Engbæk's Hjemmeside Engbæk's Familie
Søren Madsen Ane Kirsten Jørgensdatter Hans Christensen Anne Larsdatter
1787 - 1851 1796 - ? 1822 - 1905 1827 - 1903
Hans Sørensen Kirsten Hansen
Født: 27. maj 1839 i Hesselager Sogn Født: 24. november 1846 i Gudbjerg Sogn
Død: 15. april 1921 på Stenagergård, Vormark Mark Død: 13. marts 1911 i Vormark
Gift: 23. marts 1867 i Gudbjerg Kirke
Børn: Anne Kirstine Sørensen, Søren Møller Sørensen, Ane Marie Sørensen, Hans Christensen Sørensen, Christian Konrad Sørensen, Johanne Christense Sørensen, Maren Bolette Sørensen, Peder Madsen Sørensen, Annine Petrine Sørensen, Hansine Cecilie Sørensen, Marie Sørensen og Helga Sørensen

    

Hans Sørensen blev født den 27. maj 1839 og døbt i hjemmet den 4. juli 1839 som svagelig. Forældrene var gårdmand Søren Madsen og hustru Ane Kirsten Jørgensdatter af Vormark. Fadderne var pigen Maren Nielsdatter i Albjerg, gårdmand Niels Lærke, Hans Larsen og Rasmus Nielsen, gårdmand Hans Jensen's hustru, alle i Vormark. Han blev vaccineret den 19. august 1840 af Finch [Hesselager Sogn, sogn 117 bog 2 film 1/10 side 28]. Kirsten Hansen blev født den 24. november 1846 og døbt i Kirken nytårsdag den 1. januar 1847. Forældrene var gårdejer Hans Kristensen og hustru Anne Larsdatter af Gudbjerg. Pigen Gjertrud Jensen i Gudbjerg bar barnet. Gårdmand Lars Pedersen's hustru Anne Hansdatter gik hos. Fadderne var indsidder K. Kristensen i Ellerup Kohave og gårdmændene Jens Larsen og Jacob Nielsen, begge i Gudbjerg [Gudbjerg Sogn, sogn 115 bog 4 film 3/6 side 59].
Ved folketællingen i 1840 boede familien på en gård i Vormark i Hesselager Sogn:
Søren Madsen, 53 år, gift, gårdmand
Anne Kirstine Hansdatter, 44 år, gift, hans kone
Frederik Pedersen, 22 år, ugift, deres barn
Mads Sørensen, 19 år, ugift, deres barn
Sidsel Sørensdatter, 16 år, ugift, deres barn
Maren Sørensdatter, 13 år, ugift, deres barn
Peder Sørensen, 10 år, ugift, deres barn
Niels Sørensen, 8 år, ugift, deres barn
Kirsten Sørensen, 6 år, ugift, deres barn
Hans Sørensen, 1 år, ugift, deres barn
Anne Pedersdatter, 25 år, ugift, tjenestepige
-
Ved folketællingen i 1845 boede familien på en gård i Vormark i Hesselager Sogn:
Søren Madsen, 59 år, gift, gårdmand, født i Øxendrup Sogn
Anne Kirstine Jørgensdatter, 49 år, gift, hans kone, født her i sognet
Frederik Pedersen, 26 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Mads Sørensen, 24 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Maren Sørensen, 18 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Peder Sørensen, 16 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Niels Sørensen, 13 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Kirsten Sørensen, 11 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Hans Sørensen, 6 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Kirsten Hansen, 16 år, ugift, tjenestepige, født i Tvede Sogn
-
Ved folketællingen i 1850 boede familien på en gård i Vormark, Hesselager Sogn:
Søren Madsen, 64 år, gift, gårdmand, husfader, født i Øxendrup Sogn
Anne Kirstine Hansen, 54 år, gift, hans kone, født i Hesselager Sogn
Mads Sørensen, 29 år, ugift, deres barn, født i Hesselager Sogn
Maren Sørensen, 23 år, ugift, deres barn, født i Hesselager Sogn
Peder Sørensen, 20 år, ugift, deres barn, født i Hesselager Sogn
Niels Sørensen, 18 år, ugift, deres barn, født i Hesselager Sogn
Kirsten Sørensen, 16 år, ugift, deres barn, født i Hesselager Sogn
Hans Sørensen, 11 år, ugift, deres barn, født i Hesselager Sogn
Karen Kirstine Rasmussen, 18 år, ugift, tjenestepige, født i Oure Sogn
Frants Sørensen, 30 år, ugift, fraværende, indkaldt til krigstjeneste, født i Hesselager Sogn.
-
Hans Sørensen i Vormark blev konfirmeret den 1. søndag efter påsken, den 3. april 1853. Forældrene var afdøde gårdmand Søren Madsen og hustru Anne Kirstine Jørgensdatter i Vormark. Biskoppens bevilling af den 8. januar 1853. Karaktererne for kundskaber og opførsel var mg og mg [Hesselager Sogn, sogn 117 bog 7 film 1/4 side 3]. Kirsten Hansen blev konfirmeret efter påsken i 1861. Faderen var sognefoged Hans Christensen, Gudbjerg. Karaktererne for kundskaber og opførsel var meget god og sædelig [Gudbjerg Sogn, kirkebog for 1855 - 1863 side 104 opslag 97].
Ved folketællingen i 1860 boede familien på en gård i Vormark, Hesselager Sogn:
Anne Kirstine Jørgensen., 64 år, enke, gårdmandsenke, husmoder, født i Hesselager Sogn
Niels Sørensen, 28 år, ugift, driver gården for moderen, født i Hesselager Sogn
Hans Sørensen, 21 år, ugift, driver gården for moderen, født i Hesselager Sogn
Maren Pedersen, 26 år, ugift, tjenestepige, født i Gudbjerg Sogn
Anne Kirstine Larsen, 17 år, ugift, tjenestepige, født i Ollerup Sogn
Ved folketællingen i 1860 boede familien på en gård i Gudbjerg Sogn:
Hans Christensen, 38 år, gift, gårdmand, sognefoged, født her i sognet
Ane Larsen, 33 år, gift, hans kone, født i Ryslinge Sogn
Kirsten Hansen, 13 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Ane Hansen, 8 år, ugift, deres barn, født her i sognet
Niels Jørgen Hansen, 27 år, ugift, tjenestefolk, født i Skårup Sogn
Maren Andersen, 25 år, ugift, tjenestefolk, født i Oure Sogn

