Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
- - - -
- - - -
Peder Rasmussen (Skræp) Ellen Rasmusdatter
Født: Født: ?
Død: 1757 Død: ?
Gift:?
Børn: Rasmus Pedersen, Hans Pedersen, Karen Pedersdatter, Anne Kirstine Pedersdatter

Leif Sepstrup oversatte skiftet i 2005:

Broholm Gods Skifteprotokol nr. 1 side 115 - 116.

Omskrevet uddrag af skiftet.

1757 den 9. april blev der på vegne af Admiral von Wessel, Broholm Gods, foretaget skifteforretning i boet efter afdøde Peder Rasmussen Skræp, som havde været fæster af et hus i Albjerg.

Som vurderingsmænd var mødt Rasmus Jensen og Claus Jacobsen, begge af Albjerg.

Peder Rasmussen Skræp havde efterladt sig enken Ellen Rasmusdatter og 2 drenge og 2 piger:

Som lavværge for enken var mødt hendes broder Hans Rasmussen af Gudme.
Som formynder for de umyndige børn mødte Laurs Pedersen af Albjerg.

Værdien af boet blev opgjort til 9 Rigsdaler og 5 Mark.

Det indbo, der fik den højeste vurdering, var en ulden underdyne til 2 Rigsdaler og 4 Mark.

Af udgifter i boet kan nævnet følgende:

Til det bøstfældige hus blev der beregnet 3 Mark og 8 Skilling.
Skyldig beløb for et halv års fæste 1 Rigsdaler og 2 Mark
Gæld til Christen Rasmussen Gudbjerg 4 Rigsdaler og 4 Mark.
Til Hans ___ i Gudme for kisten til afdøde 1 Rigsdaler og 2 Mark.
Begravelsen havde kostet 5 Mark.
Hertil blev lagt de sædvanlige udgifter til afholdelse af skiftet.

Resultat blev en udgift på 12 Rigsdaler og 8 Skilling, og hermed viste opgørelsen et underskud på 2 Rigsdaler og 12 Skilling.

Hvad der videre sker med enken og børnene er desværre ulæseligt.

Web-editor: frode@engbaek.com Antal besøgende: Sidst opdateret: 30. september 2005