Engbæk's hjemmeside Engbæk's Familie
Christian Feldthusen Rasmine Saltvig Erik Clausen Ane Marie Jensdatter
1733 - 1784 1752 - 1797 1756 - ? 1752 - ?
Diderik Feldthusen Johanne Eriksdatter
Født: 1783, døbt den 6. juni 1783 i Sakskøbing Født: 1785, døbt: 6. februar 1785
Død: 19. maj 1837 i Fagsted, Brahetrolleborg Sogn Død: 12. februar 1812 på Heldagergård, Tved Sogn
Gift: Ikke gift med Johanne Eriksdatter
Barn med Johanne Eriksdatter: Christian Diderik(sen) Feldthusen
Børn med Marie Cathrine Erichsen: Carl Johan Feldthusen og Maren Feldthusen.

Tove Prüsse kom med nøgleoplysningerne i foråret 2007.

Fredagen den 6. juni 1783 lod hr. forvalter Feldthusen på Oreby Gård sin søn komme til sin dåbs stedfæstelse, som for nu 6 ugers tid siden var født og hjemmedøbt og kaldet Diderich. Den som bar ham frem i kirken var jomfru Arug___ på Berritsgård. Fadderne var hr. Hjelm i Taars, hr. Madsen på Berritsgård, hr. forvalter Olufsen ___ og jomfru Lundhoff på Orebygaard [Sakskøbing, kirkebog for 1776 - 1793 side 53 opslag 29]. Den 6. februar 1785 døbt Erich Clausens Bødkers Johanna. Han var husmand i Ørbæk. Fadderne var Dorthe Kirstine, Peder Larsens datter i Rodsilde, Jens Larsen, Niels Dinesen og Jørgen Mortensen [Ørbæk Sogn, kirkebog for 1645 - 1813 side opslag 291].
- Ved folketællingen i 1787 boede Johanne Eriksdatter hos sin familie i Ørbæk By:
Eric Clausen, 31 år, gift, mand, husmand, bødker og tillige forpagter af præstegårdens avl
Anna Maria Jensdatter, 34 år, gift, hans kone
Karen Erichsdatter, 8 år, ugift, deres barn
Maren Erichsdatter, 6 år, ugift, deres barn
Johanna Erichsdatter, 2 år, ugift, deres barn
Maria Catrine Erichsdatter, 1 år, ugift, deres barn
Oluf Olufsen, 26 år, ugift, tjenestefolk
Laurits Jespersen, 34 år, ugift, tjenestefolk
Anders Lauritsen, 20 år, ugift, tjenestefolk
Margrete Christiansdatter, 18 år, ugift, tjenestefolk
Cathrine Justdatter, 20 år, ugift, Tjenestefolk
- Den 1. søndag efter påsken i 1800 blev Johanne Erichsdatter, forpagter Clausen's datter, tilfæstet i sin dåbs pagt [Tved Sogn, kirkebog for 1738 - 1813 side 62 opslag 123].
Ved folketællingen i 1801 var Diderik Feldthusen ansat på Hvidkilde Hovedgård i Egense Sogn:
Caroline Mathilde Wallmoden, 32 år, ugift, kammerherre Lehns søsterdatter, eksperterende frøken ved Wemmeltofte
Lovise Wallmoden, 26 år, ugift, kammerherre Lehns søsterdatter, eksperterende frøken ved Wemmeltofte
Desuden var der 10 tjenestepiger med følgende opgaver:
frøkenpige, husjomfru, husholderske, kammerjomfru, to køkkenpiger, bryggerspige, malkepige og to stuepiger.
Fransouce, 46 år, enke, fransk imigrant, har ophold hos kammerherre Lehn
Søren Kaae, 34 år, ugift, tjenestekarl, forvalter ved godset
Fibuetr Strange, 21 år, ugift, tjenestekarl, skriverkarl
Geisbertus Bryggebosk, 24 år, ugift, tjenestekarl, gartner
Diderich Felthusen, 17 år, ugift, tjenestedreng, skriverdreng
Desuden var der 10 tjenestekarl med følgende opgaver:
tjener, fisker, staldkarl, kudsk, matrial kudsk, tre gårdkarle, ladefoged og en arbejder i haven.
Rasmus Knudsen, 56 år, ugift, tjenestekarl, går i stalden, har ophold på St. Jørgens Hospital
Mads Pedersen, 80 år, gift, nyder ophold på St. Jørgens Hospital
Axel Hansen, 94 år, enke, tjenestekarl, nyder ophold på St. Jørgens Hospital
Rasmus Rasmussen, 70 år, ugift, tjenestekarl, dum og nyder ophold på Hvidkilde
Ved folketællingen i 1801 boede Johanna Eriksdatters forældre i Heldagergård i Tved Sogn:
Erich Clausen, 45 år, gift, mand, forpagter
Ane Marie Jensdatter, 49 år, gift, kone
Marie Erichsdatter, 14 år, ugift, deres barn
Ane Kirstine Erichsdatter, 10 år, ugift, deres barn
Pauline Erichsdatter, 3 år, ugift, deres barn
Claus Erichsen, 12 år, ugift, deres barn
Mathias Erichsen, 7 år, ugift, deres barn
Peder Pedersen, 26 år, ugift, tjenestefolk, landsoldat
Knud Hansen, 21 år, ugift, tjenestefolk
Lars Larsen, 24 år, ugift, tjenestefolk
Malene Rasmusdatter, 27 år, ugift, tjenestefolk
Karen Rasmusdatter, 23 år, ugift, tjenestefolk
Ellen Hansdatter, 19 år, ugift, tjenestefolk
Ellen Larsdatter, 22 år, ugift, tjenestefolk