Ungkarl Hans Sørensen, 26 år, af Vormark, vaccineret 19. august 1840 af Finch, og pigen Kirsten Hansen, 20 år af Gudbjerg, blev viet den 23. marts 1867 i Kirken. Forloverne var Hans Christensen og Frands Hansen [Gudbjerg Sogn, sogn 115 bog 6 film 5/6 side 147].

Hans Sørensen og Kirsten Hansen's børn var:

Ved folketællingen i 1870 boede familien på en gård i Vormark i Hesselager Sogn [film 4843 side 358]:
Hans Sørensen, 30 år, gift, født i Hesselager Sogn, husfader, jordbruger
Kirsten Hansen, 20 år, gift, født i gudbjerg Sogn, husmoder
Ane Kirstine Sørensen, 2 år, ugift, født i Hesselager Sogn, datter
Søren Møller Sørensen, 1 år, ugift, født i Hesselager Sogn, søn
Hans Pedersen, 24 år, ugift, født i Gudbjerg Sogn, tjenestekarl
Hans Olsen, 22 år, ugift, født i Hesselager Sogn, tjenestekarl
Mette Kirstine Carlsen, 19 år, ugift, født i Hesselager Sogn, tjenestepige
Karen Rasmussen, 15 år, ugift, født i Hesselager Sogn, tjenestepige.

