christensdatter, 68 år, enke, aftægtsgårdkone, født her i sognet
Hans Pedersen, 30 år, ugift, hendes søn, skræder, født her i sognet
Ved folketællingen i 1845 boede Johanne Christensdatter hos sine forældre på en gård i Hesselager Sogn:
Christen Jensen, 67 år, gift, gårdmand, født her i sognet
Karen Hendriksdatter, 64 år, gift, hans kone, født her i sognet
Ane Christensdatter, 28 år, ugift, deres barn og tjenestetyende, født her i sognet
Hans Christensen, 27 år, ugift, deres barn og tjenestetyende, født her i sognet
Johanne Christensdatter, 21 år, ugift, deres barn og tjenestetyende, født her i sognet
Kirsten Christensdatter, 18 år, ugift, deres barn og tjenestetyende, født her i sognet
Jens Pedersen, 1 år, ugift, plejebarn, født her i sognet.
Ved folketællingen i 1850 var Henrik Larsen tjenestekarl på en gård i Bøsøre, Hesselager Sogn:
Hans Mortensen, 37 år, gift, gårdmand, husfader, født i Oure Sogn
Karen Poulsen, 58 år, gift, hans kone, født i Hesselager Sogn
Anna Jacobsen, 19 år, ugift, husfaders steddatter, født i Hesselager Sogn
Hendrik Larsen, 28 år, ugift, tjenestefolk, født i Hesselager Sogn
Johanne Marie Hansen, 30 år, ugift, tjenestefolk, født i Hesselager sogn.
Ved folketællingen i 1850 boede Johanne Christensdatter hos sine forældre på en gård på Hesselager Mark:
Christen Jensen, 72 år, gift, gårdmand, husfader, født i Hesselager Sogn
Karen Hendriksdatter, 69 år, gift, hans kone, født i Hesselager Sogn
Hans Christensen, 32 år, ugift, deres barn, født i Hesselager Sogn
Johanne Christensdatter, 26 år, ugift, deres barn, født i Hesselager Sogn
Kirsten Christensdatter, 23 år, ugift, deres barn, født i Hesselager Sogn
Peder Rasmussen, 15 år, ugift, tjenestedreng, født i Hesselager Sogn.

Ungkarl Henrik Larsen, søn af gårdmand Lars Hansen i Hesselager, døbt den 25. februar 1823, konfirmeret i 1837, tjenende i Bøsøre, og pigen Johanne Christensdatter, datter af gårdmand Christen Jensen i Hesselager, døbt den 8. juni 1824, konfirmeret 1839, boende hjemme, blev gift den 8. oktober 1853 i Kirken. Forloverne var Rasmus Jensen og Hans Mortensen [Hesselager Sogn, sogn 117 bog 9 film 1/2 side 14].

Henrik Larsen og Johanne Christensdatter's børn var:

Ved folketællingen i 1860 boede familien på en gård i Hesselager By:
Hendrik Larsen, 37 år, gift, gårdmand, husfader, forpagter af præstegården, født i Hesselager Sogn
Johanne Christensen, 36 år, gift, hans kone, født i Hesselager Sogn
Christen Henriksen, 5 år, ugift, deres Søn, født i Hesselager Sogn
Anne Henriksen, 2 år, ugift, deres datter, født i Hesselager Sogn
Karen Sophie Jacobsen, 25 år, ugift, tjenestepige, født i Hesselager Sogn
Hans Peder Nielsen, 26 år, ugift, tjenestekarl, født i Tved Sogn.

Ved folketællingen i 1880 boede familien på en gård i Hesselager By:
Henrik Larsen, 56 år, gift, husfader, gårdejer, født i Hesselager Sogn
Johanne Kristensen, 55 år, gift, hans hustru, født i Hesselager Sogn
Kristen Henriksen, 24 år, ugift, deres søn, født i Hesselager Sogn
Ane Henriksen, 21 år, ugift, deres datter, født i Hesselager Sogn
Lars Henriksen, 18 år, ugift, deres søn, født i Hesselager Sogn
Søren Henriksen, 15 år, ugift, deres søn, født i Hesselager Sogn
Marie Eriksen, 18 år, ugift, tjenestepige, født i Hesselager Sogn.

Ved folketællingen i 1890 boede familien på en gård i Hesselager Sogn [film 8358 løbenr 5 side 3]:
Henrik Larsen, 66 år, gift, husfader, gårdejer
Johanne Christensdatter, 65 år, gift, husmoder
Anne Henriksen, 31 ugift, datter
Søren Henriksen, 25 år, ugift, søn, tjenestetyende, karl
Hansine Birgitte Rasmussen, 20 år, ugift, tjenestetyende, pige
alle var født i Hesselager.

Web-editor: frode @ engbaek.com Antal besøgende: Sidst opdateret: 19. januar 2006