Johanna Eriksdatter kan ikke findes i Svendborg og Odense Amter ved folketællingen i 1801.

Diderich Feldthusen og Johanna Eriksdatter's barn var:
  • Mandagen den 7. april 1806, den 2. påskedag, lod jomfruen Johanne Clausens, logerende hos husmand Rasmus Andersen i Pasop, i Sørup Kirke døbe sit udenfor ægteskab avlede drengebarn, navnlig Christian. Fadderne var madame Steenfeldt, som bar barnet, forvalter Lybecker, skytten Fløitrup, avlsforvalter Jørgensen, og bygmester Rasmus Amdisen. Til barnefader blev angivet indskrevne Diderik Feldthusen på Hvidkilde [Sørup Sogn, sogn 179 kirkebog for 1795 - 1849 bog 3 film 1/6 side 9 opslag 16].
Diderich Feldthusen var skifteforvalter på Nakkebølle Gods i årene 1808 - 1815. Han fik købekontrakt på Lydinge Mølle i Krarup Sogn, men han kunne ikke opfylde forpligtelserne, og han blev løst for kontrakten i følge forlig. Forpagter E. Clausen's datter på Helagergård døde den 12. februar 1812, og hun blev begravet den 19. februar 1812. Hun var i sit 28. år [Tved Sogn, kirkebog for 1736 - 1813 side 78A opslag 136].

Diderich Feldthusen og Marie Cathrine Erichsdatters børn var:

Ved foletællingen i 1834 boede familien i Fagsted By, Brahetrolleborg Sogn:
Diederich Feldthusen, 49 år, gift, gårdmand
Marie Cathrine Feldthusen, 45 år, gift, hans kone
Maren Feldthuusen, 15 år, ugift, deres barn
Erik Andersen, 30 år, ugift, tjenestefolk
Niels Jensen, 20 år, ugift, tjenestefolk
Christen Knudsen, 18 år, ugift, tjenestefolk
Kirsten Christensdatter, 27 år, ugift, tjenestefolk
Josephine Charlotte Madsdatter, 23 år, ugift, tjenestefolk
Ved folketællingen i 1834 boede Carl Johan Feldthusen i Vestergade 16-17 i Fåborg:
Laurids Peter Voigt, 54 år, gift, agent og købmand
Anne Kirstine Brandt, 48 år, gift, hans kone
Frederikke Elise Voigt, 27 år, ugift, deres barn
Laura Christine Voigt, 17 år, ugift, deres barn
Peter Lagoni, 26 år, ugift, hans fuldmægtig
Christian Barfoed, 22 år, ugift, handelsbetjent
Carl Feldthusen, 18 år, ugift, handelslærling
Mads Rasmussen, 29 år, ugift, tjenestefolk

Diderik Feldthusen døde den 19. maj 1837, og han blev begravet den 25. maj 1837. Han var gårdbruger i Fagsted, og han blev 53 år gammel. Han var født på Lolland, gift en gang, efterlod en enke og 2 børn, død af tæring efter et års sygdom [Brahetrolleborg Sogn, kirkebog for 1823 - 1857 side opslag 249].

Marie Cathine Erichsdatter, 70 år, var ejerinde af en gård i Fagsted By, Brahetrolleborg Sogn, ved folketællingen i 1860.

Carl Johan Feldthusen blev gift med Mette Cathrine Dehlholm, og han blev møller på Lindevad Mølle i Vesteråby Sogn.

Maren Feldthusen blev gift med Peter Lagoni, som blev forpagter af Stensgård i Svanninge Sogn, og ridder af Dannebrog.

Web-editor: frode @ engbaek . com Antal besøgende: Sidst opdateret: 30. marts 2007.