Ved folketællingen i 1880 boede familien på en gård i Vormark By, Hesselager Sogn:
Hans Sørensen, 40 år, gift, husfader, gårdejer, født i Hesselager Sogn
Kirsten Hansen, 33 år, gift, hans kone, født i Gudbjerg Sogn
Anne Kirstine Sørensen, 12 år, ugift, deres datter, født i Hesselager Sogn
Søren Møller Sørensen, 11 år, ugift, deres søn, født i Hesselager Sogn
Ane Marie Sørensen, 8 år, ugift, deres datter, født i Hesselager Sogn
Hans Christian Sørensen, 7 år, ugift, deres søn, født i Hesselager Sogn
Christian Konrad Sørensen, 5 år, ugift, deres søn, født i Hesselager Sogn
Johanne Christense Sørensen, 2 år, ugift, deres datter, født i Hesselager Sogn
Maren Bolette Sørensen, under 1 år , ugift, deres datter, født i Hesselager Sogn
Jens Frederiksen, 19 år, ugift, tjenestekarl, født i Gislev Sogn
Erik Christiansen, 15 år, ugift, tjenestekarl, født i Hesselager Sogn
Karen Nielsen, 19 år, ugift, tjenestepige, født i Gudme Sogn.

Ved folketællingen i 1890 boede familien i Vormark:
Hans Sørensen, 50 år, gift, husfader, gårdejer, født i Hesselager Sogn
Kirsten Hansen, 43 år, gift, husmoder, hustru, født i Gudbjerg Sogn
Anne Kirstine Sørensen, 22 år, ugift, datter, tjenestepige, født i Hesselager Sogn
Søren Møller Sørensen, 21 år, ugift, søn, tjenestekarl, født i Hesselager Sogn
Kristian Konrad Sørensen, 15 år, ugift, søn, tjenestekarl, født i Hesselager Sogn
Johanne Kristense Sørensen, 12 år, ugift, barn, deres datter, født i Hesselager Sogn
Maren Bolette Sørensen, 10 år, ugift, barn, deres datter, født i Hesselager Sogn
Anine Petrine Sørensen, 5 år, ugift, barn, deres datter, født i Hesselager Sogn
Hansine Sevillie Sørensen, 4 år, ugift, barn, deres datter, født i Hesselager Sogn
Marie Sørensen, 1 år, ugift, barn, deres datter, født i Hesselager Sogn
Alfred Larsen, 15 år, ugift, tyende, tjenestekarl, født i Lindelse Sogn.

Hans Sørensen døde den 15. april 1921 på Stenagergård, Vormark Mark, og han blev begravet den 21. april 1921 på Hesselager Kirkegård. Han var forhenværende gårdejer af Stenagergård, Vormark Mark, og han blev født dersteds den 27. maj 1839 som søn af gårdmand Søren Madsen og hustru Ane Kirstine Jørgensdatter af Stenagergård. Han var enkemand efter Kirsten Hansen og deres sidste fælles bopæl var Stenagergård. Han blev 81 år gammel [Heselager Sogn, kirkebog for 1892 - 1926 side 128 opslag 128] Kirsten Hansen døde den 13. marts 1911 i Vormark, og hun blev begravet den 20. marts 1911 på Hesselager Kirkegård. Hun var gårdmand Hans Sørensens hustru af Vormark, og hun var født i Gudbjerg den 24. november 1846 som datter af gårdmand og sognefoged Hans Christensen og hustru Ane Larsen af Gudbjerg. Hun blev 64 år gammel [Hesselager Sogn, kirkebog for 1892 - 1926 side 224 opslag 224].

Dette er den rigtige Hans Sørensen, da vaccinationsdatoerne er ens ved fødsel, konfirmation og bryllup.


Anne Kirstine Sørensen (1867 - 1932) blev gift med Niels Nielsen (Holmskov) (1865 - ?).
Han blev kromand i Bovense.
Deres barn var

© Frode Engbæk Web-editor: frode @ engbaek . com Sidst opdateret: 07-Apr-2017