Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Christen Skræp Johanne Jensen (Kromann)
1855 - 1938. 1855 - 1937
Rasmus Skræp
Født: 21. marts 1894 i Albjerg, Oure Sogn
Død: 13. april 1917 i Odense

Rasmus Skræp blev født den 21. marts 1894 i Albjerg, Oure Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. Forældrene var Kristen Rasmussen Skræp og hustru Johanne Jensen. Han blev døbt den 22. juli 1894 af valgmenighedspræst Pedersen i Vejstrup Valgmenigheds Kirke. Moderen bar barnet. Fadderne var forpagter Martin Jensen af Bjørnemose, gårdejer Hans Jensen Kromann af Øster Åby Mark, Skårup Sogn, og gårdejer Niels Pedersen af Brudager Mark, Brudager Sogn [Oure Sogn, sogn 135 bog 10 side 7].

Rasmus Skræp døde 23 år gammel den 13. april 1917 i Odense, Hunderupsvej 61, og han blev begravet på Vejstrup Valgmenigheds Kirkegård den 19. april 1917. Han var ugift og slagter i Albjerg og født i Albjerg af forældren Kristen Rasmussen Skræp og hustru Johanne Jensen.


Christen Skræp's Beretning:

Vi havde tidligere fået oprettet en friskole i Oure, hvor vores børn til 12 års alderen gik hen. Vi var særlig heldige med læreransættelsen. Det blev en sønderjyde, der var udgået fra Skårup Seminarium, kendte egnen og var sin stilling bevidst. Han elskede sin skole, og børnene var glade for ham. Hans navn var Sigvard Hansen, og hans hustru Anne Hansen fra Vejstrup hjalp til som lærerinde med en stor dygtighed. Disse arbejdede i alle tilfælde for en meget ringe løn, eftersom Hansen kunne have fået nogle gange mere i statsskolen, da han var udgået med en stor eksamen; men dette betragtede de som deres livsgerning og kunne ikke undvære det. Det viste sig, at Herren lagde velsignelse i deres arbejde i sin helhed, så. de klarede sig finansielt godt og blev til lykke og velsignelse for egnens ungdom.

Efter at Svendborg-Nyborg Banen var blevet anlagt og åbnet i 1897, anlagde to lærere fra København, Bæk og Plockros, en latinskole i Hesselager, hvorfra vores børn udgik som studenter for senere at læse videre i København; men det går jo ikke altid, som vi bestemmer, men trods det, går det endda mange gange bedre; og når vi med en vis vemod ser tilbage, må vi takke Vor Herre for hans vise styrelse.

Rasmus tog sammen med søsteren Anna til København, ikke for at tage filosofikum, men for at være på "Niels Brock's Handelsskole" et år, eftersom det var tanken, han efter en uddannelse der ville hjælpe mig hjemme i forretningen; dog var det meningen, at han efter dette ophold ville til Tyskland og muligvis til Norge for at uddanne sig i pølsemageri faget for senere at overtage forretningen. Han var den gang sund, frisk, energisk og med lyst til foretagsomhed, i sin helhed en helstøbt karakter, som vi alle, forældre og søskende, så op til med glæde og lyse fremtids muligheder. Efter at have været på skolen om vinteren kom han hjem sammen med Anna til påskeferien for atter at begynde sit ophold på skolen til november; men efter at have været hjemme i otte dage, begyndte han at få høj feber. Vi tog til Nakkebølle Sanatorium for at blive undersøgt, og her blev af overlægen udtalt, at det var begyndelsen til tuberkulose, og det bedste var at blive anbragt en tid på et sanatorium. Der blev straks skrevet til Vejle Sanatorium, og i løbet af otte dage var han anbragt der. Her var han i halvandet år, kom så hjem tilsyneladende rask, men måtte altid være forsigtig, som han ifølge sin faste karakter også var; men til trods herfor måtte han dog efter fem års forløb i hjemmet bukke under og døde. Han blev jordet på Vejstrup Valgmenigheds Kirkegård.

Rasmus Skræp

.

-

Web-editor: frode @ engbaek.com Antal besøgende: Sidst opdateret: 16. februar 2006